Obstarávanie

Elektrické zariadenia a prístroje - termostat, elektromagnetické miešadlo s ohrevnou platňou, vortex-mixér, mikrocentrifúga, mikrocentrifúga s odvetrávaním


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 805,60
Konečná suma(Bez DPH):
1 948,33
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42931100-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
bal
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Elektrické zariadenia a prístroje pre potreby laboratória - termostat, elektromagnetické miešadlo s ohrevnou platňou, vortex-mixér, mikrocentrifúga, mikrocentrifúga s odvetrávaním určené na vedu a výskum.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Termoblok Compact D na suchý ohrev vzoriek + súčasti prístroja, Hodnota / charakteristika: suchý termostat, dvojblokový, digitálny displej a ovládanie, zabudovaná teplotná sonda; Technické vlastnosti: rýchly ohrev, do 20 min:, Hodnota / charakteristika: z 30 °C na 100 °C; Technické vlastnosti: Hliníkové bloky na ohrev vzoriek, veľkosti (š x h x v, v mm):, Hodnota / charakteristika: kombinovateľnosť 8 rôznych blokov súčasne; Technické vlastnosti: blok pre 3 skúmavky s objemom 50 ml /priemer 50 mm, (108 x 36 x 72), Hodnota / charakteristika: 1 ks; Technické vlastnosti: blok pre 6 skúmaviek s objemom 15 ml, (108 x 36 x 72), Hodnota / charakteristika: 1 ks; Technické vlastnosti: blok pre 96 jamkovú platničku/plný blok, (108 x 72 x 18), Hodnota / charakteristika: 1 ks; Technické vlastnosti: blok pre 6 skúmaviek s objemom 1,5 ml, (56 x 36 x 15), Hodnota / charakteristika: 4 ks; Technické vlastnosti: blok pre 6 skúmaviek s objemom 2,0 ml, (56 x 36 x 15), Hodnota / charakteristika: 2 ks; Technické vlastnosti: blok pre 12 skúmaviek s objemom 0,5 ml, (56 x 36 x 30), Hodnota / charakteristika: 1 ks; Technické vlastnosti: blok pre 24 skúmaviek s objemom 0,2 ml, (56 x 36 x 15), Hodnota / charakteristika: 1 ks; Technické vlastnosti: plastové veko ku Compact D, (158 x 122 x 30), Hodnota / charakteristika: 1 ks; Technické vlastnosti: teplený izolátor ku Compact D/pre 4 bloky, (179 x 143 x 80), Hodnota / charakteristika: 1 ks; Technické vlastnosti: 2. Elektromagnetické miešadlo s ohrevnou platňou, Hodnota / charakteristika: magnetické miešadlo s chemicky odolnou hliníkovou platňou CerAlTop s napojením na termoregulačný systém ; Technické vlastnosti: vlastnosti:, Hodnota / charakteristika: rezistencia ku chemikáliam, platňa CerAlTop – hliníková potiahnutá keramikou; Technické vlastnosti: 3. Digitálny vortex - vyhotovenie a vlastnosti:, Hodnota / charakteristika: mixér s nastaviteľnou rýchlosťou, IR senzor, 2 módy: IR senzor, kontinuálne, stabilita na stole - 4 nekĺzavé nožičky, možnosť vymeniteľných nástavcov; Technické vlastnosti: kontrola rýchlosti:, Hodnota / charakteristika: elektronická; Technické vlastnosti: 4. Mikrocentrifuga (MiniStar silverline) - vyhotovenie a vlastnosti:, Hodnota / charakteristika: „spin“ mikrocentrifúga na 8x 1,5/2,0 ml skúmavky, použiteľné v chlade; spustenie zatvorením veka, zastavenie otvorením veka, kovové telo, 2 rotory s kapacitou 8×1,5/2,0 ml, 4×(8×0,2 ml) stripy; Technické vlastnosti: adaptéry:, Hodnota / charakteristika: (8 ks) pre 0,5 ml a 0,4 ml skúmavky; Technické vlastnosti: 5. Mikrocentrifúga s odvetrávaním - vlastnosti:, Hodnota / charakteristika: uzáver rotora na biologický obsah ClickSeal so zatváraním jedným dotykom, digitálny displej, samostatné krátke odstreďovanie; Technické vlastnosti: vyhotovenie:, Hodnota / charakteristika: 24-miestny rotor na skúmavky 1,5/2,0 ml a uzáver rotora nepriepustný pre aerosól

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Termoblok Compact D na suchý ohrev vzoriek + súčasti prístroja, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 1.1 výkon:, Jednotka: W, Minimum: 77, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.2 tepelná stabilita a uniformita:, Jednotka: °C, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: ≤ ± 0,5; Technické vlastnosti: 1.3 teplotný rozsah: lab. teplota:, Jednotka: °C, Minimum: +2, Maximum: +100, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2. Elektromagnetické miešadlo s ohrevnou platňou , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2.1 rozsah teplôt: laboratórna teplota, Jednotka: °C, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: +370; Technické vlastnosti: 2.2 presnosť:, Jednotka: °C, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: ± 0,5; Technické vlastnosti: 2.3 kapacita miešania, Jednotka: l, Minimum: 20, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2.4 priemer platne:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 155; Technické vlastnosti: 2.5 elektronická regulácia rýchlosti:, Jednotka: rpm, Minimum: , Maximum: 1500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3. Digitálny vortex, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3.1 nastavenie rýchlosti: analog, Jednotka: rpm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3000; Technické vlastnosti: 3.2 amplitúda:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,5; Technické vlastnosti: 4. Mikrocentrifuga (MiniStar silverline), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4.1 hlučnosť:, Jednotka: dB, Minimum: , Maximum: 57, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 4.2 maximálne otáčky:, Jednotka: rpm/G, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6000/2000; Technické vlastnosti: 5. Mikrocentrifúga s odvetrávaním, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 5.1 výkon:, Jednotka: rpm/G, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13300/17000; Technické vlastnosti: 5.2 nastavenie otáčok:, Jednotka: rpm, Minimum: 300, Maximum: 13000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 5.3 hlučnosť:, Jednotka: dB, Minimum: , Maximum: 56, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 5.4 pracovná teplota:, Jednotka: °C, Minimum: +5, Maximum: +40, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 1 2 338,00 20% EUR 1. Jún 2017 139270

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×