Dodávateľ

SZĽH Infra, s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SZĽH Infra, s. r. o.

IČO: 51054825

Adresa: Trnavská cesta 27/B, Bratislava

Registračné číslo: 2018/10-PO-E9111

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. Október 2018

Záznam platný do: 9. Október 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 262 999,00 EUR 2 2
2019 549 432,99 EUR 4 4
2020 249 900,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 262 999,00 EUR 2 2
2019 549 432,99 EUR 4 4
2020 249 900,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o. 1 127 488,00 127488.00 EUR
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 1 130 000,00 130000.00 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 1 131 999,00 131999.00 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 131 000,00 131000.00 EUR
Mesto Trenčín 1 145 800,00 145800.00 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 141 000,00 141000.00 EUR
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 1 135 144,99 135144.99 EUR
Správa telovýchovných zariadení 1 119 900,00 119900.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rolba - prenájom s možnosťou odkúpenia Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 131 000,00 131000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rolba TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 132 000,00 132000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rolba MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o. 127 490,00 127490.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rolba Mesto Trenčín 180 000,00 180000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rolba na úpravu ľadu Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 162 174,00 162174.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rolba Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 142 000,00 142000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stroj na úpravu ľadovej plochy - rolba Správa telovýchovných zariadení 131 250,00 131250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rolba na úpravu ľadu Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 130 000,00 130000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 4 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Kruľ MPP
Adresa:
Pivonková 46 Rovinka 900 41
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. November 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Radoslav Peciar
Adresa:
Švabinského 4 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. November 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Mráz
Adresa:
Stromová 7 Budča 96233
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Február 2020
Záznam do:
11. November 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Cibák
Adresa:
Krátka 5 Liptovský Mikuláš 03104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Február 2020
Záznam do:
11. November 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Lašák
Adresa:
Komenského 11 Budča 96233
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Február 2020
Záznam do:
11. November 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Diana Kosová
Adresa:
Trieda SNP 71 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. August 2020
Záznam do:
11. November 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Diana Kosová
Adresa:
Trieda SNP 71 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Február 2020
Záznam do:
5. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Diana Kosová
Adresa:
Trieda SNP 71 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Máj 2018
Záznam do:
24. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Mráz
Adresa:
Stromová 7 Budča 96233
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Máj 2018
Záznam do:
24. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.11.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 5.08.2020 do: 11.11.2020

StiahniZáznam platný od: 24.02.2020 do: 5.08.2020

StiahniZáznam platný od: 21.05.2018 do: 24.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×