Dodávateľ

Milan Deleničák - Bukov veľkoobchod ovocie zelenina

Čadca
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod ovocie zelenina

IČO: 10842098

Adresa: Horelica 108, Čadca

Registračné číslo: 2017/5-FO-E4934

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Máj 2017

Záznam platný do: 15. Máj 2020

Posledná zmena: 6. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 556 493,62 EUR 9 9
2017 103 971,55 EUR 5 5
2018 13 990,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 612 843,62 EUR 10 10
2017 47 621,55 EUR 4 4
2018 13 990,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 405 355,00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 33 990,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 56 350,00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 2 39 306,67 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 2 55 208,95 EUR
Národný onkologický ústav 2 13 098,00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 12 813,22 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 58 333,33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čerstvé ovocie a zelenina Univerzitná nemocnica Bratislava 950 000,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup zeleniny ovociá a suchých strukovín Stredisko sociálnej starostlivosti 44 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup zeleniny ovociá a suchých strukovín Stredisko sociálnej starostlivosti 44 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky skoré - balenie 25 kg Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 738,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Národný onkologický ústav 8 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky skoré - balenie 25 kg Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 824,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie, zelenina Národný ústav reumatických chorôb 24 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 121 850,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Národný onkologický ústav 9 990,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 56 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky neskoré - balenie 25 kg - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 6 372,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky skoré - balenie 25 kg - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 160,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie, zelenina Národný ústav reumatických chorôb 26 423,30 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zelenina, ovocie a orechy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 26 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
+421905711129


milan@bukov.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 32 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Milan Delinčák
Adresa:
Raková 239 Raková 02351
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×