Dodávateľ

MEDICAL BUSINESS & CONSULTING SLOVAKIA, spol. s r.o.

Košice-Západ
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MEDICAL BUSINESS & CONSULTING SLOVAKIA, spol. s r.o.

IČO: 36583359

Adresa: Žižkova 4E, Košice

Registračné číslo: 2018/3-PO-D6458

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Marec 2018

Záznam platný do: 29. Marec 2021

Posledná zmena: 7. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 88 383,00 EUR 2 2
2015 1 671 603,00 EUR 5 5
2016 247 175,00 EUR 2 2
2017 1 171 695,00 EUR 2 2
2018 3 665 350,00 EUR 6 6
2019 249 514,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 88 383,00 EUR 2 2
2015 1 217 060,00 EUR 4 4
2016 701 718,00 EUR 3 3
2017 844 095,00 EUR 1 1
2018 3 570 598,00 EUR 5 5
2019 671 866,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 5 384 030,00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 1 709 690,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zdravotnícke, farmaceutické výrobky a látky a návrh kodifikačných údajov podľa §13 zákona č.11/2004 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 225 675,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zdravotnícke,farmaceutické výrobky a látky a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 98 847,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zdravotnícky materiál a prístroje a návrh kodifikacných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90 202,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Protichemický balíček jednotlivca Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 111 368,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke, farmaceutické látky a výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 311 222,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál a prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 914,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke, farmaceutické výrobky a návrh kodifikačných údajov podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z. z. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 460 709,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Autoinjektory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 860 577,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Udržiavané zásoby - Autoinjektory a Individuálny protichemický balíček Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 844 095,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Udržiavané zásoby - Autoinjektory a Individuálny protichemický balíček Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 327 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autoinjektory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 988 592,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Udržiavané zásoby - Autoinjektory a Individuálny protichemický balíček Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 243 965,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Individuálny protichemický balíček - IPP 95 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lekárničky - Individuálny protichemický balíček Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 580 230,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autoinjektory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 430 211,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lekárničky - Individuálny protichemický balíček Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 225 792,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Udržiavané zásoby - Autoinjektory a Individuálny protichemický balíček Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 196 560,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Udržiavané zásoby - Autoinjektory a Individuálny protichemický balíček Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 75 970,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lekárničky - Individuálny protichemický balíček Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 173 544,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

medical@medical-sk.eu

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 46 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Andrea Kočišová MPH, MBA
Adresa:
Bukovec 28 Bukovec 04420
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
16. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Klára Kočišová
Adresa:
Dúhová 2 Košice - mestská časť Juh 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
29. Jún 2017
Záznam do:
16. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PharmDr., MPH, MBA Ľubomír Kočiš
Adresa:
28 Bukovec 04420
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
HB CONSULT, spol. s r.o.
Adresa:
Mánesova 26 Košice - mestská časť Sever 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 29.06.2017 do: 16.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×