Dodávateľ

GRANDFOOD s.r.o.

Nové Zámky
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GRANDFOOD s.r.o.

IČO: 45510121

Adresa: 5, Rišňovce

Registračné číslo: 2020/4-PO-F2676

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. Apríl 2020

Záznam platný do: 1. Apríl 2023

Posledná zmena: 17. September 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 57 000,00 EUR 1 1
2016 452 648,00 EUR 11 11
2017 162 501,66 EUR 5 5
2018 314 284,00 EUR 10 10
2019 1 043 759,25 EUR 6 6
2020 111 944,08 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 57 000,00 EUR 1 1
2016 381 698,00 EUR 9 9
2017 233 451,66 EUR 7 7
2018 794 284,00 EUR 11 11
2019 563 759,25 EUR 5 5
2020 111 944,08 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 34 993,33 34993.33 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 960 000,00 960000.00 EUR
Mesto Nitra 1 6 700,00 6700.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 267 789,99 267789.99 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 57 000,00 57000.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 10 794 622,00 794622.00 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 4 740,00 4740.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 16 291,67 16291.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Potraviny hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 100 000,00 100000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 49 259,00 49259.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 54 100,00 54100.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 30 214,00 30214.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka trvanlivýh potravín na 12 mes. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 208 500,00 208500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 55 391,00 55391.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 15 559,00 15559.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Polievky a bujóny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 751,00 8751.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polievky a bujóny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 29 452,00 29452.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koreniny a chuťové prísady Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polievky a bujóny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 23 481,60 23481.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koreniny a chuťové prísady Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 327,70 11327.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 206 000,00 206000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polievky a bujóny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 100,00 14100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koreniny a chuťové prísady Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 758,50 11758.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polievky a bujóny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 524,65 14524.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 488,38 4488.38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 892,30 8892.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Koreniny a chuťové prísady Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 809,34 7809.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 165 000,00 165000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nemrazené polotovary, koreniny, pochutiny a sušené bylinky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 39 816,00 39816.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 165 000,00 165000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 449,00 12449.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Koreniny a chuťové prísady Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 278,24 8278.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Koreniny a chuťové prísady Ústav na výkon trestu odňatia slobody 37 780,40 37780.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 528,98 11528.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 169,75 19169.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny (Mrazené výrobky a mrazená zelenina) Univerzitná nemocnica Bratislava 704 000,00 704000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny (Mrazené výrobky a mrazená zelenina) Univerzitná nemocnica Bratislava 480 000,00 480000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny - oleje, tuky, strukoviny, ryža, cestoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 42 204,82 42204.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Koreniny a chuťové prísady Ústav na výkon trestu odňatia slobody 27 326,02 27326.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny - oleje, tuky, strukoviny, ryža, cestoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 54 209,34 54209.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Koreniny a chuťové prísady Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 162,54 17162.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny pre FNsP Nové Zámky na obdobie 24 mesiacov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 340 320,00 1340320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny - oleje, tuky, strukoviny, ryža, cestoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 71 162,28 71162.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Koreniny, pochutiny, majonézy, instantné polievky a bujóny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 841,46 21841.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky - zelenina a polotovary Mesto Nitra 18 000,00 18000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup mrazenej zeleniny a mrazených zeleninových zmesí. Stredisko sociálnej starostlivosti 7 500,00 7500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny - oleje, tuky, strukoviny, ryža, cestoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 78 650,28 78650.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Koreniny, pochutiny, majonézy, instantné polievky a bujóny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 902,47 20902.47 EUR 2020 Tovary Nie 1

sagena@sagena.sk
grandofood@grandfood.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 140 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Vladimír Derčalík
Adresa:
Ružová 16 Šenkvice 90081
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. William Souron Gérard Kouton
Adresa:
Garbiarska 7 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Kéri
Adresa:
Jazdecká 1 Nové Zámky 94001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
3. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Kéri
Adresa:
Jazdecká 1 Nové Zámky 94001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Derčalík
Adresa:
Ružová 16 Šenkvice 90081
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jana Jánošková
Adresa:
Štefánikova 27 Nitra 94901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.09.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 24.07.2017 do: 3.09.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×