Dodávateľ

TRACO SYSTEMS a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TRACO SYSTEMS a.s.

IČO: 35680458

Adresa: Bojnická 15, Bratislava

Registračné číslo: 2017/8-PO-E5942

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. August 2017

Záznam platný do: 4. August 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 285 840,00 EUR 3 3
2016 300 940,50 EUR 6 6
2017 721 424,00 EUR 1 1
2018 258 428,00 EUR 2 2
2019 21 886,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 285 840,00 EUR 3 3
2016 300 940,50 EUR 6 6
2017 721 424,00 EUR 1 1
2018 258 428,00 EUR 2 2
2019 21 886,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Rozhlas a televízia Slovenska 12 2 588 136,00 EUR
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 382,50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
HDTV televízne bezdrôtové kamery Rozhlas a televízia Slovenska 181 500,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
HDTV televízne kamerové reťazce Rozhlas a televízia Slovenska 190 000,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
HDTV televízne kamerové reťazce - 6 zostáv Rozhlas a televízia Slovenska 195 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technológia na digitálnu rekonštrukciu audio, video a foto kultúrnych objektov z archívu RTVS v rámci národného projektu Digitálna audiovízia, kód projektu: 21120120006, Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2 Rozhlas a televízia Slovenska 947 550,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Poskytovanie služieb technickej podpory, servisu a údržby pre Digitálny postprodukčný systém RTVS Rozhlas a televízia Slovenska 721 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poskytovanie služieb technickej podpory, servisu a údržby pre grafický systém RTVS Rozhlas a televízia Slovenska 247 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis a údržba softvéru a hardvéru Avid Rozhlas a televízia Slovenska 22 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Softvér SAT-AI Direct AutoIngest Rozhlas a televízia Slovenska 5 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Video strižne s príslušenstvom Rozhlas a televízia Slovenska 30 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
AVID Media Composer EDU Floating License: 5 Pack Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 460,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renderovacia stanica Viz Engine alebo ekvivalentná Rozhlas a televízia Slovenska 68 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poskytovanie technickej podpory a údržby Rozhlas a televízia Slovenska 12 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérové licencie - digitálna retuš Rozhlas a televízia Slovenska 21 886,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

roberts@traco.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 34 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Vladimír Rusňák
Adresa:
Košická 20 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Sasvári
Adresa:
Papraďová 13 Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Kušík
Adresa:
Riazanská 67 Bratislava 83103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Sasvári
Adresa:
Papraďová 13 Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Rusňák
Adresa:
Košická 20 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
BARRISTER LEGAL s. r. o.
Adresa:
Radvanská 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Meno:
BARRISTER LEGAL s. r. o.
Adresa:
Zámocké schody 2/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×