Vyhlásené obstarávanie

Technicko-organizačné zabezpečenie odborných seminárov, konferencií, exkurzií a dní otvorených dverí.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 750 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
80510000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
9. Jún 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
23. Júl 2014
Dátum otvárania ponúk:
23. Júl 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Stromová 9,831 01 Bratislava
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Áno
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 30 % Najnižšia cena za ubytovanie za 1 osobu/noc v EUR s DPH
  • 20 % Najnižšia celková cena za realizáciu exkurzií a dni otvorených dverí
  • 20 % Najnižšia cena za reštauračné služby v EUR s DPH
  • 20 % Najnižšia cena za prenájom miestnosti za 1 hod (1 hod. 60 minút) v EUR s DPH
  • 10 % Najnižšia cena za organizačné služby v EUR s DPH

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je komplexné technicko-organizačné zabezpečenie odborných seminárov, konferencií, exkurzií a dní otvorených dverí. Predmetom zákazky sú najmä tieto služby: zabezpečenie priestorov, technická príprava priestorov, personálne zabezpečenie, stravovacie služby, ubytovacie služby a prepravné služby.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×