Vyhlásené obstarávanie

Aglomerácia Nováky - Zemianske Kostoľany - kanalizácia a ČOV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
13 684 536,25
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Užšia súťaž
Dátum vyhlásenia:
13. Apríl 2016
Lehota na predkladanie ponúk:
17. Máj 2016
Dátum otvárania ponúk:
17. Máj 2016
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Áno
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je odkanalizovanie obcí Zemianske Kostoľany a Kamenec pod Vtáčnikom s následným čistením na čistiarni odpadových vôd v obci Zemianske Kostoľany. Obce budú odkanalizované v kombinácii gravitačnou a tlakovou splaškovou kanalizáciou s čistením na ČOV situovanej v katastri obce Zemianske Kostoľany..Kanalizácia a vedľajšie vetvy budú realizované v miestnych komunikáciách, v štátnej ceste, v zelených pásoch a prípadne po súkromných pozemkoch. Na navrhovanom kanalizačnom systéme je navrhnutých 10ks čerpacích staníc v obciach a jedna hlavná čerpacia stanica zabezpečujúca prečerpanie odpadových vôd na ČOV. Technológia čistenia ČOV zodpovedá najmodernejším trendom čistenia a zabezpečí požadovanú účinnosť čistenia odpadových vôd. Pre čistenie odpadových vôd je navrhovaná mechanicko biologická čistiareň umiestnená v uzatvorenom objekte. Predmetom zákazky je aj vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie. Predmet zákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×