Vyhlásené obstarávanie

Koncepcia dopravy vo verejnom záujme, ideový návrh pre PSK


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Súťaž návrhov
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Neuvedená
Mena:
Hlavný CPV kód:
71230000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
31. Marec 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum neuvedený
Dátum otvárania ponúk:
Dátum neuvedený
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Súťaž návrhov je súčasťou postupu vedúceho k prideleniu (zadaniu) zákazky na poskytnutie služby tomu účastníkovi, ktorého porota vyberie ako víťazného, t. j. s účastníkom, ktorého súťažný návrh bude umiestnený na 1. mieste, bude uzavretá, v súlade s § 58 ods. 1 písm. h) a 59 zákona o verejnom obstarávaní, priamym rokovacím konaním zmluva o dielo na spracovanie nového územnoplánovacieho podkladu regiónu, t. j.územnej prognózy: Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×