Vyhlásené obstarávanie

Vytvorenie moderného centra odborného vzdelávania pre odbory murár a stavebná výroba pri SOŠOS v Rimavskej Sobote


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
140 857,29
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214220-8
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
24. Jún 2019
Lehota na predkladanie ponúk:
8. Júl 2019
Dátum otvárania ponúk:
8. Júl 2019
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je rekonštrukcia objektu dielne a garáže pri prevádzke školy Junior komplex, nachádzajúci sa na Železničnej ulici 703 v Rimavskej Sobote. Ide o rekonštrukciu povrchov a podláh, vedení, izoláciu proti vode aj tepelnú izoláciu, inštalácie vodovodu, kanalizácie, zriadenie sociálnych miestností, inštaláciu kúrenia, tesárske a klampiarske konštrukcie, montáž elektro silnoprúdu aj slaboprúdu, prípojky na inžinierske siete. Plánuje sa pri bude vybudovanie väčšieho prístrešku pre výuku v exteriéri. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách výzvy.

Doplňujúce informácie

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×