Vyhlásené obstarávanie

Užívateľské prístupy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
57 120,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72000000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
28. Apríl 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
18. Máj 2015
Dátum otvárania ponúk:
18. Máj 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Miesto : Otváranie jednotlivých častí ponúk sa uskutoční v súlade so zákonom na adrese: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 2, 911 50 Trenčín
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Zabezpečenie návrhu a prípravy alebo modifikácie informačného systému.

Doplňujúce informácie

Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že predmetné verejné obstarávanie pred podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom v zmysle § 24b) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva podlieha administratívnej kontrole uskutočnenej Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR). Súťažné podklady, vysvetlenia, doplnenia, prípadne iné informácie súvisiace s týmto verejným obstarávaním budú uverejnené aj v profile verejného obstarávateľa na stránke www.tnuni.sk

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×