Vyhlásené obstarávanie

Implementačné, konzultačné a programátorské služby pre Microsoft produkty


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
204 800,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72000000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
24. Apríl 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
15. Máj 2015
Dátum otvárania ponúk:
15. Máj 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Národná banka Slovenska (ústredie), Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Slovenská republika
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie implementačných, konzultačných a programátorských služieb pre Microsoft produkty v prostredí verejného obstarávateľa. Všetky služby budú dodávané na základe zmluvy a na základe objednávok vystavených verejným obstarávateľom.

Doplňujúce informácie

Zákazka je zadávaná prostredníctvom informačného systému EVO pod číslom 72.01, kde je potrebné sa registrovať. Prostredníctvom systému EVO budú prebiehať nasledujúce fázy zadávania zákazky: a) Poskytovanie súťažných podkladov, doplňujúcich podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie. b) Vysvetľovanie: elektronické predkladanie žiadostí o vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, doplňujúcich podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie. Za žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov sa v systéme EVO považuje záujemcom odoslaná registrácia do zákazky. Po schválení záujemcu verejným obstarávateľom má záujemca neobmedzený prístup k súťažným podkladom, doplňujúcim podkladom alebo inej sprievodnej dokumentácii. Verejný obstarávateľ na svojom profile, zriadenom Úradom pre verejné obstarávanie zverejní nielen Súťažné podklady, ale aj všetky prípadné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie, ktoré budú doručené verejnému obstarávateľovi (EVO) v súlade s § 100 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a do stanoveného termínu. Odpovede na žiadosti o vysvetlenie verejný obstarávateľ oznámi všetkým registrovaným (EVO) záujemcom bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie za predpokladu, že o ne požiadal v zákonom o verejnom obstarávaní stanovenej lehote (§ 100 ods. 1 písm. e).

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×