Vyhlásené obstarávanie

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Vinodol


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Vinodol
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
209 356,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45316100-6
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
11. August 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
27. August 2014
Dátum otvárania ponúk:
27. August 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ultima Ratio s.r.o. Ulica 1. mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 80 % celková cena za celý predmet zákazky bez DPH
  • 20 % lehota výstavby v pracovných dňoch od účinnosti zmluvy

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Vinodol. Predmetom je rekonštrukcia jestvujúcej sústavy verejného osvetlenia v obci Vinodol. Cieľom rekonštrukcie ne zlepšenie kvality sústavy verejného osvetlenia a zníženie energetickej náročnosti. V rámci predkladaného projektu sa vymení a doplní spolu 217 ks svietidiel za LED svietidlá. V rámci rekonštrukcie budú vymenené všetky výložníky, káblové vedenie a rozvádzače verejného osvetlenia. Bližšie špecifikované v časti B.1 súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×