Vyhlásené obstarávanie

Komplexné vykonávanie servisných a opravárenských prác na motorových vozidlách NBS.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
95 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50112000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
14. Október 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
10. November 2014
Dátum otvárania ponúk:
10. November 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 45 % Kritérium č. 2: Výsledný priemer sadzieb za pravidelný servis motorových vozidiel v zmysle servisných plánov, rozsahu a intervaloch stanovených výrobcom vozidiel zohľadňujúci zastúpenie rôznych značiek (WV, Škoda a Audi) a typov motorových vozidiel NBS v eurách bez DPH uvedený v Prílohe č. 1 Cenová špecifikácia predmetu obstarávania.
  • 35 % Kritérium č. 1: Výsledný priemer hodinových sadzieb mechanických a elektrikárskych prác zohľadňujúci zastúpenie rôznych značiek (WV, Škoda a Audi) a typov motorových vozidiel NBS v eurách bez DPH uvedený v Prílohe č. 1 Cenová špecifikácia predmetu obstarávania.
  • 20 % Kritérium č. 3: Výsledný priemer výšky rabatu v % pri stanovení ceny originálnych náhradných dielov oproti odporúčanej cene stanovenej importérom zohľadňujúci zastúpenie rôznych značiek (WV, Škoda a Audi) a typov motorových vozidiel NBS v eurách bez DPH uvedený v Prílohe č. 1 Cenová špecifikácia predmetu obstarávania.

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je komplexné vykonávanie servisných a opravárenských prác na 22 služobných motorových vozidlách NBS.

Doplňujúce informácie

Na účely žiadosti o zaslanie a doručenie súťažných podkladov verejným obstarávateľom záujemcovi sa nevyžaduje písomná forma. V prípade odoslania súťažných podkladov záujemcovi elektronicky (e-mailom) vyžaduje verejný obstarávateľ od záujemcu súčinnosť, a to potvrdiť prevzatie a to najneskôr nasledujúci deň po dni zaslania súťažných podkladov.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×