Vyhlásené obstarávanie

Prenájom technologických zariadení


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
349 167,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
98390000-3
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
27. November 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
8. Január 2015
Dátum otvárania ponúk:
8. Január 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Stromová 9, 831 01 Bratislava, zasadačka č. 11.118. Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné". Uvedená lehota sa týka otvárania častí ponúk s označením "Ostatné", ktoré je neverejné a ktoré sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Otváranie časti ponúk označenej ako "Kritéria"sa uskutoční v súlade s § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 41 neverejné.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Áno
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je prenájom technického zariadenia pre účely overovania systému duálneho vzdelávania pre odbornú prax a odborný výcvik na 21 zapojených pilotných školách (pilotné centrá OVP) vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumie záručný servis, doprava, inštalácia, montáž a špeciálny tréning obsluhy.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×