Vyhlásené obstarávanie

Prístrojové vybavenie – nová testovacia stratégia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
475 751,99
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33000000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
14. September 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
11. Október 2021
Dátum otvárania ponúk:
11. Október 2021
Ponuka musí platiť do:
31. Máj 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 2

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie prístrojového laboratórneho vybavenie na vyšetrovanie a sekvenáciu vzoriek Covid-19 rozdelené do 4 celkov podľa spôsobu ich určenia

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×