Vyhlásené obstarávanie

Vybudovanie klimatickej záhrady pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb RS


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
30 720,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77300000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
3. September 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
13. September 2021
Dátum otvárania ponúk:
13. September 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb s dodávkou tovarov a stavebných prác pre vybudovanie klimatickej záhrady. Súčasťou záhrady budú rastliny-trvalky, bylinky, stromy, pocitový chodník, vyvýšené záhony s rastlinami, vysadenie stromov, vybudovanie jazierka vrátane rastlín, elektroinštalácia, závlahový systém, čerpadlo. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách výzvy a vo výkaze výmer.

Doplňujúce informácie

Predmetné verejné obstarávanie sa netýka zeleného verejného obstarávania, obstarávania inovácií ani obstarávania zamerané na sociálne aspekty.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×