Vyhlásené obstarávanie

SOŠ obchodu a služieb Rimavská Sobota – Multifunkčné ihrisko 42x22 m


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
102 470,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45236110-4
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
21. Júl 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
30. Júl 2021
Dátum otvárania ponúk:
30. Júl 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce na prestavbe vonkajšieho asfaltového ihriska. Technický stav je v zlom stave, je potrebná výmena povrchu za povrch EPDM, ktorý bude využiteľný pre športy volejbal, basketbal, hádzaná, futbal a tenis. Ďalej je potrebné vybudovanie osvetlenia a záchytných sietí a lapačov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách výzvy, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.

Doplňujúce informácie

Predmetné verejné obstarávanie sa netýka zeleného verejného obstarávania, obstarávania inovácií ani obstarávania zamerané na sociálne aspekty

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×