Vyhlásené obstarávanie

Projektová dokumentácia - úprava bunky č. 6 – ubytovňa Kopčany


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Neuvedená
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71240000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
21. Júl 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
4. August 2021
Dátum otvárania ponúk:
4. August 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné úpravy obytných buniek č. 6 v súlade s platnou legislatívou (Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon v znení neskorších predpisov). Ubytovňa Kopčany je trinásťpodlažná budova. Na 4. až 11. poschodí je bunka č. 6 podlahovou plochou cca 41 m.

Doplňujúce informácie

V zmysle Metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č.: 10801-5000/2018 budú cenové ponuky predložené v tejto súťaži slúžiť aj na stanovenie PHZ.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×