Vyhlásené obstarávanie

Obnova materskej školy III.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Kajal
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
312 345,92
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
20. November 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
10. December 2020
Dátum otvárania ponúk:
10. December 2020
Ponuka musí platiť do:
10. December 2021
Miesto otvárania ponúk:
Otváranie sa uskutoční elektronicky prostredníctvom sw Josephine on-line sprístupnením ponúk.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, on-line sprístupnením ponúk.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetný projekt rieši zlepšenie tepelno-technických parametrov obalových konštrukcií, otvorových výplní budovy a obnovu vykurovacieho systému, cím bude dosiahnutá lepšia energetická hospodárnost budovy. Znížia sa náklady na energie potrebné na vykurovanie objektu.

Doplňujúce informácie

Vyžaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 9.000,- EUR

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×