Vyhlásené obstarávanie

Nákup automatických liniek na spracovanie a balenie mincí vrátane servisu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 640 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30123600-3
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
22. Október 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
30. November 2020
Dátum otvárania ponúk:
30. November 2020
Ponuka musí platiť do:
31. Marec 2021
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Verejný obstarávateľ uskutoční otváranie ponúk on-line v systéme Josephine. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9269/summary. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 141

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia 2 kusov automatických liniek na spracovanie a balenie mincí s minimálnou rýchlosťou spracovania 750 minci za minútu (ďalej aj Linka 750) spolu s obalovým a spotrebným materiálom na spracovanie prvých 40 miliónov kusov mincí pre každú dodanú Linku 750, 1 kusu automatickej linky na spracovanie a balenie mincí s minimálnou rýchlosťou spracovania 1500 minci za minútu spolu s obalovým a spotrebným materiálom na spracovanie prvých 80 miliónov kusov mincí a opcia na dodanie 3 kusov Linky 750 spolu s obalovým a spotrebným materiálom na spracovanie prvých 40 miliónov kusov mincí ku každej dodanej Linke 750, demontáž a ekologická likvidácia existujúcich liniek v miestach inštalácie nových liniek a zabezpečenie servisu liniek na obdobie od prevzatia prvej linky do uplynutia lehoty 10 rokov od prevzatia poslednej linky.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×