Vyhlásené obstarávanie

Štruktúrovaná kabeláž, elektronický zabezpečovací a kamerový systém s video vrátnikom. v polyfunkčnom objekte ul. .Andreja Kmeťa, č.p.360/5, v Dubnici nad Váhom.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
DUMAT - mestská príspevková organizácia
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
10 330,24
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
16. Október 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
26. Október 2020
Dátum otvárania ponúk:
26. Október 2020
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia štruktúrovanej kabeláže elektronického zabezpečovacieho a kamerového systém s video vrátnikom. v polyfunkčnom objekte ul. .Andreja Kmeťa, č.p.360/5, v Dubnici nad Váhom. Inštalácia bude riešiť realizáciu štruktúrovanej kabeláže, jednopólové schémy rozvádzačov, slaboprúdové rozvody. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je vo výkaze výmer a výkresoch so schémami, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy. Realizácia uvedených prác bude prebiehať počas komplexnej rekonštrukcie uvedeného polyfunkčného objektu. Z toho dôvodu zhotoviteľ štruktúrovanej kabeláže musí skoordinovať práce so zhotoviteľom komplexnej rekonštrukcie objektu a musí rešpektovať jeho termíny plnenia stavebných prác . Pri odovzdaní diela požadujeme vyhotoviť merací protokol štruktúrovanej kabeláže.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×