Výberové konanie

VK/2017/2259 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/2259 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
20. Október 2017
Termín na podanie žiadosti:
27. Október 2017

Služobný úrad:
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Sídlo služobného úradu:
Palisády 29/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81780
Organizačný útvar:
odbor teritoriálny a ekonomicko-dotačný
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
1.03 - Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Nie
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Palisády 29/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81780

Najnáročnejšia činnosť:

tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku na úrovni orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou

Detaily:

analytická a syntentická činnosť so zameraním na komplexné zabezpečenie agendy žiadostí o dotácie na účely financovania projektov - aktivít zameraných na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Študijný odbor:
humanitný smer
Cudzí jazyk:
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Áno

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Nie
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

- zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších,
- zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schopnosti a osobnostné vlastnosti:
- svedomitosť a spoľahlivosť,
- schopnosť pracovať pod tlakom,
- samostatnosť,
- adaptabilita a flexibilita,
- ochota učiť sa a ďalej sa vzdelávať.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Palisády 29/A 81780 Bratislava
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
15.11.2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
Palisády 29/A, Bratislava
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
JUDr. Alexander Iľaščik
Telefónne číslo:
00421914335283


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×