Výberové konanie

VK/2017/2041 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/2041 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
širšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
13. Október 2017
Termín na podanie žiadosti:
18. Október 2017

Služobný úrad:
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Sídlo služobného úradu:
Palisády  29/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 817 80 Bratislava
Organizačný útvar:
odbor teritoriálny a ekonomicko-dotačný
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
1.03 - Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Nie
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Palisády  29/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06

Najnáročnejšia činnosť:

tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku na úrovni orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou

Detaily:

analytická a syntetická činnosť so zameraním na komplexné zabezpečenie agendy žiadostí o dotácie na účely financovania projektov - aktivít zameraných na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Študijný odbor:
humanitný smer
Cudzí jazyk:
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Áno

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Nie
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Palisády 29/A 817 80 Bratislava
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
15.11.2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
Palisády 29/A, 817 80 Bratislava
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
JUDr. Alexander Iľaščik
Telefónne číslo:
00421914335283


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×