Nezaradený subjekt

MTS SVK Development 07, s.r.o.

Bratislava - mestská časť Ružinov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Mlynské nivy 68, Bratislava - mestská časť Ružinov

Záznam platný od: 20. Február 2021

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Mlynské nivy 68, Bratislava - mestská časť Ružinov

Záznam platný od: 11. September 2020

Záznam platný do: 19. Február 2021


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ján Dudáš
Adresa:
Lužná 17 Praha 6 16000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Kočí
Adresa:
K rovinám 6 Praha 5 15800
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Knotek
Adresa:
Mierová Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniela Müllerová
Adresa:
Košická Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Klepetko
Adresa:
Košická Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Potisk
Adresa:
Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Pilát
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jindřich Hess
Adresa:
Dunovského 26 Praha 4 14900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jiří Bělohlav
Adresa:
Na vyhlídce 52 Praha 9 19000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jindřich Hess
Adresa:
Spojovací 304 Jevany 28166
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Turanský
Adresa:
Ľ. Štúra Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viktor Karel
Adresa:
Radvanská Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Šesták
Adresa:
Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Jarmila Gajdárová
Adresa:
Strmý vŕšok 70 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Šesták
Adresa:
Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Mráz
Adresa:
Kimovská 38 Zvolen 960 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zdeněk Šinovský
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Mráz
Adresa:
Stromová 7 Budča 96233
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniel Knotek
Adresa:
Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Turanský
Adresa:
Horná Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viliam Turanský
Adresa:
Priehradná 18 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Silvie Hessová
Adresa:
Na Výsluní 282 Mirošovice 25166
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Marcela Šoltýsová
Adresa:
1. mája 3 Sliač 962 31
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dana Apalovičová
Adresa:
Donská 71 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Tomášek & partners, s. r. o.
Adresa:
Rožňavská 2 Bratislava - mestská časť Ružinov 82101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 11.09.2020 do: 19.02.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
podľa usi S 11 ods. 6 zákona č. 313/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

(v texte aj ako zákon o RPVS)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Tomášek % partners, s.r.o.

sídlo: Rožňavská 2, 821 01 Bratislava

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1
oddiel: Sro, vložka číslo: 53018/B

Ičo: 36 858 811

konajúc: JUDr, Juraj Tomášek, advokát a konateľ

(v texte aj ako Oprávnená osoba)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: MTS SYK Development 07, s.r.o.

sidlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 147017/B
Ičo: 53 064 356

(v texte aj ako Partner)

Predmetom tohto verifikačného dokuméniu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera (v texte len KUV)vy
zmysle ust. $ 11 ods. 4 a 5 zákona o RPYS.

1. Východiskové informácie a podklady
1.1. Za účelom identifikácie KUV boli Partnerom zaobstarané a Oprávnenou osobou preskúmané nasledovné:
1.1.1. Podklady k Partnerovi
- Výpis z obchodného registra
- Rozhodnutia spoločníka
- Vyhlásenie Partnera a štatutárov
1.1.2. Podklady k PRO TP 08 s. r. o.
- Výpis z obchodného registra
- Zakladateľská [istina
- Rozhodnutia spoločníka
Účtovná závierka za r. 2019
Vyhlásenie PRO TP 08 s. r, o. a štatutárov
1.1.3. Podklady k spoločnosti Metrostav Slovakia a.s.
Výpis z obchodného registra

Potvrdenie zoznamu akcionárov

Zakladateľská listina zo dňa 16.04.2013

Stanovy zo dňa 30.06.2020

Účtovná závierka za rok 2019

Organizačná štruktúra ku dňu 01.07.2020
Podpisový poriadok zo dňa 01.01.2015 s prílohou

Vyhlásenie Metrostav Slovakia a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti Metrostav a.s.

Výpis z obchodného registra.

Stanovy k 16.05.2019

Zoznam akcionárov, ktorí vlastnia 120 ks akcií a viac
Akcionárska štruktúra Partnera

Súhrnná výročná správa skupiny Metrostav za rok 2019
Organizačný poriadok Parmera účinný od 01.01.2021
Podpisový poriadok Partnera účinný od 12.10.2020
Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami

Vyhlásenie Partnera a štatutárov

Podklady k spoločnosti DDM Group a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy účinné od 01.01.2021

Potvrdenie zoznamu akcionárov

Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
Výročná správa za rok 2019

Vyhlásenie DDM Group a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti DOAS CZ a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy zo dňa 06.05.2014

Potvrdenie zoznamu akcionárov

Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
Výročná správa za rok 2019

Vyhlásenie DOAS CZ a,s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti DOA S SK, a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy zo dňa 23.08.2014

Potvrdenie zoznamu akcionárov

Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
Výročná správa za rok 2019

Vyhlásenie DOAS SK a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti FTK Invest, s. r. 9.
3.3

3.1.19. Ing. Daniela Millerová, dát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika. občan Slovenskej republiky,

3.1.20. ing. Tomáš Klepetko, dát, nar. 16.09.1970, bylom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

3.1.21. Ing. Ivan Šesták, dát. nar. 14. 09,1943, bytom Haveľkova 32, 841 03 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

3.1.22. MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70, 841 06 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

3.1.23. Ing. Dana A palovíčová, dál. nar, 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

3.1.24. Ing. Tomáš Šesták, dát. nar, 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky.

Okreni osôb uvedených v bode 3.1, Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá skutočne
ovláda alebo kontroluje Partnera, ani žiadnu fyzickú osobu, v prospech ktorej Partner vykonáva svoju činnosť
alebo obchod, najmä neidentifikovala žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá:

3.2.1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčel najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi
alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

3.2.2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatulárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,

3.2.3. ovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v bodoch 3.2.1 a 3.2.2,
3.2.4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činností,

32.5. sama nesplňa kritériá podľa predošlých bodov 3.2.1. až 3.2.4., avšak spoločne s inou osobou konajúcou
s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Za účelom výkonu Osobitných práv v Partnerovi a ovládania Partnera neboli Oprávnenou osobou okrem
dohody o spoločnom postupe zistené uzatvorené akékoľvek zmluvy ani vydané akékoľvek cenné papiere (iné
ako kmeňové akcie na meno). najmä

3.3.1. nie sú vydané akcie na doručiteľa,
3.3.2, nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve,

3.3.3. neexistujú žiadne dohody, ani koordinovaný alebo spoločný alebo faktický postup medzi
ktorýmikoľvek osobami, ktoré sú vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Partnera,

3.34. krem osôb uvedených v podkladoch od Partnera, v organizačnej (riadiacej) štruktúre Partnera sa
žiadna iná osoba podstatnejším spôsobom nepodieľa na riadení Partnera.
3.3.5. Podiel v Partnerovi nie je akokoľvek, ani fakticky držaný pre tretiu osobu, ani v držiteľskej správe.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií vyplývajúcich
z predložených Podkladov neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera žiadnu fyzickú
osobu, ktorá má postavenie verejného funkcionára v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Informácie k $ 11 ods. 6 písm. d) zákona o RPVS

Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, rovnocenného
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriama výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi,
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora
postupovala nestranne s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom
dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Príloha |. Vlastnícka štruktúra Partnera
Príloha č. |: Vlastnícka štruktúra Partnera

Metrostav Slovakia a.s.

Ing. Dušan Mráz 40% Ing. Tomáš Klepetko MUDr. Jarmila Gajdárová 13
Ing. Martin Mráz 30% Ing. Dana Apalovičová 13
MUDr. Marcela Šoltý: Ing. Tomáš Šesták 13
100% M
DMM Invett s.r.o. FTK Invest, s. r. 0. ROŠE s. r. o.
14,29% 14,25% | 14294
Ing. Zdenék Šinovský 20% A Ing. Viktor Karel) 142%
[ng Pavel Pá Ni DoÁS Gia DOAŠSK, as Ing. Daniel Knolek 4,76%
i: a
hi Belohlav 5% L Ing. Rastislav Knotek 476% |
Ing. Jindčich Hess ml. — 10% Ing. Daniela Millerová 4,76%
Silvie Hossová 10% lng. František Potisk — 14,29%
Ing. Franti g S Ing. Vídiara Turanský — 476%
Ing. Ján Dudáš 6% Ing. Róbert Turanský — 4,76%
Ing. Branislav Turanský 4,76%
50% 50%
17,04% 23,18%
DDM Group. a.s.
Ing. Jlndňich Hess 131% 51.34%
ng. Zdenék Šinovský 131% "
Ing. Pavel Pilát 131%
Metrostav, a.s.
Ostatuí 2.74 % (drobní akcionári)
100%
—Ý.
100%99%MTS SYK Development 07, s.r.a.

£Pariner)

PRO TP 08 s. r. o,

1%


V Bratislave dňa 11.02.2021

Oprávnená osoba: Tomáš,

a/tn,

Re ary
M 825 py otok > > 8a,
Tomášek £ partners, s.r.o. NSA

JUDr. Juraj Tomášek M2
advokát a konateľ
1.1.10.

LU.
1.1.12.
1.13.

- Výpis zobchodného registra

- Zakladateľská listina zo dňa 13.04.2015

- Vyhlásenie FTK Invest, s. r. o, a štatutárov
Podkiady k spoločnosti ROŠE s. r. o.

- Výpis z obchodného registra

- > Spoločenská zmluva zo dňa 12.04.2010

- Vyhlásenie ROŠE s. r. o. a štatutárov
Podklady k spoločnosti DMM Invest s.r.o.

- Výpis z obchodného registra

- Spoločenská zmluva

- Vyhlásenie DMM Invest s.r.o. a štatutárov
Schéma vlastníckej štruktúry Partnera

Dohoda o spoločnom poslupe zo dňa 10.07.2017 v znení dodatku

Vyhlásenia konečných užívateľov výhod uvedených v bode 3.1

(v fexte aj ako Podklady),

2.1,

Na základe Podkladov Oprávnená osoba identifikovala nasledovnú vlastnícku a riadiacu štruktúra

Partnera
Partner
2.1.1. Z Podkladov je zrejmé, že Partner je slovenskou obchodnou spoločnosťou pričom:
2.1.1.1 základné imanie v celkovej výške 75.000,- EUR je splatené v celom rozsahu:
2.1.1.2. — spoločníkmi Partnera sú:
2.1.1.2.1. PROTP 08 s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 52 430 073, (ďalej ako „PRO TP 08“) s veľkosťou obchodného
podielu 1%,
2.1.1.2.2. Metrostav Slovakia a.s.. so sídlom Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava,
Slovenská republika, [ČO: 47 144 190 (ďalej ako „Metrostav Slovakia“)
s veľkosťou obchodného podielu 99%,
2.1.2. Spoločníci Partnera sú jedinými osobami, ktoré:
2.1.2.1. majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní v Partnerovi:
2.1.2.2. — majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena:
2.1.2.3. — má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti.
PRO TP 08
2.2.1. Z Podkladov je zrejmé, že PRO TP 08 je slovenskou obchodnou spoločnosťou pričom:
2.2.1.1. — základné imanie v celkovej výške 5.000,- EUR je splatené v celom rozsahu:
2.2.1.2. — jediným spoločníkom PRO TP 08 je spoločnosť Metrostav Slovakia.
2.2.2. Spoločnosť Metrostav Slovakia je zároveň jedinou osobou, ktorá:

2.2.2.1. — má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní spoločnosti PRO TP 08,

2.2.2.2. má právo vymenovať, inak uslanoviť aleba odvolať štatutárny orgán riadiací orgán,
dozorný orgán alebo kontralný orgán spoločnosti PRO TP 08 alebo akéhokoľvek ich člena:
2.3.

2.4.

2.5.

2.2.2.3. — máprávo na hospodársky prospech z podnikania PRO TP 08 alebo z inej jeho činnosti

Metrostav Slovakia

2.3.1. Z Podkladov je zrejmé, že spoločnosť Metrostav Slovakia je slovenskou akciovou spoločnosťou
pričom:
2.3.1.1. — záktadné imanie v celkovej výške 1.000.000,- EUR, ktoré je splatené v celom rozsahu, je
rozvrhnuté na 1.000 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou
1.000,- EUR:
2.3.1.2. — jediným akcionárom Metrostav Slovakia je spoločnosť Metrostav a.s., IČO: 000 14 915, so
sídlom Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika (ďalej ako „Metrostav“)
2.3.2. Spoločnosť Metrostav je zároveň jedinou osobou, ktorá:
2.3.2.1. — má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní v Metrostav Slovakia,
2.3.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Metrostav Slovakia alebo akéhokoľvek ich člena,
2.3.2.3 má právo na hospodársky prospech z podnikania Metrostav Slovakia alebo z inej jeho
činnosti.
Metrostay
24.1. Podľa Podkladov je spoločnosť Metrostav akciovou spoločnosťou založenou na základe právneho
poriadku Českej republiky. Základné imanie spoločnosti Metrostav, ktoré bolo splatené v celom
rozsahu predstavuje sumu 790.666.800,- Kč. Základné imanie je rozvrhnuté na 7,906.668 ks
kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 100,- Kč.
2.4.2, Podľa zoznamu akcionárov priamy podiel v spoločností Metrostav vo výške viac ako 5 % majú tieto
osoby:
2.4.2.1. DDM Group a.s. so sidlom Ovocný trh 573, 110 00 Praha 1, Česká republika, (ČO: 256
06 492 (ďalej iba DDM Group) s počtom akcií 4.059.580 ks, predstavujúcimi podiel
51,34%,
24.2.2. DOAS CZ a.s, so sídlom Ovocný trh 573, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 264
63 954 (ďalej iba DOAS CZ) s počtom akcií 1.347.489 ks, predstavujúcimi podiel 17,04%,
24.23 DOAS SK, a.s., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 359
56 381 (ďalej iba DOAS SK) s počtom akcií 1.832.407 ks, predstavujúcimi podiel 23,18%.
2.4.3. Ostatné akcie spoločnosti Metrostav predstavujúce podiel 8,44 % sú vo vlastníctve minoritných
akcionárov, ktorými sú iné fyzické osaby alebo právnické osoby, tuzemské aj zahraničné.
DDM Group
2.5.1. Po preskúmaní všetkých podkladov je zrejmé, že DDM Group a.s. je obchodnou spoločnosťou
zriadenou podľa právneho poriadku Českej republiky pričom:
2.5.1.1. — základné imanie v celkovej výške 408.000.000,- Kč je rozvrhnuté na 40.800 ks akcíl na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 10.000,- Kč,
2.5.1.2. — zpredloženého zoznamu akcionárov je zrejmé, že spoločnosť DDM Group má 2
akcionárov: spoločnosť DOAS CZ, ktorá vlastni 50 % všetkých akcií a spoločnosť DOAS
SK, ktorá vlastní 50 % všetkých akcií.
2.5.2. Spoločnosti DOAS CZ a DOAS SK sú zároveň jedinými osobami, ktoré:

2.5.2.1. — majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DDM Group:

2.5.2.2 majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DDM Group alebo akéhokoľvek ich čiena,

2.5.2.3. — majú právo na hospodársky prospech z podnikania DDM Group alebo z inej jeho činnosti.
2.6. DOAS CZ

2.6.1. Z Podkladov je zrejmé, že DOAS CZ je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Českej republiky pričom:

2.6.1.1.

2.6.1.2.

2.6.1.3.

2.6.1.4.

základné imanie v celkovej výške 2,000.000,- Kč je rozvrhnuté na 100 ks kmeňových akcií
na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 20.000,- Kč,

spoločnosť DOAS CZ má 8 akcionárov:

2.6.1.2.1. Ing. Zdenšk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4,
Libeň, 182 00 Pralia 8, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní
20 ks akcii,

2.6.1.2.2. ng. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3. Libeň,
182 00 Praha 8. Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 20 ks
akcií,

2.6.1.2.3. Jičí Bélohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlidce 827/52, 190 00 Praha
9, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 20 ks akcií,

2.6.1.2.4. Ing. Jindčich Hess, dát. nar. [2.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany,
Česká republika, občan Českej republiky, ktarý vlastní 10 ks akcií,

2.6.1.2.5. Silvie Hessová, dát. nar. 09.03.1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66
Mirošovice, Česká republika, občan Českej republiky, ktorá vlastní 10 ks akcii,

2.6.1.2.6. Ing. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice,
158 00 Praha 5, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 8 ks
akcií,

2.6.1.2.7. Ing, Ján Dudáš, dát. nar, 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 6 ks
akcií,

2.6.1.2.8. DOAS SK, ktorá vlastní 6 ks akcií, pričom vlastníckej štruktúre tohto akcionára
Je venovaný bod 2.7.

Akcionári spoločnosti DOAS CZ sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.6.1.3.1. majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DOAS CZ,

2.6.1.3,2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DOAS CZ alebo akéhokoľvek
ich člena,

2.6.1.3.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania DOAS CZ alebo z inej jeho
činnosti.

Osoby, ktoré vlastnia 20 kusov akcií spoločnosti DOAS CZ (akcionári s najväčším
podielom) majú podiel na Partnerovi vo výške 9,85 % (341 % + 5,13 % + 1,31 %),
vypočítaný nasledovne: časť podielu zdôvodu, že DOAS CZ je priamo akcionár
Metrostavu (100/100 x 17,04/100 x 20/100 x 100 — 3.41 %), časť podielu z dôvodu, že
DOAS CZ má podiel v DDM Group (100/100 x 51,34/100 x 50/100 x 20/100 x +00 — 5,13
%) a časť podielu z dôvodu, že sú priamo minoritnými akcionármi Metrostavu:

2.6.1.4.1. Ing. Zdenčk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2331/4,
Libeň, 182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní
103.589 ks akcií Metrostavu, čo predstavuje nepriamy podiel [31 % v
Pannerovi,

2.6.1.4.2. Ing. Pavel Pilál, dál, nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlikem 2290/3, Libeň,
182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní 103.589 ks
akcií Metrostavu, čo predstavuje nepriamy podiel 1,31 % v Partnerovi,

2.6.1433. Nit Bčlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bylom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha

9, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní prostredníctvom
spoločnosti FRANOLO ESTABLISHMENT, v ktorej má podiel 100 %.
2.6.1.5.

2.7. DOASSK

103.529 ks akcií Metrostavu, ča predstavuje nepriamy podiel 1,31 % v
Partnerovi.

Pri výpočte výšky nepriameho podielu v Partnerovi bola zohľadnená skutočnosť, že
spoločníkmi Partnera sú PRO TP 08 a Metrostav Slovakia, pričom jediným spoločníkom
PRO TP 08 je Metrostav Slovakia, ktorého jediným akcionárom je Metrostav.

2.7.1. Na základe podkladov možno konštatovať, že DOAS SK je slovenskou obchodnou spoločnosťou

pričom:

2.7.1.1.

2.7.1.2.

2.7.3.

základné imanie v celkovej výške 34.860,- EUR je rozvrhnuté na 21 ks kmeňových akcií
na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 1.660,- EUR:

spoločnosť DOAS SK má 11 akcionárov:

2.71.21.

2.7.1.2.2.

2.7.1.2.3.

2.7124.

2.7.1.2.5.

2,7.12.6.

2.7.1.2.7.

2.7.1.2.8.

2.7.1.2.9.

2.7.1.2.10

2.7.1.2.11.

spoločnosť FTK Invest, s. r. o., so sidlom Košická 5590/56, 821 08 Bratislava.
IČO: 47 681 080, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I. oddiel: Sro, vložka č. 97499/B (ďalej iba „FTK Invest. s. r. o.)
ktorá vlastní 3 ks akcií,+ vlastnícka štruktúra FTK Invest, s. r. o. je predmetom bodu 2.8

spoločnosť ROŠE s. r. o., so sídlom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, IČO:
45 534811, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava [, oddiel: Sro, vložka č. 64904/B (ďalej iba „ROŠE s. r. o.“) ktorá
vlastní 3 ks akcií,

- vlastnícka štruktúra ROŠE s. r. o. predmetom bodu 2.9

spoločnosť DMM Invest s.r.o., so sídlom Pod Dráhami 6513/17, 960 01
Zvolen. IČO: 52 820 173, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 37865/3 (ďalej iba „DMM
Invest s.r.o.“), ktorá vlastní 3 ks akcií,- vlastnícka štruktúra DMM Invest s.r.o. je predmetom bodu 2.10

ing. Viktor Karel, dát. nar. 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava,
Slovenská republika. občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 3 ks akcií,

Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02. 1946, bylom Košická 49, 821 08 Bratislava
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní | ks akcií,Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní | ks
akcií,

Ing. Daniela Mällerová, dát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorá vlastní 1 ks
akcií,

Ing. František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01
Bratistava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 3 ks
akcií,

Ing. Viliam Turanský, dát, nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 13, 036 01
Martin, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní | ks
akcií,

Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom I. Štúra |, 038 61 Vrútky,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní I ks akcií,

Ing. Branislav Turanský, dát, nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61 Vrútky,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní ! ks akcií.

Akcionári spoločnosti DOAS SK sú zároveň jedinými osobami, ktoré:

2.713.1.

majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DOAS SK:
2.8.

2.9,

2.7.1.3.2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DOAS SK alebo akéhokoľvek
ich člena:

2.7.1.3.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania DOAS SK alebo z inej jeho
činnosti

2.711 A. Osoby, ktoré vlastnia 3 kusy akcií spoločnoslí DOAS SK (akcionári s najväčším podielom)
majú nepriamo podiel na Partnerovi vo výške 7,35% (3,31 % + 3,67 % + 0,15% +0,22
%), určený nasledovne: časť podielu z dôvodu, že DOAS SK je priamo akcionár
Metrostavu (100/100 x 23,18/100 x 14,29/100 x 100 — 3,31 %), časť podielu z dôvodu, že
DOAS SK má podiel v DDM Group (100/100 x 51,34/100 x 50/100 x 14,29/100 x 100 z
3,67 %), časť podielu z dôvodu, že DOAS SK má podiel vý DOAS CZ, ktorý má priamy
podiel v Metrostave (100/100 x 17,04/100 x 6/100 x 14,29/100 x 100— 0,15 %) a súčasne
priamy podiel v DDM Group (100/100 x 51,34/100 x 50/100 x 6/100 x 14,29/100 x 100 —
0.22 %).

2.7.1.5. Pri výpočte výšky nepriameho podielu v Partnerovi bola zohľadnená skuločnosť, že

spoločníkmi Partnera sú PRO TP 08 a Metrostav Slovakia, pričom jediným spoločníkom
PRO TP 08 je Metrostav Slovakia, ktorého jediným akcionárom je Metrostav.

FTK [nyest, s. r. 0.

2.8.1.

Z Podkladov je zrejmé, že FTK Invest, s. r. o., vlastník 3 ks akcií DOAS SK a.s., je slovenskou
obchodnou spoločnosťou pričom:

2.8.1.1 základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.000,- EUR,

2.8.12. — jediným spoločníkom FTK [nvesi, s. r. o. je Ing. Tomáš Klepeiko, dál. nar, 16.09.1970,
bytom Košická 5590/56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej
republiky.

Ing. Tomáš Klepetko je zároveň jedinou osobou, ktorá:
2.8.2.1. — má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní FTK Invest, s.r.o.:

2.8.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v FTK Invest, s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena:

2.8.2.3. — má právo na hospodársky prospech z podnikania FTK [nvest, s.r.o. alebo z inej jej činnosti.

ROŠE s, r. o.

2.9.1.

2.9.2.

Na základe podkladov možno konštatovať, že ROŠE s. r. o. je slovenskou obcirodnou spoločnosťou
pričom:
2.9.1.1 základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.100,- EUR,

2.9.1.2 má 3 spoločníkov, príčom výška obchodného podielu každého spoločníka je 1/3.
Spoločníkmi sú nasledovné ľyzické osoby:

2.9.1.2.1. MUDr. Jarmila Gajdárová, dát, nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70,
841 06 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky:

2.9,.1.2.2, Ing. Dana Apalovičová, dát, nar, 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky a

2.9.1,2.3. lng, Tomáš Šesták, dát. nar, 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Spoločníci spoločnosti ROŠE s. r. o. sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.9.2.1. — majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní ROŠE s. r. o.:

2.9.2.2. — majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v ROŠE s. r. o. alebo akéhokoľvek ich člena:
2.10

2.11.

2.9.2.3. — majú právo na hospodársky prospech z podnikania ROŠE s. r. o. alebo z inej jeho činnosti.

DMM Invest s.r.o.

2.10.1. Na základe podkladov možno konštatovať, že [DDMM Invest s.r.o. je slovenskou obchodnou
spoločnosťou príčom:
2.10.1.1, základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.000,- EUR,
2.10.1.2. má 3 spoločníkov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

2.10.1.2.1. Ing. Dušan Mráz, dát. nar. 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, s veľkosťou obchodného
podielu 40%,

„ Ing. Martin Mráz, dál. nar. 12.11.1980, bytom Kimovská 9360/38, 960 01
Zvolen. Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, s veľkosťou
obchodného podielu 30%,

2,10.1.2.3. MUDr. Marcela Šoltýsová, dát. nar. 25.11.1981, bytom 1. mája 3, 962 31 Sliač,
Slovenská republíka, občan Slovenskej republiky, s veľkosťou obchodného
podielu 30%.

2.10.2. Spoločníci spoločnosti DMM Invest s.r.o. sú zároveň jedinými osobami, ktoré:2.10.2.1. majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DMM Invest s.r.o.

2.10.2.2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán aleho kontrolný orgán v DMM invest s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena,

2.10.2.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania DMM Invest s.r.o. alebo z inej jeho
činnosti.

Na základe uvedených skutočností žiadna fyzická osoba nemá podiel v Partnerovi vyšší ako 9,85 % a žiadna
osoba sa nepodieľa na Partnerovi akýmkoľvek iným spôsobom ako cez tento podiel. Z uvedeného vyplýva, že
žiadna fyzická osoba sama nesplňa krítériá uvedené v ust. $ 6a odseku ] písm. aj zákona č. 297/2008 Z.z..

Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry Partnera tvorí prílohu (Príloha 1) k verifikačnému dokumentu.

2. Okrem všetkých uvedených skuločností sa Oprávnená osoba pri preskúmaní Podkladov zamerala aj na iné

vzťahy subjektov patriacich do vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera, a to najmä na existenciu osobitných
práv ako sú vlastnícke práva, práva na riadení alebo iné práva spojené s výkonom práv v Partnerovi, a to aj
právo na podiel držaný akoukoľvek formou pre tretiu osobu a právo akokoľvek, a to aj fakticky uplatňovať
podstatný vplyv na Partnera (v texte aj ako Osobitné práva). Oprávnená osoba preskúmala, či za účelom
výkonu Osobitných práv v Partnerovi a ovládania Partnera nie sú uzatvorené akékoľvek zmluvy, vydané
akékoľvek cenné papiere. najmä či nie sú vydané akcie na doručiteľa, uzatvorené zmluvy otichom
spoločenstve, dohody, aní koordinovaný alebo spoločný alebo faktický postup medzi ktorýmikoľvek osobami,
ktoré sú vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Partnera, či podiel v Partnerovi nie je akokoľvek, ani fakticky
držaný pre tretiu osobu, ani v držiteľskej správe a či okrem osôb uvedených v podkladoch od Partnera,
v organizačnej (riadiacej) štruktúre Partnera sa žiadna iná osoba podstatnejšim spôsobom nepodieľa na riadení
Partnera. Na základe uvedeného bolo zistené, že osoby, ktoré majú nepriamy podiel na hlasovacích právach
v Partnerovi alebo vykonávajú vplyv v Partnerovi uzatvorili dohodu o spoločnom postupe, v zmysle ktorej
prejednávajú otázky týkajúce sa spoločnosti Metrostav a ňou ovládaných osôb, pričom takouto osobou je aj
Partner (ďalej aj ako Dohoda o spoločnom postupe). Účastníkmi Dohody o spoločnom postupe sú:

2.12.1. Ing. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká
republika. občan Českej republiky.

2.12.2. Jičí Bélahlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, [90 00 Praha 9, Česká republika, občan
Českej republiky,

2.12.3, Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.124. Ing. Zdenčk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4, Libeň, 182 00 Praha 8,
Česká republika, občan Českej republiky,
2,12.5. Ing. Jindťich Hess, dát. nar. 13.05.1940, bytom Dunovského 526/26, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká
republika, občan Českej republiky,

212.6. Ina. Jindčich Fless. dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304. 281 66 Jevany, Česká republika. občan
Českej republiky,

2.12.7, Silvie Hessová, dál. nar. 09.03.1969, bylom Na Výsluní 282, 25] 66 Mirošovice, Česká republika,
občan Českej republiky,

2.12.8. Ing, Pavel Pilát, dát. nar, 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň, 182 90 Praha 8, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.12.9. Ing. František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.12.10. [ng. Viktor Karel, dát. nar. 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.12.11. Ing. Dušan Mráz, dát. nar, 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.12.12. Ing. Martin Mráz, dát. nar. 12.11.1980, bytom Kimovská 9360/38, 960 01 Zvolen, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.12.13. MUDr. Marcela Šoltýsová, dát. nar, 25.11.1981, bytom I. mája 3, 962 31 Sliač, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2. 12,14. ing. Viliam Turanský, dát. nar, 05.06.1941. bytom Priehradná 18. 036 01 Martin, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.12.15. Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra |, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.12.16. Ing. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.12.17. Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.12.18. Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.12.19.1ng. Daniela Mällerová, dát. nar, 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.12.20. Ing. Tomáš Klepetko, dál. nar. 16.09.1970, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.12.21, ing, Ivan Šesták, dál. nar. 14. 09.1943, bytom Havelkova 32, 841 03 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.12.22. MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70, 841 06 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

2.12.23. lag. Dana Apalovičová, dát. nar, 19,01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

ro
2

Ina. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980. bytom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky

. Riadiaca štruktúra Partnera

2.13.1. Štatutárnym orgánom Partnera je konateľ,
2,13.2. Konateľom Partnera je:

2.13.2.1. Ing. Marcel Rýchly, dát. nar. 01.09.1974, trvale bytom Zbehy 399, 951 42 Zbehy,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Konateľ koná v menc Partnera a za Partnera podpisuje samostatne.

1a
u
2.134. Partner nemá ustanoveného prokuristu

2.13.53. Podľa Podkladov a informácií od Partnera Partner nemá žiadnych vedúcich zamestnancov v priamej
riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.identifikácia KUV

Na základe informácií z Podkladov a po ich kantrole, Oprávnená osoba na účely zákona o RPYS identifikovala
podľa $ 6a ods. ] zákona č. 297/2008 Z.z. a podľa $ 6a ods. 3 tohto zákona v dôsledku uzatvorenej dohody
9 spoločnom postupe ako konečného užívateľa výhod aj každú fyzickú osobu, ktorá sama nespíňa kritériá
konečných užívaleľov výhod, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným
Postupom splňa aspoň niektoré z rozhodujúcich kritérií. Preto sú konečnými užívateľmi výhod nasledovné
osoby.

3.1.1. ng. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká
republika, občan Českej republiky,

3.1.2. ličí Bélohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha 9, Česká republika, občan
Českej republiky,

[7
ta

Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

3.1.4. Ing. Zdenčk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4, Libeň, 182 00 Praha 8,
Česká republika, občan Českej republiky,

3.1.5. Ing. Jindfich Hess, dát, nar, 13.05.1940, bytom Dunovského 526/26, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká
republika, občan Českej republiky,

3.1.6. Ing. Jindfich Hess, dát. nar, 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany, Česká republika, občan
Českej republiky.

Slivie FHessová, dál. nar, 09.03.1969, bytom Na Výsluni 282, 251 66 Mirošovice, Česká republika,
občan Českej republiky.

3.1.8. lng. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlikem 2290/3, Libeň, 182 00 Praha $. Česká

republika, občan Českej republiky,

3.1.9. Ing. František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

31.10. Ing. Viktor Karel. dát. nar. 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

3.1.11, Ing. Dušan Mráz, dát. nar. 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

3.1.12. Ing. Martin Mráz, dát. nar. 12.11.1980, bytom Kimovská 9360/38, 960 01 Zvolen, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

3.1.13. MUDr. Marcela Šoltýsová, dát. nar. 25.11.1981, bytom 1. mája 3, 962 31 Sliač, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

3.1.14. dng. Viliam Turanský, dát, nar, 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01 Martin, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

3.513. Ing. Robert Turanský, dál. nar, 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra I, 038 61 Vrútky, Slovenská republika.
občan Slovenskej republiky,

3.1.16. Ing. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej repubtiky,

3.1.17. Ing. Daniel Knotek, dát. nar, 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

3.1.18. Ing. Rastislav Knotek, dál. nar. 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
podľa usi. $ 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
(v texte aj ako zákon o RPV.S)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Tomášek « partners, s.r.o.

sídlo: Rožňavská 2, 821 01 Bratislava

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka číslo: 53018/B

1ČO: 36 858 811

konajúc: JUDr. Juraj Tomášek, advokát a konateľ

(v texte aj ako Oprávnená osoba)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: MTS SYK Development 07, s.r.o.

sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 147017/B
IČO: 53 064 356

(v texte aj ako Partner)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera (v texte len KUV) v
zmysle ust. $ 11 ods. 4 a 5 zákona o RPYS,

1. Východiskové informácie a podklady
1.1. Zaúčelom identifikácie KUV bolí Partnerom zaobstarané a Oprávnenou osobou preskúmané nasledovné:
L.1.1. Podklady k Partnerovi
- Výpis z obchodného registra
- Zakladateľská listina
- Rozhodnutie spoločníka
- Vyhlásenie Partnera a štatutárov
1.1.2. Podklady k spoločnosti Metrostav Slovakia a.s.
- Výpis z obchodného registra
- Potvrdenie zoznamu akcionárov
- Zakladateľská listina zo dňa 16.04.2013
- Stanovy zo dňa 30.06.2020

- Účtovná závierka za rok 2019
- > Organizačná štruktúra ku dňu 01.07,2020

- Podpisový poriadok zo dňa 01.01.2015 s prílohou

- Vyhlásenie Metrostav Slovakia a.s. a štatutárov

Podklady k spoločností Metrostav a.s.

- Výpis z obchodného registra

- Stanovy k 16.05.2019 v aktuálnom a úplnom znení

- Zoznam akcionárov, ktorí vlastnia 120 ks akcií a viac

- Akcionárska štruktúra Partnera

- > Súhrnná výročná správa skupiny Metrostav za rok 2019

- Organizačný poriadok Partnera účinný od 01.01.2020

- > Podpisový poriadok Partnera účinný od 01.01.2020

- Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
- Vyhlásenie Partnera a štatutárov

Podklady k spoločnosti DDM Group a.s.

- Výpis z obchodného registra

- > Stanovy zo dňa 01.07.2020 v aktuálnom a úplnom znení
- Potvrdenie zoznamu akcionárov

- Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
- Výročná správa za rok 2019

- Vyhlásenie DDM Group a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti DOAS CZ a.s.

- Výpis z obchodného registra

- Stanovy zo dňa 06.05.2014 v aktuálnom a úplnom znení
- Potvrdenie zoznamu akcionárov

- Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
- Výročná správa za rok 2019

- Vyhlásenie DOAS CZ a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti DOAS SK, a.s.

- Výpis z obchodného registra

- Stanovy zo dňa 25.08.2014 v aktuálnom a úplnom znení

- Potvrdenie zoznamu akcionárov

- Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
- Výročná správa za rok 2019

- Vyhlásenie DOAS SK a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti FTK Invest, s. r. o.

- Výpis z obchodného registra

+ Zakladateľská listina zo dňa 13.04.2015 v aktuálnom a úplnom znení
- Vyhlásenie FTK Invest, s. r. o. a štatutárov

Podklady k spoločnosti ROŠE s. r. o.

- Výpis z obchodného registra
3.3.

3.2.5. sama nespíňa kritériá podľa predošlých bodov 3.2.1. až 3.2.4., avšak spoločne s inou osobou konajúcou
s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Za účelom výkonu Osobitných práv v Partnerovi a ovládania Partnera neboli Oprávnenou osobou okrem
dohody o spoločnom postupe zistené uzatvorené akékoľvek zmluvy ani vydané akékoľvek cenné papiere (iné
ako kmeňové akcie na meno), najmä

3.3.1. nie sú vydané akcie na doručiteľa,
3.3.2. nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve,

3.3.3. neexistujú žiadne dohody, ani koordinovaný alebo spoločný alebo faktický postup medzi
ktorýmikoľvek osobami, ktoré sú vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Partnera,

3.3.4. okrem osôb uvedených v podkladoch od Partnera, v organizačnej (riadiacej) štruktúre Partnera sa
žiadna iná osoba podstatnejším spôsobom nepodieľa na riadení Partnera.

3.3.5. Podiel v Partnerovi nie je akokoľvek, ani fakticky držaný pre tretiu osobu, ant v držiteľskej správe.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií vyplývajúcich
z predložených Podkladov neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera žiadnu fyzickú
osobu, ktorá má postavenie verejného funkcionára v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Informácie k 8 11 ods. 6 písm. d) zákona o RPVS

Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, rovnocenného
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora
postupovala nestranne s odbomou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom
dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu,

Príloha 1. Vlastnícka štruktúra Partnera
Príloha č. 1: Vlastnícka štruktúra Partnera

Ine. Dušan Mráz 40% Ing. Tomáš Klepetko MUDr. Jamnila Gajdárová 13

Ing. Martin Mráz 30% Ing. Dana Apalovičová 15

MUDr. Marcela Šoltýsová — 30% Ing. Tomáš Šesták. 13

100%
DMM Invest s.r.o. FTK Invest, s. r. 0. ROŠE s. r.o.
1429% 149% 14.29%
Ing. Zdenšk Šinovský — 20% Ing. Viktor Karel 1429%
In. Pavel Plá: 20% DOASCZ, a. DOASSK, as. ng. Daniel Kaotek 416%
Tiň Bôlohlav 20% 6% ng. Rastislav Knolek 4,76%
Ing. Jindčich Hess ml. 10% Ing, Daniela Mätlerová 4,76%
Silvie Hessová 10% Ing. Franúšek Potisk — 14,29%
Ing, Franfišok Kočí 8% ng. Viliam Turanský — 476%
ng. Ján Dudáš 6% Ing, Rôberť Turanský — 4,76%
Ing. Branislav Turanský 4,76%
50% 50%
17,04 % 23,18%
DDM Group, a.s.
Ing. Jindčich Hess 1,31% 51,34%
ne. Zdenšk Šinovský 131% "
Ing, Pavel Pilát 131%
—>[ FRÁNOLO ESTABLISHMENY 1,31% Metrostav, a.s. k
Ing. Ján Dudáš 046% Ostatná 2,74 % (drobní akcionári)
100%
100%

Metrostav Slovakia a.s.

100%MTS SVK Development 07, s.r.o.

(Partner)


V Bratislave dňa 10.09.2020
Oprávnená osoba:

For
Tomášek % partners, s. Ti A 6 pary,
JUDr. Juraj Tomášek — », Počňavska z ES, s, ko,
advokát a konateľ 07g) BR ý AA?
- > Spoločenská zmluva zo dňa 12.04.2010 v aktuálnom a úplnom znení

- Vyhlásenie ROŠE s. r. o. a štatutárov

1.1.9. Podklady k spoločnosti DMM Invest s.r.o.
- Výpis z obchodného registra
- Vyhlásenie DMM Invest s.r.o. a štatutárov
1.1.19. Schéma vlastníckej štruktúry Partnera
1.1.11. Dohoda o spoločnom postupe zo dňa 10.07.2017 v znení dodatku
1.1.12. Vyhlásenia konečných užívateľov výhod uvedených v bode 3.1
(v texte aj ako Podklady).
2. Na základe Podkladov Oprávnená osoba identifikovala nasledovnú vlastnícku a riadiacu štruktúra
Partnera
2.1.1. Z Podkladov je zrejmé, že Partner je slovenskou obchodnou spoločnosťou pričom:
2.1.1.1. — základné imanie v celkovej výške 5.000,- EUR je splatené v celom rozsahu,
2.1.12, — jediným spoločníkom Partnera je spoločnosť Metrostav Slovakia a.s., IČO: 47 144 190, so
sídlom Mlynské Nívy 68, 824 77 Bratislava, Slovenská republika (ďalej ako „Metrostav
Slovakia“)
2.1.2. Spoločnosť Metrostav Slovakia je zároveň jedinou osobou, ktorá:
2.1.2.1. — mäpriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní v Partnerovi,
2.1.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,
2.1.2.3. — má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti.
2.2. Metrostav Slovakia
2.2.1. Z Podkladov je zrejmé, že spoločnosť Metrostav Slovakia je slovenskou akciovou spoločnosťou
pričom:
2.2.1.1. — základné imanie v celkovej výške 1.000.000,- EUR, ktoré je splatené v celom rozsahu, je
rozvrhnuté na 1.000 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou
1.000,- EUR,
2.2.1.2. — jediným akcianárom Metrostav Slovakia je spoločnosť Metrostav a.s., 1ČO: 000 14 915, so
sídlom Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika (ďalej ako „Metrostav“)
2.2.2. Spoločnosť Metrostav je zároveň jedinou osobou, ktorá:
2.2.2.1. — mápriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní v Metrostav Slovakia:
2.2.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Metrostav Slovakia alebo akéhokoľvek ich člena:
2.2.2.3. — má právo na hospodársky prospech z podnikania Metrostav Slovakia alebo z inej jeho
činnosti.
2.3. Metrostav
2.3.1. Podľa Podkladov je spoločnosť Metrostav akciovou spoločnosťou založenou na základe právneho
poriadku Českej republiky. Základné imanie spoločnosti Metrostav, ktoré bolo splatené v celom
rozsahu predstavuje sumu 790.666.800,- Kč. Základné imanie je rozvrhnuté na 7.906.668 ks
kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 100,- Kč.
2.3.2. Podľa zoznamu akcionárov priamy podiel v spoločnosti Metrostav vo výške viac ako 5 % majú tieto

osoby:
2.4.

2.5.

2.3.2.1. — DDM Group a.s. so sídlom Ovocný trh 573, 110 00 Praha I, Česká republika, IČO: 256
06 492 (ďalej iba DDM Group) s počtom akcií 4.059.580 ks, predstavujúcimi podiel
51,34%,

2.3.2.2. — DOAS CZ a.s. so sídlom Ovocný trh 573, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 264
63 954 (ďalej iba DOAS CZ) s počtom akcii 1.347.489 ks, predstavujúcimi podiel 17,04%,

2.3.2.3. — DOAS SK, a.s., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 359
56 381 (ďalej iba DOAS SK) s počtom akcií 1.832.407 ks, predstavujúcimi podiel 23,18%.

2.3.3. Ostatné akcie spoločnosti Metrostav predstavujúce podiel 8,44 % sú vo vlastníctve minoritných
akcionárov, ktorými sú iné fyzické osoby alebo právnické osoby, tuzemské aj zahraničné.
DDM Group
2.4.1. Po preskúmaní všetkých podkladov je zrejmé, že DDM Group a.s. je obchodnou spoločnosťou
zriadenou podľa právneho poriadku Českej republiky pričom:
2.4.1.1. — základné imanie v celkovej výške 408.000.000,- Kč je rozyrhnuté na 40.800 ks akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 10.000,- Kč:
2.4.12. — zpredloženého zoznamu akcionárov je zrejmé, že spoločnosť DDM Group má 2
akcionárov: spoločnosť DOAS CZ, ktorá vlastní 50 % všetkých akcií a spoločnosť DOAS
SK, ktorá vlastní 50 % všetkých akcií.
2.4.2. Spoločnosti DOAS CZ a DOAS SK sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.4.2.1. — majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DDM Group:
2.4.2.2. — majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DDM Group alebo akéhokoľvek ich člena:
2.4.2.3. — majú právo na hospodársky prospech z podnikania DDM Group alebo z inej jeho činnosti.
DOAS CZ
2.5.1. Z Podkladov je zrejmé, že DOAS CZ je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku

Českej republiky pričom:

2.5.1.1. — základné imanie v celkovej výške 2.000.000,- Kč je rozvrhnuté na 100 ks kmeňových akcií
na meno y listinnej podobe s menovitou hodnotou 20.000,- Kč,

2.5.1.2. — spoločnosť DOAS CZ má 8 akcionárov:
2,5.1.2.1. Ing. Zdenék Šinovský, dát, nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4,

Libeň, 182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní
20 ks akcií,

2.5,1,2.2. Ing. Pavel Pilát, dát, nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2299/3, Libeň,
182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 20 ks
akcií,

2,5.1.2.3. Jiží Bčlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlidce 827/52, 190 00 Praha
9, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 20 ks akcií,

2.5.12.4. mg. Jindfich Hess, dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany,
Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 10 ks akcií,

2.5.1.2.5. Silvie Hessová, dát. nar. 09.03.1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66
Mirošovice, Česká republika, občan Českej republiky, ktorá vlastní 10 ks akcií,

2.5.1.2.6. lng. František Kočí, dát. nar. 31.10,1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice,
158 00 Praha 5, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 8 ks
akcií,

2.5.1.2.7, Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 6 ks
akcií,
2.5.1.3.

2.5.1.4.

2.5.1.5.

2.6. DOASSK

2.5.1.2.8. DOASSK, ktorá vlastní 6 ks akcií, pričom vlastníckej štruktúre tohto akcionára
je venovaný bod 2.6.

Akcionári spoločností DOAS CZ sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.5.1.3.1. majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DOAS CZ,

2.5.1,3.2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DOAS CZ alebo akéhokoľvek
ich člena,

2.5.1.3.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania DOAS CZ alebo z inej jeho
činnosti.

Osoby, ktoré vlastnia 20 kusov akcií spoločnosti DOAS CZ (akcionári s najväčším
podielom) majú podiel na Partnerovi vo výške 9,85 % (3,41 % + 5,13 % + 1,31 %),
vypočítaný nasledovne: časť podielu z dôvodu, že DOAS CZ je priamo akcionár
Metrostavu (100/100 x 17,04/100 x 20/100 x 100 — 3,41 %), časť podielu z dôvodu, že
DOAS CZ má podiel v DDM Group (100/100 x 51,34/100 x 50/100 x 20/100 x 100 — 5,13
%) a časť podielu z dôvodu, že sú priamo minoritnými akcionármi Metrostavu:

2.5.14.1. Ing. Zdenčk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4,
Libeň, 182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní
103.589 ks akcií Metrostavu, čo predstavuje nepriamy podiel 1,31 % v
Partnerovi,

2.5.1.4.2. lng. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň,
182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní 103.589 ks
akcií Metrostavu, čo predstavuje nepriamy podiel 1,31 % v Partnerovi,

2.5.14.3. Jičí Bčlohlav, dát. nar, 26.02.1950, bytom Na Vyhlidce 827/52, 190 00 Praha
9, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní prostredníctvom
spoločnosti FRANOLO ESTABLISHMENT, v ktorej má podiel 100 %,
103.529 ks akcií Metrostavu, čo predstavuje nepriamy podiel 1,31 % v
Partnerovi.

Pri výpočte výšky nepriameho podielu v Partnerovi bola zohľadnená skutočnosť, že
jediným spoločníkom Partnera je Metrostav Slovakia, ktorého jediným akcionárom je
Metrostav.

2.6.1. Na základe podkladov možno konštatovať, že DOAS SK je slovenskou obchodnou spoločnosťou

pričom:

2.6.1.1.

2.6.1.2.

základné imanie v celkovej výške 34.860,- EUR je rozvrhnuté na 21 ks kmeňových akcií
na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 1.660,- EUR:

spoločnosť DOAS SK má 11 akcionárov:

2.6.1.2.1, spoločnosť FTK Invest, s. r. o,, so sídlom Košická 5590/56, 821 08 Bratislava,
IČO: 47 681 080, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č, 97499/B (ďalej iba „FTK Invest, s. r. o.“),
ktorá vlastní 3 ks akcií,

- vlastnícka štruktúra FTK Invest, s. r. o. je predmetom bodu 2.7

2.6.1.2.2. spoločnosť ROŠE s. r. o., so sídlom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, IČO:
45 534311, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 64904/B (ďalej iba „ROŠE s. r. o.“) ktorá
vlastní 3 ks akcií,

- vlastnícka štruktúra ROŠE s. r. o. predmetom bodu 2.8

2.6.1.2.3. spoločnosť DMM Invest s.r.o., so sídlom Pod Dráhami 6513/17, 960 01
Zvolen, IČO: 52 820 173, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 37865/8 (ďalej iba „DMM
Invest s.r.o.“), ktorá vlastní 3 ks akcií,

+ vlastnícka štruktúra DMM Invest s.r.o. je predmetom bodu 2.9

2.6.1.2.4. Ing. Viktor Karel, dát. nar. 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 3 ks akcií,

2.6.1.2.5. Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks akcií,

2.6.1.2.6. Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks
akcií,

2.6.1.2,7. Ing. Daniela Múllerová, dát. nar. 09.09.1967, bytom. Košická 56, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorá vlastní 1 ks
akcií,

2.6.1.2.8. Ing. František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01
Bratislava, Slovenská republíka, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 3 ks
akcií,

2.6.1.2.9. Ing. Viltam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01
Martin, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks
akcií,

2.6.1.2.10. Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra I, 038 61 Vrútky,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks akcií,

2.6.1.2.11. Ing. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61 Vrútky,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks akcií.

2.6.1.3. — Akcionári spoločnosti DOAS SK sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.6.1.3.1. majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DOAS SK:

2.6.1.3.2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DOAS SK alebo akéhokoľvek
ich člena,

2.6.1.3.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania DOAS SK alebo z inej jeho
činnosti

2.6.1.4. — Osoby, ktoré vlastnia 3 kusy akcií spoločnosti DOAS SK (akcionári s najväčším podielom)
majú nepriamo podiel na Partnerovi vo výške 7,35% (3,31 % + 3,67% + 0,15 % + 0,22
%), určený nasledovne: časť podielu z dôvodu, že DOAS SK je priamo akcionár
Metrostavu (100/100 x 23,18/100 x 14,29/100 x 100 — 3,31 %), časť podielu z dôvodu, že
DOAS SK má podiel v DDM Group (100/100 x 51,34/100 x 50/100 x 14,29/100 x 100 —
3,67 %), časť podielu z dôvodu, že DOAS SK má podiel v DOAS CZ, ktorý má priamy
podiel v Metrostave (100/100 x 17,04/100 x 6/100 x 14,29/100 x 100 — 0,15 %) a súčasne
priamy podiel v DDM Group (100/100 x 51,34/100 x 50/100 x 6/100 x 14,29/100 x 100 —
0,22 %).

2.6.1.5. Pri výpočte výšky nepriameho podielu v Partnerovi bola zohľadnená skutočnosť, že
jediným spoločníkom Partnera je Metrostav Slovakia, ktorého jediným akcionárom je
Metrostav.

2.7. FTK Invest, s. r. o.

2.7.1. Z Podkladov je zrejmé, že FTK Invest, s. r. o., vlastník 3 ks akcií DOAS SK a.s., je slovenskou
obchodnou spoločnosťou pričom:

2.7.1.1. základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.000,- EUR,
2.7.2.

2.7.1.2. — jediným spoločníkom FTK Invest, s. r. o. je Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar. 16.09.1970,
bytom Košická 5590/56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej
republiky.

Ing. Tomáš Klepetko je zároveň jedinou osobou, ktorá:
2,721. — mápriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní FTK Invest, s.r.o.,

2.7.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v FTK Invest, s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena:

2.7.2.3. — máprávo na hospodársky prospech z podnikania FTK Invest, s.r.o. alebo z inej jej činnosti.

2,8. ROŠE.s.r. o.

2.8.1.

Na základe podkladov možno konštatovať, že ROŠE s. r. o. je slovenskou obchodnou spoločnosťou
pričom:
2.8.1.1. — základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.100,- EUR,

2.8.12. — má 3 spoločníkov, pričom výška obchodného podielu každého spoločníka je 1/3.
Spoločníkmi sú nasledovné fyzické osoby:

2.8.1.2.1. MUDr. Jarmila Gajdárová, dát, nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70,
341 06 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

2.8.1.2.2. Ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky a

2.8.1.2.3. lng. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Spoločníci spoločnosti ROŠE s. r. o. sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.8.2.1. — majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní ROŠE s. r. 0.:

2.8.2.2. — majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v ROŠE s. r. o. alebo akéhokoľvek ich člena:

2.8.2.3. — majú právo na hospodársky prospech z podnikania ROŠE s. r. o. alebo z inej jeho činnosti.

2.3. DMM Invest s.r.o.

2.3.1.

2.9.2.

Na základe podkladov možno konštatovať, že DMM Invest s.r.o. je slovenskou obchodnou
spoločnosťou pričom:

2.9.1.1. základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.000,- EUR,
2.9.1.2. — má3 spoločníkov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

2.9.1.2.1. Ing. Dušan Mráz, dát. nar. 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, s veľkosťou obchodného
podielu 40%:

2.9.1.2.2. Ing. Martin Mráz, dát, nar. 12.11.1980, bytom Kimovská 9360/33, 960 01
Zvolen, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, s veľkosťou
obchodného podielu 30%:

2.9.1.2.3. MUDr. Marcela Šoltýsová, dát. nar. 25.11.1981, bytom 1. mája 3, 962 31 Sliač,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, s veľkosťou obchodného
podielu 30%.

Spoločníci spoločnosti DMM Invest s.r.o. sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.9.2.1. — majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DMM Invest s.r.o.,

2.9.2.2. — majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DMM Invest s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena:
2.10.

2.11.

2.9.2.3. — majú právo na hospodársky prospech z podnikania DMM Invest s.r.o. alebo z inej jeho
činnosti.

Na základe uvedených skutočností žiadna fyzická osoba nemá podiel v Partnerovi vyšší ako 9,85 % a žiadna

osoba sa nepodieľa na Partnerovi akýmkoľvek iným spôsobom ako cez tento podiel. Z uvedeného vyplýva, že

žiadna fyzická osoba sama nesplňa kritériá uvedené v ust. 8 6a odseku 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z..

Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry Partnera tvorí prílohu (Príloha 1) k verifikačnému dokumentu.

Okrem všetkých uvedených skutočností sa Oprávnená osoba pri preskúmaní Podkladov zamerala aj na iné

vzťahy subjektov patriacich do vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera, a to najmä na existenciu osobitných

práv ako sú vlastnícke práva, práva na riadení alebo iné práva spojené s výkonom práv v Partnerovi, a to aj

právo na podiel držaný akoukoľvek formou pre tretiu osobu a právo akokoľvek, a to aj fakticky uplatňovať

podstatný vplyv na Partnera (v texte aj ako Osobitné práva). Oprávnená osoba preskúmala, či za účelom

výkonu Osobitných práv v Partnerovi a ovládania Partnera nie sú uzatvorené akékoľvek zmluvy, vydané

akékoľvek cenné papiere, najmä čí nie sú vydané akcie na doručiteľa, uzatvorené zmluvy otíchom

spoločenstve, dohody, ani koordinovaný alebo spoločný alebo faktický postup medzí ktorýmikoľvek osobami,

ktoré sú vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Partnera, či podiel v Partnerovi nie je akokoľvek, ani fakticky

držaný pre tretiu osobu, ani v držiteľskej správe a či okrem osôb uvedených v podkladoch od Partnera,

v organizačnej (riadiacej) štruktúre Partnera sa žiadna iná osoba podstatnejším spôsobom nepodieľa na riadení

Partnera. Na základe uvedeného bolo zistené, že osoby, ktoré majú nepriamy podiel na hlasovacích právach

v Partnerovi alebo vykonávajú vplyv v Partnerovi uzatvoríli dohodu o spoločnom postupe, v zmysle ktorej

prejednávajú otázky týkajúce sa spoločnosti Metrostav a ňou ovládaných osôb, príčom takouto osobou je aj

Partner (ďalej aj ako Dohoda o spoločnom postupe). Účastníkmi Dohody o spoločnom postupe sú:

2.11.1. Ing. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.11.2. Jiťí Bčlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha 9, Česká republika, občan
Českej republiky,

2.11.3. Ing. Ján Dudáš, dát. nar, 17,12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.114. Ing. Zdenčk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4, Libeň, 182 00 Praha 8,
Česká republika, občan Českej republiky,

2.11.5. Ing. Jindčich Hess, dát. nar. 13.05.1940, bytom Dunovského 526/26, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.1.6. Ing. lindčich Hess, dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany, Česká republika, občan
Českej republiky,

2.11.7. Silvie Hessová, dát. nar. 09.03.1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66 Mirošovice, Česká republika,
občan Českej republiky,

2.11.8. Ing. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň, 182 00 Praha 8, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.11.9. Ing. František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.11.10. Ing. Viktor Karel, dát. nar. 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.11. Ing. Dušan Mráz, dát. nar. 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.12. Ing. Martin Mráz, dát. nar, 12.11.1980, bytom Kimovská 9360/38, 960 01 Zvolen, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.13. MUDr. Marcela Šoltýsová, dát. nar. 25.11.1981, bytom I. mája 3, 962 31 Sliač, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.14. Ing. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01 Martin, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.15. Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra 1, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,
2.12,

2.11.16. Ing, Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.17. Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.18. Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 07.05,1971, bytom Mierová 36, 821 05 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.19. Ing. Daniela Millerová, dát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.11.20. Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar, 16.09.1970, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.21. Ing. Ian Šesták, dát. nar. 14. 09,1943, bytom Havelkova 32, 841 03 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.22. MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70, 841 06 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

2.11.23. Ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.11.24. Ing. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky.

Riadiaca štruktúra Partnera
2.12.1. Štatutárnym orgánom Partnera je konateľ.
2.12.2. Konateľom Partnera je:
2.12,2.1. Ing. Marcel Rýchly, dát. nar. 01.09.1974, trvale bytom Zbehy 399, 951 42 Zbehy,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.
2.12.3. Konateľ koná v mene Partnera a za Partnera podpisuje samostatne.
2.12.4. Partner nemá ustanoveného prokuristu.

2.12.5. Podľa Podkladov a informácií od Partnera Partner nemá žiadnych vedúcich zamestnancov v priamej
riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Identifikácia KUV

Na základe informácií z Podkladov a po ich kontrole, Oprávnená osoba na účely zákona o RPVS identifikovala
podľa $ 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. a podľa $ 6a ods. 3 tohto zákona v dôsledku uzatvorenej dohody
o spoločnom postupe ako konečného užívateľa výhod aj každú fyzickú osobu, ktorá sama nespíňa kritériá
konečných užívateľov výhod, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným
postupom splňa aspoň niektoré z rozhodujúcich kritérií. Preto sú konečnými užívateľmi výhod nasledovné
osoby:

3.1.1. Ing. František Kočí, dát, nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká
republika, občan Českej republiky,

3.1.2. Ji Bélohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha 9, Česká republika, občan
Českej republiky,

3.1.3. Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

3.1.4. Ing. Zdenčk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4, Libeň, 182 00 Praha 8,
Česká republika, občan Českej republiky,

3.1.5. — Ing. Jindčich Hess, dát. nar. 13.05.1940, bytom Dunovského 526/26, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká
republika, občan Českej republiky,
3.2.

3.1.10.

3.111,

3.112,

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.

3.1.17.

3.1.18.

3.1.19.

3.1.20.

3.1.21,

3.1.22.

3.1.23.

3.1.24.

Ing. Jindčich Hess, dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany, Česká republika, občan
Českej republiky,

Silvie Hessová, dát. nar. 09.03.1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66 Mirošovice, Česká republika,
občan Českej republiky,

Ing, Pavet Pilát, dát, nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň, 182 00 Praha 8, Česká
republika, občan Českej republiky,

Ing. František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Viktor Karel, dát. nar, 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Dušan Mráz, dát. nar. 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Martin Mráz, dát. nar. 12.11.1980, bytom Kimovská 9360/38, 960 01 Zvolen, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

MUDr. Marcela Šoltýsová, dát. nar. 25.11.1981, bytom 1. mája 3, 962 31 Sliač, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

lng. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01 Martin, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra 1, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Daniel Knotek, dát, nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing, Rastislav Knotek, dát. nar. 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Daniela Millerová, dát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

lng. Tomáš Klepetko, dát. nar. 16.09.1970, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Ivan Šesták, dát. nar. 14. 09.1943, bytom Havelkova 32, 841 03 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70, 841 06 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky.

Okrem osôb uvedených v bode 3.1. Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá skutočne
ovláda alebo kontroluje Partnera, ani žiadnu fyzickú osobu, v prospech ktorej Partner vykonáva svoju činnosť
alebo obchod, najmä neidentifikovala žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.
3.2.4.

má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi
alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,

ovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v bodoch 3.2.1 a 3.2.2,

má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×