Nezaradený subjekt

PRO TP 06 s. r. o.

Bratislava - mestská časť Ružinov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Mlynské Nivy 68, Bratislava - mestská časť Ružinov

Záznam platný od: 22. Október 2019

Záznam platný do: 23. Júl 2020


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Viliam Turanský
Adresa:
Priehradná 18 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2019
Záznam do:
23. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jindřich Hess
Adresa:
Spojovací 304 Jevany 28166
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2019
Záznam do:
23. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Pilát
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2019
Záznam do:
23. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jindřich Hess
Adresa:
Dunovského 26 Praha 4 14900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2019
Záznam do:
23. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jiří Bělohlav
Adresa:
Na vyhlídce 52 Praha 9 19000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2019
Záznam do:
23. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Kočí
Adresa:
K rovinám 6 Praha 5 15800
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2019
Záznam do:
23. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Turanský
Adresa:
Ľ. Štúra Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2019
Záznam do:
23. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viktor Karel
Adresa:
Radvanská Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2019
Záznam do:
23. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Šesták
Adresa:
Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2019
Záznam do:
23. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Jarmila Gajdárová
Adresa:
Strmý vŕšok 70 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2019
Záznam do:
23. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Šesták
Adresa:
Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2019
Záznam do:
23. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Klepetko
Adresa:
Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2019
Záznam do:
23. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Knotek
Adresa:
Mierová Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2019
Záznam do:
23. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Silvie Hessová
Adresa:
Na Výsluní 282 Mirošovice 25166
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2019
Záznam do:
23. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniela Müllerová
Adresa:
Košická Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2019
Záznam do:
23. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Klepetko
Adresa:
Košická Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2019
Záznam do:
23. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Potisk
Adresa:
Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2019
Záznam do:
23. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Dudáš
Adresa:
Lužná 17 Praha 6 16000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2019
Záznam do:
23. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zdeněk Šinovský
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2019
Záznam do:
23. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Mráz
Adresa:
Stromová 7 Budča 96233
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2019
Záznam do:
23. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniel Knotek
Adresa:
Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2019
Záznam do:
23. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Turanský
Adresa:
Horná Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2019
Záznam do:
23. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dana Apalovičová
Adresa:
Donská 71 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2019
Záznam do:
23. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Tomášek & partners, s.r.o.
Adresa:
Rožňavská 2 Bratislava - mestská časť Ružinov 82101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.10.2019 do: 23.07.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
podľa ust. $ 1] ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
(v texte aj ako zákon o RPVS)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Tomášek 8 partners, s.r.o.

sídlo: Rožňavská 2, 821 01 Bratislava

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava L
oddiel: Sro, vložka číslo: 53018/B

IČO: 36 858 811

DIČ: 2022632678

IČ DPH: SK 2022632678

konajúc: Mgr. Radovan Kimák, advokát a konateľ

(v texte aj ako Oprávnená osoba)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: PRO TP 06 s. r.o.

sídlo: Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava

zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka číslo: 87401/B

IČO: 47016 370

(v texte aj ako Partner)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera (v texte len KUV)
vzmysle ust, $ 11 ods. 4 a 5 zákona o RPYS.

1. Východiskové informácie a podklady
1.1. Zaúčelom identifikácie KUV boli Partnerom zaobstarané a Oprávnenou osobou preskúmané nasledovné:
1.1.1. Podklady k Partnerovi
- Výpis z obchodného registra
- Zakladateľská listina
- Rozhodnutia jediného spoločníka
- Účtovná závierka za rok 2018
- Vyhlásenie Partnera a štatutárov
1.1.2. Podklady k spoločnosti Metrostav a.s.
- Výpis z obchodného registra
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.

- Stanovy k 16.05.2019 v aktuálnom a úplnom znení

- Zoznam akcionárov, ktorí vlastnia [20 ks akcií a viac

- Akcionárska štruktúra spoločnosti

- — Súhrnná výročná správa skupiny Metrostav za rok 2018

- Organizačný poriadok účinný od 01.07.2019

- Podpisový poriadok účinný od 01.07.2019

- — Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
- Vyhlásenie Metrostav a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti DDM Group a.s.

- Výpis z obchodného registra

- Stanovy zo dňa 08.05.2014 v aktuálnom a úplnom znení

- Potvrdenie zoznamu akcionárov

- > Zápisníce z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
- Výročná správa za rok 2018

- Vyhlásenie DDM Group a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti DOAS CZ a.s.

- Výpis zobchodného registra

- > Stanovy zo dňa 06.05.2014 v aktuálnom a úplnom znení

- Potvrdenie zoznamu akcionárov

- > Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
- Výročná správa za rok 2018

- Vyhlásenie DOAS CZ a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti DOAS SK, a.s.

- Výpis z obchodného registra

- > Stanovy zo dňa 25.08.2014 v aktuálnom a úplnom znení

- Potvrdenie zoznamu akcionárov

- Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
- Výročná správa za rok 2018

- Vyhlásenie DOAS SK a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti FTK Invest, s. r. o.

- Výpis z obchodného registra

- Zakladateľská listina zo dňa 13.04.2015 v aktuálnom a úplnom znení
- Vyhlásenie FTK Invest, s. r. o. a štatutárov

Podklady k spoločnosti ROŠE s. r. o.

- Výpis z obchodného registra

- > Spoločenská zmluva zo dňa 12.04.2010 v aktuálnom a úplnom znení
- > Vyhlásenie ROŠE s. r. o. a štatutárov

Schéma vlastníckej štruktúry Partnera

Dohoda 9 spoločnom postupe zo dňa 10.07.2017 v znení dodatku
Občianske preukazy KUV
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sekiora
postupovala nestranne s odbornou starostlivosťou a všetky skutočností uvedené v tomto verifikačnom
dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Príloha 1. Vlastnícka štruktúra Partnera
Príloha č. 1: Vlastnícka štruktúra Partnera

lng. Tomáš Klepetco sá „In
> S Ing. Dana Apalovičová — 13
dng. Tomáš Šesták 13
100%
FIK Invest, s. r. 0. ROŠE s r. 0.
14% 14.29%
ý
Ing. Zdeušk Šinovský — 20% 6% lng, Viktor Karel 14,29%
Ts Pavel lA 10% DOAS CZ, zs. DOÁS SK, as ry Daniel Kosic 176%
ng. Jičí Bčlohšav 20% Ing. Rastislav Knotek — 4,76%
Ang. Jiodňich Hess ml, 104 Tng. Dušan Mráz 14,29%
Silvie Hessová 10% Ing. Daniela Súillerová 4.754
lng. František Kočí S Ing. František Polisk — 14,29%
Ing. Tán Dudáš 6% Ing. Viňam Ťranský — 476%
Jng. Robert Turanský — 476%
5% 5% Ing, Branislav Turanský 4,76%
HMÚ 23,18%
DDM Group, a.s.
Ing. Jináčich Hess 13% 51,344
Ing. Zdenčk Šinovský 131% "
dmg. Pavel Pilát 131%
FRANOLO ESTABLISHMENT 1,31% —) Metrostav, 4.3.
Ing. Ján Dudiš 046% 14% (drobni akcionáci)
100%
100%
Jiží Bčlohlav

PRO TP 06 s, r, 0.
(Partner)


V Bratislave dňa 15.10.2019

Oprávnená osoba:

Tor ž
Tomášek £ partners, s.r.o, i A #.ro.
Mgr. Radovan Kimák 1 úÄ je
advokát a konateľ MISLAVA z
1.1.11. Vyhlásenia konečných užívateľov výhod
- Vyhlásenie Jišího Bčlohlava
- Vyhlásenie Ing. Františka Kočího
- Vyhlásenie Ing. Jindňicha Hessa ml.
- Vyhlásenie Ing. Jindficha Hessa
- Vyhlásenie Silvie Hessovej
- Vyhlásenie Ing. Jána Dudáša
- Vyhlásenie Ing. Zdeňka Šinovského
- Vyhlásenie Ing. Pavla Piláta
- Vyhlásenie Ing. Viliama Turanského
- Vyhlásenie Ing. Branislava Turanského
- Vyhlásenie Ing. Róberta Turanského
- Vyhlásenie Ing. Daniela Knoteka
- Vyhlásenie Ing. Rastislava Knoteka
- Vyhlásenie Ing. Daniely Mällerovej
- Vyhlásenie Ing. Viktora Karla
- Vyhlásenie Ing. Františka Potiska
- Vyhlásenie Ing. Dušana Mráza
- Vyhlásenie Ing. Františka Klepetka
- Vyhlásenie Ing. Tomáša Klepetka
- Vyhlásenie Ing. Tomáša Šestáka
- Vyhlásenie Ing. Ivana Šestáka
- Vyhlásenie MUDr. Jarmily Gajdárovej
- Vyhlásenie Ing. Dany Apalovičovej

(v texte aj ako Podklady).

2.1.

2.2.

Na základe Podkladov Oprávnená osoba identifikovala nasledovnú vlastnícku a riadiacu štruktúra
Partnera

Partner

2.1.1. ZPodkladov je zrejmé, že Partner je obchodnou spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Slovenskej republiky príčom:

2.1.1.1. — základné imanie v celkovej výške 5.000,- EUR je splatené v celom rozsahu,

2.1.1.2. — jediným spoločníkom Partnera je spoločnosť Metrostav a.s., [Č: 000 14 915, so sídlom
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká repubtíka (ďalej ako „Metrostav“)

2.1.2. Spoločnosť Metrostav je zároveň jedinou osobou, ktorá:
2.1.2.1. — mápriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní v Partnerovi:

2.1.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokofvek ich člena,

2.1.2.3. — má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti.
Metrostav

2.2.1. Podľa Podkladov je spoločnosť Metrostav akciovou spoločnosťou založenou na základe právneho
poriadku Českej republiky. Základné imanie spoločnosti Metrostav, ktoré bolo splatené vcelom
2.3.

2.4.

rozsahu predstavuje sumu 790.666.800,- Kč. Základné imanie je rozvrhnuté na 7.906.668 ks
kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 100,- Kč.

2.2.2. Podľa zoznamu akcionárov priamy podiel v spoločnosti Metrostav vo výške viac ako 5 % majú tieto

osoby:
2.2.2.1.

2.2.2.2.

2.2.2.3.

DDM Group a.s. so sídlom Ovocný trh 573, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 256
06 492 (ďalej iba DDM Group) s počtom akcií 4,059,580 ks, predstavujúcimi podiel
51,34%,
DOAS CZ a.s. so sídlom Ovocný trh 573, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 264
63 954 (ďalej iba DOAS CZ) s počtom akcií 1.347.489 ks, predstavujúcimi podiel
17,04%,
DOAS SK, a.s., so sidlom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO 359
56 381 (ďalej iba DOAS SK) s počtom akcií 1.832.407 ks, predstavujúcimi podiel
23,18%.

2.2.3. Ostatné akcie spoločnosti Metrostav predstavujúce podiel 8,44 % sú vo vlastníctve minoritných
akcionárov, ktorými sú iné fyzické osoby alebo právnické osoby, tuzemské aj zahraničné.

DDM Group

2.3.1. Po preskúmaní všetkých podkladov je zrejmé, že DDM Group a.s. je obchodnou spoločnosťou
zriadenou podľa právneho poriadku Českej republíky pričom:

2.3.1.1.

2.3.1.2.

základné imanie v celkovej výške 408.000.000,- Kč je rozvrhnuté na 40.800 ks akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 10.000,- Kč:

z predloženého zoznamu akcionárov je zrejmé, že spoločnosť DDM Group má 2
akcionárov: spoločnosť DOAS CZ, ktorá vlastní 50 % všetkých akcií a spoločnosť DOAS
SK, ktorá vlastní 50 % všetkých akcií.

2.3.2. Spoločnosti DOAS CZ a DOAS SK sú zároveň jedinými osobami, ktoré:

2.3.2.1. — majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DDM Group:
2.3.2.2. — majú práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DDM Group alebo akéhokoľvek ich člena,
2.3.2.3. — majú právo na hospodársky prospech z podnikania DDM Group alebo z inej jeho
činnosti,
DOAS CZ
2.4.1. Z Podkladov je zrejmé, že DOAS CZ je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Českej republiky pričom:
2.4.1.1. — základné imanie v celkovej výške 2.000.000,- Kč je rozvrhnuté na 100 ks kmeňových

2.4.1.2.

akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 20.000,- Kč:
spoločnosť DOAS CZ má 8 akcionárov:
2.4.1.2.1. lng. Zdenšk Šinovský, dát. nar, 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4,

Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní
20 ks akcií,

2.4.1.2.2. Ing. Pavel Pilát, dát. nar, 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň,
180 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 20 ks
akcií,

2.4.1.2.3. Ji Bčlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlidce 827/52, 190 00 Praha
9, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 20 ks akcií,

2.4.1.2.4. Ing. Jindňich Hess, dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66
Jevany, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 10 ks akcií,

2.4.1.2.5. Silvie Hessová, dát. nar, 09.03.1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66
Mirošovice, Česká republika, občan Českej republiky, ktorá vlastní 10 ks
akcií,
2.5.

2.4.1.3.

24.14.

2.4.1.5.

DOASSK
Na základe podkladov možno konštatovať, že DOAS SK je slovenskou obchodnou spoločnosťou

2.5.1.

pričom:
2.5.1.1.

2.5.1.2.

2.4.1.2.6. lng. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice,
158 00 Praha 5, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 8 ks
akcií,

2.4.1,2.7. Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 6
ks akcií,

2.4.1.2.8. DOAS SK, ktorá vlastní 6 ks akcií, príčom vlastníckej štruktúre tohto
akcionára je venovaný bod 2,5.

Akcionári spoločnosti DOAS CZ sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.4.1.3.1. majú priamy podiel na hľasovacích právach a základnom imaní DOAS CZ,

2.4.1.3.2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DOAS CZ alebo
akéhokoľvek ich člena,

2.4.1.3.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania DOAS CZ alebo z inej
jeho činnosti.

Osoby, ktoré vlastnia 20 kusov akcií spoločnosti DOAS CZ (akcionári s najväčším
podielom) majú podiel na Partnerovi vo výške 9,85 % (3,41 % + 5,13 % + 1,31 %),
vypočítaný nasledovne: časť podielu z dôvodu, že DOAS CZ je priamo akcionár
Metrostavu (100/100 x 17,04/100 x 20/100 x 100 — 3,41 %), časť podielu z dôvodu, že
DOAS CZ má podiel v DDM Group (100/100 x 51,34/100 x 50/100 x 20/100 x 100 —
5,13 %) a časť podielu z dôvodu, že sú priamo minoritnými akcionármi Metrostavu:

2.4.14.1. lng. Zdenčk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4,
Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní
103.589 ks akcií Metrostavu, čo predstavuje nepriamy podiel 1,31 % v
Partnerovi,

24.142. Ing. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň,
180 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, vlastni 103.589 ks
akcií Metrostavu, čo predstavuje nepriamy podiel 1,31 % v Partnerovi,

2.4.14.3. Jifí Bélohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha
9, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní prostredníctvom
spoločnosti FRANOLO ESTABLISHMENT, v ktorej má podiet 100 %,
103.529 ks akcií Metrostavu, čo predstavuje nepriamy podiel 1,31 % v
Partnerovi.

Pri výpočte výšky nepriameho podielu v Partnerovi bola zohľadnená skutočnosť, že
jediným spoločníkom Partnera je Metrostav.

základné imanie v celkovej výške 34.860,- EUR je rozvrhnuté na 21 ks kmeňových akcií
na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 1.660,- EUR,

spoločnosť DOAS SK má 11 akcionárov:

2.5.1.2.1. spoločnosť FTK Invest, s. r. o., so sídlom Košická 5590/56, 821 08
Bratislava, IČO: 47 681 080, zapísaná vobchodnom registri vedenom
Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 97499/B (ďalej iba
„FTK Invest, s. r. o.“), ktorá vlastní 3 ks akcií,

- — vlastnícka štruktúra FTK Invest, s. r. o. je predmetom bodu 2.6

2.5.1.2.2. spoločnosť ROŠE s. r. o., so sídlom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, 1čO:
45 534 811, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 64904/B (ďalej iba „ROŠE s. r. o.“) ktorá
vlastní 3 ks akcií,
- vlastnícka štruktúra ROŠE s. r. o. predmetom bodu 2.7

2.5.1.2.3. Ing. Viktor Karel, dát. nar. 24.03,1942, bytom Radvanská 5, 811 01
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 3
ks akcií,

2.5.1.2.4. Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vtastní |
ks akcií,

2.5.1,2.5. Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní |
ks akcií,

2.5.1,.2.6. Ing. Dušan Mráz, dát. nar. 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 3 ks akcií,

2.5.1,.2.7. Ing. Daniela Mällerová, dát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorá vlastní 1
ks akcií,

2.5.1.2.8. ng. František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 3
ks akcií,

2.5.1.2.9. Ing. Víliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01
Martin, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks
akcií,

2.5.1.2.10. Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra 1, 038 61 Vrútky,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks akcií,

2.5.1.2.11. Ing. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61
Vrútky, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní | ks
akcií,
2.5.13. — Akcionári spoločností DOAS SK sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.5.1.3.1. majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DOAS SK,

2.5.1.3.2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DOAS SK alebo
akéhokoľvek ich člena:

2.5.1,3.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania DOAS SK alebo z inej
jeho činnosti

2.5.1.4. — Osoby, ktoré vlastnia 3 kusy akcii spoločnosti DOAS SK (akcionári s najväčším
podielom) majú nepriamo podiel na Partnerovi vo výške 7,35% (3,31 % + 3,67 % + 0,15
% + 0,22 %), určený nasledovne: časť podielu z dôvodu, že DOAS SK je priamo akcionár
Metrostavu (100/100 x 23,18/100 x 14,29/100 x 100 — 3,31 %), časť podielu z dôvodu, že
DOAS SK má podiel v DDM Group (100/100 x 51,34/100 x 50/100 x 14,29/100 x 100 —
3,67 %), časť podielu z dôvodu, že DOAS SK má podiel v DOAS CZ, ktorý má priamy
podiel v Metrostave (100/100 x 17,04/100 x 6/100 x 14,29/100 x 100 — 0,15 %) a súčasne
priamy podiel v DDM Group (100/100 x 51,34/100 x 50/100 x 6/100 x 14,29/100 x 100 —
0,22 %).

2.5.1.5. Pri výpočte výšky nepriameho podielu v Partnerovi bola zohľadnená skutočnosť, že
jediným spoločníkom Partnera je Metrostav.

2.6. FTK Invest, s. r. o.

2.6.1, Z Podkladov je zrejmé, že FTK Invest, s. r. o., vlastník 3 ks akcií DOAS SK a.s., je slovenskou
obchodnou spoločnosťou pričom:

2.6.1.1. — základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.000,- EUR,
2.7.

2.3.

2.9.

2.6.1.2. — jediným spoločníkom FTK Invest, s. r. o. je Ing. Tomáš Klepetko, dát, nar. 16.09.1970,
bytom Košická 5590/56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej
republiky.

2.6.2. Ing. Tomáš Klepetko je zároveň jedinou osobou, ktorá:
2.6.2.1. — mápriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní FTK Invest, s.r.o.:

2.6.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v FTK Invest, s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena:

2.6.2.3. — má právo na hospodársky prospech z podnikania FTK Invest, s.r.o. alebo z inej jej

činnosti.
ROŠE s. r. o.
2.7.1. Na základe podkladov možno konštatovať, že ROŠE s. r. o. je slovenskou obchodnou spoločnosťou
pričom:

2.7.1.1. — základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.100,- EUR,

2.7.12. má 3 spoločníkov, pričom výška obchodného podielu každého spoločníka je 1/33.
Spoločníkmi sú nasledovné fyzické osoby:

2.7.1.2.1. MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70,
841 06 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky:

2.7.1,2.2. ng. Dana Apalovičová, dát, nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky a

2.7.12.3. Ing. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

2,7.2. Spoločníci spoločnosti ROŠE s. r, o. sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.7.2.1. — majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní ROŠE s. r. o.,

2.7.2.2, — majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v ROŠE s. r. o. alebo akéhokoľvek ich člena:

2.7.2.3. — majú právo na hospodársky prospech z podnikania ROŠE s. r. a. alebo z inej jeho
činnosti.

Na základe uvedených skutočností žiadna fyzická osoba nemá podiel v Partnerovi vyšší ako 9,85 % a žiadna
osoba sa nepodieľa na Partnerovi akýmkoľvek iným spôsobom ako cez tento podiel. Z uvedeného vyplýva, že
žiadna fyzická osoba sama nespíňa kritériá uvedené v ust. $ 6a odseku 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z..

Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry Partnera tvorí prílohu (Príloha 1) k verifikačnému dokumentu.

Okrem všetkých uvedených skutočností sa Oprávnená osoba pri preskúmaní Podkladov zamerala aj na iné
vzťahy subjektov patriacich do vlastnickej a riadiacej štruktúry Partnera, a to najmä na existenciu osobitných
práv ako sú vlastnícke práva, práva na riadení alebo iné práva spojené s výkonom práv v Partneroví, a to aj
právo na podiel držaný akoukoľvek formou pre tretiu osobu a právo akokoľvek, a to aj faktícky uplatňovať
podstatný vplyv na Partnera (v texte aj ako Osobitné práva). Oprávnená osoba preskúmala, či za účelom
výkonu Osobitných práv v Partnerovi a ovládania Partnera nie sú uzatvorené akékoľvek zmluvy, vydané
akékoľvek cenné papiere, najmä či nie sú vydané akcie na doručiteľa, uzatvorené zmluvy o tichom
spoločenstve, dohody, ani koordinovaný alebo spolačný alebo faktický postup medzi ktorýmikoľvek osobami,
ktoré sú vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Partnera, či podiel v Partnerovi nie je akokoľvek, ani
fakticky držaný pre tretiu osobu, ani v držiteľskej správe a či okrem osôb uvedených v podkladoch od
Partnera, v organizačnej (riadiacej) štruktúre Partnera sa žiadna iná osoba podstatnejším spôsobom nepodieľa
na riadení Partnera. Na základe uvedeného bolo zistené, že osoby, ktoré majú nepriamy podiel na hlasovacích
právach v Partnerovi alebo vykonávajú vplyv v Partnerovi uzatvorili dohodu o spoločnom postupe, v zmysle
ktorej prejednávajú otázky týkajúce sa spoločnosti Metrostav a ňou ovládaných osôb, pričom takouto osobou
je aj Partner (ďalej aj ako Dohoda o spoločnom postupe). Účastníkmi Dohody o spoločnom postupe sú:

2.9.1. Ing. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.9.2. Jití Bélohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlidce 827/52, 190 00 Praha 9, Česká republika,
občan Českej republiky,
2.10.

2.9.3.

2.9.4,

2.9.5.

2.9.6.

2.9.10,

2.9.11.

2.9.12.

2.9.13.

2.9.14.

2.9.15.

2.9.16.

2.9.17.

2.9.18.

2.9.19.

2.9.20.

2.9.21.

2.9.22.

2.9.23.

Ing. Ján Dudáš, dát. nar, 17,12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Zdenčk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
Česká republika, občan Českej republiky,

Ing. Jindfich Hess, dát. nar. 13.05.1940, bytom Dunovského 526/26, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká
republika, občan Českej republiky,

Ing. Jindčích Hess, dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany, Česká republika,
občan Českej republiky,

Silvie Hessová, dát. nar. 09.03.1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66 Mirošovice, Česká republika,
občan Českej republiky,

Ing, Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká
republika, občan Českej republiky,

Ing, František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Viktor Karel, dát. nar.: 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Dušan Mráz, dát. nar.: 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01 Martin, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra 1, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,
Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Daniela Millerová, dát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 0% Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. František Klepetko, dát. nar. 20.11.1937, bytom Royova 14, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar, 16.09.1970, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Ivan Šesták, dát. nar. 14. 09.1943, bytom Havelkova 32, 841 03 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70, 841 06 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky:

Ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky.

Riadiaca štruktúra Partnera

2.10.1.
2.10.2.

Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia,
Konateľmi Partnera sú:

2.10.2.1. ng. Robert Pátek, Ph.D., dát. nar. 08.03.1977, trvale bytom Husova 1462/19, 664 51
Šlapanice, Česká republika, občan Českej republiky:
2.10.3.
2.10.4.

2.10.2.2. lng. Marcel Rýchly, dát. nar. 01.09,1974, trvale bytom Zbehy 399, 951 42 Zbehy,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Konatelia kanajú v mene Partnera a za Partnera podpisujú vždy dvaja spoločne.

Podľa Podkladov a informácií od Partnera Partner nemá žiadnych vedúcich zamestnancov v priamej
riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Identifikácia KUY

Na základe informácií z Podkladov apo ich kontrole, Oprávnená osoba na účely zákona o RPVS
identifikovala podľa 8 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. a podľa $ 6a ods. 3 tohto zákona v dôsledku
uzatvorenej dohody o spoločnom postupe ako konečného užívateľa výhod aj každú fyzickú osobu, ktorá sama

nespíňa kritériá konečných užívateľov výhod, avšak spoločne s ii

u osobou konajúcou s ňou v zhode alebospoločným postupom spíňa aspoň niektoré z rozhodujúcich kritérií. Preto sú konečnými užívateľmi výhod
nasledovné osoby:

31.1.

3.1.2,

3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.

3.1.17.

Ing. František Koči, dát, nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká
republika, občan Českej republiky,

Jičí Bčlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha 9, Česká republika,
občan Českej republiky,

Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing, Zdenčk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
Česká republika, občan Českej republiky,

Ing. Jindrich Hess, dát. nar. 13.05.1940, bytom Dunovského 526/26, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká
republika, občan Českej republiky,

Ing. Jindľich Hess, dát. nar, 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany, Česká republika,
občan Českej republiky,

Silvie Hessová, dát. nar. 09.03.1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66 Mirošovice, Česká republika,
občan Českej republiky,

lng. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Naď Okrouhlíkem 2290/3, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká
republika, občan Českej republiky,

Ing. František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Viktor Karel, dát. nar. 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Dušan Mráz, dát. nar. 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01 Martin, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra 1, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Branislav Turanský, dát. nár. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

lng. Rastislav Knotek, dát. nar, 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Daniela Mällerová, dát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,
3.3.

5,

5.1.

10

3.1.18. Ing. František Klepetko, dát. nar. 20.11.1937, bytom Royova 14, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

3.1.19, Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar. 16.09.1970, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

3.1.20. Ing, Ivan Šesták, dát. nar, 14. 09.1943, bytom Haveľkova 32, 841 03 Bratistava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

3.1.21. MUDr, Jarmila Gajdárová, dát. nar, 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70, 841 06 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

3.1.22. Ing. Dana Apalovičová, dát. nár. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

3.1.23. Ing. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky.

Okrem osôb uvedených v bode 3.1. Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá skutočne
ovláda alebo kontroluje Partnera, ani žiadnu fyzickú osobu, v prospech ktorej Partner vykonáva svoju činnosť
alebo obchod, najmä neidentifikovala žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá:

3.2.1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi
alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

3.2.2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiací orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,

3.2.3. ovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v bodoch 3.2.1 a 3.2.2,
3.2.4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,

3.2.5. sama nesplňa kritériá podľa predošlých bodov 3.2.1. až 3.2.4., avšak spoločne s inou osobou
konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Za účelom výkonu Osobitných práv v Partnerovi a ovládania Partnera neboli Oprávnenou osobou okrem
dohody o spoločnom postupe zistené uzatvorené akékoľvek zmluvy ani vydané akékoľvek cenné papiere (iné
ako kmeňové akcie na meno), najmä

3.3.1. nie sú vydané akcie na doručiteľa,
3.3.2. nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve,

3.3.3. neexistujú žiadne dohody, ani koordinovaný alebo spoločný alebo faktický postup medzi
ktorýmikoľvek osobami, ktoré sú vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Partnera,

3.3.4. okrem osôb uvedených v podkladoch od Partnera, v organizačnej (riadiacej) štruktúre Partnera sa
žiadna iná osoba podstatnejším spôsobom nepodieľa na riadení Partnera.

3.3.5. Podiel v Partnerovi nie je akokoľvek, ani fakticky držaný pre tretiu osobu, ani v držiteľskej správe.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií vyplývajúcich
z predložených Podkladov neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera žiadnu fyzickú
osobu, ktorá má postavenie verejného funkcionára v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

Informácie k 8 11 ods. 5 písm, d) zákona o RPYS

Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, rovnocenného
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×