Nezaradený subjekt

PRO TP 08 s. r. o.

Bratislava - mestská časť Ružinov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Mlynské Nivy 68, Bratislava - mestská časť Ružinov

Záznam platný od: 16. Október 2019

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Dana Apalovičová
Adresa:
Donská 71 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Dudáš
Adresa:
Lužná 17 Praha 6 16000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jindřich Hess
Adresa:
Spojovací 304 Jevany 28166
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viktor Karel
Adresa:
Radvanská Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Šesták
Adresa:
Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Knotek
Adresa:
Mierová Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Silvie Hessová
Adresa:
Na Výsluní 282 Mirošovice 25166
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniela Müllerová
Adresa:
Košická Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Klepetko
Adresa:
Košická Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Potisk
Adresa:
Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viliam Turanský
Adresa:
Priehradná 18 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zdeněk Šinovský
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Mráz
Adresa:
Stromová 7 Budča 96233
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Turanský
Adresa:
Horná Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Jarmila Gajdárová
Adresa:
Strmý vŕšok 70 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Šesták
Adresa:
Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Kočí
Adresa:
K rovinám 6 Praha 5 15800
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Marcela Šoltýsová
Adresa:
1. mája 3 Sliač 962 31
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniel Knotek
Adresa:
Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Turanský
Adresa:
Ľ. Štúra Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Mráz
Adresa:
Kimovská 38 Zvolen 960 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Pilát
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jindřich Hess
Adresa:
Dunovského 26 Praha 4 14900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jiří Bělohlav
Adresa:
Na vyhlídce 52 Praha 9 19000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Pilát
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2019
Záznam do:
24. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Klepetko
Adresa:
Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2019
Záznam do:
16. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zdeněk Šinovský
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2019
Záznam do:
27. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Tomášek & partners, s.r.o.
Adresa:
Rožňavská 2 Bratislava - mestská časť Ružinov 82101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 16.09.2020 do: 24.09.2020

StiahniZáznam platný od: 27.07.2020 do: 16.09.2020

StiahniZáznam platný od: 16.10.2019 do: 27.07.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENTpodľa ust. $ 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. a registri partnerov verejného sektora
(v texte aj ako zákon o RPVS)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Tomášek « partners, s.r.o.

sídlo: Rožňavská 2, 821 01 Bratislava

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka číslo: 53018/B

IČO: 36 858 811

konajúc: JUDr. Juraj Tomášek, advokát a konateľ

(v texte aj ako Oprávnená osoba)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: PRO TP 08 s. r. o.

sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 137619/B
IČO: 52 430 073

(v texte aj ako Partner)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera (v texte len KUV) v
zmysle ust. $ 11 ods, 4 a 5 zákona o RPYS.

1. Východiskové informácie a podklady
1.1. Zaúčelom identifikácie KUV boli Partnerom zaobstarané a Oprávnenou osobou preskúmané nasledovné:
1.1.1. Podklady k Partnerovi
- Výpis z obchodného registra
- Zakladateľská listina
- Rozhodnutia spoločníka
- Účtovná závierka za r. 2019
- Vyhlásenie Partnera a štatutárov
1.1.2. Podklady k spoločnosti Metrostav Slovakia a.s.
- Výpis z obchodného registra
- Potvrdenie zoznamu akcionárov
- Zakladateľská listina zo dňa 16.04.2013
- Stanovy zo dňa 30.06.2020
1.1.7.Účtovná závierka za rok 2019
Organizačná štruktúra ku dňu 01.07.2020
Podpisový poriadok zo dňa 01.01.2015 s prílohou

Vyhlásenie Metrostav Slovakia a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti Metrostav a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy k 16.05.2019 v aktuálnom a úplnom znení
Zoznam akcionárov, ktorí vlastnia 120 ks akcií a viac
Akcionárska štruktúra Partnera

Súhrná výročná správa skupiny Metrostav za rok 2019
Organizačný poriadok Partnera účinný od 01.01.2020
Podpisový poriadok Partnera účinný od 01.01.2020
Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami

Vyhlásenie Partnera a štatutárov

Podklady k spoločnosti DDM Group a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy zo dňa 01.07.2020 v aktuálnom a úplnom znení
Potvrdenie zoznamu akcionárov

Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
Výročná správa za rok 2019

Vyhlásenie DDM Group a.s. a štatutárov

Podkľady k spoločnosti DOAS CZ a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy zo dňa 06.05.2014 v aktuálnom a úplnom znení
Potvrdenie zoznamu akcionárov

Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
Výročná správa za rok 2019

Vyhlásenie DOAS CZ a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti DOAS SK, a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy zo dňa 25.08.2014 v aktuálnom a úplnom znení
Potvrdenie zoznamu akcionárov

Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
Výročná správa za rok 2019

Vyhlásenie DOAS SK a.s, a štatutárov

Podklady k spoločnosti FTK Invest, s. r. o.

Výpis z obchodného registra
Zakladateľská listina zo dňa 13.04.2015 v aktuálnom a úplnom znení
Vyhlásenie FTK Invest, s. r. o. a štatutárov

Podklady k spoločnosti ROŠE s. r. o.


3.3.

3.2.5. sama nespíňa kritériá podľa predošlých bodov 3.2.1. až 3.2.4., avšak spoločne s inou osobou konajúcou
s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Za účelom výkonu Osobitných práv v Partnerovi a ovládania Partnera neboli Oprávnenou osobou okrem
dohody o spoločnom postupe zistené uzatvorené akékoľvek zmluvy ani vydané akékoľvek cenné papiere (iné
ako kmeňové akcie na meno), najmä.

3.3.1. nie sú vydané akcie na doručiteľa,
3.3.2. nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve,

3.3.3. neexistujú žiadne dohody, ani koordinovaný alebo spoločný alebo faktický postup medzi
ktorýmikoľvek osobami, ktoré sú vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Partnera,

3.34. okrem osôb uvedených v podkladoch od Partnera, v organizačnej (riadiacej) štruktúre Partnera sa
Žiadna iná osoba podstatnejším spôsobom nepodieľa na riadení Partnera.

3.3.5. Podiel v Partnerovi nie je akokoľvek, ani fakticky držaný pre tretiu osobu, ani v držiteľskej správe.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií vyplývajúcich
z predložených Podkladov neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera žiadnu fyzickú
osobu, ktorá má postavenie verejného funkcionára v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 9
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Informácie k $ 11 ods. 6 písm. d) zákona o RPYS

Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, rovnocenného
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenie oprávnenej osaby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora
postupovala nestranne s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom
dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Príloha 1. Vlastnícka štruktúra Partnera


Príloha č. 1: Vlastnícka štruktúra PartneraIng. Dušan Mráz 40% Ing. Tomáš Klepetko — | | MUDr. Jarmila Gajdárová 13
Ing. Martin Mráz 30% lng. Dana Apalovičová — 13
MUDr. Marcela Šollýsová 30% Ing. Tomáš Šesták 13
100%
NE
| DMM Invest s.r.o. FTK Invest, s. r. 0. ROŠE s.r.o.
14,2944 14,20% 14,29%
Ing. Zdenšk Šinovský — 70% Ing. Viktor Karel 14,29%
Ing. Pavel Pilát 20% DOAS CZ as O ej OASE as. Ing. Daniel Knotek 416%
Jiň Belohlav 20% 6% Ing. Rastislav Knotek — 4,76%
ne. Jindľích Hess ml — 10% Ing. Daniela Millerová 4,76%
Silvie Hessová 10% Ing. František Potisk — 14,29%
Ing. Frastšek Kočí 8% Ing. Väliam Turanský — 476%
Ing. Ján Dudáš 6% Ing, Róbert Turanský — 4,76%
Ing. Branislav Turanský 4,76%
50% 50%
17,04% 23,18%
DDM Group, a.s.
Ing. Jindľích Hess 131%
Ing. Zdenčk Šinovský 131%
lng. Pavel Pilát 1,31%
—>| FRANOLO ESTABLISHMENT 1,31%
Ing. Ján Dudáš 046% Ostatní 2,74 % (drobní akcionári)
100%
Jižž BlohlavMetrostav Slovakia a.s.

PRO TP (8s. r.o.
(Partner)
V Bratislave dňa 11.09.2020

Oprávnená osoba:
Ťornág
z Á par
OŽia:
Tomášek S: partners, s. 98101 BRAT, av,
JUDw. Juraj Tomášek AŽ
advokát a konateľ
675, 5.2.9,
> .
- Výpis z obchodného registra

- Spoločenská zmluva zo dňa 12.04.2010 v aktuálnom a úplnom znení
- Vyhlásenie ROŠE s. r. o. a štatutárov
1.1.9. Podklady k spoločnosti DMM Invest s.r.o.
- Výpis z obchodného registra
- Vyhlásenie DMM Invest s.r.o. a štatutárov.
1.1.10. Schéma vlastníckej štruktúry Partnera
1.1.11. Dohoda o spoločnom postupe zo dňa 10.07.2017 v znení dodatku
1.1.12. Vyhlásenia konečných užívateľov výhod uvedených v bode 3.1

(v texte aj ako Podklady).

2.2,

2.3.

Na základe Podkladov Oprávnená osoba identifikovala nasledovnú vlastnícku a riadiacu štruktúra
Partnera

2.1.1. Z Podkladov je zrejmé, že Partner je slovenskou obchodnou spoločnosťou príčom:
2.1.1.1. — základné imanie v celkovej výške 5.009,- EUR je splatené v celom rozsahu,

2.1.1.2. — jediným spoločníkom Partnera je spoločnosť Metrostav Slovakia a.s., IČO: 47 144 190, so
sídlom Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, Slovenská republika (ďalej ako „Metrostav
Slovakia“)

2.1.2. Spoločnosť Metrostav Slovakia je zároveň jedinou osobou, ktorá:
2.1.2.1. — mápriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní v Partnerovi:

2.1.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena:

2.1.2.3. — má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti.

Metrostav Slovakia

2.2.1. Z Podkladov je zrejmé, že spoločnosť Metrostav Slovakia je slovenskou akciovou spoločnosťou
pričom:

2.2.1.1. — základné imanie v celkovej výške 1.000.000,- EUR, ktoré je splatené v celom rozsahu, je
rozvrhnuté na 1.000 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou
1.000,- EUR:

2.2.1.2. © jediným akcionárom Metrostav Slovakia je spoločnosť Metrostav a.s., 1ČO: 000 14 915, so
sídlom Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika (ďalej ako „Metrostav“)

2.2.2. Spoločnosť Metrostav je zároveň jedinou osobou, ktorá:
2.2.2.1. — má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní v Metrostav Slovakia:

2.2.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Metrostav Slovakia alebo akéhokoľvek ich člena:

2.2.2.3. — má právo na hospodársky prospech z podnikania Metrostav Slovakia alebo z inej jeho
činnosti.

Metrostav

2.3.1. Podľa Podkladov je spoločnosť Metrostav akciovou spoločnosťou založenou na základe právneho
poriadku Českej republiky. Základné imanie spoločnosti Metrostav, ktoré bolo splatené v celom
rozsahu predstavuje sumu 790.666.800,- Kč. Základné imanie je rozvrhnuté na 7.906.668 ks
kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 100,- Kč,
2.4.

27552.3.2. Podľa zoznamu akcionárov priamy podiel v spoločnosti Metrostav vo výške viac ako 5 % majú tieto
osoby:
2.3.2.1. — DDM Group a.s. so sídlom Ovocný trh 573, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 256
06 492 (ďalej iba DDM Group) s počtom akcií 4.059.580 ks, predstavujúcimi podiel
51,34%,
2.3.2.2. DOAS CZ a.s. so sídlom Ovocný trh 573, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 264
63 954 (ďalej iba DOAS CZ) s počtom akcií 1.347.489 ks, predstavujúcimi podiel 17,04%,
2.3.2.3. DOAS SK, a.s., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, 1ČO: 359
56 381 (ďalej iba DOAS SK) s počtom akcií 1.832.407 ks, predstavujúcimi podiel 23,18%.
2.3.3. Ostatné akcie spoločnosti Metrostav predstavujúce podiel 8,44 % sú vo vlastníctve minoritných
akcionárov, ktorými sú iné fyzické osoby alebo právnické osoby, tuzemské aj zahraničné.
DDM Group
2.4.1. Po preskúmaní všetkých podkladov je zrejmé, že DDM Group a.s. je obchodnou spoločnosťou
zriadenou podľa právneho poriadku Českej republiky pričom:
24.1.1. — základné imanie v celkovej výške 408.000.000,- Kč je rozyrhnuté na 40.800 ks akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 10.000,- Kč:
2.4.1.2. — zpredloženého zoznamu akcionárov je zrejmé, že spoločnosť DDM Group má 2
akcionárov: spoločnosť DOAS CZ, ktorá vlastní 50 % všetkých akcií a spoločnosť DOAS
SK, ktorá vlastní 50 % všetkých akcií.
2.4.2. 8poločnosti DOAS CZ a DOAS SK sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.4.2.1. — majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DDM Group:
2.4.2.2. — majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DDM Group alebo akéhokoľvek ich člena:
2.4.2.3. — majú právo na hospodársky prospech z podnikania DDM Group alebo z inej jeho činnosti.
DOAS CZ
2.5.1, Z Podkladov je zrejmé, že DOAS CZ je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku

Českej republiky príčom:

2.5.1.1. — základné imanie v celkovej výške 2.000.000,- Kč je rozvrhnuté na 100 ks kmeňových akcií
na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 20.000,- Kč:

2.5.1.2. — spoločnosť DOAS CZ má 8 akcionárov:

2.5.1.2.1. Ing. Zdenčk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4,
Libeň, 182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní
20 ks akcií,

2.5.12.2. lng. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhtíkem 2290/3, Libeň,
182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 20 ks
akcií,

2.5.1.2.3. Jičí Bčlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha
9, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 20 ks akcií,

2.5,124, ng. Jindčich Hess, dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany,
Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 10 ks akcií,

2,5.1.2.5. Silvie Hessová, dát. nar. 09.03.1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66
Mirošovice, Česká republika, občan Českej republiky, ktorá vlastní 10 ks akcií,

2.5.1.2.6. Ing. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K. rovinám 557/6, Jinonice,

158 00 Praha 5, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 8 ks
akcií,


2.5.1.3.

2.5.1.4.

2.5.1.5.

2.6. DOASSK

2.5.1.2.7. Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 6 ks
akcií,

2.5.1.2.8. DOAS SK, ktorá vlastní 6 ks akcií, pričom vlastníckej štruktúre tohto akcionára
je venovaný bod 2.6.

Akcionári spoločnosti DOAS CZ sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.5.1.3.1. majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DOAS CZ,

2.5.1,3.2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DOAS CZ alebo akéhokoľvek
ich člená:

2.5.1.3.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania DOAS CZ alebo z inej jeho
činnosti,

Osoby, ktoré vlastnia 20 kusov akcií spoločnosti DOAS CZ (akcionári s najväčším
podielom) majú podiel na Partnerovi vo výške 9,85 % (3,41 % + 5,13 % + 1,31 %),
vypočítaný nasledovne: časť podielu z dôvodu, že DOAS CZ je priamo akcionár
Metrostavu (100/100 x 17,04/100 x 20/100 x 100 — 3,41 %), časť podielu z dôvodu, že
DOAS CZ má podiel v DDM Group (100/100 x 51,34/100 x 50/100 x 20/100 x 100 — 5,13
%) a časť podielu z dôvodu, že sú priamo minoritnými akcionármi Metrostavu:

2.5.1.4.1. ng. Zdenčk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4,
Libeň, 182 00 Praha 3, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní
103.589 ks akcií Metrostavu, čo predstavuje nepriamy podiel 1,31 % v
Partnerovi,

2.5.1.4.2. lng. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň,
182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní 103.589 ks
akcií Metrostavu, čo predstavuje nepriamy podiel 1,31 % v Partnerovi,

2.5.1.4.3. Jičí Bčlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha
9, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní prostredníctvom
spoločnosti FRANOLO ESTABLISHMENT, v ktorej má podiel 100 %,
103.529 ks akcií Metrostavu, čo predstavuje nepriamy podiel 1,31 % v
Partnerovi.

Pri výpočte výšky nepriameho podielu v Partnerovi bola zohľadnená skutočnosť, že
jediným spoločníkom Partnera je Metrostav Slovakia, ktorého jediným akcionárom je
Metrostav.

2.6.1. Na základe podkladov možno konštatovať, že DOAS SK je slovenskou obchodnou spoločnosťou

pričom:

2.6.1.1.

2.6.1.2.

základné imanie v celkovej výške 34,860,- EUR je rozyrhnuté na 21 ks kmeňových akcií
na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 1.660,- EUR,

spoločnosť DOAS SK má 11 akcionárov:

2.6.1.2.1. spoločnosť FTK Invest, s. r. o., so sidlom Košická 5590/56, 821 08 Bratislava,
IČO: 47 681 080, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 97499/B (ďalej iba „FTK Invest, s. r. o.“),
ktorá vlastní 3 ks akcii,

- vlastnícka štruktúra FTK Invest, s. r. a. je predmetom bodu 2.7

2.6.1.2.2. spoločnosť ROŠE s. r. o., so sídlom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, IČO:
45 534 811, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 64904/B (ďalej iba „ROŠE s. r. o.“) ktorá
vlastní 3 ks akcií,

- vlastnícka štruktúra ROŠE s. r. o. predmetom bodu 2.8


2.6.1.2.3. spoločnosť DMM Invest s.r.o., so sídlom Pod Dráhami 6513/17, 960 01
Zvolen, IČO: 52 820 173, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 37865/S (ďalej iba „DMM
Invest s.r.o.“), ktorá vlastní 3 ks akcií,

- vlastnícka štruktúra DMM Tnvest s.r.o, je predmetom bodu 2.9

2.6.1.2.4. Ing. Viktor Karel, dát. nar. 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 3 ks akcií,

2.6.1.2.5. Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks akcií,

2.6.1.2.6, Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks
akcií,

2.6.1.2.7. Ing. Daniela Mällerová, dát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, $21 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorá vlastní 1 ks
akcií,

2.6.1.2.8. lng. František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 3 ks
akcií,

2.6.1.2.9. ng. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01
Martin, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks
akcií,

2.6.1.2.10. Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom E. Štúra 1, 038 61 Vrútky,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks akcií,

2.6.1.2.11. Ing. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61 Vrútky,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks akcií,

2.6.1.3. — Akcionári spoločnosti DOAS SK sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.6.1.3.1. majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DOAS SK:

2.6.1.3.2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DOAS SK alebo akéhokoľvek
ich člena:

2.6.1.3.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania DOAS SK alebo z inej jeho
činnosti

2.6.1.4. — Osoby, ktoré vlastnia 3 kusy akcií spoločnosti DOAS SK (akcionári s najväčším podielom)
majú nepriamo podiel na Partnerovi vo výške 7,35% (3,31 % + 3,67 % + 0,15 % + 0,22
%), určený nasledovne: časť podielu z dôvodu, že DOAS SK je priamo akcionár
Metrostavu (100/100 x 23,18/100 x 14,29/100 x 100 > 3,31 %), časť podielu z dôvodu, že
DOAS SK má podiel v DDM Group (100/100 x 51,34/100 x 50/100 x 14,29/100 x 100 —
3,67 %), časť podielu z dôvodu, že DOAS SK má podiel v DOAS CZ, ktorý má priamy
podiel v Metrostave (100/100 x 17,04/100 x 6/100 x 14,29/100 x 100 — 0,15 %) a súčasne
priamy podiel v DDM Group (100/100 x 51,34/100 x 50/100 x 6/100 x 14,29/100 x 100 z
0,22 %).

2.6.1.5. Pri výpočte výšky nepriameho podielu v Partnerovi bola zohľadnená skutočnosť, že
jediným spoločníkom Partnera je Metrostav Slovakia, ktorého jediným akcionárom je
Metrostav.

2.7. FTK Invest, s. r. o.

2.7.1, ZPodkladov je zrejmé, že FTK Invest, s. r. o., vlastník 3 ks akcii DOAS SK a.s., je slovenskou
obchodnou spoločnosťou pričom:

2.7.1.1. — základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.000,- EUR,
2.7.1.2. — jediným spoločníkom FTK Invest, s. r. o. je Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar. 16.09.1970,
bytom Košická 5590/56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej
republiky.

2.7.2. Ing. Tomáš Klepetko je zároveň jedinou osobou, ktorá:
2.7.2.1. — mápriamy podieť na hlasovacích právach a základnom imaní FTK Invest, s.r.o.,

2.7.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v FTK Invest, s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena:

2.7.2.3. — má právo na hospodársky prospech z podnikania FTK Invest, s.r.o. alebo z inej jej činnosti.

2.8. ROŠE.s. r.o.

2.8.1. Na základe podkladov možno konštatovať, že ROŠE s. r. o. je slovenskou obchodnou spoločnosťou
pričom:

2.8.1.1. — základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.100,- EUR,

2.8.1.2. — má 3 spoločníkov, pričom výška obchodného podielu každého spoločníka je 1/3.
Spoločníkmi sú nasledovné fyzické osoby:

2.8.1.2.1. MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70,
341 06 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky:

2.8,1.2.2. Ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky a

2.8,1.2.3. 1ng. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

2.8.2. Spoločníci spoločnosti ROŠE s. r. o. sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.8.2.1. — majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní ROŠE s. r. o.:

2.8.2.2. — majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrotný orgán v ROŠE s. r. o. alebo akéhokoľvek ich člena,

2.8.2.3. — majú právo na hospodársky prospech z podnikania ROŠE s. r. o. alebo z inej jeho činnosti.

2.9. DMM Invest s.r.o.

2.9.1. Na základe podkladov možno konštatovať, že DMM Invest s.r.o. je slovenskou obchodnou
spoločnosťou pričom:

2.9.1.1. — základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.000,- EUR,
2.9.1.2. — má3 spoločníkov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

2.9.1.2.1. lng. Dušan Mráz, dát. nar, 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, s veľkosťou obchodného
podielu 40%:

2.9.1.2.2. Ing. Martin Mráz, dát. nar. 12,11.1980, bytom Kimovská 9360/38, 960 01
Zvolen, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, s veľkosťou
obchodného podielu 30%:

2.9.1.2.3. MUDr. Marcela Šoltýsová, dát. nar. 25.11.1981, bytom I. mája 3, 962 31 Sliač,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, s veľkosťou obchodného
podielu 30%.

2.9.2. Spoločníci spoločnosti DMM Invest s.r.o. sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.9.2.1. — majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DMM Invest s.r.o.:

2.9.2.2. — majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DMM Invest s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena:
2.10,2.9.2.3. — majú právo na hospodársky prospech z podnikania DMM Invest s.r.o. alebo z inej jeho
činnosti.

Na základe uvedených skutočností žiadna fyzická osoba nemá podiel v Partnerovi vyšší ako 9,85 % a žiadna
osoba sa nepodieľa na Partnerovi akýmkoľvek iným spôsobom ako cez tento podiel. Z uvedeného vyplýva, že
Žiadna fyzická osoba sama nespíňa kritériá uvedené v ust. $ 6a odseku 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z.

Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry Partnera tvorí prílohu (Príloha 1) k verifikačnému dokumentu.

. Okrem všetkých uvedených skutočností sa Oprávnená osoba prí preskúmaní Podkladov zamerala aj na iné

vzťahy subjektov patriacich do vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera, a to najmä na existenciu osobitných
práv ako sú vlastnícke práva, práva na riadení alebo iné práva spojené s výkonom práv v Partnerovi, a to aj
právo na podiel držaný akoukoľvek formou pre tretiu osobu a právo akokoľvek, a to aj fakticky uplatňovať
podstatný vplyv na Partnera (v texte aj ako Osobitné práva). Oprávnená osoba preskúmala, či za účelom
výkonu Osobitných práv v Partnerovi a ovládania Partnera nie sú uzatvorené akékoľvek zmluvy, vydané
akékoľvek cenné papiere, najmä či nie sú vydané akcie na doručiteľa, uzatvorené zmluvy otichom
spoločenstve, dohody, ani koordinovaný alebo spoločný alebo faktický postup medzi ktorýmikoľvek osobami,
ktoré sú vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Partnera, či podiel v Partnerovi nie je akokoľvek, ani fakticky
držaný pre tretiu osobu, ani v držíteľskej správe a či okrem osôb uvedených v podkladoch od Partnera,
v organizačnej (riadiacej) štruktúre Partnera sa žiadna iná osoba podstatnejším spôsobom nepodieľa na riadení
Partnera. Na základe uvedeného bolo zistené, že osoby, ktoré majú nepriamy podiel na hlasovacích právach
v Partnerovi alebo vykonávajú vplyv v Partneroví uzatvorili dohodu o spoločnom postupe, v zmysle ktorej
prejednávajú otázky týkajúce sa spoločnosti Metrostav a ňou ovládaných osôb, pričom takouto osobou je aj
Partner (ďalej aj ako Dohoda o spoločnom postupe). Účastníkmi Dohody o spoločnom postupe sú:

2.11.1. Ing. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.11.2. Jičí Bčlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha 9, Česká republika, občan
Českej republiky,

2.11.3. Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.114. Ing. Zdenék Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4, Libeň, 182 00 Praha 8,
Česká republika, občan Českej republiky,

2.11,5. Ing. Jindčich Hess, dát. nar, 13.05.1940, bytom Dunovského 526/26, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.11.6. Ing. Jindfich Hess, dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany, Česká republika, občan
Českej republiky,

2.11.7, Silvie Hessová, dát. nar. 09,03.1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66 Mirošovíce, Česká republika,
občan Českej republiky,

2.11.8. Ing. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň, 182 00 Praha 8, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.11.92. Ing. František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2,11.10. Ing. Viktor Karel, dát. nar. 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.11. Ing. Dušan Mráz, dát. nar. 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.12. Ing. Martin Mráz, dát. nar. 12.11.1980, bytom Kimovská 9360/38, 960 01 Zvolen, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.13. MUDr. Marcela Šoltýsová, dát. nar. 25.11.1981, bytom 1. mája 3, 962 31 Sliač, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.14, Ing. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01 Martin, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.15. Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra 1, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,
2.12.

2.11.16. Ing. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.17, Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.18. Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.19. Ing. Daniela Mullerová, ďát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.11.20. Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar. 16.09.1970, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.21. Ing. Tvan Šesták, dát. nar, 14. 09.1943, bytom Havelkova 32, 841 03 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.22. MUDr, Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70, 841 06 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

2.11.23. Ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.11.24. Ing. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 0% Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky.

Riadiaca štruktúra Partnera
2.12.1. Štatutárnym orgánom Partnera je konateľ.
2.12.2. Konateľom Partnera je:

2.12.2.1. Ing. Marcel Rýchly, dát. nar. 01.09.1974, trvale bytom Zbehy 399, 951 42 Zbehy,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

2.12.3. Konateľ koná v mene Partnera a za Partnera podpisuje samostatne.
2.12.4. Partner nemá ustanoveného prokuristu.

2.12.5. Podľa Podkladov a informácií od Partnera Partner nemá žiadnych vedúcich zamestnancov v priamej
riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Identifikácia KUV

Na základe informácií z Podkladov a po ich kontrole, Oprávnená osoba na účely zákona o RPVS identifikovala
podľa $ 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. a podľa 8 62 ods. 3 tohto zákona v dôsledku uzatvorenej dohody
9 spoločnom postupe ako konečného užívateľa výhod aj každú fyzickú osobu, ktorá sama nesplňa kritériá
konečných užívateľov výhod, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným
postupom spíňa aspoň niektoré z rozhodujúcich kritérií. Preto sú konečnými užívateľmi výhod nasledovné
osoby:

3.1.1. Ing. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká
republika, občan Českej republiky,

3.1.2. Hi Bšlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha 9, Česká republika, občan
Českej republiky,

3.13. Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

3.14, Ing. Zdenšk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4, Libeň, 182 00 Praha 8,
Česká republika, občan Českej republiky,

3.1.5. Ing. Jindťich Hess, dát. nar. 13.05.1940, bytom Dunovského 526/26, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká
republika, občan Českej republiky,
3.2.

3.1.10.

3.1.11,

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

3.1.16,

3.1.17,

3.1.18.

3.1.19.

3.1.20.

3.1.21.

3.1.22.

3.1.23.

3.1.24.Ing. Jiadňich Hess, dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany, Česká republika, občan
Českej republiky,

Silvie Hessová, dát. nar, 09.03,1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66 Mirošovice, Česká republika,
občan Českej republiky,

Ing. Pavel Pilát, dát. nar, 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň, 182 00 Praha 8, Česká
republika, občan Českej republiky,

Ing. František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Viktor Karel, dát. nar. 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,
Ing. Dušan Mráz, dát. nar. 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,
Ing. Martin Mráz, dát. nar. 12.11.1980, bytom Kimovská 9360/38, 960 01 Zvolen, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

MUDr. Marcela Šoltýsová, dát, nar. 25.11.1981, bytom 1. mája 3, 962 31 Sliač, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01 Martin, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra 1, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

lng. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Homá 34, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

lng. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 07.05,1971, bytom Mierová 36, 821 05 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Daniela Múllerová, dát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar. 16.09.1970, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Ivan Šesták, dát. nar. 14. 09,1943, bytom Havelkova 32, 841 03 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý vfšok 8070/70, 841 06 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky.

Okrem osôb uvedených v bode 3.1. Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá skutočne
ovláda alebo kontroluje Partnera, ani žiadnu fyzickú osobu, v prospech ktorej Partner vykonáva svoju činnosť
alebo obchod, najmä neidentifikovala žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.
3.2.4,

má priamy alebo nepriamy podiel alebo ích súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi
alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,

ovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v bodoch 3.2.1 a 3.2.2,

má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENTpodľa ust. $ 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. a registri partnerov verejného sektora
(v texte aj ako zákon o RPVS)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Tomášek « partners, s.r.o.

sídlo: Rožňavská 2, 821 01 Bratislava

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka číslo: 53018/B

IČO: 36 858 811

konajúc: JUDr. Juraj Tomášek, advokát a konateľ

(v texte aj ako Oprávnená osoba)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: PRO TP 08 s. r. o.

sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 137619/B
IČO: 52 430 073

(v texte aj ako Partner)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera (v texte len KUV) v
zmysle ust. $ 11 ods, 4 a 5 zákona o RPYS.

1. Východiskové informácie a podklady
1.1. Zaúčelom identifikácie KUV boli Partnerom zaobstarané a Oprávnenou osobou preskúmané nasledovné:
1.1.1. Podklady k Partnerovi
- Výpis z obchodného registra
- Zakladateľská listina
- Rozhodnutia spoločníka
- Účtovná závierka za r. 2019
- Vyhlásenie Partnera a štatutárov
1.1.2. Podklady k spoločnosti Metrostav Slovakia a.s.
- Výpis z obchodného registra
- Potvrdenie zoznamu akcionárov
- Zakladateľská listina zo dňa 16.04.2013
- Stanovy zo dňa 30.06.2020
1.1.7.Účtovná závierka za rok 2019
Organizačná štruktúra ku dňu 01.07.2020
Podpisový poriadok zo dňa 01.01.2015 s prílohou

Vyhlásenie Metrostav Slovakia a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti Metrostav a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy k 16.05.2019 v aktuálnom a úplnom znení
Zoznam akcionárov, ktorí vlastnia 120 ks akcií a viac
Akcionárska štruktúra Partnera

Súhrná výročná správa skupiny Metrostav za rok 2019
Organizačný poriadok Partnera účinný od 01.01.2020
Podpisový poriadok Partnera účinný od 01.01.2020
Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami

Vyhlásenie Partnera a štatutárov

Podklady k spoločnosti DDM Group a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy zo dňa 01.07.2020 v aktuálnom a úplnom znení
Potvrdenie zoznamu akcionárov

Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
Výročná správa za rok 2019

Vyhlásenie DDM Group a.s. a štatutárov

Podkľady k spoločnosti DOAS CZ a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy zo dňa 06.05.2014 v aktuálnom a úplnom znení
Potvrdenie zoznamu akcionárov

Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
Výročná správa za rok 2019

Vyhlásenie DOAS CZ a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti DOAS SK, a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy zo dňa 25.08.2014 v aktuálnom a úplnom znení
Potvrdenie zoznamu akcionárov

Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
Výročná správa za rok 2019

Vyhlásenie DOAS SK a.s, a štatutárov

Podklady k spoločnosti FTK Invest, s. r. o.

Výpis z obchodného registra
Zakladateľská listina zo dňa 13.04.2015 v aktuálnom a úplnom znení
Vyhlásenie FTK Invest, s. r. o. a štatutárov

Podklady k spoločnosti ROŠE s. r. o.


3.3.

3.2.5. sama nespíňa kritériá podľa predošlých bodov 3.2.1. až 3.2.4., avšak spoločne s inou osobou konajúcou
s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Za účelom výkonu Osobitných práv v Partnerovi a ovládania Partnera neboli Oprávnenou osobou okrem
dohody o spoločnom postupe zistené uzatvorené akékoľvek zmluvy ani vydané akékoľvek cenné papiere (iné
ako kmeňové akcie na meno), najmä.

3.3.1. nie sú vydané akcie na doručiteľa,
3.3.2. nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve,

3.3.3. neexistujú žiadne dohody, ani koordinovaný alebo spoločný alebo faktický postup medzi
ktorýmikoľvek osobami, ktoré sú vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Partnera,

3.34. okrem osôb uvedených v podkladoch od Partnera, v organizačnej (riadiacej) štruktúre Partnera sa
Žiadna iná osoba podstatnejším spôsobom nepodieľa na riadení Partnera.

3.3.5. Podiel v Partnerovi nie je akokoľvek, ani fakticky držaný pre tretiu osobu, ani v držiteľskej správe.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií vyplývajúcich
z predložených Podkladov neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera žiadnu fyzickú
osobu, ktorá má postavenie verejného funkcionára v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 9
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Informácie k $ 11 ods. 6 písm. d) zákona o RPYS

Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, rovnocenného
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenie oprávnenej osaby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora
postupovala nestranne s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom
dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Príloha 1. Vlastnícka štruktúra Partnera


Príloha č. 1: Vlastnícka štruktúra PartneraIng. Dušan Mráz 40% Ing. Tomáš Klepetko — | | MUDr. Jarmila Gajdárová 13
Ing. Martin Mráz 30% lng. Dana Apalovičová — 13
MUDr. Marcela Šollýsová 30% Ing. Tomáš Šesták 13
100%
NE
| DMM Invest s.r.o. FTK Invest, s. r. 0. ROŠE s.r.o.
14,2944 14,20% 14,29%
Ing. Zdenšk Šinovský — 70% Ing. Viktor Karel 14,29%
Ing. Pavel Pilát 20% DOAS CZ as O ej OASE as. Ing. Daniel Knotek 416%
Jiň Belohlav 20% 6% Ing. Rastislav Knotek — 4,76%
ne. Jindľích Hess ml — 10% Ing. Daniela Millerová 4,76%
Silvie Hessová 10% Ing. František Potisk — 14,29%
Ing. Frastšek Kočí 8% Ing. Väliam Turanský — 476%
Ing. Ján Dudáš 6% Ing, Róbert Turanský — 4,76%
Ing. Branislav Turanský 4,76%
50% 50%
17,04% 23,18%
DDM Group, a.s.
Ing. Jindľích Hess 131%
Ing. Zdenčk Šinovský 131%
lng. Pavel Pilát 1,31%
—>| FRANOLO ESTABLISHMENT 1,31%
Ing. Ján Dudáš 046% Ostatní 2,74 % (drobní akcionári)
100%
Jižž BlohlavMetrostav Slovakia a.s.

PRO TP (8s. r.o.
(Partner)
V Bratislave dňa 11.09.2020

Oprávnená osoba:
Ťornág
z Á par
OŽia:
Tomášek S: partners, s. 98101 BRAT, av,
JUDw. Juraj Tomášek AŽ
advokát a konateľ
675, 5.2.9,
> .
- Výpis z obchodného registra

- Spoločenská zmluva zo dňa 12.04.2010 v aktuálnom a úplnom znení
- Vyhlásenie ROŠE s. r. o. a štatutárov
1.1.9. Podklady k spoločnosti DMM Invest s.r.o.
- Výpis z obchodného registra
- Vyhlásenie DMM Invest s.r.o. a štatutárov.
1.1.10. Schéma vlastníckej štruktúry Partnera
1.1.11. Dohoda o spoločnom postupe zo dňa 10.07.2017 v znení dodatku
1.1.12. Vyhlásenia konečných užívateľov výhod uvedených v bode 3.1

(v texte aj ako Podklady).

2.2,

2.3.

Na základe Podkladov Oprávnená osoba identifikovala nasledovnú vlastnícku a riadiacu štruktúra
Partnera

2.1.1. Z Podkladov je zrejmé, že Partner je slovenskou obchodnou spoločnosťou príčom:
2.1.1.1. — základné imanie v celkovej výške 5.009,- EUR je splatené v celom rozsahu,

2.1.1.2. — jediným spoločníkom Partnera je spoločnosť Metrostav Slovakia a.s., IČO: 47 144 190, so
sídlom Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, Slovenská republika (ďalej ako „Metrostav
Slovakia“)

2.1.2. Spoločnosť Metrostav Slovakia je zároveň jedinou osobou, ktorá:
2.1.2.1. — mápriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní v Partnerovi:

2.1.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena:

2.1.2.3. — má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti.

Metrostav Slovakia

2.2.1. Z Podkladov je zrejmé, že spoločnosť Metrostav Slovakia je slovenskou akciovou spoločnosťou
pričom:

2.2.1.1. — základné imanie v celkovej výške 1.000.000,- EUR, ktoré je splatené v celom rozsahu, je
rozvrhnuté na 1.000 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou
1.000,- EUR:

2.2.1.2. © jediným akcionárom Metrostav Slovakia je spoločnosť Metrostav a.s., 1ČO: 000 14 915, so
sídlom Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika (ďalej ako „Metrostav“)

2.2.2. Spoločnosť Metrostav je zároveň jedinou osobou, ktorá:
2.2.2.1. — má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní v Metrostav Slovakia:

2.2.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Metrostav Slovakia alebo akéhokoľvek ich člena:

2.2.2.3. — má právo na hospodársky prospech z podnikania Metrostav Slovakia alebo z inej jeho
činnosti.

Metrostav

2.3.1. Podľa Podkladov je spoločnosť Metrostav akciovou spoločnosťou založenou na základe právneho
poriadku Českej republiky. Základné imanie spoločnosti Metrostav, ktoré bolo splatené v celom
rozsahu predstavuje sumu 790.666.800,- Kč. Základné imanie je rozvrhnuté na 7.906.668 ks
kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 100,- Kč,
2.4.

27552.3.2. Podľa zoznamu akcionárov priamy podiel v spoločnosti Metrostav vo výške viac ako 5 % majú tieto
osoby:
2.3.2.1. — DDM Group a.s. so sídlom Ovocný trh 573, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 256
06 492 (ďalej iba DDM Group) s počtom akcií 4.059.580 ks, predstavujúcimi podiel
51,34%,
2.3.2.2. DOAS CZ a.s. so sídlom Ovocný trh 573, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 264
63 954 (ďalej iba DOAS CZ) s počtom akcií 1.347.489 ks, predstavujúcimi podiel 17,04%,
2.3.2.3. DOAS SK, a.s., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, 1ČO: 359
56 381 (ďalej iba DOAS SK) s počtom akcií 1.832.407 ks, predstavujúcimi podiel 23,18%.
2.3.3. Ostatné akcie spoločnosti Metrostav predstavujúce podiel 8,44 % sú vo vlastníctve minoritných
akcionárov, ktorými sú iné fyzické osoby alebo právnické osoby, tuzemské aj zahraničné.
DDM Group
2.4.1. Po preskúmaní všetkých podkladov je zrejmé, že DDM Group a.s. je obchodnou spoločnosťou
zriadenou podľa právneho poriadku Českej republiky pričom:
24.1.1. — základné imanie v celkovej výške 408.000.000,- Kč je rozyrhnuté na 40.800 ks akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 10.000,- Kč:
2.4.1.2. — zpredloženého zoznamu akcionárov je zrejmé, že spoločnosť DDM Group má 2
akcionárov: spoločnosť DOAS CZ, ktorá vlastní 50 % všetkých akcií a spoločnosť DOAS
SK, ktorá vlastní 50 % všetkých akcií.
2.4.2. 8poločnosti DOAS CZ a DOAS SK sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.4.2.1. — majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DDM Group:
2.4.2.2. — majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DDM Group alebo akéhokoľvek ich člena:
2.4.2.3. — majú právo na hospodársky prospech z podnikania DDM Group alebo z inej jeho činnosti.
DOAS CZ
2.5.1, Z Podkladov je zrejmé, že DOAS CZ je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku

Českej republiky príčom:

2.5.1.1. — základné imanie v celkovej výške 2.000.000,- Kč je rozvrhnuté na 100 ks kmeňových akcií
na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 20.000,- Kč:

2.5.1.2. — spoločnosť DOAS CZ má 8 akcionárov:

2.5.1.2.1. Ing. Zdenčk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4,
Libeň, 182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní
20 ks akcií,

2.5.12.2. lng. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhtíkem 2290/3, Libeň,
182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 20 ks
akcií,

2.5.1.2.3. Jičí Bčlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha
9, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 20 ks akcií,

2.5,124, ng. Jindčich Hess, dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany,
Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 10 ks akcií,

2,5.1.2.5. Silvie Hessová, dát. nar. 09.03.1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66
Mirošovice, Česká republika, občan Českej republiky, ktorá vlastní 10 ks akcií,

2.5.1.2.6. Ing. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K. rovinám 557/6, Jinonice,

158 00 Praha 5, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 8 ks
akcií,


2.5.1.3.

2.5.1.4.

2.5.1.5.

2.6. DOASSK

2.5.1.2.7. Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 6 ks
akcií,

2.5.1.2.8. DOAS SK, ktorá vlastní 6 ks akcií, pričom vlastníckej štruktúre tohto akcionára
je venovaný bod 2.6.

Akcionári spoločnosti DOAS CZ sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.5.1.3.1. majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DOAS CZ,

2.5.1,3.2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DOAS CZ alebo akéhokoľvek
ich člená:

2.5.1.3.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania DOAS CZ alebo z inej jeho
činnosti,

Osoby, ktoré vlastnia 20 kusov akcií spoločnosti DOAS CZ (akcionári s najväčším
podielom) majú podiel na Partnerovi vo výške 9,85 % (3,41 % + 5,13 % + 1,31 %),
vypočítaný nasledovne: časť podielu z dôvodu, že DOAS CZ je priamo akcionár
Metrostavu (100/100 x 17,04/100 x 20/100 x 100 — 3,41 %), časť podielu z dôvodu, že
DOAS CZ má podiel v DDM Group (100/100 x 51,34/100 x 50/100 x 20/100 x 100 — 5,13
%) a časť podielu z dôvodu, že sú priamo minoritnými akcionármi Metrostavu:

2.5.1.4.1. ng. Zdenčk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4,
Libeň, 182 00 Praha 3, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní
103.589 ks akcií Metrostavu, čo predstavuje nepriamy podiel 1,31 % v
Partnerovi,

2.5.1.4.2. lng. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň,
182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní 103.589 ks
akcií Metrostavu, čo predstavuje nepriamy podiel 1,31 % v Partnerovi,

2.5.1.4.3. Jičí Bčlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha
9, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní prostredníctvom
spoločnosti FRANOLO ESTABLISHMENT, v ktorej má podiel 100 %,
103.529 ks akcií Metrostavu, čo predstavuje nepriamy podiel 1,31 % v
Partnerovi.

Pri výpočte výšky nepriameho podielu v Partnerovi bola zohľadnená skutočnosť, že
jediným spoločníkom Partnera je Metrostav Slovakia, ktorého jediným akcionárom je
Metrostav.

2.6.1. Na základe podkladov možno konštatovať, že DOAS SK je slovenskou obchodnou spoločnosťou

pričom:

2.6.1.1.

2.6.1.2.

základné imanie v celkovej výške 34,860,- EUR je rozyrhnuté na 21 ks kmeňových akcií
na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 1.660,- EUR,

spoločnosť DOAS SK má 11 akcionárov:

2.6.1.2.1. spoločnosť FTK Invest, s. r. o., so sidlom Košická 5590/56, 821 08 Bratislava,
IČO: 47 681 080, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 97499/B (ďalej iba „FTK Invest, s. r. o.“),
ktorá vlastní 3 ks akcii,

- vlastnícka štruktúra FTK Invest, s. r. a. je predmetom bodu 2.7

2.6.1.2.2. spoločnosť ROŠE s. r. o., so sídlom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, IČO:
45 534 811, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 64904/B (ďalej iba „ROŠE s. r. o.“) ktorá
vlastní 3 ks akcií,

- vlastnícka štruktúra ROŠE s. r. o. predmetom bodu 2.8


2.6.1.2.3. spoločnosť DMM Invest s.r.o., so sídlom Pod Dráhami 6513/17, 960 01
Zvolen, IČO: 52 820 173, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 37865/S (ďalej iba „DMM
Invest s.r.o.“), ktorá vlastní 3 ks akcií,

- vlastnícka štruktúra DMM Tnvest s.r.o, je predmetom bodu 2.9

2.6.1.2.4. Ing. Viktor Karel, dát. nar. 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 3 ks akcií,

2.6.1.2.5. Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks akcií,

2.6.1.2.6, Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks
akcií,

2.6.1.2.7. Ing. Daniela Mällerová, dát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, $21 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorá vlastní 1 ks
akcií,

2.6.1.2.8. lng. František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 3 ks
akcií,

2.6.1.2.9. ng. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01
Martin, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks
akcií,

2.6.1.2.10. Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom E. Štúra 1, 038 61 Vrútky,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks akcií,

2.6.1.2.11. Ing. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61 Vrútky,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks akcií,

2.6.1.3. — Akcionári spoločnosti DOAS SK sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.6.1.3.1. majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DOAS SK:

2.6.1.3.2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DOAS SK alebo akéhokoľvek
ich člena:

2.6.1.3.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania DOAS SK alebo z inej jeho
činnosti

2.6.1.4. — Osoby, ktoré vlastnia 3 kusy akcií spoločnosti DOAS SK (akcionári s najväčším podielom)
majú nepriamo podiel na Partnerovi vo výške 7,35% (3,31 % + 3,67 % + 0,15 % + 0,22
%), určený nasledovne: časť podielu z dôvodu, že DOAS SK je priamo akcionár
Metrostavu (100/100 x 23,18/100 x 14,29/100 x 100 > 3,31 %), časť podielu z dôvodu, že
DOAS SK má podiel v DDM Group (100/100 x 51,34/100 x 50/100 x 14,29/100 x 100 —
3,67 %), časť podielu z dôvodu, že DOAS SK má podiel v DOAS CZ, ktorý má priamy
podiel v Metrostave (100/100 x 17,04/100 x 6/100 x 14,29/100 x 100 — 0,15 %) a súčasne
priamy podiel v DDM Group (100/100 x 51,34/100 x 50/100 x 6/100 x 14,29/100 x 100 z
0,22 %).

2.6.1.5. Pri výpočte výšky nepriameho podielu v Partnerovi bola zohľadnená skutočnosť, že
jediným spoločníkom Partnera je Metrostav Slovakia, ktorého jediným akcionárom je
Metrostav.

2.7. FTK Invest, s. r. o.

2.7.1, ZPodkladov je zrejmé, že FTK Invest, s. r. o., vlastník 3 ks akcii DOAS SK a.s., je slovenskou
obchodnou spoločnosťou pričom:

2.7.1.1. — základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.000,- EUR,
2.7.1.2. — jediným spoločníkom FTK Invest, s. r. o. je Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar. 16.09.1970,
bytom Košická 5590/56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej
republiky.

2.7.2. Ing. Tomáš Klepetko je zároveň jedinou osobou, ktorá:
2.7.2.1. — mápriamy podieť na hlasovacích právach a základnom imaní FTK Invest, s.r.o.,

2.7.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v FTK Invest, s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena:

2.7.2.3. — má právo na hospodársky prospech z podnikania FTK Invest, s.r.o. alebo z inej jej činnosti.

2.8. ROŠE.s. r.o.

2.8.1. Na základe podkladov možno konštatovať, že ROŠE s. r. o. je slovenskou obchodnou spoločnosťou
pričom:

2.8.1.1. — základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.100,- EUR,

2.8.1.2. — má 3 spoločníkov, pričom výška obchodného podielu každého spoločníka je 1/3.
Spoločníkmi sú nasledovné fyzické osoby:

2.8.1.2.1. MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70,
341 06 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky:

2.8,1.2.2. Ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky a

2.8,1.2.3. 1ng. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

2.8.2. Spoločníci spoločnosti ROŠE s. r. o. sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.8.2.1. — majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní ROŠE s. r. o.:

2.8.2.2. — majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrotný orgán v ROŠE s. r. o. alebo akéhokoľvek ich člena,

2.8.2.3. — majú právo na hospodársky prospech z podnikania ROŠE s. r. o. alebo z inej jeho činnosti.

2.9. DMM Invest s.r.o.

2.9.1. Na základe podkladov možno konštatovať, že DMM Invest s.r.o. je slovenskou obchodnou
spoločnosťou pričom:

2.9.1.1. — základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.000,- EUR,
2.9.1.2. — má3 spoločníkov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

2.9.1.2.1. lng. Dušan Mráz, dát. nar, 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, s veľkosťou obchodného
podielu 40%:

2.9.1.2.2. Ing. Martin Mráz, dát. nar. 12,11.1980, bytom Kimovská 9360/38, 960 01
Zvolen, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, s veľkosťou
obchodného podielu 30%:

2.9.1.2.3. MUDr. Marcela Šoltýsová, dát. nar. 25.11.1981, bytom I. mája 3, 962 31 Sliač,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, s veľkosťou obchodného
podielu 30%.

2.9.2. Spoločníci spoločnosti DMM Invest s.r.o. sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.9.2.1. — majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DMM Invest s.r.o.:

2.9.2.2. — majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DMM Invest s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena:
2.10,2.9.2.3. — majú právo na hospodársky prospech z podnikania DMM Invest s.r.o. alebo z inej jeho
činnosti.

Na základe uvedených skutočností žiadna fyzická osoba nemá podiel v Partnerovi vyšší ako 9,85 % a žiadna
osoba sa nepodieľa na Partnerovi akýmkoľvek iným spôsobom ako cez tento podiel. Z uvedeného vyplýva, že
Žiadna fyzická osoba sama nespíňa kritériá uvedené v ust. $ 6a odseku 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z.

Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry Partnera tvorí prílohu (Príloha 1) k verifikačnému dokumentu.

. Okrem všetkých uvedených skutočností sa Oprávnená osoba prí preskúmaní Podkladov zamerala aj na iné

vzťahy subjektov patriacich do vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera, a to najmä na existenciu osobitných
práv ako sú vlastnícke práva, práva na riadení alebo iné práva spojené s výkonom práv v Partnerovi, a to aj
právo na podiel držaný akoukoľvek formou pre tretiu osobu a právo akokoľvek, a to aj fakticky uplatňovať
podstatný vplyv na Partnera (v texte aj ako Osobitné práva). Oprávnená osoba preskúmala, či za účelom
výkonu Osobitných práv v Partnerovi a ovládania Partnera nie sú uzatvorené akékoľvek zmluvy, vydané
akékoľvek cenné papiere, najmä či nie sú vydané akcie na doručiteľa, uzatvorené zmluvy otichom
spoločenstve, dohody, ani koordinovaný alebo spoločný alebo faktický postup medzi ktorýmikoľvek osobami,
ktoré sú vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Partnera, či podiel v Partnerovi nie je akokoľvek, ani fakticky
držaný pre tretiu osobu, ani v držíteľskej správe a či okrem osôb uvedených v podkladoch od Partnera,
v organizačnej (riadiacej) štruktúre Partnera sa žiadna iná osoba podstatnejším spôsobom nepodieľa na riadení
Partnera. Na základe uvedeného bolo zistené, že osoby, ktoré majú nepriamy podiel na hlasovacích právach
v Partnerovi alebo vykonávajú vplyv v Partneroví uzatvorili dohodu o spoločnom postupe, v zmysle ktorej
prejednávajú otázky týkajúce sa spoločnosti Metrostav a ňou ovládaných osôb, pričom takouto osobou je aj
Partner (ďalej aj ako Dohoda o spoločnom postupe). Účastníkmi Dohody o spoločnom postupe sú:

2.11.1. Ing. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.11.2. Jičí Bčlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha 9, Česká republika, občan
Českej republiky,

2.11.3. Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.114. Ing. Zdenék Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4, Libeň, 182 00 Praha 8,
Česká republika, občan Českej republiky,

2.11,5. Ing. Jindčich Hess, dát. nar, 13.05.1940, bytom Dunovského 526/26, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.11.6. Ing. Jindfich Hess, dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany, Česká republika, občan
Českej republiky,

2.11.7, Silvie Hessová, dát. nar. 09,03.1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66 Mirošovíce, Česká republika,
občan Českej republiky,

2.11.8. Ing. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň, 182 00 Praha 8, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.11.92. Ing. František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2,11.10. Ing. Viktor Karel, dát. nar. 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.11. Ing. Dušan Mráz, dát. nar. 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.12. Ing. Martin Mráz, dát. nar. 12.11.1980, bytom Kimovská 9360/38, 960 01 Zvolen, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.13. MUDr. Marcela Šoltýsová, dát. nar. 25.11.1981, bytom 1. mája 3, 962 31 Sliač, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.14, Ing. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01 Martin, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.15. Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra 1, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,
2.12.

2.11.16. Ing. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.17, Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.18. Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.19. Ing. Daniela Mullerová, ďát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.11.20. Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar. 16.09.1970, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.21. Ing. Tvan Šesták, dát. nar, 14. 09.1943, bytom Havelkova 32, 841 03 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.22. MUDr, Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70, 841 06 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

2.11.23. Ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.11.24. Ing. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 0% Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky.

Riadiaca štruktúra Partnera
2.12.1. Štatutárnym orgánom Partnera je konateľ.
2.12.2. Konateľom Partnera je:

2.12.2.1. Ing. Marcel Rýchly, dát. nar. 01.09.1974, trvale bytom Zbehy 399, 951 42 Zbehy,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

2.12.3. Konateľ koná v mene Partnera a za Partnera podpisuje samostatne.
2.12.4. Partner nemá ustanoveného prokuristu.

2.12.5. Podľa Podkladov a informácií od Partnera Partner nemá žiadnych vedúcich zamestnancov v priamej
riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Identifikácia KUV

Na základe informácií z Podkladov a po ich kontrole, Oprávnená osoba na účely zákona o RPVS identifikovala
podľa $ 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. a podľa 8 62 ods. 3 tohto zákona v dôsledku uzatvorenej dohody
9 spoločnom postupe ako konečného užívateľa výhod aj každú fyzickú osobu, ktorá sama nesplňa kritériá
konečných užívateľov výhod, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným
postupom spíňa aspoň niektoré z rozhodujúcich kritérií. Preto sú konečnými užívateľmi výhod nasledovné
osoby:

3.1.1. Ing. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká
republika, občan Českej republiky,

3.1.2. Hi Bšlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha 9, Česká republika, občan
Českej republiky,

3.13. Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

3.14, Ing. Zdenšk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4, Libeň, 182 00 Praha 8,
Česká republika, občan Českej republiky,

3.1.5. Ing. Jindťich Hess, dát. nar. 13.05.1940, bytom Dunovského 526/26, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká
republika, občan Českej republiky,
3.2.

3.1.10.

3.1.11,

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

3.1.16,

3.1.17,

3.1.18.

3.1.19.

3.1.20.

3.1.21.

3.1.22.

3.1.23.

3.1.24.Ing. Jiadňich Hess, dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany, Česká republika, občan
Českej republiky,

Silvie Hessová, dát. nar, 09.03,1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66 Mirošovice, Česká republika,
občan Českej republiky,

Ing. Pavel Pilát, dát. nar, 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň, 182 00 Praha 8, Česká
republika, občan Českej republiky,

Ing. František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Viktor Karel, dát. nar. 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,
Ing. Dušan Mráz, dát. nar. 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,
Ing. Martin Mráz, dát. nar. 12.11.1980, bytom Kimovská 9360/38, 960 01 Zvolen, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

MUDr. Marcela Šoltýsová, dát, nar. 25.11.1981, bytom 1. mája 3, 962 31 Sliač, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01 Martin, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra 1, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

lng. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Homá 34, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

lng. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 07.05,1971, bytom Mierová 36, 821 05 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Daniela Múllerová, dát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar. 16.09.1970, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Ivan Šesták, dát. nar. 14. 09,1943, bytom Havelkova 32, 841 03 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý vfšok 8070/70, 841 06 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky.

Okrem osôb uvedených v bode 3.1. Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá skutočne
ovláda alebo kontroluje Partnera, ani žiadnu fyzickú osobu, v prospech ktorej Partner vykonáva svoju činnosť
alebo obchod, najmä neidentifikovala žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.
3.2.4,

má priamy alebo nepriamy podiel alebo ích súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi
alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,

ovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v bodoch 3.2.1 a 3.2.2,

má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
podľa ust. $ 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

(v texte aj ako zákon o RPVS

Oprávnená osoba:
Obchodné meno: Tomášek £ partners, s.r.o.
sídlo: Rožňavská 2, 821 01 BratislavaObchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka číslo: 33018/B

Ičo: 36 858 811

konajúc: JUDr. Juraj Tomášek, advokát a konateľ

(v texte aj ako Oprávnená osoba)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: PRO TP 08 s. r. o.

sidlo: Mlynské Nivy 68, 82] 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava ], oddiel: Sro, vložka číslo: 137619/B
IČO: 52 430 073

(v texte aj ako Partner)

Predmetom totito verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera (v texte len KUV) v
zmysle ust. $ 11 ods. 4 a 5 zákona o RPYS.

1. Východiskové informácie a podklady
1.1. Za účelom identifikácie KUV boli Partnerom zaobstarané a Oprávnenou osobou preskúmané nasledovné:
1.1.1, Podklady k Partnerovi
- Výpis z obchodného registra
- Zakladateľská listina
- Rozhodnutia spoločníka
- Účtovná závierka za r. 2019
- Vyhlásenie Partnera a štatutárov
1.12. Podklady k spoločnosti Metrostav Slovakia a.s.
- Výpis z obchodného registra
- Potvrdenie zoznamu akcionárov
+ Zakladateľská listina zo dňa 16.04.2013
- Stanovy zo dňa 30.06.2020


Účtovná závierka za rok 2019
Organizačná štruktúra ku dňu 01.07.2020
Podpisový poriadok zo dňa 01.01.2015 s prílohou

Vyhlásenie Metrostav Slovakia a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti Metrostav a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy k 16.05.2019 v aktuálnom a úplnom znení
Zoznam akcionárov, ktorí vlastnia 120 ks akcií a viac
Akcionárska štruktúra Partnera

Súhrnná výročná správa skupiny Metrostav za rok 2019
Organizačný poriadok Partnera účinný od 01.01.2020
Podpisový poriadok Partnera účinný od 91.01.2020
Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami

Vyhlásenie Partnera a štatutárov.

Podklady k spoločnosti DDM Group a.s,

Výpis z obchodného registra

Stanovy zo dňa 01.07.2020 v aktuálnom a úplnom znení
Potvrdenie zoznatnu akcionárov

Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinatni
Výročná správa za rok 2019

Vyhlásenie DDM Group a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti DOAS CZ a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy zo dňa 06.05.2014 v aktuálnom a úplnom znení
Potvrdenie zoznamu akcionárov

Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
Výročná správa za rok 2019

Vyhlásenie DOAS CZ a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti DOAS SK, a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy zo dňa 25.08.2014 v aktuálnom a úplnom znení
Potvrdenie zoznamu akcionárov

Zápisnice z valných zhramaždení s prezenčnými listinami
Výročná správa za rok 2019

Vyhlásenie DOAS SK a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti FTK Invest, s. r. o.

Výpis z obchodného registra

Zakladateľská listina zo dňa 13.04.2015 v aktuálnom a úplnom znení

Vyhlásenie FTK Invest, s. r. o. a štatutárov

Podklady k spoločnosti ROŠE s. r. o.
3.3.

5.1.

3.2.2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,

3.2.3. ovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v bodoch 3.2.1 a 3.2.2,
3.24. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,
3.2.5. sama nespíňa kritériá podľa predoštých bodov 3.2.1. až 3.2.4., avšak spoločne s inou osobou konajúcou

s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií

Za účelom výkonu Osobitných práv v Partnerovi a ovládania Partnera neboli Oprávnenou osobou okrem
dohody o spoločnom postupe zistené uzatvorené akékoľvek zmluvy ani vydané akékoľvek cenné papiere (iné
ako kmeňové akcie na meno), najmä

3.3.1. nie sú vydané akcie na doručiteľa,
3.3.2, nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve,

3.3.3. neexistujú žiadne dohody, ani koordinovaný aleba spoločný alebo faktický postup medzi
ktorýmikoľvek osobami, ktoré sú vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Partnera,

sa
ča
5

okrem osôb uvedených v podkladoch od Partnera, v organizačnej (riadiacej) štruktúre Partnera sa
Žiadna iná osoba podstatnejším spôsobom nepodieľa na riadení Partnera.

3.3.5. Podiel v Partnerovi nie je akokoľvek, ani fakticky držaný pre tretiu osobu, ani v držiteľskej správe.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií vyplývajúcich
z predložených Poákladov neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera žiadnu fyzickú
osobu, ktorá má postavenie verejného funkcionára v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z, z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

ľnformácie k $ 11 ods. 6 písm. ď) zákona o RPVS

Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, rovnocenného
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora
postupovala nestranne s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom
dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Prítoha 1, Vlastnícka štruktúra Partnera
Príloha č. 1: Vlastnícka štruktúra Partnera| 1g. Dušan Mráz „20% 1 | tag. Tomáš Klepetko | | MUDr. farmila Gajdárová „ 13
Ing. Mart Mráz 3% | ———>—— [ng Ďana Apalovi 13
MUDr. Marcela Šoltýsová — 30% Ing. Tomáš Šesták 13

| 100%
DMM Invest s.r.o. FTK invest, s. r. o. ROŠEs.r. 0.

14,29%

14,29% 14.29%

Thg Ždenši Šinovský 70 ng, Viktor Káreľ — 1429% |
ng. Pavel Pilát 20% DOÁS CZ, a.s - DOAS SK, as. Ig. Daniel Kaoiek 4,15%
Jiň Bôlohilay 10% 6% Ing. Rastislav Knotek 4,76% 1
ng. Jindžich Hess ml. 10% 1ng. Daniela Mällerová 4,76%
Silvie Hessová š 10% 18g. František Potísk — 1429%
rantlšek 57a 1ng. Viliam Turanský — 4,16%
Ing. Ján Dudáš 6% Ing. Róbert Turanský
1g. Branislav Turanský
50% 50%
17,04% 23,18%
DDM Growp, A.s.
lng. Jindčich Hess 131% 51,34%
Ing, Zdenšk Šinovský 1,31% .
Ing. Pavel Pilát 131%
| FRANOLO HSTABLISHMENT 131% Metrostav, a.s.
Ing. Ján Dudáš 0,46% Ostatní 2,74 % (drobní akcionári)
100%
100%Metroslav Slovakia a.s.PROTPOŠ s.r.o,
(Partner)

100%


V Bratislave dňa 24.7.2020

Oprávnená osoba:
By
dš,

Tomášek 8 partners, s.r.o. > fôty

SP 34130 go [čia er
JUDr. Juraj Tomášek ÁR + Š.ko,
advokát a konateľ 5]


1.1.10,
1.1.11.
1.1.12.

- Výpis z obchodného registra

- Spoločenská zmluva zo dňa 12.04.2010 v aktuálnom a úplnom znení
- Vyhlásenie ROŠE s. r. o. a štatutárov

Podklady k spoločnosti DMM Invest s.r.o.

- Výpis z obchodného registra

- Vyhlásenie DMM Tnycst s.r.o. a štatutárov

Schéma vlastníckej štruktúry Partnera

Dohoda 9 spoločnom postupe zo dňa 10.07.2017 v znení dodatku

Vyhlásenia konečných užívateľov výhod uvedených v bode 3.1

(v texte aj ako Podklady).

2. Na základe Podkladov Oprávnená osoba identifikovala nasledovnú vlastnícku a riadiacu štruktúra
Partnera

2.1.1.

Z Podkladov je zrejmé, že Partner je slovenskou obchodnou spoločnosťou pričom:

2.1.1.1. — základné imanie v celkovej výške 5.000,- ĽUR je splatené v celom rozsahu:2.1.12. — jediným spoločníkom Partnera je spoločnosť Metrostav Slovakia a.s., IČO: 47 144 190, so

sídlom Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, Slovenská republika (ďalej ako „Metrostav
Slovakia“)

Spoločnosť Metrostav Slovakia je zároveň jedinou osobou, ktorá:
2.1.2.1. — mápriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní v Partnerovi,

2.1.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena:

2.1.2.3. — má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti.

2.2. Metrostav Slovakia

2.2.1.

2.2.2.

Z Podkladov je zrejmé, že spoločnosť Metrostav Slovakia je slovenskou akciovou spoločnosťou

pričom:

2.2.1.1. — základné imanie v celkovej výške 1.000.000,- EUR, ktoré je splatené v celom rozsahu, je
rozvrhnuté na 1.000 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou
1.000,- EUR:

2.2.1.2. — jediným akcionárom Metrostav Slovakia je spoločnosť Metrostav a.s., IČO: 000 14915, so
sídlom Kožetužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika (ďalej ako „Metrostav“)

Spoločnosť Metrostav je zároveň jedinou osobou, ktorá:
2.2.2.1. — mápriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní v Metrostav Slovakia:

2.2.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Metrostav Slovakia atebo akéhokoľvek ich člena,

2.2.2.3. — má právo na hospodársky prospech z podnikania Metrostav Slovakia alebo z inej jeho
činnosti.

2.3. Metrostav

2.3.1.

Podľa Podkladov je spoločnosť Metrostav akciovou spoločnosťou založenou na základe právneho
poriadku Českej republiky. Základné imanie spoločnosti Metrostav, ktoré bolo splatené v celom
rozsahu predstavuje sumu 790.666.800,- Kč. Základné imanie je rozvrhnuté na 7.906.668 ks
kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 100,- Kč,
2.4.

2.3.2, Podľa zoznamu akcionárov priamy podiel v spoločnosti Metrostav vo výške viac ako 5 % majú tieto
osoby:
2.3.2.1. — DDM Group a.s. so sídlom Ovocný trh 573, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 256
06 492 (ďalej iba DDM Group) s počtam akcií 4.059.580 ks, predstavujúcimi podiel
51,34%,
2.3.2.2. — DOAS CZ a.s. so sídlom Ovocný tri 573, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 264
63 954 (ďalej iba DOAS CZ) s počtom akcií 1.347.489 ks, predstavujúcimi podiel 17,04%,
2.323. — DOAS.SK, a.s., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 359
56 381 (ďalej iba DOAS SK) s počtom akcií 1.832.407 ks, predstavujúcimi podiel 23,18%.
2.3.3. Ostatné akcie spoločnosti Metrostav predstavujúce podiel 8,44 % sú vo vlastníctve minoritných
akcionárov, ktorými sú iné fyzické osoby alebo právnické osoby, tuzemské aj zahraničné.
DDM Group
24.1. Po preskúmaní všetkých podkladov je zrejmé, že DDM Group a.s. je obchodnou spoločnosťou
zriadenou podľa právneho poriadku Českej republiky pričom:
2.4.1.1. — základné imanie v celkovej výške 408.000.000,- Kč je rozvrhnuté na 40.800 ks akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 10.000,- Kč:
2.4.12. — zpredloženého zoznamu akcionárov je zrejmé, že spoločnosť DDM Group má 2
akcionárov: spoločnosť DOAS CZ, ktorá vlastní 30 % všetkých akcií a spoločnosť DOAS
SK, ktorá vlastní 50 % všetkých akcií.
2.4.2. Spoločnosti DOAS CZ a DOAS SK sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DDM Group,
majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozommý orgán alebo kontroiný orgán v DDM Group alebo akéhokoľvek ich člena:
2.4.2.3, — majú právo na hospodársky prospech z podnikania DOM Group alebo z inej jeho činnosti.
DOAS CZ
2.5.1. Z Podkladov je zrejmé, že DOAS CZ je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku

Českej republiky pričom:

2.5.1.1. — základné imanie y celkovej výške 2.000.000,- Kč je rozvrhnuté na 100 ks kmeňových akcií
na meno y listinnej podobe s menovitou hodnotou 20.000,- Kč,

2.5.12, — spoločnosť DOAS CZ má 8 akcionárov:

2.5.1.2.1. Ig. Zdenčk Šinovský, dát, nar, 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4,
Libeň, 182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní
20 ks akcii,

2.5.1.2.2. Ing. Pavel Pilát, dát. nav. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň,
182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 20 ks
akcií,

2.5.1.2.3. Jiží Bčlohlav, dát, nar, 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha
9, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 20 ks akcií,

2.5.1.2.4. Tng. lindňich Hess, dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany,
Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 10 ks akcií,

2.5.1.2.5. Silvie llessová, dát. nar. 09.03.1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66
Mirošovice, Česká republika, občan Českej republiky, ktorá vlastní +0 ks akcií,

2.5.1.2,6. Ing. František Koči, dát. nar, 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice,
158 09 Praha 5, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 8 ks
akcií,
2.5.1.3.

2.5.1.4.

2.5.1.5.

2.6. DOASSK

2.6.1.

2.5.1.2,7. Tog. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 6 ks
akcií,

2.5.1.2.8, DOASSK, ktorá vlastní 6 ks akcií, pričom vlastníckej štruktúre tohto akcionára
je venovaný bod 2.6.

Akcionári spoločnosti DOAS CZ sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.5.1.3.1. majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DOAS CZ,

2.5.1.3.2, majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DOAS CZ alebo akéhokoľvek
ich člena:

2.5.1.3.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania DOAS CZ alebo z inej jeho
činností.

Osoby, ktoré vlastnia 20 kusov akcií spoločnosti DOAS CZ (akcionári s najväčším
podielom) majú podiel na Partnerovi vo výške 9,85 % (3,41 % + 5,13 % + 1,31 %),
vypočitaný nasledovne: časť podielu z dôvodu, že DOAS CZ je priamo akcionár
Metrostavu (100/100 x 17,04/100 x 20/100 x 100 — 3,41 %), časť podielu z dôvodu, že
DOAS CZ má podiel v DDM Group (100/100 x 51,34/100 x 50/100 x 20/100 x 100 > 5,13
%) a časť podielu z dôvodu, že sú priamo minoritnými akcionármi Metrostavu:

2.5.14.1. ng. Zdenšk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4,
Libeň, 182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní
103.589 ks akcií Metrostavu, čo predstavuje nepriamy podiel 1,31 % v
Partnerovi,

2.5.14.2. Ing. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň,
182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní 103.589 ks
akcií Motrostavu, čo predstavuje nepriamy podiet 1,31 % v Partnerovi,

2.5.4.3. Jiží Bčlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha
9, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní prostredníctvom
spoločnosti FRANOLO ESTABLISHMENT, v ktorej má podiel 100 %,
103.529 ks akcií Metrostavu, čo predstavuje nepriamy podiel 1,31 % v
Partnerovi.

Pri výpočte výšky nepriameho podielu v Partnerovi bola zohľadnená skutočnosť, že
Jediným spoločníkom Partnera je Metrostav Slovakia, ktorého jediným akcionárom je
Metrostav.

Na základe podkladov možno konštatovať, že DOAS SK je slovenskou obchodnou spoločnosťou

pričom:
2.6.1.1.

2.6.1.2.

základné imanie v celkovej výške 34.860,- EUR je rozvrhnuté na 21 ks kmeňových akcií
na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 1.660,- EUR,

spoločnosť DOAS SK má 11 akcionárov:

2.6.1.2.1. spoločnosť FTK invest, s. r. o., so sídlom Košická 5590/56, 821 08 Bratislava,
IČO: 47 681 080, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 97499/B (ďalej iba „FPTK Invest, s. r. o.“),
ktorá vlastní 3 ks akcií,- vlastnícka štruktúra FTK Invest, s. r. o. je predmetom bodu 2,7

2.6.1.2,2. spoločnosť ROŠE s. r. 0., so sídlom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, IČO:
45 534811, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 64904/B (ďalej iba „ROŠE s. r. o.“) ktorá
vlastní 3 ks akcií,

- vlastnícka štruktúra ROŠE s. r. o. predmetom bodu 2.8
2.6.1.2.3. spoločnosť DMM Invest s.r.o., so sídlom Pod Dráhami 6513/17, 960 01
Zvolen, IČO: 52 320 173, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 37865/5 (ďalej iba „DMM
Invest s.r.o.“), ktorá vlastní 3 ks akcií,
+ vlastnícka štruktúra DMM Invest s.r.o. je predmetom bodu 2,9

2.6.1.2.4. Ing. Viktor Karel, dát. nar. 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava,
Slovenská republíka, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 3 ks akcií,

2.6.1,2.5. Ing. Daniel Knotek, dát, nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks akcií,

2.6.1.2.6. Ing. Rastislav Knotek, dát, nar. 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks
akcií,

2.6.1.2.7. lng. Daniela Mälierová, dát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorá vlastní £ ks
akcií,

2.6.1.2.8. lng. František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 3 ks
akcií,

2.6.1.2.9. Ing. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01
Martin, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks
akcií,

2.6.1.2.10. Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra 1, 038 61 Vrútky,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks akcií,

2.6.1.2.11. Ing. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34,038 61 Vrútky,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks akcií.

2.6.1.3. — Akcionári spoločnosti DOAS SK sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.6.1.3.1. majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DOAS SK:

2.6.1.3.2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DOAS SK alebo akéhokoľvek
ich člena:

2.6.1.3.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania DOAS SK alebo z inej jeho
činností2.6.14. — Osoby, ktoré vlastnia 3 kusy akcií spoločností DOAS SK (akcionári s najväčším podielom)
majú nepriamo podiel na Parínerovi vo výške 7,35% (3,31 % + 3,67 % + 0,15 % + 0,22
%), určený nasledovne: časť podielu z dôvodu, že DOAS SK je priamo akcionár
Metrostavu (100/100 x 23,18/100 x 14,29/100 x 100 — 3,31 %), časť podielu z dôvodu, že
DOAS SK má podiel v DDM Group (100/100 x 51,34/100 x 50/100 x 14,29/100 x 100 —
3,67 %), časť podielu z dôvodu, že DOAS SK má podiet v DOAS CZ, ktorý má priamy
podiel v Metrostave (100/100 x 17,04/100 x 6/100 x 14,29/100 x 100 > 0,15 %) a súčasne
priamy podiel v DDM Group (100/100 x 51,34/100 x 50/100 x 6/100 x 14,29/100 x 100 >
0.22 %).

2.6.1.5. — Pri výpočte výšky nepriameho podielu v Partnerovi bola zohľadnená skutočnosť, že
jediným spoločníkom Partnera je Metrostav Slovakia, ktorého jediným akcionárom je
Metrostav.

2.7. FTK Invest, s. r. 0.

2.71. ZPodkladov je zrejmé, že FTK Invest, s. r. o., vlastník 3 ks akcií DOAS SK a.s., je slovenskou
obchodnou spoločnosťou pričom:

2.71.11. — základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.000,- EUR,
2.7.1.2. — jediným spoločníkom FTK Invest, s. r. o. je Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar. 16.09.1970,
bytom Košická 5590/56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej
republiky.

Ing. Tomáš Klepetko je zároveň jedinou osobou, ktorá:2.7.2.1. — má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní FTK Invest, s.r.

2.7.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v FTK Invest, s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena:

2.7.2.3. — máprávo na hospodársky prospech z podnikania FTK Invest, s.r.o. alebo zinej jej činnosti.

2.8. ROŠEs. r.o.

2.8.1.Na základe podkladov možno konštatovať, že ROŠE s. r. o. je slovenskou obchodnou spoločnosťou
pričom:

2.8.1.1. — základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.100,- EUR,

2.8.12. — mä 3 spoločníkov, pričom výška obchodného podielu každého spoločníka je 1/3.
Spoločníkmi sú nasledovné fyzické osoby:

2.8.1.2.1. "MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70,
841 06 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky:

2.8.1.2.2. ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky a

2.8.1.2.3. lng. Tomáš Šesták, dát, nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Spoločníci spoločnosti ROŠE s. r. o. sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.8.2.1. — majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní ROŠE s. r. 9.:

2.8.2.2. — majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvotať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v ROŠE s. r. o. alebo akéhokoľvek ich člena:

majú právo na hospodársky prospech z podnikania ROŠE s, r. o. alebo z inej jeho činnosti,

2.9, DMM Invest s.r.o.

2.9.1.

2.9.2.

Na základe podkladov možno konštatovať, že DMM Invest s.r.o. je slovenskou obchodnou
spoločnosťou pričom:

2.9.1.1. — základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.000,- EUR,
2.9.1.2. — má3 spoločníkov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

2.9.1.2.1. Ing. Dušan Mráz, dát. nar, 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, s veľkosťou obchodného
podielu 40%:

2.9.1.2.2. Ing. Martin Mráz, dát. nar. 12.11.1980, bytom Kimovská 9360/38, 960 01
Zvolen, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, s veľkosťou
obchodného podielu 30%:

2.9.1.2.3. MUDr. Marcela Šoltýsová, dát. nar. 25.11.1981, bytam 1. mája 3, 962 31 Sliač,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, s veľkosťou obchodného
podielu 30%.Spoločníci spoločnosti DMM Invest s.r.o. sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.9.2.1. — majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DMM lavest s.r.o.:

2.9.2.2. — majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DMM Invest s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena:
2.9.2.3. — mají právo na hospodársky prospech z podnikania DMM Tnvest s.r.o. alebo z inej jeho
činnosti.

2.10. Na základe uvedených skutočností žiadna fyzická osoba nemá podiel v Partnerovi vyšší ako 9,85 % a žiadna

osoba sa nepodieľa na Parmerovi akýmkoľvek iným spôsobom ako cez tento podiel. Z uvedeného vyplýva, že
žiadna fyzická osoba sama nesplňa kritériá uvedené v ust. $ 6a odseku 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z..

Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry Partnera tvorí prílohu (Príloha 1) k verifikačnému dokumentu.

- Okrem všetkých uvedených skutočností sa Oprávnená osoba pri preskúmaní Podkladov zamerala aj na iné

vzťahy subjektov patriacich do vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera, a to najmä na existenciu osobitných

práv ako sú vlastnícke práva, práva na riadení alebo iné práva spojené s výkonom práv v Partnerovi, a to aj

právo na podiel držaný akoukoľvek formou pre tretiu osobu a právo akokoľvek, a to aj fakticky uplatňovať

podstatný vplyv na Partnera (v texte aj ako Osobitné práva). Oprávnená osoba preskúmala, či za účelom

výkonu Osobitných práv v Partnerovi a ovládania Partnera nie sú uzatvorené akékoľvek zmluvy, vydané

akékoľvek cenné papiere, najmä čí nie sú vydané akcie na doručiteľa, uzatvorené zmluvy o tichom

spoločenstve, dohody, ani koordinovaný alebo spoločný alebo faktický postup medzi ktorýmikoľvek osobami,

ktoré sú vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Partnera, či podiel v Partnerovi nie je akokoľvek, ani fakticky

držaný pre tretiu osobu, ani v držiteľskej správe a či okrem osôb uvedených v podkladoch od Partnera,

v organizačnej (riadiacej) štruktúre Partnera sa Žiadna iná osoba podstatnejším spôsobom nepodieľa na riadení

Partnera. Na základe uvedeného bolo zistené, že osoby, ktoré majú nepriamy podiel na hlasovacích právach

v Partnerovi alebo vykonávajú vplyv v Partnerovi uzatvorili dohodu o spoločnom postupe, v zmysle ktorej

prejednávajú otázky týkajúce sa spoločnosti Metrostav a ňou ovládaných osôb, pričom takouto osobou je aj

Partner (ďalej aj ako Dohoda o spoločnom postupe). Učastníkmi Dohody o spoločnom postupe sú:

2.11.1. Ing. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.11.2. Jifí Bčlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, [90 00 Praha 9, Česká republika, občan
Českej republiky,

2.11.53. Ing: Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.114. Ing. Zdenčk Šinovský, dát. nar, 10,10,1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4, Libeň, 182 00 Praha 8,
Česká republika, občan Českej republiky,

2.11.5. Ing. Jindčich Hess, dát. nar. 13.05.1940, bytom Dunovského 526/26, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.11.6. Ing. Jindrich Hess, dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany, Česká republika, občan
Českej republiky,

2.1.7. Silvie Messová, dát. nar. 09.03.1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66 Mirošovice, Česká republika,
občan Českej republiky,

2.1.8. ing. Pavel Pilát, dát. nar, 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň, 182 00 Praha 8, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.11.9. Ing. František Potisk, dát, nar, 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republíky,

2.11.10, Ing. Viktor Karel, dát. nar. 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.11. Ing. Dušan Mráz, dát. nar. 06.05.1954, bytom Slromová 472/7, 962 33 Budča, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.12. Ing. Martin Mráz, dát, nar. 12,11.1980, bytom Kimovská 9360/38, 960 01 Zvolen, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.13. MUDr. Marcela Šoltýsová, dát. nar. 25.11.1981, bytom I. mája 3, 962 31 Sliač, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.14. Ing. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01 Martin, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.15. Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra +, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,
2.11.16. Ing. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.17. Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.18. Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 07,05.1971, bytom Mierová 36, 821 05 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej repubtiky,

2.11.19. Ing. Daniela Millerová, dát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.11.20.1ng. František Klepetko, dát. nar. 20,11.1937, bytom Royova 14, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.11.21. Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar. 16.09.1970, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.22. Ing. Ivan Šesták, dát. nar. 14. 09,1943, bytom Havelkova 32, 841 03 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.11.23. MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 3070/70, 841 06 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej repubtiky,

2.11.24. Ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.11.25. Ing. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky.

. Riadiaca štruktúra Partnera

2.12.1. Štatutárnym orgánom Partnera je konateľ.
2.12,2. Konateľom Partnera je:

2.12.2.1. Ing. Marcel Rýchly, dát. nar. 01.09.1974, trvale bytom Zbehy 399, 951 42 Zbehy,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

2.12.3. Konateľ koná v mene Partnera a za Partnera podpisuje samostatne.
2.124. Partner nemá ustanoveného prokuristu.

2.12,5. Podľa Podkladov
ladiacej pôsobnosť

1era Partner nemá žiadnych vedúcich zamestnancov v priamej
atutárneho orgánu.

Identifikácia KUV

Na základe informácií z Podkladov a po ich kontrole, Oprávnená osoba na účely zákona o RPYS identifikovala
podľa $ 6a ods. t zákona č. 297/2008 Z.z. a podľa $ 6a ods. 3 tohto zákona v dôsledku uzatvorenej dohody
9 spoločnom postupe ako konečného užívateľa výhod aj každú fyzickú osobu, ktorá sama nespíňa kritériá
konečných užívateľov výhod, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným
postupom splňa aspoň niektoré z rozhodujúcich kritérií. Preto sú konečnými užívateľmi výhod nasledovné
osoby:

3.1.1. Ing. Trantišek Koči, dát, nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká
republika, občan Českej republiky,

3.1.2. Ji Bšlohlav, dát, nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha 9, Česká republika, občan
Českej republiky,

3.13. Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

3,14. ng. Zdenšk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4, Libeň, 182 00 Praha 8,
Česká republika, občan Českej republiky,
3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13,

3.1.14,

3.1.15.

3.1.16.

3.1.17.

3.1.18.

3.1.19.

3.1.20.

3.1.21.

3.1.22.

3.1.23.

3.124,

3.1.25.

ing. Tindňich Hess, dát. nar. 13.05.1940, bytom Dunovského 526/26, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká
republika, občan Českej republiky,

Ing. Jindšich Hess, dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany, Česká republika, občan
Českej republiky,

Silvie Hessová, dát. nar. 09.03.1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66 Mirošovice, Česká republika,
občan Českej republiky,

Ing. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň, 182 00 Praha 8, Česká
republika, občan Českej republiky,

Ing. František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

lng. Viktor Karel, dát. nar, 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Dušan Mráz, dát, nar. 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Martin Mráz, dát. nar. 12.11.1980, bytom Kimovská 9360/38, 96001 Zvolen, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

MUDr. Marcela Šoltýsová, dát. nar. 25.11.1981, bytom 1. mája 3, 962 31 Sliač, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01 Martin, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,
Ing. Róbert Turanský, dát. nar, 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra 1, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

lng. Branislav Turanský, dát, nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Daniel Knotek, dát. nar, 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Daniela Mullerová, dát, nar, 09.09.1947, bytom Košická 56, 821 0% Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,
Ing. František Klepetko, dát. nar. 20.11.1937, bytom Royova 14, 831 GL Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Tomáš Klepetka, dát. nar. 16.09.1970, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Ivan Šesták, dát. nar. 14. 09.1943, bytom Haveľkova 32, 841 03 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70, 841 06 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Tomáš Šesták, dál. nar. 09.04.1980, bylom Košická 17180/49, 82] 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky.

Okrem osôb uvedených v bode 3,1, Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá skutočne

ovláda alebo kontroluje Partnera, ant

iadnu fyzickú osobu, v prospech ktorej Partner vykonáva svoju činnosťalebo obchod, najmä neidentifikovala žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá:

3.2.1.

má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi
alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
podľa ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

(v texte aj ako zákon o RPVS)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Tomášek £ partners, s.r.o.

sídlo: Rožňavská 2, 821 01 Bratislava

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka číslo: 53018/B

Ičo: 36 858 811

DIČ: 2022632678

IČ DPH: SK 2022632678

konajúc: Mgr. Radovan Kimák, advokát a konateľ

(v texte aj ako Oprávnená osoba)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: PRO TP 08 s. r. a.
sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka číslo: 137619/B
IČO: 52 430 073

(v texte aj ako Partner)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera (v texte len KUV)
v zmysle ust. $ 11 ods. 4 a 5 zákona o RPYS.

1. Východiskové informácie a podklady
LI. Zaúčelom identifikácie KUV boli Partnerom zaobstarané a Oprávnenou osobou preskúmané nasledovné:
1.1.1. Podklady k Partnerovi
- Výpis z obchodného registra
- Zakladateľská listina
- Vyhlásenie Partnera a štatutárov
1.1,2. Podklady k Metrostav Slovakia a. s.
- Výpis z obchodného registra
- Potvrdenie zoznamu akcionárov

- Zakladateľská listina zo dňa 16.04.2013
Stanovy zo dňa 17.12.2015 v aktuálnom a úplnom znení
Účtovná závierka za rok 2018

Správa nezávislého audítora za dňa 29.03.2019
Organizačná štruktúra ku dňu 01.10.2019

Podpisový poriadok zo dňa 01.01.2015 s prílohou

Vyhlásenie Partnera a štatutárov

Podklady k spoločnosti Metrostav a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy k 16.05.2019 v aktuálnom a úplnom znení
Zoznam akcionárov, ktorí vlastnia 120 ks akcií a viac
Akcionárska štruktúra spoločnosti

Súhrnná výročná správa skupiny Metrostav za rok 2018
Organizačný poriadok účinný od 01.07.2019

Podpisový poriadok účinný od 01.07.2019

Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami

Vyhlásenie Metrostav a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti DDM Group a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy zo dňa 08.05.2014 v aktuálnom a úplnom znení
Potvrdenie zoznamu akcionárov

Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
Výročná správa za rok 2018

Vyhlásenie DDM Group a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti DOAS CZ a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy zo dňa 06.05.2014 v aktuálnom a úplnom znení
Potvrdenie zoznamu akcionárov

Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
Výročná správa za rok 2018

Vyhlásenie DOAS CZ a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti DOAS SK, a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy zo dňa 25.08.2014 v aktuálnom a úplnom znení
Potvrdenie zoznamu akcionárov

Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
Výročná správa za rok 2018

Vyhlásenie DOAS SK a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti FTK Invest, s. r. o.

Výpis z obchodného registra
Zakladateľská listina zo dňa 13.04.2015 v aktuálnom a úplnom znení
3.3.

3.2.2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,

3.2.3. ovláda Partnera tným spôsobom, ako je uvedené v bodoch 3.2.1 a 3.2.2,
3.2.4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,

3.2.5. sama nespíňa kritériá podľa predošlých bodov 3.2.1. až 3.2.4., avšak spoločne s inou osobou
konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Za účelom výkonu Osobitných práv v Partnerovi a ovládania Partnera neboli Oprávnenou osobou okrem
dohody o spoločnom postupe zistené uzatvorené akékoľvek zmluvy ani vydané akékoľvek cenné papiere (iné
ako kmeňové akcie na meno), najmä

3.3.1. nie sú vydané akcie na doručiteľa,
3.3.2. nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve,

3.3.3. neexistujú žiadne dohody, ani koordinovaný alebo spoločný alebo faktický postup medzi
ktorýmikoľvek osobami, ktoré sú vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Partnera,

3.3.4. okrem osôb uvedených v podkladoch od Partnera, v organizačnej (riadiacej) štruktúre Partnera sa
žiadna iná osoba podstatnejším spôsobom nepodieľa na riadení Partnera.

3.3.5. Podiel v Partnerovi nie je akokoľvek, ani fakticky držaný pre tretiu osobu, ani v držiteľskej správe,

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií vyplývajúcich
Z predložených Podkladov neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera žiadnu fyzickú
osobu, ktorá má postavenie verejného funkcionára v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Informácie k $ 11 ods. 5 písm. ď) zákona o RPVS

Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, rovnocenného
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi,

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora
postupovala nestranne s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom
dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Príloha 1. Vlastnícka štruktúra Partnera
Príloha č. 1: Vlastnícka štruktúra Partnera

Tog. Tomáš Klepetko MUD+. Jarmila Gajdárová 13
lng. Dana Apalovičová — 13
Ing. Tomáš Šesták 13
100% TT
FIK Invest, s. r. 0. ROŠE s.r. o.
14.9% 142%
Ý
Ing. Zdenčk Šinovský — 20% s hy Vštorkal o 4%
hn, Pavel Pi 7 DOAS CZ, as. DOÁSŠK, as [mna Die Kacik 416%
Ing. Bčohť 0 bg, Rastislav Kaciek 476%
b Rhei. 10% lng Dun — 1475%
Silvie Hessová t 104 Ing. Daniela Mulierová 4,76%
dmg. Frank Koč 8% Ing, Franišek Potisk 14,29%
Jng. Já Dudáš $ Ing, Viliam Turanský — 475%
m Tag, Robert Turanský — 476%
1% 31% lng. Branislav Turanský 476%
114% 23.15%
DDM Group, a.s.
Ing. Jindňich Hess 131% 51,34%
Ing. Ždenék Sinovský 13% “
hrg Pos Pl 13% |
FRANOLO ESTABLISHMENT 13% | ——> Metrosav, zs.
Ing. Ján Dudáš 046% L Ostatní 2,74 % (drobri akcionári)
100%
100%
[FREE Ň

Metroslav Slovakia a.s,

100%

PROTP 08 s.r. o.
(Partner)
V Bratislave dňa 15.10.2019

Oprávnená osoba:

z

tirá
Tomášek % partners, s.r.o.
Mgr. Radovan Kimák
advokát a konateľ

01 ŠAT vy z

Patty,
3 [8
Ožavsky 5% Š.ra,
- Vyhlásenie FTK Invest, s. r. o. a štatutárov
1.1.8. Podklady k spoločnosti ROŠE s, r. o.

- Výpis z obchodného registra

- Spoločenská zmluva zo dňa 12.04.2010 v aktuálnom a úplnom znení

- > Vyhlásenie ROŠE s. r. o. a štatutárov
1.1.9. Schéma vlastníckej štruktúry Partnera
1.1.10. Dohoda o spoločnom postupe zo dňa 10.07.2017 v znení dodatku
1.1.11. Občianske preukazy KUV
1.1.12. Vyhlásenia konečných užívateľov výhod

- Vyhlásenie Jičího Bčlohlava

- Vyhlásenie Ing. Františka Kočího

- Vyhlásenie Ing. Jindčicha Hessa ml.

- Vyhlásenie Ing. Jindčicha Hessa

- Vyhlásenie Silvie Hessovej

- Vyhlásenie Ing. Jána Dudáša

- Vyhlásenie Ing. Zdeňka Šinovského

- Vyhlásenie Ing. Pavla Piláta

- Vyhlásenie Ing. Viliama Turanského

- Vyhlásenie Ing, Branislava Turanského

- Vyhlásenie Ing. Róberta Turanského

- Vyhlásenie Ing. Daniela Knoteka

- Vyhlásenie Ing. Rastislava Knoteka

- Vyhlásenie Ing. Daniely Millerovej

- Vyhlásenie Ing. Viktora Karla

- Vyhlásenie Ing. Františka Potiska

- Vyhlásenie Ing. Dušana Mráza

- Vyhlásenie Ing. Františka Klepetka

- Vyhlásenie Ing. Tomáša Klepetka

- > Vyhlásenie Ing. Tomáša Šestáka

- Vyhlásenie Ing. Ivana Šestáka

- Vyhlásenie MUDr. Jarmily Gajdárovej

- Vyhlásenie Ing. Dany A palovičovej

(v texte aj ako Podklady).

2. Na základe Podkladav Oprávnená osoba identifikovala nasledovnú vlastnícku a riadiacu štruktúra
Partnera

2.1. Partner
2.1.1. Z Podkladov je zrejmé, že Partner je slovenskou obchodnou spoločnosťou pričom:

2.1.1.1. — základné imanie v celkovej výške 5.000,- EUR je splatené v celom rozsahu,
2.1.1.2. — jediným spoločníkom Partnera je spoločnosť Metrostav Slovakia a.s., IČO: 47 144 190,
so sídlom Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, Slovenská republika (ďalej ako
„Metrostav Slovakia“)

Spoločnosť Metrostav Slovakia je zároveň jedinou osobou, ktorá:
2.1.2.1. — má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní v Partnerovi:

2.1.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,

2.1.2.3. — máprávo na hospodársky prospech z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti.

2.2. Metrostav Slovakia

2.2.1.

Z Podkladov je zrejmé, že spoločnosť Metrostav Slovakia je slovenskou akciovou spoločnosťou

pričom:

2.2.1.1. — základné imanie v celkovej výške 1.000.000,- EUR, ktoré je splatené v celom rozsahu, je
rozvrhnuté na 1.000 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou
hodnotou 1.000,- EUR:

2.2.1.2. — jediným akcionárom Metrostav Slovakia je spoločnosť Metrostav a.s., IČO: 000 14 915,
so sídlom Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika (ďalej ako
„Metrostav“)

Spoločnosť Metrostav je zároveň jedinou osobou, ktorá:
2.2.2.1, — mápriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní v Metrostav Slovakia:

2.2.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Metrostav Slovakia alebo akéhokoľvek ich člena:

2.2.2.3. — má právo na hospodársky prospech z podnikania Metrostav Slovakia alebo z inej jeho
činnosti.

2.3. Metrostay

2.3.1.

2.3.3.

Podľa Podkľadov je spoločnosť Metrostav akciovou spoločnosťou založenou na základe právneho
poriadku Českej republiky. Základné imanie spoločnosti Metrostav, ktoré bolo splatené v celom
rozsahu predstavuje sumu 790.666.800,- Kč. Základné imanie je rozvrhnuté na 7.906.668 ks
kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 100,- Kč.

Podľa zoznamu akcionárov priamy podiel v spoločnosti Metrostav vo výške viac ako 5 % majú tieto
osoby:

2.3.2.1. — DDM Group a.s. so sidlom Ovocný trh 573, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 256
06 492 (ďalej iba DDM Group) s počtom akcií 4.059.580 ks, predstavujúcimi podiel
51,34%,

2.3.22. — DOAS CZ a.s. so sídlom Ovocný trh 573, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 264
63 954 (ďalej iba DOAS CZ) s počtom akcií 1.347.489 ks, predstavujúcimi podiel
17,04%,

2.3.2.3. — DOAS SK, a.s., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, 1ČO 359
56 381 (ďalej iba DOAS SK) s počtom akcii 1.832.407 ks, predstavujúcimi podiel
23,18%.

Ostatné akcie spoločnosti Metrostav predstavujúce podiel 8,44 % sú vo vlastníctve minoritných

akcionárov, ktorými sú iné fyzické osoby alebo právnické osoby, tuzemské aj zahraničné.

2.4. DDM Group

2.4.1,

Po preskúmaní všetkých podkladov je zrejmé, že DDM Group a.s. je obchodnou spoločnosťou

zriadenou podľa právneho poriadku Českej republiky pričom:

2.4.1,1. — základné imanie v celkovej výške 408.000.000,- Kč je rozvrhnuté na 40.800 ks akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 10.000,- Kč:

2.4.12. — zpredloženého zoznamu akcionárov je zrejmé, že spoločnosť DDM Group má 2
akcionárov: spoločnosť DOAS CZ, ktorá vlastní 50 % všetkých akcií a spoločnosť DOAS
SK, ktorá vlastní 50 % všetkých akcií.
2.5.

2.4.2. Spoločnosti DOAS CZ a DOAS SK sú zároveň jedinými osobami, ktoré:

24.2.1.
2.4.2.2.

24.2.3.

DGOAS CZ

majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DDM Group:

majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DDM Group alebo akéhokoľvek ich člena,

majú právo na hospodársky prospech z podnikania DDM Group alebo z inej jeho
činnosti.

2.5.1. ZPodkladov je zrejmé, že DOAS CZ je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Českej republiky pričom:

2.5.1.1.

2.5.1.2.

2.5.1.3.

2.5.1.4,

základné imanie v celkovej výške 2.000.000,- Kč je rozvrhnuté na 100 ks kmeňových
akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 20.000,- Kč:

spoločnosť DOAS CZ má 8 akcionárov:

2.5.1.2.1. Ing. Zdenšk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4,
Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní
20 ks akcií,

2.5.1.2.2. lng. Pavel Pilát, dát. nar, 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň,
180 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 20 ks
akcií,

2.5.1.2.3. Jičí Bčlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlidce 827/52, 190 00 Praha
9, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 20 ks akcií,

2.5.1,24. Ing. Jindčich Hess, dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66
Jevany, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 10 ks akcií,

2.5.1.2.5. Silvie Hessová, dát. nar. 09.03.1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66
Mirošovíce, Česká republika, občan Českej republiky, ktorá vlastní 10 ks
akcií,

2.5.1.2.6. Ing. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinanice,
158 00 Praha 5, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 8 ks
akcií,

2.5.1.2.7. Ing. Ján Dudáš, dát, nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 6
ks akcií,

2.5.1.2.8. DOAS SK, ktorá vlastní 6 ks akcií, pričom vlastníckej štruktúre tohto
akcionára je venovaný bod 2.6.

Akcionári spoločnosti DOAS CZ sú zároveň jedinými osobami, ktoré:

2.5.1.3.1. majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DOAS CZ,2.3.1.3.2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DOAS CZ alebo
akéhokoľvek ich člena:

2,5.1.3.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania DOAS CZ alebo z inej
jeho činností.

Osoby, ktoré vlastnia 20 kusov akcií spoločnosti DOAS CZ (akcionári s najväčším
podielom) majú podiel na Partnerovi vo výške 9,85 % (3,41 % + 5,13 % + 1,31 %),
vypočítaný nasledovne: časť podielu z dôvodu, že DOAS CZ je priamo akcionár
Metrostavu (100/100 x 100/100 x 17,04/100 x 20/100 x 100 — 3,41 %), časť podielu
z dôvodu, že DOAS CZ má podiel v DDM Group (100/100 x 100/100 x 51,34/100 x
50/100 x 20/100 x 100 — 5,13 %) a časť podielu z dôvodu, že sú priamo minoritnými
akcionármi Metrostavu:

2.5.1.4.1. Ing. Zdenčk Šinovský, dát, nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4,
Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní
2.6.

2.5.1.5.

DOASSK

103.589 ks akcií Metrostavu, čo predstavuje nepriamy podiel 1,31 % v
Partnerovi,

2.5.14.2. ng. Pavel Pilát, dát, nar, 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň,
180 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní 103.589 ks
akcií Metrostavu, čo predstavuje nepriamy podiel 1,31 % v Partnerovi,

2.5.14.3. Jičí Bčlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha
9, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní prostredníctvom
spoločnosti FRANOLO ESTABLISHMENT, v ktorej má podiel 100 %,
103.529 ks akcií Metrostavu, čo predstavuje nepriamy podiel 1,31 % v
Partnerovi.

Pri výpočte výšky nepriameho podielu v Partnerovi bola zohľadnená skutočnosť, že
jediným spoločníkom Partnera je Metrostay Slovakia, ktorého jediným akcionárom je
Metrostav.

2.6.1. Na základe podkladov možno konštatovať, že DOAS SK je slovenskou obchodnou spoločnosťou

pričom:
2.6.1.1.

2.6.1.2.

základné imanie v celkovej výške 34.860,- EUR je rozvrhnuté na 21 ks kmeňových akcií
na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 1.660,- EUR,

spoločnosť DOAS SK má 11 akcionárov:

2.6.1.2.1. spoločnosť FTK Invest, s. r. o., so sídlom Košická 5590/56, 821 08
Bratislava, IČO: 47 681 080, zapísaná vobchodnom registri vedenom
Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 97499/B (ďalej iba
„FTK Invest, s. r. o.“), ktorá vlastní 3 ks akcií,

- > vlastnícka štruktúra FTK Invest, s. r. 0. je predmetom bodu 2.7

2.6.1.2.2. spoločnosť ROŠE s. r. o., so sídlom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, IČO:
45 534 811, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 64904/B (ďalej iba „ROŠE s. r. o.“) ktorá
vlastní 3 ks akcií,

+ vlastnícka štruktúra ROŠE s. r. o. predmetom bodu 2.8

2.6.1.2.3. Ing. Viktor Karel, dát. nar. 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 3
ks akcií,

2.6.1.2.4. Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1
ks akcií,

2.6.1.2.5. Ing. Rastislav Knotek, dát. nar, 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1
ks akcií,

2.6.1.2.6. Ing. Dušan Mráz, dát. nar. 06.05.1954, bytam Stromová 472/7, 962 33 Budča,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 3 ks akcií,

2.6.1.2.7. lng. Daniela Mullerová, dát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorá vlastní 1
ks akcií,

2.6.1.2.8. Ing. František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastni 3
ks akcií,

2.6.1.2.9. Ing. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01
Martin, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks
akcií,
2.6.1.2.10. Ing. Róbert Turanský, dát. nar, 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra 1, 038 61 Vrútky,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní I ks akcií,

2.6.1.2.11, Ing. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61
Vrútky, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní [ ks
akcií.

2.6.1.3. — Akcionári spoločnosti DOAS SK sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.6.1.3.1. majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DOAS SK,

2.6.1.3.2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DOAS SK alebo
akéhokoľvek ich člena,

2.6.1.3.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania DOAS SK alebo z inej
jeho činnosti

2.6.1.4. — Osoby, ktoré vlastnia 3 kusy akcií spoločnosti DOAS SK (akcionári s najväčším
podielom) majú nepriamo podiel na Partnerovi vo výške 7,35% (3,31 % + 3,67 % + 0,15
% +0,22 %), určený nasledovne: časť podielu z dôvodu, že DOAS SK je priamo akcionár
Metrostavu (100/100 x 100/100 x 23,18/100 x 14,29/100 x 100 — 3,31 %), časť podielu
z dôvodu, že DOAS SK má podiel v DDM Group (100/100 x 100/100 x 51,34/100 x
50/100 x 14,29/100 x 100 — 3,67 %), časť podielu z dôvodu, že DOAS SK má podiel v
DOAS CZ, ktorý má priamy podiel v Metrostave (100/100 x 100/100 x 17,04/100 x 6/100
x 14,29/100 x 100 > 0,15 %) a súčasne priamy podiel v DDM Group (100/100 x 100/100
x 51,34/100 x 50/100 x 6/100 x 14,29/100 x 100 — 0,22 %).

2.6.1.5. — Privýpočte výšky nepriameho podielu v Partnerovi bola zohľadnená skutočnosť, že
jediným spoločníkom Partnera je Metrostav Slovakia, ktorého jediným akcionárom je
Metrostav.

2.7. FTK Invest, s. r. o.

2.8.

2.7.1. Z Podkladov je zrejmé, že FTK Invest, s. r. o., vlastník 3 ks akcií DOAS SK a.s., je slovenskou
obchodnou spoločnosťou pričom:
2.711. — základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.000,- EUR,
2.7.1.2. — jediným spoločníkom FTK Invest, s. r. o. je Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar. 16.09.1970,
bytom Košická 5590/56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej
republiky.
2.7.2. lng. Tomáš Klepetko je zároveň jedinou osobou, ktorá:
2.7.2.1. — mápriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imani FTK Invest, s.r.o.:
2.7.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci otgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v FTK Invest, s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena,
2.7.2.3. — mä právo na hospodársky prospech z podnikania FTK Invest, s.r.o. alebo z inej jej
činnosti.
ROŠE s. r. o.
2.8.1. Na základe podkladov možno konštatovať, že ROŠE s. r. o. je slovenskou obchodnou spoločnosťou

pričom:
2.8.1.1. — základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.100,- EUR,

2.8.1.2. — má 3 spoločníkov, pričom výška obchodného podielu každého spoločníka je 1/3.
Spoločníkmi sú nasledovné fyzické osoby:

2.8.1.2.1. MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar, 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70,
841 06 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

2.8.1.2.2. Ing. Dana Apalovičová, dát, nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky a
2.9.

2.8.1.2.3. Ing. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

2,8.2. Spoločníci spoločnosti ROŠE s. r. o. sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.8.2.1. — majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní ROŠE s. r. o.:
2.8.2.2. — majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v ROŠE s, r. o. alebo akéhokoľvek ich člena:

2.8.2.3. — majú právo na hospodársky prospech z podnikania ROŠE s. r. a. alebo z inej jeho
činnosti.

Na základe uvedených skutočností žiadna fyzická osoba nemá podiel v Partnerovi vyšší ako 9,85 % a žiadna
osoba sa nepodieľa na Partnerovi akýmkoľvek iným spôsobom ako cez tento podiel. Z uvedeného vyplýva, že
žiadna fyzická osoba sama nesplňa kritériá uvedené v ust. $ 6a odseku | písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z..

Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry Partnera tvorí prílohu (Príloha 1) k veriťikačnému dokumentu.

. Okrem všetkých uvedených skutočností sa Oprávnená osoba pri preskúmaní Podkladov zamerala aj na iné

vzťahy subjektov patriacich do vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera, a to najmä na existenciu osobitných
práv ako sú vlastnícke práva, práva na riadení alebo iné práva spojené s výkonom práv v Partnerovi, a to aj
právo na podiel držaný akoukoľvek formou pre tretiu osobu a právo akokoľvek, a to aj fakticky uplatňovať
podstatný vplyv na Partnera (v texte aj ako Osobitné práva). Oprávnená osoba preskúmala, či za účelom
výkonu Osobitných práv v Partnerovi a ovládania Partnera nie sú uzatvorené akékoľvek zmluvy, vydané
akékoľvek cenné papiere, najmä čí nie sú vydané akcie na doručiteľa, uzatvorené zmluvy o tichom
spoločenstve, dohody, ani koordinovaný alebo spoločný alebo faktický postup medzi ktorýmikoľvek osobami,
ktoré sú vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Partnera, či podiel v Partnerovi nie je akokoľvek, ani
fakticky držaný pre tretiu osobu, ani v držiteľskej správe a či okrem osôb uvedených v podkladoch od
Partnera, v organizačnej (riadiacej) štruktúre Partnera sa žiadna iná osoba podstatnejším spôsobom nepodieľa
na riadeni Partnera. Na základe uvedeného bolo zistené, že osoby, ktoré majú nepriamy podiel na hlasovacích
právach v Partnerovi alebo vykonávajú vplyv v Partnerovi uzatvorili dohodu o spoločnom postupe, v zmysle
ktorej prejednávajú otázky týkajúce sa spoločnosti Metrostav a ňou ovládaných osôb, pričom takouto osobou
je aj Partner (ďalej aj ako Dohoda o spoločnom postupe). Účastníkmi Dohody o spoločnom postupe sú:

2.10,1. Ing. František Kočí, dát, nar. 31.10,1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.10.2. Jičí Bčlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha 9, Česká republika,
občan Českej republiky,

2.10.3. Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.10.4. Ing. Zdenék Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
Česká republika, občan Českej republiky,

2.10.5. Ing. Jindňich Hess, dát. nar, 13.05.1940, bytom Dunovského 526/26, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.10.6. Ing. Jindňich Hess, dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany, Česká republika,
občan Českej republiky,

2.10.7. Silvie Hessová, dát. nar. 09.03.1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66 Mirošovice, Česká republika,
občan Českej republiky,

2.10.38. Ing. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.10.9. Ing. František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.10.10. Ing. Viktor Karel, dát. nar.: 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.10.11. Ing. Dušan Mráz, dát. nar.: 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,
2.11.

2.10.12. Ing. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01 Martin, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.10.13. Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12,1964, bytom Ľ. Štúra 1, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.10.14. Ing. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.10.15. Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.10,16.Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.10.17, ing. Daniela Múllerová, dát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 0% Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.10.18. Ing. František Klepetko, dát. nar. 20.11.1937, bytom Royova 14, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.10.19. Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar. 16.09.1970, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.10.20. Ing, Ivan Šesták, dát. nar. 14. 09.1943, bytom Haveľkova 32, 841 03 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.10.21. MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70, 841 06 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky:

2.10.22. Ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.10.23. Ing. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky.

Riadiaca štruktúra Partnera
2.11.1. Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia.
2.11.2. Konateľmi Partnera sú:
2.11.2.1. Ing. Robert Pátek, Ph.D., dát. nar. 08.03.1977, trvale bytom Husova 1462/19, 664 51
Šlapaníce, Česká republika, občan Českej republiky:

2.11.2.2. lng. Marcel Rýchly, dát. nar. 01.09.1974, trvale bytom Zbehy 399, 951 42 Zbehy,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

2.11.3. Konatelia konajú v mene Partnera a za Partnera podpisujú vždy dvaja spoločne.

2.11.4. Podľa Podkladov a informácií od Partnera Partner nemá žiadnych vedúcich zamestnancov v priamej
riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Identifikácia KUV

Na základe informácií z Podkladov apo ich kontrole, Oprávnená osoba na účely zákona o RPYS

identifikovala podľa $ 6a ods. | zákona č. 297/2008 Z.z. a podľa $ 6a ods. 3 tohto zákona v dôsledku

uzatvorenej dohody o spoločnom postupe ako konečného užívateľa výhod aj každú fyzickú osobu, ktorá sama

nespíňa kritériá konečných užívateľov výhod, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo

spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z rozhodujúcich kritérií. Preto sú konečnými užívateľmi výhod

nasledovné osoby:

3.1.1. Ing. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká
republika, občan Českej republiky,

3.1.2. Jití Bčlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlidce 827/52, 190 00 Praha 9, Česká republika,
občan Českej republiky,


3.2.

3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.

3.1.17.

3.1.18.

3.1.19.

3.1.20.

3.1.21.

3.1.22.

3.1.23.

Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Zdenčk Šinovský, dát. nár. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
Česká republika, občan Českej republiky,

Ing. Jindfich Hess, dát, nar. 13.05.1940, bytom Dunovského 526/26, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká
republika, občan Českej republiky,

Ing. Jindčich Hess, dát. nar, 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany, Česká republika,
občan Českej republiky,

Silvie Hessová, dát. nar. 09.03.1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66 Mirošovice, Česká republika,
občan Českej republiky,

Ing. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká
republika, občan Českej republiky,

Ing. František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Viktor Karel, dát. nar. 24.03,1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Dušan Mráz, dát. nar. 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01 Martin, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra 1, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Daniela Millerová, dát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. František Klepetko, dát. nar. 20.11.1937, bytom Royova 14, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar, 16.09.1970, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Ivan Šesták, dát. nar. 14. 09.1943, bytom Havelkova 32, 841 03 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar, 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70, 841 06 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky.

Okrem osôb uvedených v bode 3.1. Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá skutočne
ovláda alebo kontroluje Partnera, ani žiadnu fyzickú osobu, v prospech ktorej Partner vykonáva svoju činnosť
alebo obchod, najmä neidentifikovala žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá:

3.2.1.

má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi
alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×