Nezaradený subjekt

PRO Asfalt, s. r. o.

Bratislava - mestská časť Ružinov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Mlynské nivy 68, Bratislava - mestská časť Ružinov

Záznam platný od: 31. Júl 2017

Záznam platný do: 28. Jún 2018


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. František Klepetko
Adresa:
Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
19. November 1937
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
28. Jún 2018

Meno:
Ing. Viliam Turanský
Adresa:
Priehradná 18 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
4. Jún 1941
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
28. Jún 2018

Meno:
Ing. Dana Apalovičová
Adresa:
Donská 71 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
18. Január 1972
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
28. Jún 2018

Meno:
Ing. František Kočí
Adresa:
K rovinám 6 Praha 5 15800
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
30. Október 1960
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
28. Jún 2018

Meno:
Ing. Pavel Pilát
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
29. Jún 1959
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
28. Jún 2018

Meno:
Ing. Jindřich Hess
Adresa:
Dunovského 26 Praha 4 14900
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
12. Máj 1940
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
28. Jún 2018

Meno:
Ing. Dušan Mráz
Adresa:
Stromová 7 Budča 96233
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
5. Máj 1954
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
28. Jún 2018

Meno:
Ing. Jiří Bělohlav
Adresa:
Na vyhlídce 52 Praha 9 19000
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
25. Február 1950
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
28. Jún 2018

Meno:
Ing. Tomáš Klepetko
Adresa:
Košická Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
15. September 1970
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
28. Jún 2018

Meno:
Ing. Daniela Müllerová
Adresa:
Košická Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
8. September 1967
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
28. Jún 2018

Meno:
Ing. Rastislav Knotek
Adresa:
Mierová Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
6. Máj 1971
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
28. Jún 2018

Meno:
Ing. Daniel Knotek
Adresa:
Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
24. Február 1946
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
28. Jún 2018

Meno:
Ing. Ivan Šesták
Adresa:
Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
13. September 1943
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
28. Jún 2018

Meno:
MUDr. Jarmila Gajdárová
Adresa:
Strmý vŕšok 70 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
11. Apríl 1970
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
28. Jún 2018

Meno:
Ing. Zdeněk Šinovský
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
9. Október 1947
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
28. Jún 2018

Meno:
Ing. František Potisk
Adresa:
Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
24. Apríl 1944
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
28. Jún 2018

Meno:
Ing. Ján Dudáš
Adresa:
Lužná 17 Praha 6 16000
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
16. December 1943
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
28. Jún 2018

Meno:
Ing. Róbert Turanský
Adresa:
Ľ. Štúra Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
27. December 1964
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
28. Jún 2018

Meno:
Ing. Branislav Turanský
Adresa:
Horná Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
17. December 1967
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
28. Jún 2018

Meno:
Ing. Viktor Karel
Adresa:
Radvanská Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
23. Marec 1942
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
28. Jún 2018

Meno:
Ing. Tomáš Šesták
Adresa:
Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
8. Apríl 1980
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
28. Jún 2018

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Tomášek & partners, s. r. o.
Adresa:
Rožňavská 2 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.07.2017 do: 28.06.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
podľa ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

(v texte aj ako zákon o RPVS)

Oprávnená osoba:
Obchodné meno:
sídlo:

Zapísaná:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

konajúc:

Tomášek « partners, s.r.o.

Rožňavská 2, 821 01 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka číslo: 53018/B

36 858 811

2022632678

SK 2022632678

Mgr. Radovan Kimák, advokát a konateľ

(v texte aj ako Oprávnená osoba)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:
sídlo:

Zapísaná:

IČO:

(v texte aj ako Partner)

PRO Asfalt, s. r. o.

Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 86866/B
46 990 178

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera (v texte len KUV)
v zmysle ust. $ 11 ods. 4 a 5 zákona o RPVS.

1. Východiskové informácie a podklady

1.1. Zaúčelom identifikácie KUV boli Partnerom zaobstarané a Oprávnenou osobou preskúmané nasledovné:
1.1.1. Podklady k Partnerovi

- Výpis z obchodného registra zo dňa 08.03.2017

- Potvrdenie zoznamu spoločníkov zo dňa 19.07.2017

+ Zakladateľská listina zo dňa 09.09.2015 v aktuálnom a úplnom znení
- Účtovná závierka ku dňu 31.12.2016
- Vyhlásenie Partnera a štatutárov zo dňa 19.07.2017

1.1.2. Podklady k spoločnosti Metrostav Slovakia a.s.

- Výpis z obchodného registra zo dňa 20.06.2017

- Potvrdenie zoznamu akcionárov zo dňa 28.06.2017
Zakladateľská listina zo dňa 16.04.2013

Stanovy zo dňa 05.09.2013 v aktuálnom a úplnom znení
Účtovná závierka ku dňu 31.12.2016

Výročná správa za rok 2016

Správa nezávislého audítora zo dňa 27.03.2017
Organizačná štruktúra ku dňu 01.06.2017

Podpisový poriadok zo dňa 01.01.2015 s prílohou
Vyhlásenie Partnera a štatutárov zo dňa 19.07.2017

Podklady k spoločnosti Metrostav a.s.

Výpis z obchodného registra zo dňa 29.06.2017

Stanovy zo dňa 12.05.2017 v aktuálnom a úplnom znení

Aktuálny zoznam akcionárov, ktorí vlastnia 120 ks akcií a viac

Výročná správa za rok 2016

Správa nezávislého audítora zo dňa 10.03.2017

Organizačný poriadok zo dňa 21.12.2016 v aktuálnom a úplnom znení a organizačná schéma
Podpisový poriadok zo dňa 01.02.2017 v aktuálnom a úplnom znení

Notárska zápisnica z valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 12.05.2017

Vyhlásenie Metrostav a.s. a štatutárov zo dňa 10.07.2017

Podklady k spoločnosti DDM Group a.s.

Výpis z obchodného registra zo dňa 29.06.2017

Stanovy zo dňa 08.05.2014 v aktuálnom a úplnom znení
Potvrdenie zoznamu akcionárov zo dňa 29.06.2017

Výročná správa za rok 2016

Konsolidovaná ročná účtovná závierka ku dňu 31.12.2016

Správa nezávislého audítora zo dňa 29.04.2017

Zápisnica z valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 12.05.2016
Vyhlásenie DDM Group a.s. a štatutárov zo dňa 10.07.2017

Podklady k spoločnosti DOAS CZ a.s.

Výpis z obchodného registra zo dňa 29.06.2017

Stanovy zo dňa 06.05.2014 v aktuálnom a úplnom znení

Potvrdenie zoznamu akcionárov zo dňa 29.06.2017

Listina prítomných akcionárov na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 09.05.2017
Zápisnica z valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 09.05.2016

Výročná správa za rok 2016

Správa nezávislého audítora zo dňa 11.03.2017

Vyhlásenie DOAS CZ a.s. a štatutárov zo dňa 11.07.2017

Podklady k spoločnosti DOAS SK, a.s.

Výpis z obchodného registra zo dňa 29.06.2017
Stanovy zo dňa 25.08.2014 v aktuálnom a úplnom znení

Potvrdenie zoznamu akcionárov zo dňa 26.06.2017
3.3.1. nie sú vydané akcie na doručiteľa,
3.3.2. nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve,

3.3.3. neexistujú žiadne dohody, ani koordinovaný alebo spoločný alebo faktický postup medzi
ktorýmikoľvek osobami, ktoré sú vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Partnera,

3.3.4. okrem osôb uvedených v podkladoch od Partnera, v organizačnej (riadiacej) štruktúre Partnera sa
žiadna iná osoba podstatnejším spôsobom nepodieľa na riadení Partnera.

3.3.5. Podiel v Partnerovi nie je akokoľvek, ani fakticky držaný pre tretiu osobu, ani v držiteľskej správe.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií vyplývajúcich
z predložených Podkladov neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera žiadnu fyzickú
osobu, ktorá má postavenie verejného funkcionára v zmysle čl. 2 ods. I ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Informácie k $ 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS

Partner nie je emitentom cenných papierov prij itých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, rovnocenného
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora
postupovala nestranne s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom
dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Príloha I. Vlastnícka štruktúra Partnera
Príloha č. 1: Vlastnícka štruktúra Partnera























































































Ing. Tomáš Klepetko MUDr. Jarmila Gajdárová 17

Ing. Dana Apalovičová — 13

Ing. Tomáš Šesták 13

100%
FTK Invest, s. r. o. ROŠE s. r. o.
14,20% 14,29%
Ing. Jindňich Hess 70% 6% i Ing. Viktor Karel — 14,79%
Ing. Zdenčk Šinovský — 20% DOAS CZ, a.s DOME ax. Ing Dani Knotek 4,76%
Ing. Pavel Pilát Ing. Rastislav Knotek — 4,76%
Ing. Jiňi Bšlohlav 20% Ing. Dušan Mráz 142%
Ing. František Kočí 8% Ing. Daniela Múlerová 1,76%
Ing. Ján Dudáš 6% Ing. František Potisk — 14,29%
ng. Viliam Turanský — 4,76%
Ing. Róbert Ťuranský — 1,76%
50% 50% Ing. Branislav Turanský 4,76%
17,04% 23,18%









Ing. Jindňch Hess

Ing. Zdenčk Šinovský
Ing. Pavel Pilár 1,31%
FRANOLO ESTABLISHMENT 1,31%











DDM Group, a.s.







51,3:

















Ing. Ján Dudáš 0,46%

Metrostav, a.s.









Ossatni 2,74 % (drobná akcionári) |






100%

Ing. Jičí Bčlohlav

100%



Metrostav Slovakia a. s.







100 %





PRO Asfalt, s. r. o.
(Partner)








V Bratislave dňa úl O, ž Ko? Z

Oprávnená osoba:




Tomášek £ partners, s. >
Mgr. Radovan Kimák Š partners, s.r.o.
Rožňavská 2

advokát a konateľ 12101 BRATISLAVA 2
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.

- Zápisnica z valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 12.06.2017

- Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa
25.08.2014

- Výročná správa za rok 2016

- Správa nezávislého audítora zo dňa 31.03.2017

- Vyhlásenie DOAS SK a.s. a štatutárov zo dňa 11.07.2017
Podklady k spoločnosti FTK Invest, s. r. o.

- Výpis z obchodného registra zo dňa 28.03.2017

- Zakladateľská listina zo dňa 13.04.2015 v aktuálnom a úplnom znení
- Vyhlásenie FTK Invest, s. r. o. a štatutárov zo dňa 11.07.2017
Podklady k spoločnosti ROŠE s. r. o.

- Výpis z obchodného registra zo dňa 13.07.2017

- Spoločenská zmluva zo dňa 12.04.2010 v aktuálnom a úplnom znení
- Vyhlásenie ROŠE s. r. o. a štatutárov zo dňa 12.07.2017
Schéma vlastníckej štruktúry Partnera

Dohoda o spoločnom postupe zo dňa 10.07.2017

Vyhlásenia konečných užívateľov výhod

- Vyhlásenie Ing. Jižího Bčlohlava zo dňa 11.07.2017

- Vyhlásenie Ing. Františka Kočího zo dňa 11.07.2017

- Vyhlásenie Ing. Jindťicha Hessa zo dňa 11.07.2017

- Vyhlásenie Ing. Jána Dudáša zo dňa 11.07.2017

- Vyhlásenie Ing. Zdeňka Šínovského zo dňa 11.07.2017

- Vyhlásenie Ing. Pavla Piláta zo dňa 11.07.2017

- Vyhlásenie Ing. Viliama Turanského zo dňa 10.07.2017

- Vyhlásenie Ing. Branislava Turanského zo dňa 10.07.2017
- Vyhlásenie Ing. Róberta Turanského zo dňa 10.07.2017

- Vyhlásenie Ing. Daniela Knoteka zo dňa 10.07.2017

- Vyhlásenie Ing. Rastislava Knoteka zo dňa 10.07.2017

- Vyhlásenie Ing. Daniely Mällerovej zo dňa 10.07.2017

- Vyhlásenie Ing. Viktora Karla zo dňa 10.07.2017

- Vyhlásenie Ing. Františka Potiska zo dňa 10.07.2017

- Vyhlásenie Ing. Dušana Mráza zo dňa 10.07.2017

- Vyhlásenie Ing. Františka Klepetka zo dňa 10.07.2017

- Vyhlásenie Ing. Tomáša Klepetka zo dňa 10.07.2017

- Vyhlásenie Ing. Tomáša Šestáka zo dňa 12.07.2017

- Vyhlásenie Ing. Ivana Šestáka zo dňa 11.07.2017

- Vyhlásenie MUDr. Jarmily Gajdárovej zo dňa 12.07.2017
- Vyhlásenie Ing. Dany Apalovičovej zo dňa 11.07.2017

(v texte aj ako Podklady).
2.1.

2.2:

2.3.

2.4.

Na základe Podkladov Oprávnená osoba identifikovala nasledovnú vlastnícku a riadiacu štruktúra
Partnera

Partner

2.1.1.

2.1.2:

Podľa Podkladov je Partner slovenskou spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom
2.1.1.1. > základné imanie Partnera v celkovej výške 5.000,- EUR je splatené v celom rozsahu,

2.1.1.2. — jediným spoločníkom Partnera je spoločnosť Metrostav Slovakia a. s., IČO: 47 144 190,
sídlom Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava (ďalej ako „Metrostav Slovakia“).

Spoločnosť Metrostav Slovakia je zároveň Jedinou osobou, ktorá:
2.1.2.1. — má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní v Partnerovi:

2.1.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena:

2.1.2.3. — má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti.

Metrostav Slovakia

2.2.1. Z Podkladov je zrejmé, že Metrostav Slovakia je slovenskou akciovou spoločnosťou, pričom:
2.2.1.1. — základné imanie v celkovej výške 1.000.000,- EUR, ktoré je splatené v celom rozsahu, je
rozvrhnuté na 1.000 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou
hodnotou 1.000,- EUR:
2.2.1.2. — jediným akcionárom Metrostav Slovakia je spoločnosť Metrostav a.s., IČ: 000 14 915, so
sídlom Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika (ďalej ako
„Metrostav“)
2.2.2. Spoločnosť Metrostav je zároveň jedinou osobou, ktorá:
2.2.2.1. — mápriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní v Metrostav Slovakia:
2.2.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Metrostav Slovakia alebo akéhokoľvek ich člena,
2.2.2.3. — má právo na hospodársky prospech z podnikania Metrostav Slovakia alebo z inej jeho
činnosti.
Metrostav
2.3.1. Podľa Podkladov je spoločnosť Metrostav akciovou spoločnosťou založenou na základe právneho
poriadku Českej republiky. Základné imanie spoločnosti Metrostav, ktoré bolo splatené v celom
rozsahu a predstavuje sumu 790.666.800,- Kč. Základné imanie je rozvrhnuté na 7.906.668 ks
kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 100,- Kč.
2.3.2. Podľa zoznamu akcionárov priamy podiel v Metrostave vo výške viac ako 5 % majú tieto osoby:
2.3.2.1. — DDM Group a.s. so sídlom Ovocný trh 573, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 256
06 492 (ďalej iba DDM Group) s počtom akcií 4.059.580 ks, predstavujúcimi podiel
51,34%,
2.3.2.2. — DOAS CZ a.s. so sídlom Ovocný trh 573, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 264
63 954 (ďalej iba DOAS CZ) s počtom akcií 1.347.489 ks, predstavujúcimi podiel
17,04%,
2.3.2.3. — DOAS SK, a.s., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO 359
56 381 (ďalej iba DOAS SK) s počtom akcií 1.835.407 ks, predstavujúcimi podiel
23,18%.
2.3.3. Ostatné akcie spoločnosti Metrostav predstavujúce podiel 8,44 % sú vo vlastníctve minoritných
akcionárov, ktorými sú iné fyzické osoby alebo právnické osoby, tuzemské aj zahraničné.
DDM Group
2.4.1. Po preskúmaní všetkých podkladov je zrejmé, že DDM Group a.s. je obchodnou spoločnosťou

zriadenou podľa právneho poriadku Českej republiky pričom:
2:5.

2.4.1.1.

2.4.1.2.

základné imanie v celkovej výške 408.000.000,- Kč Je rozvrhnuté na 40.800 ks akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 10.000,- Kč:

z predloženého zoznamu akcionárov je zrejmé, že spoločnosť DDM Group má 2
akcionárov: spoločnosť DOAS CZ, ktorá vlastní 50 % všetkých akcií a spoločnosť DOAS
SK, ktorá vlastní 50 % všetkých akcií.

2.4.2. Spoločnosti DOAS CZ a DOAS SK sú zároveň jedinými osobami, ktoré:

2.4.2.1.
2.4.2.2,

2.4.2.3.

DOAS CZ

majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DDM Group:

majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DDM Group alebo akéhokoľvek ich člena:

majú právo na hospodársky prospech z podnikania DDM Group alebo z inej jeho
činnosti.

2.5.1. Z Podkladov je zrejmé, že DOAS CZ je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Českej republiky pričom:

2.5.11.

2.5.1.2.

2.5.1.3.

2.5.1.4.

základné imanie v celkovej výške 2.000.000,- Kč je rozvrhnuté na 100 ks kmeňových
akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 20.000,- Kč:

spoločnosť DOAS CZ má 7 akcionárov:

2.5.1.2.1. Ing. Jindňich Hess, dát. nar. 13.05.1940, bytom Dunovského 526/26, Chodov,
149 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 20 ks
akcií,

2.5.1.2.2. Ing. Zdenčk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4,

Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní
20 ks akcií,

2.5.1.2.3. " Ing. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň,
182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 20 ks
akcií,

2.5.1.2.4. Ing. Jičí Bčlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00
Praha 9, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 20 ks akcií,

2.5.1.2.5. Ing. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice,
158 00 Praha 5, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 8 ks
akcií,

2.5.1.2.6. Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Lužná 794/17, Vokovice, 160 00
Praha 6, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 6 ks akcií,

2.5.1.2.7. DOAS SK, ktorá vlastní 6 ks akcií, pričom vlastníckej štruktúre tohto
akcionára je venovaný bod 2.6.

Akcionári spoločnosti DOAS CZ sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.5.1.3.1. majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DOAS CZ:

2.5.1.3.2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DOAS CZ alebo
akéhokoľvek ich člena:

2.5.1.3.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania DOAS CZ alebo z inej
jeho činnosti.

Osoby, ktoré vlastnia 20 kusov akcií spoločnosti DOAS CZ (akcionári s najväčším
podielom) majú podiel na Partnerovi vo výške 9,85 % (3,41 % + 5,13 % + 1,31 %),
vypočítaný nasledovne: časť podielu z dôvodu, že DOAS CZ je priamo akcionár
Metrostavu (100/100 x 100/100 x 17,04/100 x 20/100 x 100 — 3,41 %), časť podielu
z dôvodu, že DOAS CZ má podiel v DDM Group (100/100 x 100/100 x 51,34/100 x
50/100 x 20/100 x 100 — 5,13 %) a časť podielu z dôvodu, že sú priamo minoritnými
akcionármi Metrostavu:
2.5.1.4.1.

2.5.1.4.2.

2.5.1.4.3.

2.5.1.4.4.

Ing. Jindčich Hess, dát. nar. 13.05.1940, bytom Dunovského 526/26, Chodov,
149 00 Praha 4, občan Českej republiky vlastní 103.589 ks akcií Metrostavu,
čo predstavuje nepriamy podiel 1,31 % v Partnerovi,

Ing. Zdenčk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4,
Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní
103.589 ks akcií Metrostavu, čo predstavuje nepriamy podiel 1,31 % v
Partnerovi,

Ing. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň,
182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní 103.589 ks
akcií Metrostavu, čo predstavuje nepriamy podiel 1,31 % v Partnerovi,

Ing. Jičí Bčlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00
Praha 9, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní prostredníctvom
spoločnosti FRANOLO ESTABLISHMENT, v ktorej má podiel 100 %,
103.529 ks akcií Metrostavu, čo predstavuje nepriamy podiel 1,31 % v
Partnerovi.

Pri výpočte výšky nepriameho podielu v Partnerovi bola zohľadnená skutočnosť, že
Partnera má iba jedného spoločníka, ktorým je Metrostav Slovakia a jediným akcionárom
Metrostav Slovakia je Metrostav.

Na základe podkladov možno konštatovať, že DOAS SK je slovenskou obchodnou spoločnosťou

2.5.1.5:
2.6. DOASSK
2.6.1.
pričom:
2.6.1.1.
2.6.1.2.

základné imanie v celkovej výške 34.860,- EUR je rozvrhnuté na 21 ks kmeňových akcií
na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 1.660,- EUR:

spoločnosť DOAS SK má 11 akcionárov:

2.6.1.2.1.

2.6.1.2.2.

26123,

2.6.1.2.4.

2.6.1.2.5.

2.6.1.2.6.

2.6.1.2.7.

2.6.1.2.8.

spoločnosť FTK Invest, s. r. o., so sídlom Košická 5590/56, 821 08
Bratislava, IČO: 47 681 080, zapísaná v obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 97499/B (ďalej iba
„FTK Invest, s. r. o.“), ktorá vlastní 3 ks akcií,

+ vlastnícka štruktúra FTK Invest, s. r. o. je predmetom bodu 2.7

spoločnosť ROŠE s. r. o., so sídlom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, IČO:
45 534811, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 64904/B (ďalej iba „ROŠE s. r. o.“) ktorá
vlastní 3 ks akcií,

+ Mlastnícka štruktúra ROŠE s. r. o. predmetom bodu 2.8

Ing. Viktor Karel, dát. narodenia: 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 3
ks akcií,

Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1
ks akcií,

Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1
ks akcií,

Ing. Dušan Mráz, dát. nar.: 06.05.1954, Stromová 472/7, 962 33 Budča,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 3 ks akcií,

Ing. Daniela Mällerová, dát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorá vlastní 1
ks akcií,

Ing. František Potisk, dát. nar.: 25.04.1944, bytom Gouthova 3, 831 01

Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 3
ks akcií,
2:7:

2.8.

2.6.1.2.9. Ing. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01
Martin, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks
akcií,

2.6.1.2.10. Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra 1, 038 61 Vrútky,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks akcií,

2.6.1.2.11. Ing. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61
Vrútky, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks
akcií,
2.6.1.3. — Akcionári spoločnosti DOAS SK sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.6.1.3.1. majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DOAS SK:

2.6.1.3.2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DOAS SK alebo
akéhokoľvek ich člena:

2.6.1.3.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania DOAS SK alebo z inej
jeho činnosti

2.6.1.4. — Osoby, ktoré vlastnia 3 kusy akcií spoločnosti DOAS SK (akcionári s najväčším
podielom) majú nepriamo podiel na Partnerovi vo výške 7,35% (3,31 % + 3,67% + 0,15
% + 0,22 %), určený nasledovne: časť podielu z dôvodu, že DOAS SK je priamo akcionár
Metrostavu (100/100 x 100/100 x 23,18/100 x 14,29/100 x 100 — 3,31 %), časť podielu
z dôvodu, že DOAS SK má podiel v DDM Group (100/100 x 100/100 x 51,34/100 x
50/100 x 14,29/100 x 100 — 3,67 %), časť podielu z dôvodu, že DOAS SK má podiel v
DOAS CZ, ktorý má priamy podiel v Metrostave (100/100 x 100/100 x 17,04/100 x 6/100
x 14,29/100 x 100 — 0,15 %) a súčasne priamy podiel v DDM Group (100/100 x 100/100.
X 51,34/100 x 50/100 x 6/100 x 14,29/100 x 100 — 0,22 %).

2.6.1.5. Pri výpočte výšky nepriameho podielu v Partnerovi bola zohľadnená skutočnosť, že
Partnera má iba jedného spoločníka, ktorým je Metrostav Slovakia a jediným akcionárom
Metrostav Slovakia je Metrostav.

FTK Invest, s. r. o.



2.7.1. Z Podkladov je zrejmé, že FTK Invest, s. r. o., vlastník 3 ks akcií DOAS SK a.s., je slovenskou
obchodnou spoločnosťou pričom:
2.7.1.1. základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.000,- EUR,
2.7.1.2. — jediným spoločníkom FTK Invest, s. r. 0. je Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar.: 6.09.1970,
bytom Košická 5590/56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej
republiky.
2.7.2. 1ng. Tomáš Klepetko je zároveň jedinou osobou, ktorá:
2.7.2.1. > mápriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní FTK Invest, s.r.o.:
2.7.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v FTK Invest, s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena:
2.7.2.3. — má právo na hospodársky prospech z podnikania FTK Invest, s.r.o. alebo z inej jej
činnosti.
ROŠE s. r. 0.
2.8.1. Na základe podkladov možno konštatovať, že ROŠE s. r. o. je slovenskou obchodnou spoločnosťou

pričom:
2.8.1.1. — základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.100,- EUR,
2.8.



2. — má 3 spoločníkov, pričom výška obchodného podielu každého spoločníka je 1/3.
Spoločníkmi sú nasledovné fyzické osoby:

2.8.1.2.1. "MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70,
841 06 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky:
2.9.

2.8.1.2.2. Ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky a

2.8.1.2.3. Ing. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

2.8.2. Spoločníci spoločnosti ROŠE s. r. o. sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.8.2.1. — majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní ROŠE s. r. o.:

2.8.2.2. — majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v ROŠE s. r. o. alebo akéhokoľvek ich člena:

2.8.2.3. — majú právo na hospodársky prospech z podnikania ROŠE s. r. o. alebo z inej jeho
činnosti.

Na základe uvedených skutočností žiadna fyzická osoba nemá podiel v Partnerovi vyšší ako 9,85 % a žiadna
osoba sa nepodieľa na Partnerovi akýmkoľvek iným spôsobom ako cez tento podiel. Z uvedeného vyplýva, že
žiadna fyzická osoba sama nespíňa kritériá uvedené v ust. $ 6a odseku 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z..

Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry Partnera tvorí prílohu (Príloha 1) k verifikačnému dokumentu.

„ Okrem všetkých uvedených skutočností sa Oprávnená osoba pri preskúmaní Podkladov zamerala aj na iné

vzťahy subjektov patriacich do vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera, a to najmä na existenciu osobitných
práv ako sú vlastnícke práva, práva na riadení alebo iné práva spojené s výkonom práv v Partnerovi, a to aj
právo na podiel držaný akoukoľvek formou pre tretiu osobu a právo akokoľvek, a to aj fakticky uplatňovať
podstatný vplyv na Partnera (v texte aj ako Osobitné práva). Oprávnená osoba preskúmala, či za účelom
výkonu Osobitných práv v Partnerovi a ovládania Partnera nie sú uzatvorené akékoľvek zmluvy, vydané
akékoľvek cenné papiere, najmä či nie sú vydané akcie na doručiteľa, uzatvorené zmluvy otichom
spoločenstve, dohody, ani koordinovaný alebo spoločný alebo faktický postup medzi ktorýmikoľvek osobami,
ktoré sú vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Partnera, či podiel v Partnerovi nie je akokoľvek, ani
fakticky držaný pre tretiu osobu, ani v držiteľskej správe a či okrem osôb uvedených v podkladoch od
Partnera, v organizačnej (riadiacej) štruktúre Partnera sa žiadna iná osoba podstatnejším spôsobom nepodieľa
na riadení Partnera. Na základe uvedeného bolo zistené, že osoby, ktoré majú nepriamy podiel na hlasovacích
právach v Partnerovi alebo vykonávajú vplyv v Partnerovi uzatvorili dohodu o spoločnom postupe, v zmysle
ktorej prejednávajú otázky týkajúce sa spoločnosti Metrostav a ňou ovládaných osôb, pričom takouto osobou
je aj Partner (ďalej aj ako Dohoda o spoločnom postupe). Účastníkmi Dohody o spoločnom postupe sú:

2.10.1. Ing. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.10.2. Ing. Jičí Bčlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha 9, Česká republika,
občan Českej republiky,

2.10.3. Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Lužná 794/17, Vokovice, 160 00 Praha 6, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.10.4. Ing. Zdenčk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
Česká republika, občan Českej republiky,

2.10.5. Ing. Jindfich Hess, dát. nar. 13.05.1940, bytom Dunovského 526/26, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.10.6. Ing. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959,bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň, 182 00 Praha 8, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.10.7. Ing. František Potisk, dát. nar.: 25.04.1944, bytom Gouthova 3, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.10.8. Ing. Viktor Karel, dát. nar.: 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.10.9. Ing. Dušan Mráz, dát. nar.: 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.10.10.Ing. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01 Martin, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,
2.11.

2.10.11. Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra 1, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky, občan Slovenskej republiky,

2.10.12. Ing. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky, občan Slovenskej republiky,

2.10.13. Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.10.14. Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.10.15. Ing. Daniela Mällerová, dát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.10.16. Ing. František Klepetko, dát. nar. 20.11.1937, bytom Royova 14, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.10.17. Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar. 16.09.1970, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.10.18. Ing. Ivan Šesták, dát. nar. 14. 09.1943, bytom Havelkova 32, 841 03 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

2.10.19. MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý vfšok 8070/70, 841 06 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky:

2.10.20. Ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

2.10.21. ng. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky.

Riadiaca štruktúra Partnera
2.11.1. Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia.
2.11.2. Konateľmi Partnera sú:

2.1.2.1. Ing. Robert Pátek, Ph.D., dát. nar. 08.03.1977, bytom Husova 1462/19, 664 51 Šlapanice,
Česká republika,

2.11.2.2. ng. Marcel Rýchly, dát. nar. 01.09.1974, bytom Zbehy 399, 951 42 Zbehy, Slovenská
republika.

2.11.3. Partner nemá ustanoveného prokuristu.

Identifikácia KUV

Na základe informácií z Podkladov apo ich kontrole, Oprávnená osoba na účely zákona o RPVS
identifikovala podľa $ 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. a podľa $ 6a ods. 3 tohto zákona v dôsledku
uzatvorenej dohody o spoločnom postupe ako konečného užívateľa výhod aj každú fyzickú osobu, ktorá sama
nespíňa kritériá konečných užívateľov výhod, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo
spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z rozhodujúcich kritérií. Preto sú konečnými užívateľmi výhod
nasledovné osoby:

3.1.1. Ing. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká
republika, občan Českej republiky,

3.1.2. ng. Jičí Bčlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha 9, Česká republika,
občan Českej republiky,

3.1.3. Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Lužná 794/17, Vokovice, 160 00 Praha 6, Česká
republika, občan Českej republiky,

3.1.4. Ing. Zdenčk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
Česká republika, občan Českej republiky,
3.2.

3,3:

3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

S.l515.

3.1.16.

3.1.17.

3.1.18.

3.1.19.

3.1.20.

3.1.21.

Ing. Jindťich Hess, dát. nar. 13.05.1940, bytom Dunovského 526/26, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká
republika, občan Českej republiky,

Ing. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959,bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň, 182 00 Praha 8, Česká
republika, občan Českej republiky,

Ing. František Potisk, dát. nar.: 25.04.1944, bytom Gouthova 3, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Viktor Karel, dát. nar.: 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Dušan Mráz, dát. nar.: 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01 Martin, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra 1, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky, občan Slovenskej republiky,

Ing. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky, občan Slovenskej republiky,

Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Daniela Mällerová, dát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. František Klepetko, dát. nar. 20.11.1937, bytom Royova 14, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar. 16.09.1970, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Ivan Šesták, dát. nar. 14. 09.1943, bytom Havelkova 32, 841 03 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70, 841 06 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky:

Ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky.

Okrem osôb uvedených v bode 3.1. Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá skutočne
ovláda alebo kontroluje Partnera, ani žiadnu fyzickú osobu, v prospech ktorej Partner vykonáva svoju činnosť
alebo obchod, najmä neidentifikovala žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá:

312.1.

32.2:

32.3.
3.2.4.
3.2.5.

má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi
alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,

ovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v bodoch 3.2.1 a 3.2.2,
má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,

sama nespíňa kritériá podľa predošlých bodov 3.2.1. až 3.2.4., avšak spoločne s inou osobou
konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Za účelom výkonu Osobitných práv v Partnerovi a ovládania Partnera neboli Oprávnenou osobou okrem
dohody o spoločnom postupe zistené uzatvorené akékoľvek zmluvy ani vydané akékoľvek cenné papiere (iné
ako kmeňové akcie na meno), najmä

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×