Nezaradený subjekt

Falck Pharma s.r.o.

Bratislava - mestská časť Ružinov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Galvániho 7/D, Bratislava - mestská časť Ružinov

Záznam platný od: 19. Júl 2017

Záznam platný do: 20. December 2018


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ivo Krpelan
Adresa:
Rybná 13 Praha, Staré Město 11001
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ludovic Tranholm Otterbein
Adresa:
Havneholmen 56 Kodaň V 1561
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. Jún 2018
Záznam do:
20. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vagn Flink Moller Pedersen
Adresa:
Norregade 23 Rorbaek, Hobro 9500
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Karel Matyska CSc.
Adresa:
Renoirova 10 Praha, Hlubočepy 152 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. Jún 2018
Záznam do:
20. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kristian Funding Andersen
Adresa:
Bogardsvej 224 Humlebaek 3050
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. Jún 2018
Záznam do:
20. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Steffen Kragh
Adresa:
Store Strandstraede 19 Kodaň V 1255
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gunhild Waldemar
Adresa:
Ragevej 10 Hellerup 2900
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lene Skole-Sorensen
Adresa:
Fredskovvej 9 Holte 2840
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michael Kjaer
Adresa:
Sauntesvej 37 Gentofte 2820
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Adler Würtzen
Adresa:
Klinteager 5 Trorod, Vedbaek 2950
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ken Liljegren
Adresa:
Fuglevej 39 Ejby, Lille Skensved 4623
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lars Erik Holmqvist
Adresa:
Hammars Badväg 32 Västra Frölunda 42 167
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Henrik Villsen Andersen
Adresa:
Vesterlyngvej 18 Nykobing Sj 4500
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. Jún 2018
Záznam do:
20. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
John Hammer
Adresa:
Englandsvej 90 Kodaň S 2300
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. Jún 2018
Záznam do:
20. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Virginia Teresa Sorensen
Adresa:
Hedetoften 15 Hedehusene 2640
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. Jún 2018
Záznam do:
20. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Schütze
Adresa:
Skovshovedvej 27B Charlottenlund 2920
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Susanne Krüger Kjaer
Adresa:
Fureso Parkvej 42 Virum 2830
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jorgen Huno Rasmussen
Adresa:
Havneholmen 68 Kodaň V 1561
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Henrik Villsen Andersen
Adresa:
Vesterlyngvej 18 Nykobing Sj 4500
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
12. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Morten Kolmos Essendrop
Adresa:
Baekkeskovvej 90 Bronshoj 2700
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
12. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Karel Matyska CSc.
Adresa:
Renoirova 10 Praha, Hlubočepy 152 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
12. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Henrik Sindal Jensen
Adresa:
Bavnestedet 6 Vaerlose 3500
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
12. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Kristína Drábiková
Adresa:
Karadžičova 16 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.06.2018 do: 20.12.2018

StiahniZáznam platný od: 19.07.2017 do: 12.06.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT SPOLOČNOSTI
" FALCK PHARMA S.R.O.

I.
OPRÁVNENÁ OSOBA A PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

1.1 Oprávnená osoba:

Mgr. Kristína Drábiková, advokát

so sídlom Karadžičova 16, 82108 Bratislava

IČO: 42141486

zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 4763
(ďalej aj ako „Advokát“)

1.2 Partner verejného sektora:

Falck Pharma s.r.o.

so sídlom Galvániho 7/D, 821 04 Bratislava

IČO: 45 630 593

zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel Sro, vložka č. 66458/B
(ďalej len „Falck Pharma s.r.o.“ alebo „Partner VS“)

1.3 Advokát zabezpečuje v zmysle Zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného
sektora zo dňa 24.3.2017 registráciu Falck Pharma s.r.o. v registri partnerov verejného sektora (ďalej
len „Register PVS“), zriadeného zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení (o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zákon o RPVS“).

1.5 PODKLADY PRE IDENTIFIKÁCIU KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV PARTNERA VS

1.5.1 Advokát si za účelom overenia identifikácie konečných užívateľov Partnera VS do Registra PVS
zaobstaral o predmete zápisu všetky dostupné informácie a dokumenty a tieto vyhodnotil postupom
podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ohrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „AML Zákon“), pričom
všetky získané informácie a dokumenty boli vyhodnotené nestranne, nezávisle as odbornou
starostlivosťou.

1.5.2 Pri identifikácii konečných užívateľov Partnera VS Advokát preveril najmä (ale nielen) nasledovné
dokumenty:

a) výpis Partnera VS z Obchodného registra, Zoznam spoločníkov Partnera VS, úplné znenie
zakladateľskej listiny Partnera VS, čestné vyhlásenie Partnera VS,

účtovná závierka Partnera VS za rok 2017 arozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS,
ktorým táto bola schválená a ktorým bolo rozhodnuté o vysporiadaní hospodárskeho
výsledku,

c) výpis jediného spoločníka Partnera VS, spoločnosti Falck Healthcare a.s. z obchodného
registra, zoznam jej akcionárov, účtovná závierka Falck Healthcare a.s. za rok 2017
a rozhodnutie jej jediného akcionára, ktorým bola táto schválená a ktorým bolo rozhodnuté
9 vysporiadaní hospodárskeho výsledku,

výpis jediného akcionára Falck Healthcare a.s., spoločnosti Falck Emergency a. s.
z Obchodného registra, zoznam jej akcionárov a jej stanovy, účtovné závierky Falck Emergency
a. s. za rok 2017 a zápisnica z jej riadneho valného zhromaždenia, ktorým bola schválená
účtovná závierka za rok 2017 a ktorým bolo rozhodnuté 9 vysporiadaní hospodárskeho
výsledku,

b,

d
e) výpis akcionára Falck Emergency a.s., spoločnosti KPR Health Invest a.s. z Obchodného registra
(Obchodní rejstňík), zoznam jej akcionárov, čestné vyhlásenie KPR Health Invest a.s. a čestné
vyhlásenie jediného akcionára KPR Health Invest a.s.,

f) výpis akcionára Falck Emergency a.s., spoločnosti Falck SK a.s. z Obchodného registra, zoznam

jej akcionárov vedený CDCP a jej stanovy,

výpis akcionára Falck SK a.s., spoločnosti FALCK DANMARK A/S z Obchodného registra (The

Danish Business Authority), zoznam jej akcionárov, čestné vyhlásenie FALCK DANMARK A/S

a čestné vyhlásenie jej jediného akcionára,

výpis jediného akcionára FALCK DANMARK A/S, spoločnosti FALCK AJS z Obchodného registra

(The Danish Business Authority), zoznam jej akcionárov, čestné vyhlásenie FALCK A/S a čestné

vyhlásenia jej akcionárov,

i) výpis akcionára FALCK A/S, spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST AJS z Obchodného registra
(The Danish Business Authority), zoznam jej akcionárov, čestné vyhlásenie LUNDBECKFOND
INVEST A/S a čestné vyhlásenie akcionára,

i) výpis akcionára FALCK A/S, spoločnosti KIRKBI INVEST AJS z Obchodného registra (The Danish

Business Authority), čestné vyhlásenie KIRKBI INVEST AJS,

výpis akcionára FALCK A/S, spoločnosti LIBERATIO A/S z Obchodného registra (The Danish

Business Authority), čestné vyhlásenie LIBERATIO A/S,

I) výpis jediného akcionára LUNDBECKFOND INVEST A/S, nadácie LUNDBECKFONDEN
z Obchodného registra (The Danish Business Authority), výročná správa LUNDBECFONDEN za
rok 2016 (Annual report), zakladateľské dokumenty (Articles a Statutes), čestné vyhlásenie
LUNDBECKFONDEN,

(dokumenty podľa písmen a) až |) vyššie ďalej len ako „Dokumentácia“).

8,

h

s

[M
VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VS

11.1 Pre lepší prehľad prikladáme v prílohe č.1 schematické znázornenie vlastníckej štruktúry partnera
VS.

1.2 Popis štruktúry do úrovne 1.

1.2.1 Podľa výpisu Partnera VS z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava | je tento
spoločnosťou s ručením obmedzeným zriadenou podľa práva Slovenskej republiky, ktorej základné
imanie vo výške 40 000,-EUR je splatené v celej výške. Podľa uvedeného výpisu, ako i podľa zoznamu
spoločníkov potvrdeného Partnerom VS a podľa úplného znenia zakladateľskej listiny Partnera VS je
jeho jediným spoločníkom spoločnosť Falck Healthcare a.s. so so sídlom Galvániho 7/D, 821 04
Bratislava, IČO: 44 571 747, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka č. 4703/B (ďalej len „Falck Healthcare a.s.“), ktorá vlastní 100% podiel účasti na základnom
imaní Partnera VS, čomu zodpovedá splatený vklad do jeho základného imania vo výške 40 000,-EUR.
V Zmysle zakladateľskej listiny Partnera VS tomuto vkladu do základného imania zodpovedá 100%
hlasov na valnom zhromaždení Partnera VS.

1.2.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi VS,

b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania
Partnera VS alebo inej činnosti väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo
nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi VS,


NAGNOJNMDZ48GNNI UBMOMN 8

SAd EU % 6V 87 S K OOTSAd BUXSEE-% SLI SA BUXVZOZWSKO Sd BUXLLETS% SL? SAd BUXLLES X 6SL
S/Y uguopye S/V 1S3ANI VWNS
OILVYYJAM MOUISUSN IBXYLA NAddNYDSTJHOML S/V 1S3ANI ONO4N2383NN71 snom Z
HU Ä SAJ BU X 6V8 2% Zv“1S
uasnojn 9
S/Y AD1V4
SA BUK ZIEK Z K ODT
J uanoun S
S/V NAVINNYG M21V4 uejadly OAj "Buj 2999 PEJSÁJEN [212 "17NY
SAd BU X ZISV 2 %0SL6 SAd BU X LTT2XST SA PUK TTSK S KOOT
"SE NS YIJEJ "SE 3SB AU] UJJESH HdM UBAON cp
SAd BLA 68052 % 6805 SAd BUX TTSK X TTEK
:sre AouaZI3U13 YIJeJ USNÍ g
SAAEU X ODT S %00T
"SE BJEDYJJESH YDJEJ UBAOIN Z
SAd EU % 00T z k OOT
(smd) e10pias oyaufasan sauneg - os eu ed #2JEJ USM T

—0S NLNINNMOG OHANOVNMIAIYIA T "J VHOTI4d
5B3SNLI JO PIEOE - „LOG, 1321/0 BANINIAXJ JAIYJ - „032,

10g uaj9] alu EAJSAOJEJ4 OYBYSUEJ OMSAOJEJY 3YSUEI "3UASNYSPIH OvIZ ST uayOISPoH TS6T TT 87 uasuaIOS| esal91
Aupesygu
10g uaj> alu EMSAOJEJA OYJSYSUPG OASNOJEJA BYSUPI YSEJAILUNH 0SOE "ZZ [SASPIEŠO [P961 T OE uaslapuv| — 3ulpung uensuy|ST
Aupejyeu!
10g uajA) slu| emSsn0JEJ] OyBYSUPG OASAO JEJ BYSUPG “S VEPOJ ODEZ 06 ŤPASPUL|SUJ | S961 € ZZ 1311124 uyor [VT
Aupesyeu
10g uajI slu] eMSAOJEJH OYBYSUPG OMSAOJEJA YSUPGI “dnIAZUEJS OSSE BT UBYJEdISPUOS| 6961 80ST uasiapuv| UBSIJIA 4IUSH [ET
Aupesygu
10g uajR) SIU| — eMSAOJEJA OJSYSUPG OAJSAO E.A BYSUPG “PAASUBYS AII!I EZ9Y AgÍZ 6£ [SASIBNY| 96101 S0| [DEE uay [ZI
Aupesyeu
10g uaj9 slu) BASAOJEJA OJSYSUPG OMSAOJEJA DYSUPG 01JOH 0OSE ASEJIOY EZ SPEŽALION| ZS6TOT SO uasiapod| "1810 A114 UŽEN [11
10g uaj) slu] emSsnoJEJA OySYSUPG ONYSAOJEJH BYSUPG YSEJPIN OSET POJOJI "S IAŠEBIUI A] 8961 8060] USZUNM 13]Py 13334 |0T
108 uSiA siu| Axnandaj fagsznoue.g OMSAOJEJA BYSUPG “A YEPOJ TIST 9S USLUJOYJSUACH| EZ6TTIZI ulegisno | Wjoyues1 3110pn1 [6
10g uaj> slu] emsnoje.9 oysySUPG OBISAOJEJA BYSUPG “dnIAIJEH 0067 01 [Sxa8ey | ZS61 ZOST. JEWSPIEM piyuno [8
10g ua) slu] emsnojJesy oysysueg O035A0JEJA DYSUPG PUNIUSHOHIEYJ OZS "ALT ŤSAPSNOYSAOJS| SVETOTOE ENTEJ 13304 Z
10g uaj alu] BAJSAOJEJY OYBYSUEG OMSAOJEJA BYSUPG “UINILA DEBZ Zv [2NYJEg OSAINY| SS6TTTOT Joefy J93nJy auuesnsl9
10g u3J2) S1u| EMSAOJEJA OYSYSPRASÍ OMSNOJPJA ĽYSPRAS “EPUNJOJJ EJISEN LIT Zv ZE ŽENPEF SIEUIUIEH| 65616070 35IAbWu [OH 913 sie] [S
10g uaj> slu] emSA0JEJA OySYSUPG OBISNOJEJM BYSUPI 3Y0JU39 0ZBZ ZE ľonsayunes| L661 E090 130[ FEeyPIW[ v
10g aIU| BMSAOJEJY OYSYSUEG OAJSNOJEJA DYSUEGI “A VEPOM SSZT 6T APREHSPUEHS AIOIS| HIST VO IO užejy uayjasle
npaspaud
eadnasez|
10g EAJSAOJEJ4 OYBYSUPG OMSAOJEJA BYSUPG “A VEPON TIST BI USLUJOJSUNEH| ZS6T 90-37 uassnulsey OuNH uaBio [| Z
epaspaid
039] alu] emsnojesy oysySuEG| OMSAOJEJA BYSUPG (20H OPBZ 6 [SMOJSPoIJ| 6S6TVOST UBSUBIOS-3JOJS] 9u81[T
epyuny| 1euopyuny 3sousnjslud eugejs „god Ajeny| eluapojeu oySslAZaLud ouau
Aufsian 1wun3ep|

NAGNOJMIZAGNNI NOUPŽIO EINOUGJ? - MUSUINYOP OYJUJENYJHIN Z "2 EYOJLIJ


c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Partnera inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi
VS,

d) jediným spoločníkom Partnera VS je Falck Healthcare a.s.,

Advokát dospel k záveru, že spoločnosť Falck Healthcare a.s. vzhľadom na svoj 100% obchodný podiel
priamo ovláda a kontroluje Partnera VS, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov.

1.3 Popis štruktúry do úrovne 2.

11.3.1 Podľa výpisu Falck Healthcare a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava | vydaného
ku dňu 28.06.2017 je táto akciovou spoločnosťou zriadenou podľa práva Slovenskej republiky, ktorej
akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Jej základné imanie vo výške 800 000,-EUR
je splatené vcelej výške, pričom je tvorené 3200 kusmi kmeňových listinných akcií na meno,
s menovitou hodnotou 250,-EUR. Jediným akcionárom Falck Healthcare a.s. je podľa uvedeného
výpisu, ako i podľa zoznamu akcionárov vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov a podľa
zoznamu akcionárov potvrdeného štatutármi, spoločnosť Falck Emergency a.s. so sídlom Galvániho
7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 906 021, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 4822/B (ďalej len „Falck Emergency a.s.“), ktorá vlastní 3200 kusov kmeňových
listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou 250,-EUR, čo predstavuje 100% účasť na základnom
imaní Falck Healthcare a.s. a čomu v zmysle článku VI. ods. 7 jej stanov zodpovedá 100% hlasov na
valnom zhromaždení Falck Healthcare a.s.

11.3.2. Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Falck Healthcare a.s. inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Falck Healthcare a.s.,

b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania alebo
inej činnosti Falck Healthcare a.s. väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo
nepriameho vlastníctva akcií Falck Healthcare a.S.,

c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Falck Healthcare a.s. inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jeho akcií,

d) jediným akcionárom Falck Healthcare a.s.,je spoločnosť Falck Emergency a.s.,

Advokát dospel k záveru, že spoločnosť Falck Emergency a.s. vzhľadom na svoj 100% podiel priamo
ovláda a kontroluje Falck Healthcare a.s., to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia alebo odvolania jej príslušných orgánov a na základe nepriameho 100% podielu ovláda i
Partnera VS, a to vrátane výkonu hlasovacích práva práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho
príslušných orgánov.

11.4 Popis štruktúry do úrovne 3.

11.4.1 Podľa výpisu Falck Emergency a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava | je táto
akciovou spoločnosťou zriadenou podľa práva Slovenskej republiky, ktorej akcie nie sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu. Jej základné imanie vo výške 33 800,-EUR je splatené v celej
výške, pričom je tvorené 33 kusmi kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou 1000,-
EUR a 8 kusmi kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou 100,-EUR. Akcionármi Falck
Emergency a.s. sú podľa zoznamu akcionárov vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov
a podľa zoznamu akcionárov potvrdeného štatutármi Falck Emergency a.s.:
a)

b)

KPR Health Invest a.s. so sídlom Bohuslava Martinú 1038/20, Pražské Pčedmestí, 500 02 Hradec
Králové, Česká Republika, IČ: 050 62 799, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským
súdom v Hradci Králové, oddiel B, vložka č. 3479 (ďalej len ako „KPR Health Invest a.s.“), ktorá
vlastní 16 kusov kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou 1000,-EUR a6
kusov kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou 100,-EUR, čo predstavuje
49,11 % účasť na základnom imaní Falck Emergency a čomu v zmysle článku VI. ods. 7 Stanov
zodpovedá 49,11% hlasov na valnom zhromaždení Falck Emergency,

Falck SK a.s. so sídlom Galvániho ul. 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 35 970 413, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel Sa, vložka č. 3767/B (ďalej len ako
„Falck SK a.s.“), ktorá vlastní 17 kusov kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou
hodnotou 1000,-EUR a 2 kusy kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou
100,-EUR, čo predstavuje 50,89 % účasť na základnom imaní Falck Emergency a čomu v zmysle
článku VI. ods. 7 Stanov zodpovedá 50,89 % hlasov na valnom zhromaždení Falck Emergency.

1.4.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

a)

b)

<)

d)

neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti Falck Emergency a.s. inak,
ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Falck
Emergency a.s.,

neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania
spoločnosti Falck Emergency a.s. alebo inej činnosti väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva vlastníctva akcií spoločnosti Falck Emergency a.s.,
neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť Falck Emergency a.s.
inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jej akcií,

akcionármi Falck Emergency a.s. sú KPR Health Invest a.s. a Falck SK a.s.

Advokát dospel k záveru, že:

a)

b)

spoločnosť KPR Health Invest a.s. vzhľadom na svoj 49,11% podiel v spoločnosti Falck
Emergency a.s. čiastočne ovláda a kontroluje spoločnosť Falck Emergency a.s., to vrátane
výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných
orgánov a na základe nepriameho 49,11% podielu čiastočne ovláda i Partnera VS, a to vrátane
výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných
orgánov, a

spoločnosť Falck SK a.s. vzhľadom na svoj 50,89 % podiel v spoločnosti Falck Emergency a.s.
čiastočne ovláda a kontroluje spoločnosť Falck Emergency a.s., to vrátane výkonu hlasovacích
práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov a na základe
nepriameho 50,89 % podielu čiastočne ovláda i Partnera VS, a to vrátane výkonu hlasovacích
práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov.

1I.5 Popis štruktúry do úrovne 4.

11.5.1 Akcionári KPR Health Invest a.s.

Podľa výpisu KPR Health Invest z Obchodného registra (Obchodní rejstčík) Krajského súdu v Hradci
Králové je táto akciovou spoločnosťou zriadenou podľa práva Českej republiky. Jej základné imanie vo
výške 2 000 000,-Kč je splatené v celej výške, pričom je tvorené 4 kusmi kmeňových listinných akcií na
meno, s menovitou hodnotou 500 000,-EUR. Jediným akcionárom KPR Health Invest je podľa
uvedeného výpisu, ako i podľa zoznamu akcionárov potvrdeným spoločnosťou KPR Health Invest
RNDr. Karel Matyska, CSc., narodený 29.6.1958, bytom Menclova 2469/16, 180 00 Praha 8, Libeň,
Česká republika, štátna príslušnosť Českej republiky (ďalej len „RNDr. Karel Matyska, CSc.“).

11.5.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:
a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti KPR Health Invest a.s. inak,
ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti KPR Health
Invest a.s.,

b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania
spoločnosti KPR Health Invest a.s. alebo inej činnosti väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva vlastníctva akcií spoločnosti KPR Health Invest a.s.,

c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť KPR Health Invest
a.s. inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jej akcií,

d) jediným akcionárom spoločnosti KPR Health Invest a.s. je RNDr. Karel Matyska, CSc.,

Advokát dospel k záveru, že RNDr. Karel Matyska, CSc. vzhľadom na svoj 100% podiel v spoločnosti
KPR Health Invest a.s. priamo ovláda a kontroluje spoločnosť KPR Health Invest a.s., to vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov a na
základe nepriameho 49,11 % podielu čiastočne ovláda i Partnera VS, a to vrátane výkonu hlasovacích
práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov, a teda že podľa 86a (1)
a ods.1 AML zákona je konečným užívateľom výhod Partnera VS.

11.5.3 Akcionári Falck SK a.s.

Podľa výpisu Falck SK a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava | je táto akciovou
spoločnosťou zriadenou podľa práva Slovenskej republiky, ktorej akcie nie sú prijaté na obchodovanie
na regulovanom trhu. Jej základné imanie vo výške 1 660 000,-EUR je splatené v celej výške, pričom je
tvorené 2000 kusmi kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou 830,-EUR, pričom
akcionármi Falck SK a.s. je podľa zoznamu akcionárov vydaného Centrálnym depozitárom cenných
papierov:

a) Ing. Ivo Krpelan, dátum narodenia 12.07.1973, trvale bytom Rybná 1065/13, 11001 Praha,
Staré Mčsto, Česká republika („Ing. Ivo Krpelan“), vlastniaci spolu 50 kusov akcií v celkovej
nominálnej hodnote 41 500 EUR, predstavujúcich 2,5% podiel na základnom imaní Falck SK
a.s., čomu vzmysle článku VI. ods. 7 Stanov zodpovedá 2,5 % hlasovacích práv v na valnom
zhromaždení Falck Falck SK a.s., a

b) spoločnosť FALCK DANMARK A/S5, so sídlom Falckhuset Polititorvet 1, 1567 Kodaň V, Dánske
Kráľovstvo (ďalej len ako „FALCK DANMARK A/S“), ktorá vlastní spolu 1950 kusov kmeňových
listinných akcií na meno, v celkovej nominálnej hodnote 1 618 500 EUR čo predstavuje 97,5%
účasť na základnom imaní Falck SK a.s. a čomu v zmysle článku VI. ods. 7 Stanov zodpovedá
97,5 % hlasov na valnom zhromaždení Falck SK a.s.

1.5.4 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti Falck SK a.s inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Falck SK a.s.,

b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania
spoločnosti Falck SK a.s. alebo inej činnosti väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Falck SK a.S,,

<) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť Falck SK a.s. inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jej akcií,

d) akcionármi spoločnosti Falck SK a.s. sú Ing. Ivo Krpelan a FALCK DANMARK A/S,

Advokát dospel k záveru, že:
aa) Ing. Ivo Krpelan vzhľadom na svoj 2,5% podiel v spoločnosti Falck SK a.s. čiastočne ovláda
a kontroluje spoločnosť Falck SK a.s., to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov a na základe nepriameho 1,27 % podielu
čiastočne ovláda i Partnera VS, ato vrátane výkonu hlasovacích práv apráv menovania,
ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov. Vzhľadom na veľkosť svojho nepriameho
podielu na Partnerovi VS, ktorý nedosahuje hranicu 25% sa teda Ing. Ivo Krpelan vzmysle 8 6a
ods.1 písm. a) AML zákona nepovažuje za konečného užívateľa výhod Partnera VS, Advokát však
dospel k záveru, že Ing. Ivo Krpelan sa považuje za konečného užívateľa výhod vzmysle ust. 86a
ods.3 AML zákona, nakoľko z Dokumentácie vyplynulo, že pri výkone akcionárskych práv na
valných zhromaždeniach spoločnosti Falck SK a.s. koná v zhode/spoločným postupom s jej
väčšinovým akcionárom, spoločnosťou FALCK DANMARK A/S.

ab) FALCK DANMARK A/S vzhľadom na svoj 97,50 % podiel v spoločnosti Falck SK a.s. čiastočne
ovláda a kontroluje spoločnosť Falck SK a.s., to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov a na základe nepriameho 49,62 % podielu
čiastočne ovláda i Partnera VS, ato vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov,

1.6 Popis štruktúry do úrovne 5.

1.6.1 Podľa úradne osvedčeného výpisu FALCK DANMARK A/S z Obchodného registra ( Danish Business
Authority) je táto spoločnosťou zriadenou podľa práva Dánskeho kráľovstva. Jej základné imanie. je vo
výške 88 000 000 DKK. Jediným akcionárom — FALCK DANMARK A/S je podľa uvedeného výpisu, ako
i podľa zoznamu akcionárov potvrdeným štatutármi spoločnosti FALCK DANMARK A/S spoločnosť
FALCK A/S, so sídlom Falckhuset Polititorvet 1, 1567 Kodaň V, Dánske Kráľovstvo (ďalej len ako „FALCK
A/5“) vlastniaca 100% účasť na základnom imaní FALCK DANMARK AJS, čo predstavuje 100% hlasov na
jej valnom zhromaždení.

1.6.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti FALCK DANMARK A/S inak,
ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií,

b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania
spoločnosti FALCK DANMARK A/S alebo inej činnosti väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti FALCK DANMARK A/S,

c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosti FALCK DANMARK
A/S inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jej akcií,

d) jediným akcionárom spoločnosti FALCK DANMARK AJS je FALCK A/S,

Advokát dospel k záveru, že FALCK A/S vzhľadom na svoj 100% podiel v spoločnosti FALCK DANMARK
AJS priamo ovláda a kontroluje spoločnosť FALCK DANMARK AJS, to vrátane výkonu hlasovacích práv
a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov a na základe nepriameho
49,62 % podielu čiastočne ovláda i Partnera VS, ato vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov.

11.7 Popis štruktúry do úrovne 6.
1.7.1 Podľa úradne osvedčeného výpisu FALCK A/S z Obchodného registra (Danish Business Authority)
je táto akciovou spoločnosťou zriadenou podľa práva Dánskeho kráľovstva. Jej základné imanie je vo
výške 81 445 955 DKK. Najväčšími akcionármi spoločnosti FALCK A/S sú :
- spoločnosť TRYGHEDSGRUPPEN SMBA, so sídlom Hummeltoftevej 49, 2830 Virum, Dánske
Kráľovstvo („TRYGHEDSGRUPPEN SMBA“), vlastniaca 7,59 % účasť na základnom imaní FALCK
A/S, čo predstavuje 7,59 % hlasov na jej valnom zhromaždení,
- spoločnosť LIBERATIO A/S, so sídlom Sankt Annae Plads, 2100 Kodaň K, Dánske Kráľovstvo
(„LIBERATIO A/S“), vlastniaca 6,75 % účasť na základnom imaní FALCK A/S, čo predstavuje 6,75
% hlasov na jej valnom zhromaždení,

- spoločnosť KIRKBI INVEST A/S, so sídlom Koldingvej 2, 7190 Billund, Dánske Kráľovstvo
(„KIRKBI INVEST A/S“), vlastniaca 27,75% účasť na základnom imaní FALCK A/S, čo predstavuje
27,75% hlasov na jej valnom zhromaždení,

- spoločnosť LUNDBECKFOND INVEST A/S, so sídlom Scherfigsvej 7, 2100 Kodaň ©, Dánske
Kráľovstvo, (ďalej len ako „LUNDBECKFOND INVEST A/S“) vlastniaca 57,42% účasť na
základnom imaní FALCK A/S, čo predstavuje 57,42% hlasov na jej valnom zhromaždení.

Ďalšími akcionármi FALCK A/S sú osoby, ktoré spolu vlastnia 0,49%-tnú účasť na základnom imaní
FALCK A/S (ďalej len „Menšinoví akcionári“) predstavujúcu 0,49% hlasov na jej valnom zhromaždení
a teda nepriamy podiel na Partnerovi VS približne 0,24%.

11.7.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti FALCK A/S inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií FALCK AJ/S,

b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania
spoločnosti FALCK A/S alebo inej činnosti väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti FALCK A/S,

c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť FALCK A/S inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jej akcií,

d) najväčšími akcionármi spoločnosti FALCK A/S sú spoločnosti TRYGHEDSGRUPPEN SMBA,
LIBERATIO A/S, KIRKBI INVEST A/S a LUNDBECKFOND INVEST A/S a neexistuje dohoda medzi
týmito akcionármi a Menšinovými akcionármi a/alebo ktorýmkoľvek z nich, na základe ktorej
by Menšinoví akcionári i a/alebo ktorýkoľvek z nich mohli mať vplyv na FALCK S/S nad rámec
svojho priameho podielu na FALCK A/S,

Advokát dospel k záveru, že LUNDBECKFOND INVEST A/S vzhľadom na svoj 57,42% podiel v spoločnosti
FALCK A/S čiastočne ovláda a kontroluje spoločnosť FALCK A/S, to vrátane výkonu hlasovacích práv
a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jej príslušných orgánov a na základe nepriameho 28,49
% podielu čiastočne ovláda i Partnera VS, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov. Vzhľadom na zistenia podľa Dokumentácie
a závery uvedené vyššie, na účely určenia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nie
je relevantný nepriamy podiel akcionárov TRYGHEDSGRUPPEN SMBA, LIBERATIO A/S a KIRKBI INVEST
A/S, ani Menšinových akcionárov na Partnerovi VS, nakoľko nijaký z nich nie je podľa AML zákona
kvalifikovaný ako konečný užívateľ výhod Partnera VS.

1.7 Popis štruktúry do úrovne 7.

1.7.1 Podľa výpisu LUNDBECKFOND INVEST A/S z Obchodného registra (Danish Business Authority) je

táto spoločnosťou zriadenou podľa práva Dánskeho kráľovstva. Jej základné imanie je vo výške 450 000

000 DKK. Jediným akcionárom spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST AJS je podľa uvedeného výpisu,

ako i podľa zoznamu akcionárov potvrdeného štatutármi spoločnosti nadácia LUNDBECKFONDEN, so

sídlom Scherfigsvej 7, 2100, Kodaň 9, Dánske Kráľovstvo, Reg. číslo spoločnosti (CVR). 11814913

vlastniaca 100% účasť na základnom imaní LUNDBECKFOND INVEST AJS, čo predstavuje 100% hlasov

na jej valnom zhromaždení.

11.7.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať

štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST
AJS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti
LUNDBECKFOND INVEST A/S,
b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania
spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST A/S alebo inej činnosti väčší ako 25% inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti LUNDBECKFOND
INVEST A/S,

c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosti LUNDBECKFOND
INVEST A/S inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jej akcií,

d) jediným akcionárom spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST A/S je nadácia LUNDBECKFONDEN,

Advokát dospel k záveru, že nadácia LUNDBECKFONDEN vzhľadom na svoj 100% podiel v spoločnosti
LUNDBECKFOND INVEST A/S priamo ovláda a kontroluje spoločnosť LUNDBECKFOND INVEST AJS, to
vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných
orgánov a na základe nepriameho 28,49% podielu čiastočne ovláda i Partnera VS, a to vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov.

II.7 Popis štruktúry do úrovne 8.

1.7.1 Podľa výpisu LUNDBECKFONDEN z Obchodného registra (Danish Business Authority je táto
nadáciou zriadenou podľa práva Dánskeho kráľovstva, so sídlom Scherfigsvej 7, 2100, Kodaň ©, Dánske
Kráľovstvo. Jej základné imanie je vo výške 3 109000 000 DKK. Vzhľadom na skutočnosť, že
LUNDBECKFONDEN nemá vlastníkov, spoločníkov, ani akcionárov, je vzmysle dánskeho práva
považovaná za entitu, ktorá „sama seba vlastní a riadi“, pričom v nej žiadna osoba nemá vlastnícky
podiel, dospel Advokát k záveru, že vzmysle právneho poriadku Slovenskej republiky možno
LUNDBECKFONDEN považovať za združenie majetku.

11.7.2 S poukazom na znenie 86a AML zákona v spojení so zistenými skutočnosťami, že:

a) zakladateľka LUNDBECKFONDEN ku dňu vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu nežije,

b) Articles a Statutes Nadácie, ako i Výročná správa Nadácie za rok 2017 určujú budúcich
príjemcov prostriedkov Nadácie:

c) jedinými orgánmi Nadácie sú Board of Trustees a Management Board a všetci členovia týchto
orgánov vzmysle platného výpisu LUNDBECKFONDEN z obchodného registra sú uvedení
v prílohe č.2,

d) managementom LUNDBECKFONDEN je Board of Trustees, ktorý ju riadi:

e) okrem členov Board of Trustees neexistuje žiaden orgán, ani fyzická osoba, ktorá by mala
právo vymenovať/inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný
orgán LUNDBECKFONDEN alebo ich člena:

f) žiadna osoba nemá nárok na najmenej 25% prostriedkov Nadácie, a to ani jednotlivo ani
spoločne a Nadácia nemá vedomosť o tom, že by akékoľvek osoby, ktoré dostali prostriedky
Nadácie konali v zhode,

g) Vmene LUNDBECKFONDEN konajú a podpisujú vždy (i) spoločne predseda a zástupca
predsedu Board of Trustees, alebo (ii) spoločne predseda Board of Trustees a Chief Executive
Officer, alebo (iii) spoločne zástupca predsedu Board of Trustees a Chief Executive Officer,
alebo (iv) všetci členovia Board of Trustees,

dospel Advokát k záveru, že podľa 66a ods. 1), písm. c) odst. 2 a 3 AML zákona je konečným užívateľom
výhod Partnera VS každý člen orgánov LUNDBECKFONDEN, teda každý člen Board of Trustees a Chief
Executive Officer nadácie LUNDBECKFONDEJ, t.j. osoby uvedené v prílohe č.2 tohto dokumentu.

1l.
IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VS
1I.1 Vzhľadom skutočností zistené z Dokumentácie Advokát identifikoval ako konečných užívateľov
Partnera VS nasledovné osoby:

a) RNDr. Karel Matyska, CSc., narodený 29.6.1958, trvale bytom Menclova 2469/16, 180 00
Praha 8, Libeň, Česká republika štátna príslušnosť Českej republiky, ktorého totožnosť bola
zistená podľa platného OP 209297830, ktorý nie je verejným funkcionárom, ktorý z dôvodov
uvedených v ods. II.5.1 a ll.5.2 vyššie, t.j. na základe svojho nepriameho 49,11 % podielu
čiastočne ovláda Partnera VS, ato vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov,

b) Ing. Ivo Krpelan, dátum narodenia 12.07.1973, trvale bytom Rybná 1065/13, 110 01 Praha,
Staré Mčsto, Česká republika, štátna príslušnosť Českej republiky, ktorého totožnosť bola
zistená podľa platného OP 2023139648, ktorý nie je verejným funkcionárom, ktorý z dôvodov
uvedených v ods. Il.5.3 a ll.5.4 písm.) aa) vyššie, t.j. na základe toho, že sinou osobou
(spoločnosťou FALCK DANMARK A/S) konajúcou s ním v zhode/spoločným postupom spíňa
niektoré z kritérií uvedených v 86a ods.1 písm. a) AML zákona,

c) členovia orgánov LUNDBECKFONDEN uvedení v prílohe č.2 tohto Verifikačného dokumentu
z dôvodov uvedených v ods. I1.7.2 vyššie.

IV.
RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VS

1V.1 Internú riadiacu štruktúru Partnera VS tvoria:

a) jej jediný spoločník uvedený v ods. II.2.1 vyššie, t.j. Falck Healthcare a.s.,

b) jej konatelia -t.j. Ing. Ivo Krpelan, dátum narodenia 12.07.1973, trvale bytom Rybná 1065/13,
110 01 Praha 1, Česká republika a LEK. Waldemar Krzysztof Kmiecik, MPH., MSC, dátum
narodenia 17.01.1964, bytom Konopná 3200/3, 900 25 Chorvátsky Grob,

c) členovia jeho dozornej rady — t.j. Jičí Matyska, dátum narodenia 19.12.1985, trvale bytom
Nad Šárkou 2069/25, 16000 Praha, Česká republika (predseda dozornej rady), JUDr. Radoslava
Sláviková Geržová, dátum narodenia 02.09.1977, trval bytom Andreja Mráza 3157/1, 821 03
Bratislava — mestská časť Ružinov (prvý podpredseda dozornej rady), JUDr. Monika Novotná,
dátm narodenia 02.05.1984, trvale bytom Záborské 291, 082 53 Záborské (druhý podpredseda
dozornej rady), Ing. Ivana Košútová, dátum narodenia 06.10.1982, trvale bytom Bernatovská
1616/1, 040 18 Košice- mestská časť Krásna (tretí podpredseda dozornej rady),

d) Slavomír Sabol, finančný riaditeľ CEE, narodený 04.01.1977, trvale bytom Slovenská 90, 080
01 Prešov, štátna príslušnosť Slovenskej republiky, bez verejnej funkcie,

e) Roman Závodský, business development director, narodený 08.05.1977, trvale bytom Jasná
9/A, 903 01 Senec, štátna príslušnosť Slovenskej republiky, bez verejnej funkcie:

f) Kamila Kudličková, riaditeľ odboru ľudských zdrojov, narodená 25.04.1969, trvale bytom
Palisády 32, 811 06 Bratislava, štátna príslušnosť Slovenskej republiky, bez verejnej funkcie,

pričom spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti je: „V mene spoločnosti sú
oprávnení konať a podpisovať konatelia len spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že
k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho
sa konateľa pripojí tento konateľ svoj podpis.“

V.
ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE,
KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VS
Žiadne osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti Falck Pharma s.r.o.
nevykonávajú verejnú funkciu v Slovenskej republike (v zmysle definície podľa ústavného zákona č.
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov).
v.
VYHLÁSENIE V ZMYSLE 811 ODS.5 PÍSM. e) ZÁKONA Č. 315/2016 Z.z.

Podpísaná Mgr. Kristína Drábiková, advokát týmto vyhlasujem, že vyššie uvedené skutočnosti
zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 06.06.2018

o

Mgr. Kristína Drábiková, advokát

10
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT K REGISTRÁCII SPOLOČNOSTI
FALCK PHARMA S.R.O.
DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Ň
OPRÁVNENÁ OSOBA A PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

1.1 Oprávnená osoba:

Mgr. Kristína Drábiková, advokát

so sídlom Karadžičova 16, 82108 Bratislava

IČO: 42141486

zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 4673
e-mail: kdrabikova Gtgc.eu, tel. +421 903 11 5022

(ďalej aj ako „Advokát“)

1.2 Partner verejného sektora:

Falck Pharma s.r.o.

so sídlom Galvániho 7/D, 821 04 Bratislava

IČO: 45 630 593

zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 66458/B
(ďalej len „Falck Pharma s.r.o.“ alebo „Partner VS“)

1.3 Advokát zabezpečuje vzmysle Zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera
verejného sektora zo dňa 24.3.2017 registráciu Falck Pharma s.r.o. v registri partnerov verejného
sektora (ďalej len „Register PVS“), zriadeného zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení (o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zákon o RPVS“).

1.4 AKTUÁLNY STAV REGISTRÁCIE PARTNERA VS
Spoločnosť Falck Pharma s.r.o. nie je registrovaná v pôvodnom registri konečných užívateľov výhod
vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.

1.5 PODKLADY PRE IDENTIFIKÁCIU KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV PARTNERA VS

1.5.1 Advokát si za účelom vykonania prvozápisu Partnera VS do Registra PVS zaobstaral o predmete
zápisu všetky dostupné informácie a dokumenty a tieto vyhodnotil postupom podľa zákona č.
297/2008 Z.z. o ohrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „AML Zákon“), pričom všetky
získané informácie a dokumenty boli vyhodnotené nestranne, nezávisle a s odbornou starostlivosťou.

1.5.2 Pri identifikácii konečných užívateľov Partnera VS Advokát preveril najmä (ale nielen)
nasledovné dokumenty:

a) výpis Partnera VS z Obchodného registra, Zoznam spoločníkov Partnera VS, úplné znenie
zakladateľskej listiny Partnera VS, zoznam verejných funkcionárov a členov riadiacej
štruktúry Partnera VS,

účtovná závierka Partnera VS za rok 2015 a 2016 a rozhodnutia jediného spoločníka Partnera

VS, ktorým boli schválené účtovné závierky za rok 2015 a 2016 a rozhodnuté o vysporiadaní

hospodárskeho výsledku,

c) výpis jediného spoločníka Partnera VS, spoločnosti Falck Healthcare a.s. zobchodného
registra, zoznam jej akcionárov vedený CDCP a jej stanovy, účtovné závierky Falck Healthcare
a.s. za rok 2015 a 2016 a rozhodnutia jej jediného akcionára, ktorým boli schválené účtovné
závierky za rok 2015 a 2016 a rozhodnuté o vysporiadaní hospodárskeho výsledku,

[)


d) výpis jediného akcionára Falck Healthcare a.s., spoločnosti Falck Emergency a. s.
z Obchodného registra, zoznam jej akcionárov ajej stanovy, účtovné závierky Falck
Emergency a. s. za rok 2015 a 2016 a zápisnice z jej riadnych valných zhromaždení, ktorými
boli schválené účtovné závierky za rok 2015 a2016 arozhodnuté o vysporiadaní
hospodárskeho výsledku,

výpis akcionára Falck Emergency a.s., spoločnosti KPR Health Invest a.s. zObchodného

registra (Obchodní rejstňík), zoznam jej akcionárov, čestné vyhlásenie KPR Health Invest a.s.

a čestné vyhlásenie jediného akcionára KPR Health Invest a.s.,

f) výpis akcionára Falck Emergency a.s., spoločnosti Falck SK a.s. z Obchodného registra,

zoznam jej akcionárov vedený CDCP a jej stanovy, účtovné závierky Falck SK a.s. za rok 2015

a 2016 a zápisnice z jej riadnych valných zhromaždení, ktorými boli schválené účtovné

závierky za rok 2015 a 2016 a rozhodnuté o vysporiadaní hospodárskeho výsledku, zápisníc

z jej mimoriadnych valných zhromaždení konaných dňa 31.1.2017 a dňa 23.3.2017,

výpis akcionára Falck SK a.s., spoločnosti FALCK DANMARK A/S z Obchodného. registra (The

Danish Business Authority), zoznam jej akcionárov, čestné vyhlásenie FALCK DANMARK A/S

a čestné vyhlásenie jej jediného akcionára,

výpis jediného akcionára FALCK DANMARK A/S5, spoločnosti FALCK A/S z Obchodného registra

(The Danish Business Authority), zoznam jej akcionárov, čestné vyhlásenie FALCK A/S

a čestné vyhlásenia jej akcionárov,

i) výpis akcionára FALCK A/S, spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST A/S z Obchodného registra
(The Danish Business Authority), zoznam jej akcionárov, čestné vyhlásenie LUNDBECKFOND
INVEST A/S a čestné vyhlásenie akcionára,

i) výpis akcionára FALCK A/S, spoločnosti KIRKBI INVEST A/S zObchodného registra (The

Danish Business Authority), čestné vyhlásenie KIRKBI INVEST A/S,

výpis akcionára FALCK A/S, spoločnosti LIBERATIO A/S z Obchodného registra (The Danish

Business Authority), čestné vyhlásenie LIBERATIO A/S,

l) výpis jediného akcionára LUNDBECKFOND INVEST A/S, nadácie LUNDBECKFONDEN
z Obchodného registra (The Danish Business Authority), výročná správa LUNDBECFONDEN za
rok 2016 (Annual report), zakladateľské dokumenty (Articles a Statutes), čestné vyhlásenie
LUNDBECKFONDEN,

m) čestné vyhlásenia všetkých členov Executive Management aBoard of Trustees
LUNDBECKFONDEN

(dokumenty podľa písmen a) až m) vyššie ďalej len ako „Dokumentácia“).

e

8

h

a.

Il.
VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VS

1.1 Pre lepší prehľad prikladáme v prílohe č.1 schematické znázornenie vlastníckej štruktúry partnera
VS.

1.2 Popis štruktúry do úrovne 1.

11.2.1 Podľa výpisu Partnera VS z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava | vydaného ku dňu
14.07.2017 je tento spoločnosťou s ručením obmedzeným zriadenou podľa práva Slovenskej
republiky, ktorej základné imanie vo výške 40 000,-EUR je splatené v celej výške. Podľa uvedeného
výpisu, ako ipodľa zoznamu spoločníkov potvrdeného Partnerom VS a podľa úplného znenia
zakladateľskej listiny Partnera VS je jeho jediným spoločníkom spoločnosť Falck Healthcare a.s. so so
sídlom Galvániho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 571 747, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4703/B (ďalej len „Falck Healthcare a.s.“), ktorá vlastní 100%
podiel účasti na základnom imaní Partnera VS, čomu zodpovedá splatený vklad do jeho základného


PRÍLOHA Č. 1 VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

1.

5.

úroveň

úroveň

úroveň

úroveň

úroveň

úroveň

úroveň

úroveň

Falck Pharma s.r.o.100% - 100 % na PVSFalck Healthcare a.s.

|

100% 2100 % na PVSFalck Emergency a.s.49,11%249,11% na PVS

KPR Health Invest a.s.

X, 50,89 % - 50,89 % na PVS

Falck SK a.s.100%249,11% na PVS y

2.5% - 1.27 % na PVSRNDr. Karel Matyska, CSc.Ing. Ivo Krpelan

57,42% — 28,49 % na PVSLUNDBECKFOND INVEST A/S

100 % > 28,49 % na PVSLUNDBECKFONDEN

- Partner verejného sektora (PVS)

97,50 % — 49,62 % na PVSFALCK DANMARK A/S|, 100% — 49,62 % na PVS

FALCK A/SKIRKBI
AJSMenšinoví
akcionáriLIBERATIO
AJS27,75% 13,77 %na PVS

4,57%-2,27 4 na PVS

n——-— I |10,26% - 5,09 % na PVS


Príloha č. 2 Verifikačného dokumentu - členovia orgánov LUNDBECKFONDENdátum verejný
č. [meno priezvisko narodenia [trvalý pobyt štátna príslušnosť funkcionár [funkcia
1/Lene Skole-Sorensen — |28.04.1959 |Fredskovvej 9, 2840 Holte, Dánske kráľovstvo Dánskeho kráľovstva — |nie CEO
predseda
2|Jorgen Huno Rasmussen 25.06.1952 [Havneholmen 68, 1561 Kodaň V, Dánske kráľovstvo Dánskeho kráľovstva BOT
zástupca
predsedu
3[Steffen Kragh 06.04.1964 [Store Strandstraede 19, 1255 Kodaň V, Dánske kráľovstvo Dánskeho kráľovstva BoT
4 [Michael Kjaer 06.03.1957 [Sauntesvej 37, 2820 Gentofte, Dánske kráľovstvo Dánskeho kráľovstva |nie člen BoT
5[Lars Erik Holmavist 04.09.1959 |[Hammars Badväg 32, 42 167 Västra Frôlunda, Švédske kráľovstvo Švédskeho kráľovstva [nie (člen BoT
6|Susanne Krúger |Kjaer 10.11.1955 [Fureso Parkvej 42, 2830 Virum, Dánske kráľovstvo Dánskeho kráľovstva lnie člen BoT
7|Peter Schútze 30.10.1948 [Skovshovedvej 27B, 2920 Charlottenlund, Dánske kráľovstvo Dánskeho kráľovstva člen BoT
38|Gunhild Waldemar 18.07.1957 [Ragevej 10, 2900 Hellerup, Dánske kráľovstvo Dánskeho kráľovstva člen BoT
9/Henrik Sindal Jensen 15.12.1969 |Bavnestedet 6, 3500 Vaerlose, Dánske kráľovstvo Dánskeho kráľovstva člen BoT
10|Peter Adler Wiúrtzen 03.08.1968 |Klinteager 5, Trorod, 2950 Vedbaek, Dánske kráľovstvo Dánskeho kráľovstva člen BoT
11/Vagn Flink Moller [Pedersen 08.10.1957 |Norregade 23, Rorbaek, 9500 Hobro, Dánske kráľovstvo Dánskeho kráľovstva člen BoT
náhradný
12/Ken Liljegren 08.10.1963 |Fuglevej 39, Ejby, 4623 Lille Skensved, Dánske kráľovstvo Dánskeho kráľovstva [nie člen BoT
náhradný
13/|Henrik Villsen Andersen 15.08.1969 [Vesterlyngvej 18, 4500 Nykobing Sj, Dánske kráľovstvo Dánskeho kráľovstva člen BoT
náhradný
14/Morten Kolmos [Essendrop 10.10.1969 |Baekkeskovvej 90, 2700 Bronshoj, Dánske kráľovstvo Dánskeho kráľovstva lnie člen BoT

vysvetlivky: "CEO" - Chief Executive Officer, "BoT" - Board of Trustees
imania vo výške 40 000,-EUR. V Zmysle zakladateľskej listiny Partnera VS tomuto vkladu do
základného imania zodpovedá 100% hlasov na valnom zhromaždení Partnera VS.

11.2.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi VS,

b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania
Partnera VS alebo inej činnosti väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo
nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi VS,

c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Partnera inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi
VS,

d) jediným spoločníkom Partnera VS je Falck Healthcare a.s.,

Advokát dospel k záveru, že spoločnosť Falck Healthcare a.s. vzhľadom na svoj 100% obchodný
podiel priamo ovláda akontroluje Partnera VS, ato vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov.

11.3 Popis štruktúry do úrovne 2.

1.3.1 Podľa výpisu Falck Healthcare a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava |
vydaného ku dňu 28.06.2017 je táto akciovou spoločnosťou zriadenou podľa práva Slovenskej
republiky, ktorej akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Jej základné imanie vo
výške 800 000,-EUR je splatené v celej výške, pričom je tvorené 3200 kusmi kmeňových listinných
akcií na meno, s menovitou hodnotou 250,-EUR. Jediným akcionárom Falck Healthcare a.s. je podľa
uvedeného výpisu, ako ipodľa zoznamu akcionárov vydaného Centrálnym depozitárom cenných
papierov a podľa zoznamu akcionárov potvrdeného štatutármi, spoločnosť Falck Emergency a.s. so
sídlom Galvániho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 906 021, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4822/B (ďalej len „Falck Emergency a.s.“), ktorá vlastní 3200
kusov kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou 250,-EUR, čo predstavuje 100%
účasť na základnom imaní Falck Healthcare a.s. ačomu vzmysle článku VI. ods. 7 jej stanov
zodpovedá 100% hlasov na valnom zhromaždení Falck Healthcare a.s.

11.3.2. Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Falck Healthcare a.s. inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Falck Healthcare a.s.,

b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania alebo
inej činnosti Falck Healthcare a.s. väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo
nepriameho vlastníctva akcií Falck Healthcare a.s.,

c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Falck Healthcare a.s. inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jeho akcií,

d) jediným akcionárom Falck Healthcare a.s.,je spoločnosť Falck Emergency a.s.,Advokát dospel k záveru, že spoločnosť Falck Emergency a.s. vzhľadom na svoj 100% podiel priamo
ovláda a kontroluje Falck Healthcare a.s., to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia alebo odvolania jej príslušných orgánov a na základe nepriameho 100% podielu ovláda i
Partnera VS, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania
jeho príslušných orgánov.
1.4 Popis štruktúry do úrovne 3.

1.4.1 Podľa výpisu Falck Emergency a.s. zObchodného registra Okresného súdu Bratislava |
vydaného ku dňu 28.06.2017 je táto akciovou spoločnosťou zriadenou podľa práva Slovenskej
republiky, ktorej akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Jej základné imanie vo
výške 33 800,-EUR je splatené v celej výške, pričom je tvorené 33 kusmi kmeňových listinných akcií na
meno, s menovitou hodnotou 1000,-EUR a 8 kusmi kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou
hodnotou 100,-EUR. Akcionármi Falck Emergency a.s. sú podľa zoznamu akcionárov vydaného
Centrálnym depozitárom cenných papierov a podľa zoznamu akcionárov potvrdeného štatutármi
Falck Emergency a.s.:

a)

KPR Health Invest a.s. so sídlom Bohuslava Martinú 1038/20, Pražské Predmôstí, 500 02
Hradec Králové, Česká Republika, IČ: 050 62 799, zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel B, vložka č. 3479 (ďalej len ako „KPR Health Invest
a.s.“), ktorá vlastní 16 kusov kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou
1000,-EUR a 6 kusov kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou 100,-EUR,
čo predstavuje 49,11 % účasť na základnom imaní Falck Emergency a čomu v zmysle článku
VI. ods. 7 Stanov zodpovedá 49,11% hlasov na valnom zhromaždení Falck Emergency:

Falck SK a.s. so sídlom Galvániho ul. 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 35 970 413, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3767/B (ďalej len ako
„Falck SK a.s.“), ktorá vlastní 17 kusov kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou
hodnotou 1000,-EUR a 2 kusy kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou
100,-EUR, čo predstavuje 50,89 % účasť na základnom imaní Falck Emergency a čomu
vzmysle článku VI. ods. 7 Stanov zodpovedá 50,89 % hlasov na valnom zhromaždení Falck
Emergency.

11.4.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

a)

b)

c)

d)

neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti Falck Emergency a.s. inak,
ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Falck
Emergency a.s.,

neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania
spoločnosti Falck Emergency a.s. alebo inej činnosti v: ako 25% inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva vlastníctva akcií spoločnosti Falck Emergency a.s.,
neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť Falck Emergency
a.s. inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jej akcií,

akcionármi Falck Emergency a.s. sú KPR Health Invest a.s. a Falck SK a.s.,Advokát dospel k záveru, že:

a)

b)

spoločnosť KPR Health Invest a.s. vzhľadom na svoj 49,11% podiel v spoločnosti Falck
Emergency a.s. čiastočne ovláda a kontroluje spoločnosť Falck Emergency a.s., to vrátane
výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných
orgánov a na základe nepriameho 49,11 % podielu čiastočne ovláda i Partnera VS, ato
vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho
príslušných orgánov, a

spoločnosť Falck SK a.s. vzhľadom na svoj 50,89 % podiel v spoločnosti Falck Emergency a.s.
čiastočne ovláda a kontroluje spoločnosť Falck Emergency a.s., to vrátane výkonu hlasovacích
práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov a na základe
nepriameho 50,89 % podielu čiastočne ovláda i Partnera VS, a to vrátane výkonu hlasovacích
práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov.
1I.5 Popis štruktúry do úrovne 4.

11.5.1 Akcionári KPR Health Invest a.s.

Podľa výpisu KPR Health Invest z Obchodného registra (Obchodní rejstňík) Krajského súdu v Hradci
Králové vydaného ku dňu 22.06.2017 je táto akciovou spoločnosťou zriadenou podľa práva Českej
republiky. Jej základné imanie vo výške 2 000 000,-Kč je splatené v celej výške, pričom je tvorené 4
kusmi kmeňových listinných akcií na meno, smenovitou hodnotou 500 000,-EUR. Jediným
akcionárom KPR Health Invest je podľa uvedeného výpisu, ako ipodľa zoznamu akcionárov
potvrdeným spoločnosťou KPR Health Invest RNDr. Karel Matyska, CSc., narodený 29.6.1958, bytom
Renoirova 649/10, 152 00 Praha, Hlubočepy, Česká republika, štátna príslušnosť Českej republiky
(ďalej len „RNDr. Karel Matyska, CSc.“).

1.5.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti KPR Health Invest a.s.
inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti KPR
Health Invest a.s.,

b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania
spoločnosti KPR Health Invest a.s. alebo inej činnosti väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva vlastníctva akcií spoločnosti KPR Health Invest a.s.,

c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť KPR Health Invest
a.s. inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jej akcií,

d) jediným akcionárom spoločnosti KPR Health Invest a.s. je RNDr. Karel Matyska, CSc.,

Advokát dospel k záveru, že RNDr. Karel Matyska, CSc. vzhľadom na svoj 100% podiel v spoločnosti
KPR Health Invest a.s. priamo ovláda a kontroluje spoločnosť KPR Health Invest a.s.,to vrátane
výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov
a na základe nepriameho 49,11 % podielu čiastočne ovláda i Partnera VS, ato vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov, a teda že
podľa 86a (1) a ods.1 AML zákona je konečným užívateľom výhod Partnera VS.

11.5.3 Akcionári Falck SK a.s.

Podľa výpisu Falck SK a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava | vydaného ku dňu
28.06.2017 je táto akciovou spoločnosťou zriadenou podľa práva Slovenskej republiky, ktorej akcie
nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Jej základné imanie vo výške 1 660 000,-EUR je
splatené vcelej výške, pričom je tvorené 2000 kusmi kmeňových listinných akcií na meno,
s menovitou hodnotou 830,-EUR, pričom akcionármi Falck SK a.s. je podľa zoznamu akcionárov
vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov:

a) lng. Ivo Krpelan, dátum narodenia 12.07.1973, trvale bytom Rybná 1065/13, Praha, Staré
Mšsto, Česká republika („Ing. Ivo Krpelan“), vlastniaci spolu 50 kusov akcií v celkovej
nominálnej hodnote 41 500 EUR, predstavujúcich 2,5% podiel na základnom imaní Falck SK
a.s., čomu v zmysle článku VI. ods. 7 Stanov zodpovedá 2,5 % hlasovacích práv v na valnom
zhromaždení Falck Falck SK a.s., a

b) spoločnosť FALCK DANMARK A/S, so sídlom Falckhuset Polititorvet 1, 1567 Kodaň V, Dánske
Kráľovstvo (ďalej len ako „FALCK DANMARK A/S“), ktorá vlastní spolu 1950 kusov
kmeňových listinných akcií na meno, vcelkovej nominálnej hodnote 1 618 500 EUR čo
predstavuje 97,5 % účasť na základnom imaní Falck SK a.s. a čomu v zmysle článku VI. ods. 7
Stanov zodpovedá 97,5 % hlasov na valnom zhromaždení Falck SK a.s.

1.5.4 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:
a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti Falck SK a.s inak, ako
prostredníctvom priarneho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Falck SK a.s.,

b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania
spoločnosti Falck SK a.s. alebo inej činnosti väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Falck SK a.s,,

c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť Falck SK a.s. inak,
ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jej akcií,

d) akcionármi spoločnosti Falck SK a.s. sú Ing. Ivo Krpelan a FALCK DANMARK A/S,

Advokát dospel k záveru, že:

aa) Ing. Ivo Krpelan vzhľadom na svoj 2,5% podiel v spoločnosti Falck SK a.s. čiastočne ovláda
a kontroluje spoločnosť Falck SK a.s., to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov a na základe nepriameho 1,27 % podielu
čiastočne ovláda i Partnera VS, ato vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov. Vzhľadom na veľkosť svojho nepriameho
podielu na Partnerovi VS, ktorý nedosahuje hranicu 25% sa teda Ing. Ivo Krpelan vzmysle 8 6a
ods.1 písm. a) AML zákona nepovažuje za konečného užívateľa výhod Partnera VS, Advokát však
dospel k záveru, že Ing. Ivo Krpelan sa považuje za konečného užívateľa výhod v zmysle ust. 86a
ods.3 AML zákona, nakoľko z Dokumentácie vyplynulo, že pri výkone akcionárskych práv na
valných zhromaždeniach spoločnosti Falck SK a.s. koná vzhode/spoločným postupom s jej
väčšinovým akcionárom, spoločnosťou FALCK DANMARK A/S.

ab) FALCK DANMARK A/S vzhľadom na svoj 97,50 % podiel v spoločnosti Falck SK a.s. čiastočne
ovláda akontroluje spoločnosť Falck SK a.s.,to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov a na základe nepriameho
49,62 % podielu čiastočne ovláda i Partnera VS, ato vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov,

1.6 Popis štruktúry do úrovne 5.

II.6.1 Podľa úradne osvedčeného výpisu FALCK DANMARK A/S z Obchodného registra ( Danish
Business Authority) vydaného ku dňu 14.06.2017 je táto akciovou spoločnosťou zriadenou podľa
práva Dánskeho kráľovstva. Jej základné imanie je vo výške 88 000 000 DKK. Jediným akcionárom
FALCK DANMARK A/S je podľa uvedeného výpisu, ako i podľa zoznamu akcionárov potvrdeným
štatutármi spoločnosti FALCK DANMARK A/S spoločnosť FALCK A/S, so sídlom Falckhuset Polititorvet
1, 1567 Kodaň V, Dánske Kráľovstvo (ďalej len ako „FALCK A/S“) vlastniaca 100% účasť na základnom
imaní FALCK DANMARK A/S, čo predstavuje 100% hlasov na jej valnom zhromaždení.

1.6.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti FALCK DANMARK A/S
inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií,

b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania
spoločnosti FALCK DANMARK A/S alebo inej činnosti v: ako 25% inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti FALCK DANMARK
AJS,

c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosti FALCK DANMARK
AJS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jej akcií,

d) jediným akcionárom spoločnosti FALCK DANMARK AJ/S je FALCK A/S,


Advokát dospel k záveru, že FALCK A/S vzhľadom na svoj 100% podiel v spoločnosti FALCK DANMARK
A/S priamo ovláda a kontroluje spoločnosť FALCK DANMARK A/S, to vrátane výkonu hlasovacích práv
a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov a na základe nepriameho
49,62 % podielu čiastočne ovláda i Partnera VS, ato vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov.

II.7 Popis štruktúry do úrovne 6.
1.7.1 Podľa úradne osvedčeného výpisu FALCK A/S z Obchodného registra (Danish Business
Authority) vydaného ku dňu 20.06.2017 je táto akciovou spoločnosťou zriadenou podľa práva
Dánskeho kráľovstva. Jej základné imanie je vo výške 81 445 955 DKK. Najväčšími akcionármi
spoločnosti FALCK A/S sú podľa uvedeného výpisu, ako i podľa zoznamu akcionárov potvrdeným
štatutármi spoločnosti FALCK A/S:

- spoločnosť LIBERATIO A/S, so sídlom Oslo Plads 16,3rd floor left, 2100 Kodaň ©, Dánske
Kráľovstvo („LIBERATIO A/S“), vlastniaca 10,26 % účasť na základnom imaní FALCK A/S, čo
predstavuje 10,26% hlasov na jej valnom zhromaždení,

- > spoločnosť KIRKBI INVEST A/S, so sídlom Koldingvej 2, 7190 Billund, Dánske Kráľovstvo
(„KIRKBI INVEST A/5“), vlastniaca 27,75% účasť na základnom imaní FALCK A/S, čo
predstavuje 27,75% hlasov na jej valnom zhromaždení,

- spoločnosť LUNDBECKFOND INVEST A/S, so sídlom Scherfigsvej 7, 2100 Kodaň ©, Dánske
Kráľovstvo, (ďalej len ako „LUNDBECKFOND INVEST A/S“) vlastniaca 57,42% účasť na
základnom imaní FALCK A/S, čo predstavuje 57,42% hlasov na jej valnom zhromaždení.

Ďalšími akcionármi FALCK A/S sú osoby, ktoré spolu vlastnia 4,57%-tnú účasť na základnom imaní
FALCK A/S (ďalej len „Menšinoví akcionári“) predstavujúcu 4,57% hlasov na jej valnom zhromaždení
a teda nepriamy podiel na Partnerovi VS približne 2,27%.11.7.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti FALCK A/S inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií FALCK A/S,

b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania
spoločnosti FALCK A/S alebo inej činnosti väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti FALCK A/S,

c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť FALCK A/S inak,
ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jej akcií,

d) najväčšími akcionármi spoločnosti FALCK A/S sú spoločnosti LIBERATIO A/S, KIRKBI INVEST
A/S aLUNDBECKFOND INVEST A/S aneexistuje dohoda medzi týmito akcionármi
a Menšinovými akcionármi a/alebo ktorýmkoľvek z nich, na základe ktorej by Menšinoví
akcionári i a/alebo ktorýkoľvek z nich mohli mať vplyv na FALCK S/S nad rámec svojho
priameho podielu na FALCK A/S,

Advokát dospel k záveru, že LUNDBECKFOND INVEST A/S vzhľadom na svoj 57,42% podiel
v spoločnosti FALCK A/S čiastočne ovláda a kontroluje spoločnosť FALCK A/S, to vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jej príslušných orgánov a na základe
nepriameho 28,49 % podielu čiastočne ovláda i Partnera VS, a to vrátane výkonu hlasovacích práv.
a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov. Vzhľadom na zistenia
podľa Dokumentácie a závery uvedené vyššie, na účely určenia konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora nie je relevantný nepriamy podiel akcionárov LIBERATIO A/S a KIRKBI INVEST AS,
ani Menšinových akcionárov na Partnerovi VS, nakoľko nijaký z nich nie je podľa AML zákona
kvalifikovaný ako konečný užívateľ výhod Partnera VS.

II.7 Popis štruktúry do úrovne 7.
11.7.1 Podľa výpisu LUNDBECKFOND INVEST A/S z Obchodného registra (Danish Business Authority)
vydaného ku dňu 12.04.2017 je táto akciovou spoločnosťou zriadenou podľa práva Dánskeho
kráľovstva. Jej základné imanie je vo výške 450 000 000 DKK. Jediným akcionárom spoločnosti
LUNDBECKFOND INVEST A/S je podľa uvedeného výpisu, ako ipodľa zoznamu akcionárov
potvrdeného štatutármi spoločnosti nadácia LUNDBECKFONDEN, so sídlom Scherfigsvej 7, 2100,
Kodaň ©, Dánske Kráľovstvo, Reg. číslo spoločnosti (CVR). 11814913 vlastniaca 100% účasť na
základnom imaní LUNDBECKFOND INVEST A/S, čo predstavuje 100% hlasov na jej valnom
zhromaždení.

1.7.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST
A/S inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti
LUNDBECKFOND INVEST A/S,

b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania
spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST A/S alebo inej činnosti väčší ako 25% inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti LUNDBECKFOND
INVEST A/S,

c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosti LUNDBECKFOND
INVEST A/S inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jej akcií,

d) jediným akcionárom spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST A/S je nadácia LUNDBECKFONDEN,

Advokát dospel k záveru, že nadácia LUNDBECKFONDEN vzhľadom na svoj 100% podiel v spoločnosti
LUNDBECKFOND INVEST A/S priamo ovláda a kontroluje spoločnosť LUNDBECKFOND INVEST A/S, to
vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných
orgánov a na základe nepriameho 28,49% podielu čiastočne ovláda i Partnera VS, a to vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov.

II.7 Popis štruktúry do úrovne 8.

1.7.1 Podľa výpisu LUNDBECKFONDEN z Obchodného registra (Danish Business Authority) vydaného
ku dňu 23.06.2017 je táto nadáciou zriadenou podľa práva Dánskeho kráľovstva, so sídlom
Scherfigsvej 7, 2100, Kodaň ©, Dánske Kráľovstvo. Jej základné imanie je vo výške 2 888 000 000 DKK.
Vzhľadom na skutočnosť, že LUNDBECKFONDEN nemá vlastníkov, spoločníkov, ani akcionárov, je
vzmysle dánskeho práva považovaná za entitu, ktorá „sama seba vlastní a riadi“, pričom v nej žiadna
osoba nemá vlastnícky podiel, dospel Advokát k záveru, že vzmysle právneho poriadku Slovenskej
republiky možno LUNDBECKFONDEN považovať za združenie majetku.

11.7.2 S poukazom na znenie 86a AML zákona v spojení so zistenými skutočnosťami, že:

a) zakladateľka LUNDBECKFONDEN ku dňu vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu nežije,

b) Articles a Statutes Nadácie, ako iVýročná správa Nadácie za rok 2016 určujú budúcich
príjemcov prostriedkov Nadácie:

c) jedinými orgánmi Nadácie sú Board of Trustees a Management Board a všetci členovia týchto
orgánov vzmysle platného výpisu LUNDBECKFONDEN z obchodného registra sú uvedení
v prílohe č.2:

d) funkcia členov Board of Trustees a Management Board uvedených vplatnom výpise
z Obchodného registra v zmysle čestného vyhlásenia LUNDBECKFONDEN ku dňu 29.06.2017
trvá:

e) managementom LUNDBECKFONDEN je Board of Trustees, ktorý ju riadi:

f) okrem členov Board of Trustees neexistuje žiaden orgán, ani fyzická osoba, ktorá by mala
právo vymenovať/inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný
orgán LUNDBECKFONDEN alebo ich člena:


g) žiadna osoba nemá nárok na najmenej 25% prostriedkov Nadácie, a to ani jednotlivo ani
spoločne a Nadácia nemá vedomosť o tom, že by akékoľvek osoby, ktoré dostali prostriedky
Nadácie konali v zhode,

h) Vmene LUNDBECKFONDEN konajú a podpisujú vždy (i) spoločne predseda azástupca
predsedu Board of Trustees, alebo (ii) spoločne predseda Board of Trustees a Chief Executive.
Officer, alebo (iii) spoločne zástupca predsedu Board of Trustees a Chief Executive Officer,
alebo (iv) všetci členovia Board of Trustees,

dospel Advokát k záveru, že podľa 86a ods. 1), písm. c) odst. 2 a 3 AML zákona je konečným
užívateľom výhod Partnera VS každý člen orgánov LUNDBECKFONDEN, teda každý člen Board of
Trustees a Chief Executive Officer nadácie LUNDBECKFONDEN, t.j. osoby uvedené v prílohe č.2 tohto
dokumentu.

11.
IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VS

1.1 Vzhľadom skutočností zistené z Dokumentácie Advokát identifikoval ako konečných užívateľov
Partnera VS nasledovné osoby:

a) RNDr. Karel Matyska, CSc., narodený 29.6.1958, trvale bytom Renoirova 649/10, 152 00
Praha, Hlubočepy, Česká republika štátna príslušnosť Českej republiky, ktorého totožnosť
bola zistená podľa platného OP 2015198097, ktorý nie je verejným funkcionárom, ktorý
z dôvodov uvedených v ods. Il.5.1 a l.5.2 vyššie, t.j. na základe svojho nepriameho 49,11 %
podielu čiastočne ovláda Partnera VS, ato vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov,

b) Ing. Ivo Krpelan, dátum narodenia 12.07.1973, trvale bytom Rybná 1065/13, 110 01 Praha,
Staré Mšsto, Česká republika, štátna príslušnosť Českej republiky, ktorého totožnosť bola
zistená podľa platného OP 2023139648, ktorý nie je verejným funkcionárom, ktorý z dôvodov
uvedených vods. Il.5.3 a ll.5.4 písm.) aa) vyššie, t.j. na základe toho, že sinou osobou
(spoločnosťou FALCK DANMARK A/S) konajúcou s ním v zhode/spoločným postupom spíňa
niektoré z kritérií uvedených v 86a ods.1 písm. a) AML zákona,

c) členovia orgánov LUNDBECKFONDEN uvedení v prílohe č.2 tohto Verifikačného dokumentu
z dôvodov uvedených v ods. II.7.2 vyššie.

IV.
RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VS

IV.1 Internú riadiacu štruktúru Partnera VS tvoria:

a) jej jediný spoločník uvedený v ods. 1.2.1 vyššie, t.j. Falck Healthcare a.s.,

b) jej konatelia — t.j. Ing. Ivo Krpelan, dátum narodenia 12.07.1973, trvale bytom Rybná
1065/13, 110 01 Praha 1, Česká republika a LEK. Waldemar Krzysztof Kmiecik, MPH., MSC,
dátum narodenia 17.01.1964, bytom Konopná 3200/3, 900 25 Chorvátsky Grob,

pričom spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti je: „V mene spoločnosti sú

oprávnení konať a podpisovať konatelia len spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že

k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho

sa konateľa pripojí tento konateľ svoj podpis.“

IV.2 Externú riadiacu štruktúra Partnera VS tvoria:

a) Ivo Krpelan, regionálny riaditeľ CEE, narodený 12.07.1973, trvale bytom Rybná 1065/13,
Praha 1, 110 01 Česká republika, štátna príslušnosť Českej republiky, bez verejnej funkcie:

b) Slavomír Sabol, finančný riaditeľ CEE, narodený 04.01.1977, trvale bytom Slovenská 90, 080
01 Prešov, štátna príslušnosť Slovenskej republiky, bez verejnej funkcie:
c) Roman Závodský, business development director, narodený 08.05.1977, trvale bytom Jasná
9/A, 903 01 Senec, štátna príslušnosť Slovenskej republiky, bez verejnej funkcie:

d) Igor Chachaľák, technický riaditeľ, narodený 26.12.1970 trvale bytom Rača 9940, 831 53
Bratislava 34, štátna príslušnosť Slovenskej republiky, bez verejnej funkcie:

e) Kamila Kudličková, riaditeľ odboru ľudských zdrojov, narodená 25.04.1969, trvale bytom
Palisády 32, 811 06 Bratislava, štátna príslušnosť Slovenskej republiky, bez verejnej funkcie.

V.
ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE,
KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VS
Žiadne osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti Falck Pharma s.r.o.
nevykonávajú verejnú funkciu v Slovenskej republike (v zmysle definície podľa ústavného zákona č.
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov).

v.
VYHLÁSENIE V ZMYSLE 811 ODS.5 PÍSM. e) ZÁKONA Č. 315/2016 Z.z.
Podpísaná Mgr. Kristína Drábiková, advokát týmto vyhlasujem, že vyššie uvedené skutočnosti

zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 14.07.2017

SA

Mgr. Kristína Drábiková, advokát

10

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×