Priame rokovacie konanie

Poskytovanie implementačných služieb a služieb podpory a údržby pre IS Status a IS Status DFT


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Vyhlásené:
5. August 2016
Vestník:
151/2016
Predpoklad uzatvorenia v:
Dátum neuvedený
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
156 000,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
CGI Slovakia s. r. o.
IČO:
35760273

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Vysvetlenie:

Servisné služby sú potrebné pre systémy IS Status a IS Status DFT, ktoré boli vytvorené na základe špecifických požiadaviek NBS spoločnosťou Logica Slovakia s.r.o. (v roku 2013 nastala zmena obchodného mena na CGI Slovakia s.r.o.). Vzhľadom na doteraz poskytovanú dĺžku služby (od roku 1999), rozsah implementácie IS Status a IS Status DFT, existenciu autorských práv k implementácií IS Status a IS Status DFT, špecifickosť doposiaľ vykonávaných prác resp. služieb vykonávaných spoločnosťou CGI Slovakia s.r.o. je zrejmé, že zazmluvnením iného subjektu by obstarávaná služba nemohla byť NBS poskytnutá (aj s ohľadom na požadovaný termín plnenia do 31.12.2016).

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×