Priame rokovacie konanie

Ochranný oblek


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Vyhlásené:
21. December 2020
Vestník:
267/2020
Predpoklad uzatvorenia v:
29. December 2020
Typ:
Tovary
Odhadovaná suma:
219 600,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
KORAKO plus, s. r. o.
IČO:
43959954

Odôvodnenie:

Druh postupu:

Podmienka použitia priameho rokovacieho konania: zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením

Vysvetlenie:

Priame rokovacie konanie § 81 písm. c) zákona sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením. V nadväznosti na neustále sa zvyšujúcu hrozbu ochorení a úmrtí obyvateľstva na COVID-19 vo svete a v rámci štátov Európskej únie verejný obstarávateľ musel pristúpiť k mimoriadnym opatreniam a nákupom ochranných prostriedkov pre záchranárov a lekárov - posádok ZZS BA, nakoľko enormne stúpla spotreba ochranných oblekov a všetky zásoby boli vyčerpané. Vzhľadom k tomu, že neboli ochranné pomôcky zabezpečené zo strany Ministerstva zdravotníctva SR ani zo strany Štátnych hmotných rezerv v dostatočnom množstve kusov a v nemožnosti ich okamžitého naskladnenia, obstarávateľ pristúpil aj k samostatným nákupom.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×