Priame rokovacie konanie

Infúzne dávkovače a pumpy (Infúzna technika)


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
Vyhlásené:
1. Apríl 2020
Vestník:
72/2020
Predpoklad uzatvorenia v:
1. Apríl 2020
Typ:
Tovary
Odhadovaná suma:
101 266,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
UNOTECH, spol. s r.o.
IČO:
31424562

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 115 ods. 1 písm. c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 109 až 111 alebo § 112 až 114, alebo

Vysvetlenie:

Priame rokovacie konanie (PRK) z dôvodu šírenia sa ochorení koronavírusom je možné použiť len v prípade ak: - je vyhlásené ohrozenie verejného zdravia II. stupňa (bola vyhlásená mimoriadna situácia od 06:00 hod. 12.03.2020), - a predmet zákazky sa týka priamo jednej z činností nevyhnutných pre boj s týmto ochorením, resp. s jeho šírením (prístroje sú nevyhnutné pre pre zriadenie lôžok s určením pre pacientov s diagnostikovaným COVID 19 s vážnejším alebo ťažkým priebehom choroby. Obe podmienky musia byť splnené súčasne. Sú preukázateľne splnené podmienky pre použitie PRK, zákazka na dodanie tovaru sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×