Priame rokovacie konanie

Tvárové rúška a respirátory FFP3


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Vyhlásené:
24. Marec 2020
Vestník:
66/2020
Predpoklad uzatvorenia v:
24. Marec 2020
Typ:
Tovary
Odhadovaná suma:
189 120,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
RELATIONS CONSULTING, s. r. o.
IČO:
45991189

Odôvodnenie:

Druh postupu:

Podmienka použitia priameho rokovacieho konania: zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením

Vysvetlenie:

Zákazka sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením. V nadväznosti na neustále sa zvyšujúcu hrozbu ochorení a úmrtí obyvateľstva na COVID-19 vo svete a v rámci štátov Európskej únie verejný obstarávateľ musel pristúpiť k mimoriadnym opatreniam a nákupom ochranných prostriedkov pre záchranárov a lekárov - posádok ZZS BA. Vzhľadom k tomu, že neboli ochranné pomôcky zabezpečené zo strany Ministerstva zdravotníctva SR ani zo strany Štátnych hmotných rezerv, verejný obstarávateľ pristúpil k nákupu samostatne. Pred použitím Priameho rokovacieho konania použil verejný obstarávateľ aj postup zadania v zmysle § 109-111 teda prostredníctvom EKS, kde dňa 27.02.2020 vyhlásil zákazku na nákup respirátorov FFP3 v počte kusov 2400 spolu s filtrami, no obstarávanie bolo zrušené, nakoľko nebola predložená ani jedna ponuka.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×