Priame rokovacie konanie

Nákup respirátorov a medic rúška


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
Vyhlásené:
23. Marec 2020
Vestník:
65/2020
Predpoklad uzatvorenia v:
23. Marec 2020
Typ:
Tovary
Odhadovaná suma:
82 900,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
Igor Bujdoš SMB
IČO:
52962873

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 115 ods. 1 písm. c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 109 až 111 alebo § 112 až 114, alebo

Vysvetlenie:

V nadväznosti na neustále sa zvyšujúcu hrozbu ochorení a úmrtí obyvateľstva na COVID-19 vo svete a v rámci štátov Európskej únie, SŠHR SR iniciatívne pristúpila v súčinnosti najmä s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k predloženiu návrhu opatrenia na zabezpečenie riešenia možnej pandémie s dôrazom na epidémiu spôsobenú COVID-19. Verejný obstarávateľ zadáva zákazku podľa § 115 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 96 z 27. februára 2020 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 99 z 3. marca 2020. Súčasne dňa 11.3.2020 Vláda SR oznámila, že od nasledovného dňa bude na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia. Verejný obstarávateľ sa rozhodol pristúpiť k priamemu rokovaciemu konaniu po oslovení množstva relevantných dodávateľov, berúc do úvahy dramaticky a každým dňom sa znižujúce zásoby ochranných pomôcok. Pokračovanie odôvodnenia sa nachádza v časti VI.3)

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×