Priame rokovacie konanie

Nákup osobných motorových vozidiel so servisom.


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Vyhlásené:
10. December 2018
Vestník:
242/2018
Predpoklad uzatvorenia v:
Dátum neuvedený
Typ:
Tovary
Odhadovaná suma:
200 000,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
IČO:
31319459
Názov:
IMPA Bratislava, a.s.
IČO:
35731851
Názov:
Todos Bratislava s.r.o.
IČO:
31319823

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 116 písm. b) v postupe podľa § 113 a 114 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia

Vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ zrušil verejné obstarávanie (16523 - IPT) v súlade § 57 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu, že nedostal ani jednu ponuku. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 116 zákona o verejnom obstarávaní a to z dôvodu, že v postupe podľa § 113 a 114 zákona o verejnom obstarávaní nebola predložená ani jedna ponuka a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia t. z. vyzve na rokovanie viacerých vybraných záujemcov, s ktorými bude rokovať o podmienkach zmluvy.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×