Priame rokovacie konanie

Poskytnutie komplexných vzdelávacích služieb v oblasti celoživotného vzdelávania vo vybraných vzdelávacích programoch


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Vyhlásené:
12. August 2016
Vestník:
156/2016
Predpoklad uzatvorenia v:
Dátum neuvedený
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
4 511 808,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
Duálna akadémia, z.z.p.o.
IČO:
50073893

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Vysvetlenie:

Subjekt Duálna akadémia, z.z.p.o. poskytuje akreditované vzdelávanie v nemodulovej forme vo všetkých vzdelávacích programoch a to v stanovenom rozsahu a je jediným dodávateľom na trhu, ktorý disponuje požadovanými a platnými akreditáciami vydanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky podľa zákona 568/2009 Z . z. zákona o celoživotnom vzdelávaní v požadovanom rozsahu. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že neexistuje iná primeraná alternatíva zabezpečenia realizácie daných vzdelávacích programov, prostredníctvom ktorej by bolo možné naplniť stanovené ciele. Nakoľko dodávateľ je jediným subjektom disponujúci požadovanými akreditáciami , sú naplnené podmienky na zadanie zákazky dodávateľovi priamym rokovacím konaním.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×