Osoba

Ing. Jozef Horniak


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Jozef Horniak
Adresa:
Tatranská ul. 63 Levice 934 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
61 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
6
Aktívne na UVOstat.sk:
4
Obstarávaní:
75
Zmlúv:
79
V celkovej hodnote:
28,617,494 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. 36524735 Áno
Ing. Jozef Horniak - VIALLE 34278532 Áno
VIALLE PLUS, s.r.o. 36532975 Áno
Hydromeliorácie a.s. 31410031 Áno
VIALE, s.r.o. 36567795 Nie
Plastmont - SK, s.r.o. 34139362 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. 36524735 Áno
Ing. Jozef Horniak - VIALLE 34278532 Áno
VIALLE PLUS, s.r.o. 36532975 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Pracie a ďalšie súvisiace služby v špeciálnej práčovni obj. 803:V1 165,440 EUR 25. August 2014
Mesto Levice Prevádzkovanie pohrebísk v meste Levice a MČ a údržba zelene na pohrebiskách v MČ Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar 202,602 EUR 7. Apríl 2016
Obec Nýrovce Zberný dvor Nýrovce 206,921 EUR 12. Október 2016
Obec Tehla Revitalizácia obce Tehla 123,579 EUR 12. Máj 2016
Obec Dubník Revitalizácia obce Dubník 697,000 EUR 10. Júl 2015
Obec Nový Tekov OPRAVA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE NOVÝ TEKOV 95,837 EUR 9. Júl 2015
Obec Ipeľský Sokolec IPEĽSKÝ SOKOLEC - ODVODŇOVACIE PRIEKOPY V OBCI 76,857 EUR 12. Február 2015
Obec Horná Seč Novostavba chodníka 27,003 EUR 29. Jún 2017
Obec Demandice Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Demandice (VO2) 118,494 EUR 10. Júl 2017
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Zabezpečenie externých upratovacích a čistiacich služieb kancelárskych a prevádzkových priestorov 61,969 EUR 4. Január 2018
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Zabezpečenie externých upratovacích a čistiacich služieb kancelárskych a prevádzkových priestorov 84,161 EUR 4. Január 2018
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Zabezpečenie externých upratovacích a čistiacich služieb kancelárskych a prevádzkových priestorov 121,743 EUR 4. Január 2018
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Zabezpečenie externých upratovacích a čistiacich služieb kancelárskych a prevádzkových priestorov 178,054 EUR 4. Január 2018
Mesto Levice Komunitné centrum – Ladislavov dvor 147,494 EUR 14. Marec 2018
Obec Kalná nad Hronom Trhové miesto v parkovej úprave 117,885 EUR 3. Júl 2015
Obec Veľké Vozokany Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Veľké Vozokany 150,363 EUR 10. Máj 2016
Obec Rybník Zlepšenie energetickej hospodárnosti telocvične pri ZŠ Rybník 65,611 EUR 3. November 2014
Obec Nemčice Obnova miestnych komunikácií 167,138 EUR 30. September 2014
Obec Tekovské Lužany ZBER, ODVOZ A ZNEŠKODNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ÚZEMÍ OBCE TEKOVSKÉ LUŽANY 47,399 EUR 7. Máj 2015
Obec Kubáňovo Oprava kultúrneho domu v obci Kubáňovo 91,450 EUR 31. Marec 2016
Obec Pohronský Ruskov Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Pohronský Ruskov - stavebná časť 79,381 EUR 8. August 2014
Obec Žemliare Rekonštrukcia hlavnej ulice /úsek 1/ 80,801 EUR 3. Júl 2017
Mesto Levice Stavebné úpravy vybraných chodníkov v meste Levice 269,166 EUR 19. September 2018
Mesto Levice Kosba vybraných trávnatých plôch v meste 27,082 EUR 14. Apríl 2020
Obec Nemčiňany Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie ul.Školská Nemčiňany 94,214 EUR 2. Február 2016
Obec Kukučínov Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Kukučínov 39,616 EUR 15. Jún 2016
Nitriansky samosprávny kraj Rekonštrukcia obvodového plášťa pavilonu A- bleskozvod- SOŠ Levice 76,960 EUR 6. Jún 2014
Mesto Levice Údržba zelene vo vybratých častiach mesta 18,606 EUR 16. Jún 2014
Obec Vyhne Zberný dvor Vyhne 74,756 EUR 7. December 2016
Mesto Levice Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Okružná ul. Levice 301,750 EUR 6. Júl 2017
Obec Veľké Ludince Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince 311,452 EUR 20. Marec 2018
Obec Banská Belá Revitalizácia verejných priestranstiev obce Banská Belá 532,203 EUR 5. Apríl 2018
Nitriansky samosprávny kraj „Stavebné úpravy stravovacej prevádzky Gymnázia Andreja Vrábla, Levice“ 186,900 EUR 4. Máj 2018
Mesto Štúrovo Rekonštrukcia MŠ Družstevný rad 22 272,571 EUR 29. Máj 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesná škola OZ Levice 585,569 EUR 22. Jún 2018
Mesto Levice Kosba vybraných trávnatých plôch 29,083 EUR 1. Apríl 2019
Mesto Štúrovo Zvýšenie kapacity materskej školy na ulici Bartókova v Štúrove 714,147 EUR 31. Máj 2019
Mesto Levice MŠ Okružná 23, Levice - rekonštrukcia a modernizácia pav. C 348,900 EUR 2. September 2019
Obec Kalná nad Hronom Rekonštrukcia potrubných rozvodov – sídl. Juh, Kalná nad Hronom 142,638 EUR 15. Júl 2016
Mesto Levice Parkovacia plocha pre obytný súbor "STRED", Levice 148,000 EUR 22. September 2014
Obec Veľké Kozmálovce Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU a KD obce Veľké Kozmálovce s využitím OZE 126,324 EUR 7. Apríl 2016
Obec Kalná nad Hronom Rekonštrukcia PČS 1- Kalná nad Hronom 49,901 EUR 4. August 2014
Nitriansky samosprávny kraj Rekonštrukcia objektov budov - SOŠ technická Vráble 144,166 EUR 22. November 2016
Mesto Levice PARKOVISKO RYBNÍKY V., LEVICE 269,166 EUR 19. September 2018
Nitriansky samosprávny kraj Kvalitným odborným vzdelaním v SOŠT ZM k dobrému pracovnému miestu - stavebné práce 313,362 EUR 22. November 2018
Obec Nový Tekov Oprava miestnej komunikácie - smer Mochovce Nový Tekov 124,464 EUR 2. Február 2016
Obec Pečenice Oprava miestnych komunikácií v obci Pečenice 58,514 EUR 11. Máj 2016
Obec Pečenice Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Pečenice 118,326 EUR 11. Máj 2016
Obec Rybník Chodník a odvodnenie na Ulici Sv. Anny v obci Rybník 34,485 EUR 12. Marec 2015
Obec Zbrojníky Revitalizácia chodníkov a autobusových zastávok obce Zbrojníky. 69,108 EUR 26. Február 2016
Mesto Levice Rekultivácia skládky stavebného a inertného odpadu Vápnik - Malý Kiar 166,667 EUR 16. Júl 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Levice OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu 374,833 EUR 21. Marec 2019
Obec Bardoňovo Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bardoňovo 82,810 EUR 23. Február 2016
Obec Bardoňovo Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bardoňovo 48,672 EUR 23. Február 2016
Obec Málaš Chodník v obci Málaš 73,393 EUR 11. Máj 2016
Obec Pohronský Ruskov Sanácia ilegálnych skládok odpadu Pohronský Ruskov 83,125 EUR 18. Október 2016
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Zabezpečenie externých upratovacích a čistiacich služieb kancelárskych a prevádzkových priestorov 1,133,839 EUR 25. November 2015
Mesto Levice Okružná križovatka v Leviciach na ceste III/5101 v km 53,040 429,665 EUR 2. December 2016
Obec Rybník Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Rybník 247,651 EUR 12. Marec 2018
Obec Starý Tekov Stavebné úpravy za účelom zvýšenia kapacity materskej školy Starý Tekov 141,002 EUR 5. Jún 2018
Mesto Levice Verejnoprospešné služby na úseku prevádzky a údržby pohrebísk v meste Levice a v mestských častiach 89,799 EUR 13. November 2020
Mesto Levice Poskytovanie verejnoprospešných služieb na úseku odpadového hospodárstva 6,888,250 EUR 25. November 2020
Obec Lok Výstavba oddychovej zóny v parku v obci Lok 82,109 EUR 22. Február 2016
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Obnova fasády budovy Gymnázia Pierra de Coubertina 263,855 EUR 13. August 2015
Mesto Levice Prevádzkovanie a údržba pohrebísk v meste Levice a mestských častiach a údržba verej. zelene a verej. priestranstiev v MČ 58,559 EUR 5. Máj 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Levice, Duklianske kasárne - zvýšenie energetickej efektívnosti budov 564,954 EUR 12. Jún 2015
Obec Tekovské Lužany Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu na území obce Tekovské Lužany 157,473 EUR 24. November 2016
Obec Dolný Ohaj Výstavba zberného dvor Dolný Ohaj 178,834 EUR 12. September 2017
Obec Kalná nad Hronom Centrum funkčného tréningu v obci Kalná nad Hronom 518,902 EUR 26. Apríl 2019
Mesto Levice Poskytovanie verejnoprospešných služieb na úseku verejnej zelene 2,786,028 EUR 5. November 2020
Mesto Levice Kosba trávnatých plôch 40,667 EUR 16. Február 2018
Obec Čifáre Dom smútku v obci Čifáre 104,046 EUR 17. Február 2016
Mesto Levice Údržba zelene vybraných plôch v meste Levice 9,419 EUR 19. December 2014
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice Rekonštrukcia obvodového plášťa pavilonu A - bleskozvod - SOŠ Levice - doplňujúce stavebné práce 15,262 EUR 3. November 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica VS Vyškovce nad Ipľom, sanácia hrádzového telesa 83,813 EUR 26. Október 2015
Mesto Levice Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Dopravná ul, Levice 235,583 EUR 21. Február 2017
Obec Kalná nad Hronom Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom 194,102 EUR 3. December 2018
Mesto Levice Poskytovanie verejnoprospešných služieb na úseku miestnych komunikácií 4,694,091 EUR 15. Október 2020
Mesto Levice Poskytovanie verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia 281,480 EUR 10. November 2020

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×