Osoba

RNDr. Libor Sadílek


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
RNDr. Libor Sadílek
Adresa:
Zlatá stezka 368 Ústí nad Labem 40321
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
54 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
10
Aktívne na UVOstat.sk:
3
Obstarávaní:
68
Zmlúv:
68
V celkovej hodnote:
17,092,591 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. 36170151 Áno
ELTODO SK, a.s. 46924388 Áno
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 25751018 Nie
ELTODO-CITELUM, s.r.o. 25751018 Nie
ELTODO,a.s. 45274517 Nie
ELTODO, a.s. 45274517 Nie
SAGASTA s.r.o. 04598555 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. 36170151 Áno
ELTODO SK, a.s. 46924388 Áno
NOEN, a.s. 25601598 Nie
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 25751018 Nie
ELTODO-CITELUM, s.r.o. 25751018 Nie
ttc, s.r.o. 31428185 Nie
Osvetlenie a energetické systémy s. r. o. 34145869 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Obec Výčapy - Opatovce Rekonštrukcia verejného osvetlenia 144,796 EUR 12. Október 2015
Mesto Prievidza Rekonštrukcia mestskej športovej haly - osvetlenie 130,897 EUR 10. Máj 2016
Mesto Košice Osvetlenie Dómu sv. Alžbety v Košiciach 287,998 EUR 9. Júl 2014
Obec Brehy Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Brehy 190,684 EUR 9. November 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Výmena a servis meračov fyzikálnych veličín v tuneli Horelica. 48,645 EUR 6. Júl 2015
Obec Veľké Chyndice „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľké Chyndice“ 90,745 EUR 18. Máj 2015
Obec Banský Studenec Modernizácia verejného osvetlenia v obci Banský Studenec 73,958 EUR 9. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup nových zabezpečovacích signalizačných prívesov 223,800 EUR 30. Jún 2016
Obec Štrba Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Štrba I.etapa 197,924 EUR 17. Jún 2014
Obec Pavlovce nad Uhom Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia obce Pavlovce nad Uhom úspornou LED technológiou 417,750 EUR 11. Júl 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa 1,331,704 EUR 1. August 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa 6,716 EUR 31. Marec 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Servis informačného vozíka typ INFV-13/LED v súlade s pokynmi výrobcu, výmena olejov, filtrov a softwarová diagnostika vozíka GAPA GA20-25-Cl, VIN: TK9225232E1PP7050. alebo ekvivalent 9,570 EUR 30. November 2016
Obec Príbelce Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Príbelce 192,001 EUR 9. November 2015
Obec Lemešany Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Lemešany 228,045 EUR 21. December 2015
Obec Mojmírovce Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Mojmírovce 634,459 EUR 30. November 2015
Obec Lomné Modernizácia verejného osvetlenia v obci Lomné 82,378 EUR 14. December 2015
Obec Gemerská Poloma Modernizácia verejného osvetlenia v obci Gemerská Poloma (máj 2015) 95,999 EUR 6. August 2015
Obec Bžany Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bžany 234,000 EUR 21. Máj 2015
Mesto Veľký Krtíš Modernizácia verejného osvetlenia v meste Veľký Krtíš 238,452 EUR 22. December 2015
Obec Klasov Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Klasov 92,007 EUR 13. November 2015
Obec Mengusovce Modernizácia verejného osvetlenia v obci Mengusovce 111,460 EUR 15. December 2015
Obec Zemianske Kostoľany Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany 320,492 EUR 14. December 2015
Obec Smilno Modernizácia verejného osvetlenia v obci Smilno 122,558 EUR 14. December 2015
Obec Štrba Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Štrba 302,615 EUR 28. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup nových zabezpečovacích signalizačných prívesov 767,800 EUR 31. December 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup nových zabezpečovacích signalizačných prívesov 240,000 EUR 25. Január 2017
Obec Bernolákovo Modernizácia verejného osvetlenia v obci Bernolákovo úspornou LED technológiou, vrátane prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia 876,000 EUR 31. Máj 2017
Mesto Považská Bystrica Prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia pre mesto Považská Bystrica 174,386 EUR 28. November 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zabezpečovacie signalizačné prívesy s natáčacím zobrazovacím LED panelom 76,690 EUR 30. September 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Servis informačného vozíka typ INFV-13/LED v súlade s pokynmi výrobcu, výmena olejov, filtrov a softwarová diagnostika vozíka GAPA GA20-25-Cl, VIN: TK9225232E1PP7050. alebo ekvivalent 9,580 EUR 11. December 2017
Obec Pružina Modernizácia verejného osvetlenia v obci Pružina 198,000 EUR 24. November 2014
Obec Obišovce Stavebnoinštalačné práce na stavbe Vy´mena svietidiel verejného osvetlenia, Obišovce. 44,427 EUR 11. August 2014
Obec Cífer Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Cífer 184,142 EUR 25. November 2015
Mesto Stará Turá Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá - II. etapa 743,796 EUR 30. November 2015
Obec Ptrukša Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ptrukša 141,855 EUR 6. Október 2015
Obec Riečka Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Riečka 95,316 EUR 23. Október 2015
Mesto Kráľovský Chlmec Modernizácia verejného osvetlenia v meste Kráľovský Chlmec 198,642 EUR 28. December 2015
Mesto Brezno Obnova verejného osvetlenia v meste Brezne 628,920 EUR 29. December 2015
Mesto Dubnica nad Váhom Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Dubnici nad Váhom 198,592 EUR 29. December 2015
Obec Seňa Zabezpečenie služby verejného osvetlenia – Seňa 43,968 EUR 13. Apríl 2017
Mesto Trstená Modernizácia verejného osvetlenia v meste Trstená úspornou LED technológiou, vrátane prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia 1,400,000 EUR 15. August 2017
Obec Rovinka Modernizácia verejného osvetlenia 286,134 EUR 26. Marec 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Rýchlostná cesta R8 Nitra - križovatka R2, štúdia realizovateľnosti 464,400 EUR 12. Február 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Servis informačného vozíka typ INFV-13/LED v súlade s pokynmi výrobcu, výmena olejov, filtrov a softwarová diagnostika vozíka GAPA GA20-25-Cl, VIN: TK9225232E1PP7050. alebo ekvivalent 9,588 EUR 15. Január 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Úprava a doplnenie tunelového rozhlasu v tuneli Sitina 182,016 EUR 7. Máj 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zabezpečovacie signalizačné prívesy s natáčacím zobrazovacím LED panelom 153,380 EUR 31. Marec 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Servis informačného vozíka typ INFV-13/LED v súlade s pokynmi výrobcu, výmena olejov, filtrov a softwarová diagnostika vozíka GAPA GA20-25-Cl, VIN: TK9225232E1PP7050. alebo ekvivalent 6,400 EUR 22. Apríl 2020
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) Oprava optického kábla 5,738 EUR 22. Jún 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Modernizácia zariadenia núdzového volania SOS. alebo ekvivalent 166,900 EUR 29. Jún 2016
Mesto Spišské Vlachy Verejné osvetlenie 1,996 EUR 27. Júl 2018
OBP, spol. s r.o. Dodávka a montáž svietidiel 110,505 EUR 1. August 2016
Obec Zuberec Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Zuberec 256,210 EUR 21. Október 2015
Obec Nitrianske Sučany Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v Obci Nitrianske Sučany 207,000 EUR 19. Január 2015
Mesto Medzilaborce Modernizácia verejného osvetlenia mesta Medzilaborce 569,577 EUR 29. December 2015
Obec Dolná Súča Obnova verejného osvetlenia Dolná Súča 2 Etapa 125,929 EUR 4. November 2015
Obec Dolný Hričov Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Dolný Hričov 153,965 EUR 14. September 2015
Mesto Považská Bystrica Rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestských častiach mesta Považská Bystrica 238,553 EUR 30. December 2015
Obec Vyšná Polianka Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vyšná Polianka 68,132 EUR 14. December 2015
Obec Bystričany Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bystričany 280,848 EUR 14. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Výkon servisnej činnosti a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - tunel Horelica 371,350 EUR 21. Júl 2015
Obec Veľký Kýr Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia obce Veľký Kýr úspornou LED technológiou 385,350 EUR 1. Jún 2017
Obec Trebatice Modernizácia verejného osvetlenia v obci Trebatice úspornou LED technológiou vrátane jej prevádzky a údržby 172,943 EUR 1. Marec 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zabezpečovacie signalizačné prívesy s natáčacím zobrazovacím LED panelom 766,900 EUR 7. Február 2019
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Realizácia optickej trasy v meste Žilina 2014 na pripojenie stredných škôl do siete SANET. 41,956 EUR 23. Júl 2015
Mesto Považská Bystrica Prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia pre mesto Považská Bystrica. 217,053 EUR 21. Október 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa 8,413 EUR 31. December 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Servis informačného vozíka typ INFV-13/LED v súlade s pokynmi výrobcu, výmena olejov, filtrov a softwarová diagnostika vozíka GAPA GA20-25-Cl, VIN: TK9225232E1PP7050. alebo ekvivalent 9,588 EUR 16. December 2019

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×