Osoba

Dipl. Ing. Davor Rzehak


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Dipl. Ing. Davor Rzehak
Adresa:
Via Pronuovo 22 Cadro CH-6955
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Vek:
77 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
2
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
18
Zmlúv:
18
V celkovej hodnote:
339,955 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
FITTICH ALARM spol. s r.o. 00634743 Áno
Fittich ZA, s.r.o. 36433764 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
FITTICH ALARM spol. s r.o. 00634743 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Náhradné diely pre systém kontrolovaného vstupu 60,683 EUR 12. September 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pohybový detektor 13,333 EUR 1. Jún 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Technika a materiál na ochranu budov 119,289 EUR 20. September 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Náhradné diely pre elektronický zabezpečovací systém 6,325 EUR 11. September 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Náhradné diely pre systém kontrolovaného vstupu 8,325 EUR 12. September 2017
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výkon prehliadok a skúšok, kontrol, pozáručného servisu a opráv, zaškolenie obsluhy pre ochranné systémy EZS, CCTV a EPS 25,241 EUR 17. December 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kamerový zabezpečovací systém 10,558 EUR 9. Marec 2016
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Kontrolná činnosť a pozáručný servis elektrickej požiarnej signalizácie na obdobie rokov 2016-2019 KE 1 1,800 EUR 3. Máj 2016
Ekonomická univerzita v Bratislave odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej požiarnej signalizácie,požiarneho rozhlasu, zabezpečovacej signalizácie 4,917 EUR 13. Október 2017
Ekonomická univerzita v Bratislave odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej požiarnej signalizácie,požiarneho rozhlasu, zabezpečovacej signalizácie 5,748 EUR 19. November 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektrický zabezpečovací systém a prístupový systém 18,999 EUR 16. November 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Náhradné diely pre rôzne elektronické zabezpečovacie systémy 23,325 EUR 11. September 2017
Vojenský historický ústav Servis EPS, EZS ,kamier 0 EUR 4. Apríl 2016
Úrad vlády Slovenskej republiky Nákup komponentov na výmenu nefunkčných častí perimetrickej ochrany areálu 2,579 EUR 16. Február 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Monitor 291 EUR 4. Apríl 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Náhradné diely pre systém kontrolovaného vstupu 33,584 EUR 10. November 2017
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zabezpečovacieho systému a elektrickej požiarnej signalizácie 958 EUR 10. Marec 2016
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Odborné prehliadky, odborné skúšky a kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a elektrickej zabezpečovacej signalizácie 4,000 EUR 9. Február 2017

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×