Osoba

Ing. Karol Takács


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Karol Takács
Adresa:
Rajecká 30 Bratislava 821 07
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
51 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
3
Aktívne na UVOstat.sk:
3
Obstarávaní:
15
Zmlúv:
15
V celkovej hodnote:
6,700,411 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
VERI2, s.r.o. 35806231 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
STORIN plus s.r.o. 47599090 Áno
VERI2, s.r.o. 35806231 Áno
Slovakia Online s.r.o. 31402445 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Monitoring médií so zdravotníckou problematikou 3,816 EUR 17. December 2018
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Dodávanie tematického monitoringu médií 16,080 EUR 17. Február 2020
Slovenská inovačná a energetická agentúra Denný monitoring médií 3,980 EUR 9. December 2016
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Poskytovanie servisných služieb, služieb podpory a technických expertov pre SW vybavenie modulu Search server projektu CAIR pre licenciu VERI2 server na báze IDOL Server pre CAIR 555,000 EUR 13. December 2019
Kancelária prezidenta SR Monitoring médií 6,480 EUR 2. December 2016
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Dodávanie tematického monitoringu médií 4,999 EUR 22. Február 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Upgrade systému MIGRA 750,000 EUR 9. Október 2015
Slovenská inovačná a energetická agentúra Poskytovanie informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov 7,000 EUR 11. Január 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Monitoring médií a analýza mediálnych výstupov 9,540 EUR 29. Máj 2020
Národný bezpečnostný úrad Monitoring médií 23,996 EUR 6. Február 2018
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Monitoring médií. Kvantitatívne a kvalitatívne analýzy mediálnych výstupov 18,288 EUR 24. Február 2017
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Servisné služby, služby podpory a služby technických expertov pre SW vybavenie modulu Search server projektu CAIR -10/2013-D1 NP7 pre licenciu VERI2 server na báze IDOL Server pre CAIR 5,284,750 EUR 28. August 2017
Kancelária prezidenta SR Monitoring médií 6,666 EUR 7. December 2018
Kancelária prezidenta SR Monitoring médií 6,480 EUR 8. December 2017
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Monitoring médií so zdravotníckou problematikou 3,336 EUR 12. Január 2017

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×