Osoba

Marta Hollá


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Marta Hollá
Adresa:
Nesluša 294 Nesluša 02342
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
1
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
53
Zmlúv:
55
V celkovej hodnote:
9,139,511 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
HOLLSTAV, s. r. o. 43823734 Áno
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Obec Budiš Kultúrny dom a Obecný úrad Budiš – zateplenie objektu, stavebné úpravy a sadové úpravy okolia 82,857 EUR 28. Apríl 2016
Mesto Liptovský Mikuláš Stavebné úpravy - rekonštrukcia a modernizácia ul. Okružná Lipt. Mikuláš 59,210 EUR 21. Október 2014
Mesto Púchov Rekonštrukcia námestia pri ZUŠ Púchov 202,300 EUR 30. Júl 2014
Nitriansky samosprávny kraj Rekonštrukcia okien na budove Tribečského múzea v Topoľčanoch 83,880 EUR 16. December 2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Komunikácie a verejné osvetlenie v areáli JLF UK Martin 107,683 EUR 4. Marec 2015
Obec Šuja Vybudovanie cykloturistického chodníka Šuja – Rajec 33,730 EUR 21. Jún 2016
Mesto Prievidza Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom 1,199,000 EUR 30. Apríl 2018
Mesto Šaľa Tematické ihrisko v Šali ako replika historickej pamiatky MAJK 230,000 EUR 18. Marec 2019
Mesto Žiar nad Hronom Revitalizácia vnútrobloky - sadové úpravy 35,431 EUR 6. Máj 2019
Obec Nižný Klátov Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov 32,000 EUR 8. Marec 2016
Obec Horný Kalník Obecný úrad – kultúrno/spoločenské centrum, obnova objektu 139,000 EUR 21. Marec 2016
Obec Chorvátsky Grob Voda, plyn, kanalizácia a zavlažovanie 123,000 EUR 7. Október 2016
Obec Zemianske Kostoľany Revitalizácia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ I. v Zemienskych Kostoľanoch 612,870 EUR 17. August 2015
Mesto Liptovský Mikuláš Križovatka C. I/18 – Demänovská ulica, zvýšenie bezpečnosti chodcov na vyznačených prechodoch 36,384 EUR 24. Október 2014
Banskobystrický samosprávny kraj Gymnázium A.Kmeťa, B.Štiavnica-rekonštrukcia objektu 336,913 EUR 3. December 2015
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Obnova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň Obnova východného krídla 2. etapa – fasády, okná 175,000 EUR 15. August 2016
I.Svätojurská, akciová spoločnosť Rekonštrukcia horárne Biely kríž, Svätý Jur 282,000 EUR 17. Máj 2017
Žilinský samosprávny kraj SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy objektu dielní 85,997 EUR 4. Júl 2017
Obec Dlhá nad Kysucou Výstavba detských ihrísk v obci Dlhá nad Kysucou 90,000 EUR 9. November 2017
Obec Bzince pod Javorinou Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice DHZ 24,625 EUR 4. Jún 2018
Mesto Malacky Rekonštrukcia a prístavba MŠ v Malackách 134,751 EUR 30. September 2016
Mesto Žilina Sadovnícke úpravy základnej školy na Hájiku v Žiline - Dažďová záhrada 42,000 EUR 11. December 2015
Sociálna poisťovňa, ústredie Sociálna poisťovňa, pobočka Veľký Krtíš – obnova časti budovy 50,000 EUR 19. Február 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Chladiaci box Tornaľa 30,887 EUR 24. Marec 2015
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Rekonštrukcia sociálnych zariadení a interiérové úpravy v budove NKÚ 48,241 EUR 3. Máj 2016
Mesto Púchov Stavebné úpravy ZŠ Komenského pre účel zriadenia Materskej školy 137,500 EUR 3. Máj 2016
Mesto Svätý Jur Rekonštrukcia budovy materskej školy 78,600 EUR 12. Máj 2016
Mesto Malacky Rekonštrukcia Ulice F. Kostku v Malackách 44,833 EUR 30. November 2015
Generálny investor Bratislavy (GIB) NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti 258,327 EUR 25. November 2015
Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA Zateplenie strechy, fasády, výmena okien a dverí DSS a RS ROSA 315,293 EUR 1. Júl 2015
Obec Kamenná Poruba Zníženie energetickej náročnosti budovy OU - Kamenná Poruba. 74,400 EUR 24. Máj 2016
Mesto Čadca REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU KYČERKA V MESTE ČADCA 398,916 EUR 4. Júl 2018
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety v Trnave 455,166 EUR 20. September 2018
Obec Oborín Rekonštrukcia verejných priestranstiev obce 67,000 EUR 4. Marec 2016
Mesto Žiar nad Hronom Revitalizácia vnútrobloky - mobiliár 34,940 EUR 6. Máj 2019
Obec Uloža Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu 75,500 EUR 21. Marec 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Sociálne zariadenie Turzovka - stavebné úpravy podkrovia 35,125 EUR 14. September 2015
Obec Stráža Amfiteáter - STRÁŽA 92,033 EUR 12. Apríl 2016
Mesto Liptovský Mikuláš Stavebné úpravy ul. Partizánov Liptovský Mikuláš 166,678 EUR 27. Jún 2014
Persson s. r. o. Revitalizácia areálu spoločnosti Persson s.r.o. 124,899 EUR 28. Október 2015
Obec Veľké Raškovce Rekonštrukcia polyfunkčného obecného domu vo Veľkých Raškovciach 137,131 EUR 27. Apríl 2015
Obec Nová Bystrica Revitalizácia námestia pri kostole v obci Nová Bystrica 474,000 EUR 2. Marec 2015
Obec Trebostovo Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebostovo 47,803 EUR 5. Máj 2016
Mesto Prievidza ZŠ Ul. Malonecpalská - dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru 146,999 EUR 29. Jún 2017
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch 528,996 EUR 30. Júl 2018
Mesto Šaľa Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa 197,814 EUR 18. Február 2019
Mesto Šaľa Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa 90,931 EUR 18. Február 2019
Mesto Šaľa Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa 36,351 EUR 18. Február 2019
Mesto Nitra Rozšírenie MŠ - prestavba a prístavba existujúceho objektu. 430,000 EUR 21. Apríl 2017
Mesto Púchov Dodávka a montáž panelového oplotenia 16,000 EUR 28. Jún 2017
Obec Solčany Zníženie energetickej náročnosti budovy 99,000 EUR 4. Marec 2016
Obec Sklené Teplice Rekonštrukcia Domu smútku 94,500 EUR 21. Marec 2016
Mestská časť Košice-Staré Mesto Prístavba budovy materskej školy (2,2) - o 71,500 EUR 18. November 2016
Obec Malá Tŕňa Materská škola Lienka 106,667 EUR 8. December 2016
Obec Bzince pod Javorinou Prístavba garáže DHZ 24,850 EUR 11. Jún 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×