Osoba

Ing. Miloslav Repka


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Miloslav Repka
Adresa:
Bottova 40 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
45 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
6
Aktívne na UVOstat.sk:
3
Obstarávaní:
29
Zmlúv:
30
V celkovej hodnote:
3,845,739 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
PROPLUSCO Services spol. s r. o. 47908611 Áno
PLUSIM spol. s r.o. 35818565 Áno
PROPLUSCO spol. s r. o. 35819073 Áno
ENERGY HOLD, spol. s r.o. 36618772 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
PLUS Academia spol. s r. o. 45390380 Nie
PROPLUSCO Services spol. s r. o. 47908611 Áno
PLUSIM spol. s r.o. 35818565 Áno
PROPLUSCO spol. s r. o. 35819073 Áno
PLUS Academia SK spol. s r.o. 50361392 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Sťahovacie služby 360,000 EUR 4. Jún 2015
Úrad pre verejné obstarávanie Zabezpečenie sťahovania a súvisiacich služieb 60,100 EUR 2. December 2016
Slovenská pošta, a.s. Podporné služby pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb 1,400,000 EUR 16. August 2018
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Sťahovacie služby 405,000 EUR 30. November 2018
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Sťahovacie služby 16,747 EUR 27. Február 2019
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Sťahovacie služby 33,737 EUR 26. Marec 2019
Slovenská pošta, a.s. Podporné služby pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb 6,497 EUR 30. Jún 2019
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Poskytovanie služieb pre zariadenie spoločného stravovania 87,198 EUR 23. Január 2018
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Sťahovacie služby 17,936 EUR 29. Marec 2017
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Sťahovacie služby 18,028 EUR 29. Jún 2017
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Sťahovacie služby 19,766 EUR 28. December 2017
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Sťahovacie služby 157,180 EUR 20. Marec 2018
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Sťahovacie služby 23,728 EUR 27. September 2018
Slovenská pošta, a.s. Podporné služby pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb 19,883 EUR 31. December 2019
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Poskytovanie služieb pre zariadenie Spoločného stravovania 198,716 EUR 15. August 2014
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Sťahovacie služby 405,000 EUR 25. Apríl 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Sťahovacie služby 62,357 EUR 28. December 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Sťahovacie služby 22,911 EUR 27. Jún 2018
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Sťahovacie služby 25,499 EUR 31. December 2018
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Zabezpečenie pomocných manipulačných prác (2) 3,540 EUR 16. Máj 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Poskytovanie služieb pre zariadenie spoločného stravovania 92,624 EUR 19. September 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Sťahovacie služby 23,550 EUR 28. September 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Sťahovacie služby 20,136 EUR 28. September 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie sťahovacích služieb 52,330 EUR 12. Január 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie sťahovacích služieb 60,000 EUR 12. Január 2018
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Sťahovacie služby 36,263 EUR 26. Jún 2019
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Sťahovacie služby 25,200 EUR 23. September 2019
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Sťahovacie služby 116,350 EUR 12. December 2019
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Sťahovacie služby 9,553 EUR 30. Marec 2020
Hlavné mesto SR Bratislava Dopravné služby nákladnými vozidlami a vozidlom s nízko podlažným prívesom 65,910 EUR 9. Marec 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×