Osoba

Thomas Jan Hejcman


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Thomas Jan Hejcman
Adresa:
Schloßstraße 5 Traunstein 832 78
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
58 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
5
Aktívne na UVOstat.sk:
4
Obstarávaní:
1
Zmlúv:
1
V celkovej hodnote:
0
Obstarávaní:
142
Zmlúv:
173
V celkovej hodnote:
444,583,162 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Východoslovenská energetika a.s. 44483767 Áno
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 Áno
Východoslovenská energetika Holding a.s. 36211222 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Východoslovenská energetika a.s. 44483767 Áno
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 Áno
innogy Solutions s.r.o. 45650829 Nie
Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Obec Kechnec Verejné osvetlenie pre obec Kechnec 1,410 EUR 8. Apríl 2016
Obec Ďurďošík Zabezpečenie služby verejné osvetlenie 32,957 EUR 26. August 2016
Mesto Poprad Dodávka elektriny 37 EUR 30. December 2014
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny na časti vymedzeného územia východného Slovenska 1 EUR 21. December 2015
Košický samosprávny kraj Dodávka elektrickej energie 394,068 EUR 30. September 2014
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Dodávka elektrickej energie pre objekty Prešovskej univerzity v Prešove 632,317 EUR 5. Január 2015
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nákup elektrickej energie a zemného plynu 94,925 EUR 30. December 2016
Obec Považany Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia obce Považany úspornou LED technológiou II. 144,500 EUR 20. Jún 2017
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Dodávka elektrickej energie na obdobie 2019 – 2022 pre objekty NBS. 890,816 EUR 22. December 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zabezpečenie dodávky elektriny pre spotrebu ŽSR na odberných miestach napájajúcich elektrickú trakciu 476,900 EUR 21. Marec 2018
K13-Košické kultúrne centrá Dodávka elektrickej energie pre K13-Košické kultúrne centrá 2018 102,770 EUR 19. Jún 2018
Mesto Nováky Zvýšenie energetickéj efektívnosti objektu Dom služieb v meste Nováky formou poskytnutia garantovanej energetickej služby 672,737 EUR 4. Júl 2018
Obec Ďurďošík Zabezpečenie služby verejné osvetlenie - I. Etapa 7,632 EUR 11. September 2018
Technické služby mesta Humenné Dodávka elektrickej energie 133,332 EUR 9. Október 2018
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 68 EUR 10. December 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Združená dodávka elektrickej energie 3,220,400 EUR 20. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 196,676 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 219,704 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 99,658 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 110,508 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 130,730 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 32,680 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 108,081 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 297,090 EUR 21. December 2018
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu 2019 29,689 EUR 22. Február 2019
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu 2019 163,578 EUR 22. Február 2019
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. Združená dodávka zemného plynu 102,900 EUR 15. Marec 2019
Technická univerzita v Košiciach Dodávka elektrickej energie pre objekty Technickej univerzity v Košiciach 1 EUR 30. December 2019
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Elektrická energia 217,954 EUR 19. Júl 2019
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Dodávka elektrickej energie 54,850 EUR 16. Január 2020
Technické služby mesta Humenné Dodávka elektrickej energie 132,994 EUR 29. December 2017
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. Združená dodávka elektrickej energie 44,319 EUR 26. Január 2018
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín Dodávka elektrickej energie 28,605 EUR 6. Júl 2016
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Elektrická energia 183,168 EUR 20. Október 2016
Nemocnica Snina, s.r.o. Dodávka a distribúcia elektrickej energie 60,685 EUR 25. November 2016
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Dodávka elektrickej energie 147,874 EUR 23. November 2016
Obec Dolné Saliby Združená dodávka elektrickej energie 16,667 EUR 25. November 2016
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Združená dodávka elektrickej energie 3,020 EUR 6. December 2016
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Dodávka elektrickej energie 198,000 EUR 16. Február 2017
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Elektrická energia 162,702 EUR 17. September 2015
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Dodávka elektrickej energie 14,932 EUR 25. Máj 2015
Katolícka univerzita v Ružomberku Dodávky elektrickej energie a zemného plynu pre odberateľov: TU so sídlom v Trnave, KU v Ružomberku. 26,663 EUR 27. August 2015
Katolícka univerzita v Ružomberku Dodávky elektrickej energie a zemného plynu pre odberateľov: TU so sídlom v Trnave, KU v Ružomberku. 27,901 EUR 27. August 2015
Katolícka univerzita v Ružomberku Dodávky elektrickej energie a zemného plynu pre odberateľov: TU so sídlom v Trnave, KU v Ružomberku. 39,520 EUR 24. August 2015
Katolícka univerzita v Ružomberku Dodávky elektrickej energie a zemného plynu pre odberateľov: TU so sídlom v Trnave, KU v Ružomberku. 38,902 EUR 24. August 2015
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Dodávka elektrickej energie na roky 2015 – 2018 pre objekty NBS. 2,732,709 EUR 22. August 2014
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 38 EUR 30. Máj 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Združená dodávka elektrickej energie pre objekty UPJŠ v Košiciach 1,200,000 EUR 28. November 2014
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Dodávka elektriny 524,574 EUR 6. November 2014
Obec Žabokreky Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO314 1,175,827 EUR 19. November 2014
Technická univerzita v Košiciach Dodávka elektriny pre objekty TUKE 34 EUR 21. December 2015
Nemocnica Poprad a. s. Zemný plyn 455,786 EUR 19. December 2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Dodávka zemného plynu 635,000 EUR 27. Február 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Združená dodávka zemného plynu. 5,396,359 EUR 23. December 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu 20,735,000 EUR 30. December 2014
K13-Košické kultúrne centrá Dodávka elektrickej energie pre K13 - Košické kultúrne centrá 59,899 EUR 27. Jún 2016
Fakultná nemocnica Trenčín Zemný plyn 456,966 EUR 12. August 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu 20,735,000 EUR 29. December 2016
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Dodávka elektrickej energie 608,083 EUR 27. December 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Nákup energetických médií 84,871 EUR 31. December 2013
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Nákup energetických médií 71,253 EUR 31. December 2013
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Nákup energetických médií 172,460 EUR 31. December 2013
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Nákup energetických médií 315,163 EUR 31. December 2013
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Nákup energetických médií 91,732 EUR 31. December 2013
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Nákup energetických médií 20,960 EUR 31. December 2013
Technická univerzita v Košiciach Dodávka elektriny pre objekty TUKE 50 EUR 22. December 2017
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Nákup elektriny 0 31. Január 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Dodávka elektrickej energie a zemného plynu 584,000 EUR 30. Jún 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dodávka energetických médií 123,831 EUR 20. December 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dodávka energetických médií 84,658 EUR 20. December 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Samostatný zdroj chladu pre objekt UPJŠ, Teoretické ústavy LF, Tr. SNP 1, Košice 141,818 EUR 7. August 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Združená dodávka elektrickej energie pre objekty UPJŠ v Košiciach (2019-2021) 1,543,107 EUR 28. Január 2019
Správa majetku Košického samosprávneho kraja Združená dodávka elektrickej energie 165,891 EUR 19. December 2018
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) Prenájom optických vlákien BJ-SK-HE 19,174 EUR 17. Máj 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Združená dodávka elektrickej energie 5,770,700 EUR 29. Júl 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dodávka energetických médií 100,224 EUR 17. December 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dodávka energetických médií 63,565 EUR 20. December 2018
Technická univerzita v Košiciach Dodávka elektriny pre objekty TUKE 958,072 EUR 12. December 2018
Fakultná nemocnica Trenčín Združená dodávka zemného plynu 147,600 EUR 10. Júl 2017
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent 1,307 EUR 22. September 2017
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. Združená dodávka zemného plynu 67,834 EUR 29. Február 2016
Mesto Gelnica Dodávka elektrickej energie 140,000 EUR 10. November 2016
Technické služby mesta Humenné Dodávka elektrickej energie 128,890 EUR 5. December 2016
Mesto Rajec Dodávka zemného plynu 130,475 EUR 24. September 2018
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Združená dodávka zemného plynu pre rok 2015 121,900 EUR 29. September 2014
Základná škola s materskou školou, Školská 8, Spišské Bystré Dodávka zemného plynu 75,635 EUR 22. Júl 2014
Štátne divadlo Košice Dodávka zemného plynu 29,400 EUR 23. Február 2015
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Elektrická energia 173,395 EUR 19. December 2014
Obec Letanovce Verejné osvetlenie pre obec Letanovce 114,840 EUR 5. September 2016
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Zabezpečenie obsluhy elektrickej stanice Spišská Nová Ves v rokoch 2015 - 2018 347,454 EUR 19. December 2014
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Nákup elektrickej energie 6,916,200 EUR 26. September 2014
Fakultná nemocnica Trenčín Zemný plyn 690,060 EUR 31. August 2015
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Združená dodávka elektrickej energie 6,944,000 EUR 4. August 2015
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny na časti vymedzeného územia východného Slovenska 5,100,000 EUR 1. December 2014
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Spoločné obstarávanie elektrickej energie 98,716 EUR 28. December 2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Združená dodávka elektrickej energie pre objekty UPJŠ v Košiciach 800,000 EUR 15. December 2016
Nemocnica Poprad a. s. Zemný plyn 311,427 EUR 29. December 2016
Technická univerzita v Košiciach Dodávka elektriny pre objekty TUKE 35 EUR 12. December 2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zabezpečenie dodávky elektriny pre spotrebu ŽSR na odberných miestach napájajúcich elektrickú trakciu 400,000 EUR 27. Február 2017
Obec Švábovce Správa, údržba a modernizácia verejného osvetlenia obce Švábovce 87,000 EUR 3. Máj 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zemný plyn 4,000,000 EUR 9. Jún 2017
Obec Letanovce Správa, údržba a modernizácia verejného osvetlenia obce Letanovce 152,784 EUR 8. September 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu 20,735,000 EUR 21. December 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dodávka energetických médií 76,710 EUR 20. December 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dodávka energetických médií 97,109 EUR 20. December 2017
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 49 EUR 27. Apríl 2018
Obec Kojatice Zabezpečenie služby verejného osvetlenia – Kojatice 50,880 EUR 17. Máj 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 117,000,000 EUR 14. November 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 150,000,000 EUR 14. November 2018
Technická univerzita v Košiciach Dodávka elektriny pre objekty TUKE 60 EUR 12. December 2018
Mesto Kežmarok Dodávka elektrickej energie pre mesto Kežmarok a prevzatie záruky za odchýlku 331,483 EUR 26. November 2018
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Dodávka elektrickej energie 782,880 EUR 28. December 2018
Mesto Gelnica Dodávka elektrickej energie 79,208 EUR 14. November 2018
Technická univerzita v Košiciach Dodávka elektriny pre objekty TUKE 922,516 EUR 22. December 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dodávka energetických médií 131,255 EUR 20. December 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dodávka energetických médií 136,058 EUR 20. December 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zabezpečenie dodávky elektriny pre spotrebu ŽSR na odberných miestach napájajúcich elektrickú trakciu 600,000 EUR 8. Marec 2019
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Dodávka elektrickej energie a zemného plynu 662,287 EUR 27. September 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dodávka energetických médií 80,234 EUR 17. December 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dodávka energetických médií 19,535 EUR 20. December 2018
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 68 EUR 20. December 2019
Mesto Trebišov Združená dodávka elektrickej energie na rok 2020 217,300 EUR 11. December 2019
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Dodávka elektrickej energie 160,730 EUR 20. December 2017
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Elektrická energia 194,125 EUR 17. August 2017
Obec Podhorie Dodávka zemného plynu 8,013 EUR 18. August 2017
Mesto Prievidza Dodávka zemného plynu 22,167 EUR 5. December 2016
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Dodávka elektrickej energie 220,189 EUR 19. Marec 2018
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. Združená dodávka zemného plynu 89,990 EUR 23. Apríl 2018
Ľubovnianska nemocnica, n. o. Zemný plyn - PLZ_01092014 94,668 EUR 11. November 2014
Regionálne združenie obcí Košice - okolie Spoločné obstarávanie elektrickej energie. 164,695 EUR 17. Marec 2015
Regionálne združenie obcí Hornád Dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribučných služieb pre Regionálne združenie obcí Hornád . 147,288 EUR 30. Máj 2014
Mesto Topoľčany Dodávka elektrickej energie a zemného plynu. 983,000 EUR 2. December 2015
Mesto Topoľčany Dodávka elektrickej energie a zemného plynu. 236,000 EUR 2. December 2015
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 94,000 EUR 30. Október 2015
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Dodávka zemného plynu 512,000 EUR 2. Marec 2016
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Dodávka zemného plynu 194,156 EUR 26. November 2014
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Dodávka elektrickej energie pre objekty vo vlastníctve SSDZ, a.s. 242,306 EUR 27. November 2014
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2015 470,000 EUR 8. December 2014
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2016" 410,000 EUR 4. December 2015
Technická univerzita v Košiciach Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE 19 EUR 21. December 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Združená dodávka zemného plynu. 5,342,255 EUR 29. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dodávka elektrickej energie pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. 308,453 EUR 23. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dodávka elektrickej energie pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. 179,636 EUR 23. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dodávka elektrickej energie pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. 282,735 EUR 23. December 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu 20,735,000 EUR 28. December 2015
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Spoločné obstarávanie zemného plynu 416,046 EUR 30. December 2015
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Dodávka elektrickej energie a plynu. 40,366 EUR 31. December 2014
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Dodávka elektrickej energie a plynu. 477,507 EUR 31. December 2014
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu 145,755 EUR 5. December 2016
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu 503,604 EUR 5. December 2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Dodávka elektrickej energie a zemného plynu 490,000 EUR 27. Február 2017
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu 2017 24,136 EUR 4. August 2017
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu 2017 123,714 EUR 12. August 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dodávka energetických médií 1,349,179 EUR 20. December 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dodávka energetických médií 1,342,108 EUR 20. December 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Nákup energetických médií 121,587 EUR 31. December 2013
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Nákup energetických médií 128,900 EUR 31. December 2013
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Nákup energetických médií 79,509 EUR 17. December 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Nákup energetických médií 102,885 EUR 20. December 2018
Dopravná akadémia, Trenčín Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent 57,333 EUR 5. November 2018
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Dodávka elektrickej energie 170,000 EUR 29. November 2018
Mesto Trebišov Združená dodávka elektrickej energie na rok 2019 220,998 EUR 21. November 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dodávka energetických médií 103,492 EUR 17. December 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dodávka energetických médií 80,325 EUR 20. December 2018
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Združená dodávka elektrickej energie 9,082,571 EUR 11. December 2019
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Združená dodávka elektrickej energie 4,284,334 EUR 11. December 2019
Technická univerzita v Košiciach Dodávka elektrickej energie pre objekty Technickej univerzity v Košiciach 1 EUR 30. December 2019
Dopravná akadémia, Trenčín Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent 52,667 EUR 1. Október 2019
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Dodávka elektrickej energie 158,769 EUR 1. Október 2019
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. Združená dodávka zemného plynu 88,900 EUR 3. Apríl 2017
Základná škola Horný Vadičov Dodávka zemného plynu 5,942 EUR 6. Október 2017
Základná umelecká škola Stará Turá Dodávka zemného plynu 4,975 EUR 12. Október 2017
Obec Mníšek nad Hnilcom Združená dodávka elektrickej energie 6,826 EUR 12. December 2016
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Elektrická energia 206,000 EUR 27. Jún 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×