Osoba

Ing. Peter Dobrý


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Peter Dobrý
Adresa:
Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
43 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
26
Aktívne na UVOstat.sk:
2
Obstarávaní:
13
Zmlúv:
13
V celkovej hodnote:
688,925 EUR

Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
RSB - Roľnícka spoločnosť Brodské, s.r.o. 31718191 Nie
PPC Energy CZ, a.s. 29006384 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Ekonomická univerzita v Bratislave Odborný dozor nízkotlakovej plynovej kotolne V. triedy 4,325 EUR 21. Január 2019
Ekonomická univerzita v Bratislave Oprava-výmena čerpadla 795 EUR 22. Máj 2019
Ekonomická univerzita v Bratislave Zvýšenie energetickej efektívnosti Študentského domova Ekonomickej univerzity v Bratislave formou garantovanej energetickej služby 560,625 EUR 17. Marec 2020
Ústav na výkon väzby Servis variomatu čerpadlového expanzného automatu 999 EUR 1. Júl 2020
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Žiadosť o prístup do distribučnej siete zemného plynu a distribúcia zemného plynu na vstupnom bode - Dalkia 30,450 EUR 30. December 2014
Krajský súd v Bratislave Dodávka a odber tepla pre Krajský súd v Bratislave 33,333 EUR 27. Máj 2016
Hlavné mesto SR Bratislava Prevádzka kotolní Hlavného mesta SR Bratislavy 20,584 EUR 29. December 2017
Ekonomická univerzita v Bratislave odb. prehliadka reg. stanice plynu 349 EUR 2. December 2016
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zabezpečenie starostlivosti o technické zariadenia 220 EUR 29. December 2016
Ekonomická univerzita v Bratislave Odborný dozor nízkotlakovej plynovej kotolne V. triedy 4,225 EUR 15. Január 2020
Ekonomická univerzita v Bratislave odb. prehliadka reg. stanice plynu 320 EUR 3. August 2016
Ekonomická univerzita v Bratislave Odborný dozor nízkotlakovej plynovej kotolne V. triedy 1,700 EUR 22. August 2018
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Žiadosť o prístup do distribučnej siete a distribúcia zemného plynu na vstupnom bode Veolia 31,000 EUR 15. December 2015

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×