Osoba

Ing. Miroslav Remeta


Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Miroslav Remeta
Adresa:
Čapajevova 29 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Dátum Narodenia:
11. September 1966
Verejná osoba:
Nie

Sumár

Firmy v RPVS:
9
Aktívne na UVOstat.sk:
3
Obstarávaní:
1
Zmlúv:
1
V celkovej hodnote:
0
Obstarávaní:
18
Zmlúv:
18
V celkovej hodnote:
60,443,847 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
RH - Dúha projektová, inžiniersko-dodávateľská a stavebná spoločnosť s.r.o. 31656838 Nie
CI REGIO, spol. s r.o. 36489883 Nie
DÚHA, a.s. 31690360 Áno
A.V. PLUS s.r.o. 35754419 Nie
EKOFIN Slovakia a.s. 35684691 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
RH - Dúha projektová, inžiniersko-dodávateľská a stavebná spoločnosť s.r.o. 31656838 Nie
URANPRES, spol. s r.o. 31676855 Nie
OZOR, s.r.o. 36177261 Nie
OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 Áno
CI REGIO, spol. s r.o. 36489883 Nie
DÚHA, a.s. 31690360 Áno
A.V. PLUS s.r.o. 35754419 Nie
EKOFIN Slovakia a.s. 35684691 Áno
EKOČERGOV, a.s. 36457671 Nie
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Nemocnica svätého Michala, a. s. Rozšírenie a zníženie rozsahu stavebných prác na zhotovení diela: Výstavba Nemocnice svätého Michala, a.s. 278,256 EUR 27. Máj 2016
Košický samosprávny kraj Revitalizácia depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach - Šaci 419,557 EUR 19. August 2015
Košický samosprávny kraj Astronomický areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku 465,487 EUR 17. Júl 2015
Košický samosprávny kraj Revitalizácia depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach-Šaci - doplňujúce stavebné práce. 98,370 EUR 13. Január 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Stavebné úpravy objektu C v areáli FF UPJŠ v Košiciach, na ul. Moyzesova č. 9, Košice 165,615 EUR 28. Júl 2014
eustream, a.s. Výstavba prepojovacieho VTL plynovodu SK-PL 0 29. Jún 2018
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Dodatočné práce na obnove obalového plášťa FHCPT 528,843 EUR 30. Jún 2015
Mesto Košice Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu Mieru - staničné námestie 33,284,447 EUR 4. Júl 2014
EKOBARD, a.s. Zneškodňovanie zvyšku vytriedeného komunálneho odpadu na skládke 2,664,000 EUR 6. Júl 2017
Mesto Prešov Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Prešov 6,097,820 EUR 19. Júl 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č.17 1,301,536 EUR 30. Január 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Rekonštrukcia amodernizácia Spojenej školy v Poprade 704,900 EUR 8. Apríl 2015
Košický samosprávny kraj Dodatočné stavebné práce - projekt " Astronomický areál rekonštrukcia Moussonovho domu a parku" 35,491 EUR 15. Január 2016
Košický samosprávny kraj Rekonštrukcia DSS Skladná – Technická inovácia služieb 354,617 EUR 9. Október 2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Obnova obalového plášťa FCHPT STU 7,879,000 EUR 6. Jún 2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne Komplexná oprava izieb a sociálnych zariadení časti A študentského domova Mladosť, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava. 2,263,853 EUR 12. Jún 2014
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky NKP-Solivar Prešov, rekonštrukcia objektu "Sklad soli" - doplňujúce práce 601,186 EUR 19. August 2015
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Rekonštrukcia objektu NKP Solivar Prešov Sklad soli odstránenie havárie 150,869 EUR 11. September 2015
Obec Petrovce Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce 3,150,000 EUR 16. December 2013

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×