Osoba

Ing. Miroslav Remeta


Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Miroslav Remeta
Adresa:
Čapajevova 29 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Dátum Narodenia:
11. September 1966
Verejná osoba:
Nie

Sumár

Firmy v RPVS:
9
Aktívne na UVOstat.sk:
3
Obstarávaní:
1
Zmlúv:
1
V celkovej hodnote:
0
Obstarávaní:
18
Zmlúv:
18
V celkovej hodnote:
60,443,847 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
RH - Dúha projektová, inžiniersko-dodávateľská a stavebná spoločnosť s.r.o. 31656838 Nie
CI REGIO, spol. s r.o. 36489883 Nie
DÚHA, a.s. 31690360 Áno
A.V. PLUS s.r.o. 35754419 Nie
EKOFIN Slovakia a.s. 35684691 Áno
EKOČERGOV, a.s. 36457671 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
RH - Dúha projektová, inžiniersko-dodávateľská a stavebná spoločnosť s.r.o. 31656838 Nie
URANPRES, spol. s r.o. 31676855 Nie
OZOR, s.r.o. 36177261 Nie
OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 Áno
CI REGIO, spol. s r.o. 36489883 Nie
DÚHA, a.s. 31690360 Áno
A.V. PLUS s.r.o. 35754419 Nie
EKOFIN Slovakia a.s. 35684691 Áno
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Nemocnica svätého Michala, a. s. Rozšírenie a zníženie rozsahu stavebných prác na zhotovení diela: Výstavba Nemocnice svätého Michala, a.s. 278,256 EUR 27. Máj 2016
Košický samosprávny kraj Revitalizácia depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach - Šaci 419,557 EUR 19. August 2015
Košický samosprávny kraj Astronomický areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku 465,487 EUR 17. Júl 2015
Košický samosprávny kraj Revitalizácia depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach-Šaci - doplňujúce stavebné práce. 98,370 EUR 13. Január 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Stavebné úpravy objektu C v areáli FF UPJŠ v Košiciach, na ul. Moyzesova č. 9, Košice 165,615 EUR 28. Júl 2014
eustream, a.s. Výstavba prepojovacieho VTL plynovodu SK-PL 0 29. Jún 2018
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Dodatočné práce na obnove obalového plášťa FHCPT 528,843 EUR 30. Jún 2015
Mesto Košice Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu Mieru - staničné námestie 33,284,447 EUR 4. Júl 2014
EKOBARD, a.s. Zneškodňovanie zvyšku vytriedeného komunálneho odpadu na skládke 2,664,000 EUR 6. Júl 2017
Mesto Prešov Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Prešov 6,097,820 EUR 19. Júl 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č.17 1,301,536 EUR 30. Január 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Rekonštrukcia amodernizácia Spojenej školy v Poprade 704,900 EUR 8. Apríl 2015
Košický samosprávny kraj Dodatočné stavebné práce - projekt " Astronomický areál rekonštrukcia Moussonovho domu a parku" 35,491 EUR 15. Január 2016
Košický samosprávny kraj Rekonštrukcia DSS Skladná – Technická inovácia služieb 354,617 EUR 9. Október 2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Obnova obalového plášťa FCHPT STU 7,879,000 EUR 6. Jún 2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne Komplexná oprava izieb a sociálnych zariadení časti A študentského domova Mladosť, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava. 2,263,853 EUR 12. Jún 2014
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky NKP-Solivar Prešov, rekonštrukcia objektu "Sklad soli" - doplňujúce práce 601,186 EUR 19. August 2015
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Rekonštrukcia objektu NKP Solivar Prešov Sklad soli odstránenie havárie 150,869 EUR 11. September 2015
Obec Petrovce Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce 3,150,000 EUR 16. December 2013

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×