Osoba

Ing. Ladislav Rehák


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Ladislav Rehák
Adresa:
Stanekova 21 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
66 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
15
Aktívne na UVOstat.sk:
2
Obstarávaní:
1
Zmlúv:
1
V celkovej hodnote:
6,079 ERN
Obstarávaní:
257
Zmlúv:
267
V celkovej hodnote:
122,454,039 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
DANUBIASERVICE, a.s. 31397549 Áno
T.O.P. AUTO Bratislava, a. s. 35721014 Nie
LOJECT 6 s.r.o. 45476896 Nie
LOJECT 5 s.r.o. 45476756 Nie
LOJECT 1 s.r.o. 45476438 Nie
LOJECT 3 s.r.o. 45476616 Nie
LOJECT 4 s.r.o. 45476691 Nie
LOJECT 2 s.r.o. 45476551 Nie
LOJECT s.r.o. 45293074 Nie
NANDIN DVOR, a.s. 35791055 Nie
APORES, s.r.o. 35809019 Nie
Estrella, a.s. 35831821 Nie
E - VISION SYSTEMS, s.r.o. 35875577 Nie
T.O.P. AUTO Slovakia, a.s. 35874546 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
DANUBIASERVICE, a.s. 31397549 Áno
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Áno
T.O.P. AUTO Bratislava, a. s. 35721014 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Národný ústav celoživotného vzdelávania Zabezpečenie telekomunikačných služieb 20,790 EUR 4. December 2014
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Mobilný operátor 206,000 EUR 4. November 2014
Obec Klížska Nemá Špeciálne upravené motorové vozidlo s hydraulickou zdvíhacou plošinou 24,975 EUR 12. September 2014
Slovenská inovačná a energetická agentúra Nákup osobných automobilov 146,990 EUR 28. Máj 2015
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Nákup nových osobných motorových vozidiel pre potreby SZRB a.s. (EVO) 39,440 EUR 10. Marec 2015
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Dodanie osobného motorového vozidla. 32,338 EUR 19. August 2014
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby 13,830 EUR 4. December 2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Poskytovanie služieb mobilného operátora 202,450 EUR 30. September 2014
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Telekomunikačné služby mobilného operátora 1,404,800 EUR 28. November 2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR 170,812 EUR 22. Október 2013
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby 31,982 EUR 4. December 2014
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 17,930 EUR 30. Jún 2015
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Telekomunikačné služby mobilného operátora 78,505,000 EUR 30. Jún 2016
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Služby mobilného operátora 9,964 EUR 19. August 2015
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Služby mobilného operátora 5,672 EUR 19. August 2015
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby 892,000 EUR 4. December 2014
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlá 88,814 EUR 23. December 2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Poskytovanie služieb mobilného operátora 221,804 EUR 30. September 2015
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby 50,964 EUR 4. December 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 22,913 EUR 30. Júl 2014
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Dodanie osobných motorových vozidiel. 197,550 EUR 8. Október 2015
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Služby mobilného operátora 4,913 EUR 19. August 2015
Technická univerzita v Košiciach Hlasové komunikačné a dátové služby pre Technickú univerzitu v Košiciach 533,071 EUR 29. Apríl 2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Poskytovanie služieb mobilného operátora 235,439 EUR 31. Marec 2015
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlá 103,860 EUR 23. Marec 2015
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlá 200,068 EUR 23. Marec 2015
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby 7,264 EUR 4. December 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 24,118 EUR 30. Júl 2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Poskytovanie služieb mobilného operátora 417,728 EUR 30. September 2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Poskytovanie služieb mobilného operátora 248,972 EUR 31. December 2015
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Služby mobilného operátora 208,000 EUR 24. November 2016
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 31,893 EUR 30. Júl 2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Poskytovanie služieb mobilného operátora 211,261 EUR 31. December 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR 168,942 EUR 22. Október 2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Poskytovanie služieb mobilného operátora 187,014 EUR 31. Marec 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Poskytovanie služieb mobilného operátora 197,370 EUR 30. Jún 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Poskytovanie služieb mobilného operátora 189,407 EUR 30. September 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 3,144,336 EUR 23. Október 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR 149,044 EUR 22. Október 2013
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby 46,584 EUR 4. December 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 50,291 EUR 23. Október 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Poskytovanie služieb mobilného operátora 182,470 EUR 31. Marec 2018
Dopravný úrad Služobné motorové vozidlo 25,748 EUR 2. Júl 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 160,333 EUR 23. Október 2017
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Služby mobilného operátora 27,587 EUR 19. August 2015
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Služby mobilného operátora 5,983 EUR 19. August 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 185,695 EUR 23. Október 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 2018 15,045 EUR 28. September 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Služby mobilného operátora 17,848 EUR 19. Apríl 2016
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Služby mobilného operátora 17,750 EUR 31. December 2018
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Služby mobilného operátora 6,079 ERN 31. December 2018
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 2018 13,642 EUR 28. September 2018
Ústav pamäti národa Osobné motorové vozidlo kategórie M1 25,000 EUR 16. Apríl 2019
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup služobných motorových vozidiel (1/2019) 104,000 EUR 25. Apríl 2019
Ústav pamäti národa Osobné motorové vozidlo kategórie M1 16,667 EUR 5. Február 2019
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Poskytovanie služieb mobilného operátora 1,060,000 EUR 8. Marec 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Licencia Knox Configure Dynamic na 12 mesiacov 16,014 EUR 15. Máj 2019
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 2018 21,912 EUR 28. September 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Služby mobilného operátora 611 EUR 19. Apríl 2016
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Telekomunikačné služby - služby mobilného operátora 770,774 EUR 16. December 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 194,131 EUR 23. Október 2017
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou na podporu rozvoja sociálnych služieb 28,150 EUR 20. Október 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Služby mobilného operátora na roky 2019-2023 11,124 EUR 9. Október 2019
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Služby mobilného operátora: mobilné hlasové a dátové služby a koncové mobilné zariadenia 43,458 EUR 18. Jún 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Služby mobilného operátora na roky 2019-2023 19,111 EUR 9. Október 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 190,108 EUR 23. Október 2017
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Poskytovanie služieb mobilného operátora 53,849 EUR 8. Marec 2019
Okresný súd Malacky Nové osobné motorové vozidlo 15,583 EUR 18. Apríl 2017
MH Manažment, a.s. Osobné motorové vozidlo 19,400 EUR 20. Júl 2017
Slovenská konsolidačná, a.s. Škoda Octavia Combi ambition alebo ekvivalent a Škoda Superb Liftback ambition alebo ekvivalent 36,800 EUR 17. August 2017
MH Invest II, s.r.o. Nákup 2ks motorových vozidiel - nižšia stredná trieda 38,000 EUR 11. September 2017
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Osobné motorové vozidlo 23,350 EUR 26. September 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Osobný automobil s pohonom všetkých kolies v počte 4 ks 139,990 EUR 23. Október 2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Nákup nových osobných motorových vozidiel 61,000 EUR 27. Január 2016
Hlavné mesto SR Bratislava Osobné motorové vozidlá nižšej strednej triedy 24,833 EUR 22. Apríl 2016
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Dodanie osobného motorového vozidla. 0 EUR 12. Júl 2016
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Osobné motorové vozidlo 25,149 EUR 31. August 2016
Štátny veterinárny a potravinový ústav Osobné motorové vozidlo MPV 17,323 EUR 27. Október 2016
Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých Osobné motorové vozidlo 9,917 EUR 25. November 2016
Slovenská inovačná a energetická agentúra Nákup osobných automobilov 103,408 EUR 22. December 2016
Fakultná nemocnica Trnava Mobilné hlasové a dátové služby + mobilné telefóny 5,599 EUR 17. Január 2017
Stredná odborná škola letecko technická Nové osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Combi Drive alebo ekvivalent 9,871 EUR 13. Marec 2017
Amplio s.r.o. Služba šifrovanej komunikácie 785 EUR 31. Marec 2017
Slovenská inovačná a energetická agentúra Webhostingové služby a prevádzka IS 16,666 EUR 28. Február 2018
Fakultná nemocnica Trnava Mobilné hlasové a dátové služby 6,819 EUR 4. Apríl 2018
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup služobných motorových vozidiel (1/2018) 47,445 EUR 4. Júl 2018
Košický samosprávny kraj Poskytnutie hlasových a dátových služieb mobilného operátora a zariadení mobilnej komunikácie 88,126 EUR 5. Máj 2016
IUVENTA Komplexné služby mobilného operátora 53,496 EUR 22. September 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR 149,995 EUR 22. Október 2013
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Telekomunikačné služby mobilného operátora 713,913 EUR 28. November 2013
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 29,182 EUR 30. Júl 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR 148,946 EUR 22. Október 2013
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby 27,541 EUR 4. December 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 11,554 EUR 30. Júl 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 550,000 EUR 30. Júl 2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Poskytovanie služieb mobilného operátora 153,226 EUR 30. Jún 2014
Rozhlas a televízia Slovenska Nákup motorových vozidiel, vrátane zabezpečenia príslušných služieb 100,036 EUR 28. Máj 2015
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 14,516 EUR 30. September 2015
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 13,030 EUR 16. December 2014
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby 157,021 EUR 4. December 2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA 235,931 EUR 7. Apríl 2014
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Telekomunikačné služby mobilného operátora 168,747 EUR 31. December 2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby 43,649 EUR 4. December 2014
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Telekomunikačné a dátové služby mobilného operátora pre NKÚ SR 55,000 EUR 17. Október 2016
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 23,207 EUR 30. Júl 2014
Mesto Šaľa Mobilné telekomunikačné služby 38,343 EUR 30. Máj 2017
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 18,004 EUR 16. December 2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA 15,026 EUR 7. Apríl 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR 147,843 EUR 22. Október 2013
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 14,318 EUR 16. December 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 20,057 EUR 30. Júl 2014
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby 49,215 EUR 4. December 2014
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 15,108 EUR 16. December 2014
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby 34,704 EUR 4. December 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 186,797 EUR 23. Október 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 2018 514,962 EUR 28. September 2018
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 25,620 EUR 16. December 2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Poskytovanie služieb mobilného operátora 203,622 EUR 31. December 2018
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 24,566 EUR 16. December 2014
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Osobné motorové vozidlo 25,000 EUR 23. Máj 2019
Úrad pre reguláciu hazardných hier Nákup nových osobných motorových vozidiel v počte 20 ks+2 ks pre Úrad pre reguláciu hazardných hier 240,516 EUR 16. Júl 2019
Úrad pre reguláciu hazardných hier Nákup nových osobných motorových vozidiel v počte 20 ks+2 ks pre Úrad pre reguláciu hazardných hier 53,150 EUR 16. Júl 2019
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Služby mobilného operátora 11,459 EUR 31. Marec 2019
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Služby mobilného operátora 5,870 EUR 31. Marec 2019
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Poskytovanie služieb mobilného operátora 61,272 EUR 8. Marec 2019
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Nákup motorových vozidiel 33,977 EUR 5. November 2019
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Nákup motorových vozidiel 324,036 EUR 5. November 2019
InvEast SK, s.r.o. Nové osobné motorové vozidlá 55,127 EUR 16. August 2019
Slovenská konsolidačná, a.s. Nové osobné motorové vozidlá Škoda Superb a Škoda Scala 47,790 EUR 18. Júl 2019
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Osobné motorové vozidlo 33,721 EUR 17. Október 2019
Fakultná nemocnica Trnava Mobilné hlasové a dátové služby 4,197 EUR 23. Október 2019
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Osobné motorové vozidlo 12,760 EUR 5. Marec 2020
Hlavné mesto SR Bratislava Nákup motorových vozidiel 100,744 EUR 17. Marec 2020
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 183,994 EUR 23. Október 2017
Slovenská správa ciest Nákup motorových vozidiel 333,663 EUR 22. Jún 2020
MH Manažment, a.s. Osobné motorové vozidlo 33,500 EUR 20. Júl 2017
Technická inšpekcia, a.s. Osobné motorové vozidlo 57,500 EUR 9. September 2016
Trnavský samosprávny kraj Nový osobný automobil Škoda Octavia alebo ekvivalent 17,083 EUR 19. September 2016
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Internetové pripojenie 4,159 EUR 30. September 2016
Slovenská inovačná a energetická agentúra Nákup osobných automobilov 47,967 EUR 11. Október 2016
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka nový osobný automobil Škoda Fabia Combi Active alebo "ekvivalent" 8,833 EUR 1. December 2016
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Mobilné služby, mobilné telefóny, pevné linky, virtuálna ústredňa 13,200 EUR 27. Február 2017
Slovenský zväz cyklistiky Nové osobné motorové vozidlo Combi 19,075 EUR 22. Máj 2018
Národný bezpečnostný úrad Osobné automobily 34,833 EUR 18. Júl 2018
Anjelské Ruky,n.o. Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou 29,667 EUR 23. Október 2015
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Mobilné telekomunikačné služby 137,500 EUR 13. Jún 2016
Mesto Zvolen Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia 30,400 EUR 17. August 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR 125,383 EUR 22. Október 2013
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 24,078 EUR 30. Júl 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR 160,849 EUR 22. Október 2013
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby 27,422 EUR 4. December 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR 174,493 EUR 22. Október 2013
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 22,272 EUR 30. September 2015
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Zriadenie a prevádzka Hlasovej virtuálnej privátnej siete. 4,000,000 EUR 9. September 2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Poskytovanie služieb mobilného operátora 209,980 EUR 30. Jún 2015
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 25,155 EUR 30. Júl 2014
Slovenská inovačná a energetická agentúra Komplexné služby mobilného operátora 178,575 EUR 5. Jún 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR 149,695 EUR 22. Október 2013
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby 36,957 EUR 4. December 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 23,076 EUR 30. Júl 2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA 29,543 EUR 7. Apríl 2014
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby 48,130 EUR 4. December 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 19,278 EUR 30. Júl 2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Poskytovanie služieb mobilného operátora 199,749 EUR 31. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. SMS predaj cestovných lístkov 150,000 EUR 7. Jún 2017
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 14,188 EUR 16. December 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 21,034 EUR 30. Júl 2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Poskytovanie služieb mobilného operátora 359,613 EUR 30. Jún 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Poskytovanie služieb mobilného operátora 221,268 EUR 31. Marec 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 203,688 EUR 23. Október 2017
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Telekomunikačné a dátové služby mobilného operátora pre NKÚ SR. 38,202 EUR 15. Október 2018
Slovenský zväz cyklistiky Nové osobné motorové vozidlo Combi 19,333 EUR 1. Marec 2019
Sociálna poisťovňa, ústredie Nákup osobných motorových vozidiel 99,250 EUR 12. Marec 2019
Rozhlas a televízia Slovenska Mobilné telekomunikačné služby 300,000 EUR 18. Február 2019
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby 60,413 EUR 4. December 2014
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Služby mobilného operátora 11,999 EUR 31. Marec 2019
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Služby mobilného operátora 6,006 EUR 31. Marec 2019
Slovenská inovačná a energetická agentúra Komplexné služby mobilného operátora 393,573 EUR 26. Júl 2019
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Telekomunikačné služby mobilného operátora 1,900,000 EUR 30. August 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Služby mobilného operátora 9,552 EUR 19. Apríl 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 191,145 EUR 23. Október 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 2018 14,952 EUR 28. September 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Poskytovanie služieb mobilného operátora 200,243 EUR 31. December 2019
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava Nové osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Active TSI alebo ekvivalent 8,917 EUR 4. Máj 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Poskytovanie služieb mobilného operátora 176,601 EUR 31. Marec 2020
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Poskytovanie služieb mobilného operátora 45,045 EUR 8. Marec 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Služby mobilného operátora. 108,500 EUR 17. Jún 2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Poskytovanie služieb mobilného operátora 195,205 EUR 30. Jún 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup osobných automobilov strednej kategórie 42,600 EUR 28. Apríl 2017
Centrum výcviku Lešť Nákup a dodávka nového osobného automobilu v roku 2017 13,333 EUR 27. Júl 2017
Krajská prokuratúra 2 kusy nové osobné motorové vozidlá 29,625 EUR 30. August 2017
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Nákup osobného motorového vozidla 20,958 EUR 29. September 2017
Centrum vedecko-technických informácií SR Osobné motorové vozidlá 0 EUR 8. Január 2018
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Kúpa nového osobného motorového vozidla 0 EUR 19. Máj 2016
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Dodanie osobných motorových vozidiel. 0 EUR 16. Jún 2016
Úrad komisára pre deti Nákup jazdeného osobného motorového vozidla 22,292 EUR 23. August 2016
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlo 42,160 EUR 21. Jún 2018
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Telekomunikačné a dátové služby mobilného operátora pre NKÚ SR 100,000 EUR 24. September 2014
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Služby mobilného operátora 206,000 EUR 1. Apríl 2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Služby mobilného operátora 140,000 EUR 9. Apríl 2015
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 23,008 EUR 30. Júl 2014
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Telekomunikačné služby mobilného operátora 105,080 EUR 30. September 2014
Rozhlas a televízia Slovenska Nákup motorových vozidiel, vrátane zabezpečenia príslušných služieb 18,831 EUR 13. Január 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR 143,421 EUR 22. Október 2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR 122,666 EUR 22. Október 2013
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 14,588 EUR 16. December 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 22,233 EUR 30. Júl 2014
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Dodanie osobných motorových vozidiel. 197,550 EUR 8. Október 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR 179,185 EUR 22. Október 2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Poskytovanie služieb mobilného operátora 212,420 EUR 31. December 2014
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 600,000 EUR 16. December 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 28,048 EUR 30. Júl 2014
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Telekomunikačné služby mobilného operátora 97,191 EUR 30. Jún 2014
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 16,634 EUR 16. December 2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA 31,130 EUR 7. Apríl 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR 146,774 EUR 22. Október 2013
Výskumná agentúra Telefónne služby pevnej siete a mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia 88,242 EUR 12. Október 2015
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby 43,766 EUR 4. December 2014
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Telekomunikačné služby mobilného operátora 71,542 EUR 31. Marec 2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA 23,549 EUR 7. Apríl 2014
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Služby mobilného operátora 190,588 EUR 19. Jún 2017
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Služby mobilného operátora 36,450 EUR 10. Júl 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 22,826 EUR 30. Júl 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR 49,425 EUR 22. Október 2013
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA 24,450 EUR 7. Apríl 2014
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 16,077 EUR 16. December 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 167,708 EUR 23. Október 2017
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlá 50,124 EUR 18. Apríl 2018
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA 26,493 EUR 7. Apríl 2014
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Služby mobilného operátora 10,945 EUR 19. August 2015
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Služby mobilného operátora 6,033 EUR 19. August 2015
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 11,872 EUR 30. Júl 2014
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Služby mobilného operátora 9,699 EUR 30. September 2018
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Služby mobilného operátora 5,805 EUR 19. August 2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Poskytovanie služieb mobilného operátora 195,718 EUR 30. September 2018
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Osobné motorové vozidlá 136,000 EUR 18. Október 2018
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby 42,069 EUR 4. December 2014
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup služobných motorových vozidiel 17,700 EUR 14. Apríl 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Služby mobilného operátora 15,344 EUR 19. Apríl 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 193,661 EUR 23. Október 2017
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Služby mobilného operátora 8,885 EUR 19. Jún 2017
Sociálna poisťovňa, ústredie Poskytovanie telekomunikačných služieb 4,748,805 EUR 9. August 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Služby mobilného operátora na roky 2019-2023 240,000 EUR 9. Október 2019
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Osobné motorové vozidlá 81,500 EUR 15. November 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Služby mobilného operátora na roky 2019-2023 19,086 EUR 9. Október 2019
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Služby mobilného operátora 12,074 EUR 30. Január 2020
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Služby mobilného operátora 5,727 EUR 30. Január 2020
Slovenská inovačná a energetická agentúra Nákup osobných automobilov 185,250 EUR 28. August 2019
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice Motorové vozidlá 41,667 EUR 30. September 2019
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Zriadenie a prevádzkovanie komplexnej HVPS 4,000,000 EUR 17. Marec 2020
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 2018 22,828 EUR 28. September 2018
Inšpektorát práce Bratislava Nový osobný automobil 11,625 EUR 29. Apríl 2020
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Služby mobilného operátora. 189 EUR 17. Jún 2020
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 2018 21,072 EUR 28. September 2018
Krajský súd v Žiline Nové osobné motorové vozidlo 24,417 EUR 22. Máj 2017
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Služba šifrovanej komunikácie 5,460 EUR 1. August 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Dátové pripojenie do siete Internet 5,542 EUR 16. Október 2017
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Dodanie zimných pneumatík s diskami. 0 EUR 18. December 2017
Mesto Handlová Osobné motorové vozidlo Škoda Superb Style 25,625 EUR 29. Január 2016
Okresný súd Komárno Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Ambition 1.4 TSI 110 kW 6-stup. mech. 16,100 EUR 14. Marec 2016
MIESTNY PODNIK SLUŽIEB - BM s.r.o. Dodávkový automobil 22,900 EUR 10. Máj 2016
Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV nákup osobného automobilu 9,196 EUR 20. Jún 2016
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Nový osobný automobil Octavia Combi Business 1.4 TSI 110 kW 6-stup. mech. alebo ekvivalent 18,250 EUR 8. Júl 2016
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Osobné motorové vozidlo 12,000 EUR 11. August 2016
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Osobné motorové vozidlo 29,399 EUR 2. September 2016
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Mobilné služby 29,165 EUR 8. September 2016
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Osobné motorové vozidlo 24,850 EUR 1. December 2016
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Nákup služobných motorových vozidiel 115,417 EUR 4. Júl 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×