Osoba

Ing. Pavel Čurda


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Pavel Čurda
Adresa:
Kytnerova 17 Brno - Medlánky 62100
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
46 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
2
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
66
Zmlúv:
69
V celkovej hodnote:
4,365,066 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 Áno
Konica Minolta IT Solutions Czech a.s. 25820826 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Rozhlas a televízia Slovenska Dodávka tlačiarní a multifunkčných zariadení vrátane príslušných služieb 6,642 EUR 30. September 2014
Cofin, a.s. Hardvér a stroje 134,380 EUR 2. Október 2020
Pixer s. r. o. Nákup technologických zariadení - Laserová farebná produkčná tlačiareň formátu SRA3 112,750 EUR 19. Január 2018
Rozhlas a televízia Slovenska Dodávka tlačiarní a multifunkčných zariadení vrátane príslušných služieb 6,642 EUR 30. Marec 2016
Cofin, a.s. Nákup technológií pre digitalizáciu tlačových postupov 287,900 EUR 31. Marec 2015
Tlačiareň Kubík s.r.o. Inovatívne technológie spoločnosti Tlačiareň Kubík, s.r.o. 115,000 EUR 8. August 2018
Pixer s. r. o. Laserová farebná produkčná tlačiareň formátu SRA3 114,083 EUR 22. Marec 2019
Rozhlas a televízia Slovenska Dodávka tlačiarní a multifunkčných zariadení vrátane príslušných služieb 6,642 EUR 30. September 2015
Rozhlas a televízia Slovenska Dodávka tlačiarní a multifunkčných zariadení vrátane príslušných služieb 6,642 EUR 30. Marec 2015
Reklamný servis, s.r.o. Technológie pre zriadenie kultúrno-kreatívneho vydavateľstva v spoločnosti Reklamný servis, s.r.o. 95,312 EUR 8. Jún 2020
Reklamný servis, s.r.o. Technológie pre zriadenie kultúrno-kreatívneho vydavateľstva v spoločnosti Reklamný servis, s.r.o. 73,630 EUR 8. Jún 2020
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Tonery 14,269 EUR 17. Február 2016
Centrum polygrafických služieb Laminovací stroj 31,500 EUR 27. Február 2017
Centrum polygrafických služieb Znášacia linka hárkov papiera 26,000 EUR 27. Február 2017
Rozhlas a televízia Slovenska Dodávka tlačiarní a multifunkčných zariadení vrátane príslušných služieb 6,642 EUR 30. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Kopírovací papier A4, A3 13,632 EUR 29. Jún 2017
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Farebné multifunkčné zariadenie 2,366 EUR 20. September 2017
Okresný súd Galanta Nákup kancelárskeho papiera - zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. 2 EUR 27. Máj 2014
Rozhlas a televízia Slovenska Dodávka, inštalácia, zaškolenie, záručný a pozáručný servis tlačiarní, multifunkčných zariadení, ovládacieho softvéru zjednotenej zabezpečenej tlače a spotrebného materiálu pre tieto zariadenia. 5,535 EUR 30. Jún 2016
Rozhlas a televízia Slovenska Dodávka tlačiarní a multifunkčných zariadení vrátane príslušných služieb 6,642 EUR 30. December 2014
Rozhlas a televízia Slovenska Dodávka tlačiarní a multifunkčných zariadení vrátane príslušných služieb 6,642 EUR 30. Jún 2015
Krajská prokuratúra laserové tlačiarne sieťové 2,792 EUR 6. Máj 2016
Správa finančnej kontroly Zvolen Vybavenie pracoviska SFK Zvolen informačno-komunikačnými technológiami. 188,576 EUR 23. November 2015
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO Nákup tlačiarenských zariadení 141,900 EUR 12. December 2014
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO Nákup tlačiarenských zariadení 99,744 EUR 12. December 2014
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO Nákup tlačiarenských zariadení 65,712 EUR 12. December 2014
Štatistický úrad Slovenskej republiky Produkčný plnofarebný digitálny multifunkčný tlačový stroj, vrátane jeho servisnej podpory 74,167 EUR 22. Október 2019
Mesto Humenné Kancelárske multifunkčné farebné laserové zariadenie 3,333 EUR 1. Jún 2016
Rozhlas a televízia Slovenska Dodávka tlačiarní a multifunkčných zariadení vrátane príslušných služieb 6,642 EUR 27. Jún 2014
Rada pre vysielanie a retransmisiu Kopírovacie zariadenie Konica Minolta bizhub C558 vrátane príslušenstva alebo kvalitatívne a funkčne zhodný ekvivalent 7,167 EUR 17. Apríl 2019
Mesto Komárno Prenájom kopírovacích strojov a tlačiarní a s tým súvisiace služby_V. 90,000 EUR 8. November 2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky IKT Multifunkčné zariadenia 7,890 EUR 8. Október 2019
Banskobystrický samosprávny kraj Prenájom, servis a údržba tlačových zariadení pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja. 150,000 EUR 19. November 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach 12,094 EUR 2. Február 2017
K - PRINT, s.r.o. Tlačiarenské technológie 119,690 EUR 4. September 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Prenájom tlačiarní a súvisiace služby 7,781 EUR 21. December 2020
PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. Inovatívny tlačiarenský stroj 123,666 EUR 12. Máj 2015
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach 199,999 EUR 2. Február 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach 18,060 EUR 2. Február 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Prenájom multifunkčného tlačiarenského zariadenia a poskytovanie súvisiacich služieb 199,000 EUR 20. November 2014
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Systém pre vyraďovanie dát na tlačový hárok a formátovanie tlačových hárkov vrátane spotrebného materiálu 5,417 EUR 11. September 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach 9,734 EUR 2. Február 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach 17,424 EUR 2. Február 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach 18,294 EUR 2. Február 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach 7,513 EUR 2. Február 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Laserová multifunkčná farebná tlačiareň A3 12,082 EUR 7. Apríl 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach 20,037 EUR 2. Február 2017
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. Produkčný tlačový stroj 86,300 EUR 4. Máj 2015
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Multifunkčné zariadenie 4,650 EUR 22. November 2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Laserová multifunkčná farebná tlačiareň A3 5,498 EUR 12. December 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach 17,468 EUR 2. Február 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach 20,532 EUR 2. Február 2017
Výskumný ústav vodného hospodárstva Prenájom farebných laserových multifunkčných zariadení a s tým súvisiace služby 124,999 EUR 30. Máj 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach 8,983 EUR 2. Február 2017
Západoslovenská distribučná, a.s. Poskytovanie služieb riadenej tlače, skenovania a kopírovania (Managed Print Services – MPS) 4,900 EUR 3. December 2020
Západoslovenská distribučná, a.s. Poskytovanie služieb riadenej tlače, skenovania a kopírovania (Managed Print Services – MPS) 609,018 EUR 3. December 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach 21,382 EUR 2. Február 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Natieraný papier a kartón na obálky na digitálnu tlač 2,839 EUR 4. Jún 2018
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Prenájom produkčného tlačového zariadenia a s tým súvisiace služby 103,224 EUR 5. Október 2015
Ekonomická univerzita v Bratislave Dodávka kancelárskeho papiera 109,819 EUR 13. August 2014
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach 10,547 EUR 2. Február 2017
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom Prenájom multifunkčných zariadení a služby súvisiace s tlačou 2,833 EUR 17. August 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Kartón na obálky pre digitálnu tlač 2,344 EUR 15. Marec 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Prenájom tlačiarenskej techniky 134,999 EUR 24. Júl 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach 9,592 EUR 2. Február 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach 17,130 EUR 2. Február 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Prenájom tlačiarní a súvisiace služby 268,485 EUR 21. December 2020
Západoslovenská distribučná, a.s. Poskytovanie služieb riadenej tlače, skenovania a kopírovania (Managed Print Services – MPS) 117,000 EUR 3. December 2020
Gymnázium Multifunkčné zariadenie 958 EUR 22. November 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×