Osoba

Ing. Roman Lenner


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Roman Lenner
Adresa:
Rozstání 155 Světlá pod Ještědem 46343
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
62 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
8
Aktívne na UVOstat.sk:
3
Obstarávaní:
21
Zmlúv:
21
V celkovej hodnote:
17,682,684 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
IBR Consulting SK s. r. o. 50090224 Áno
PRODEX spol. s r.o. 17314569 Áno
IBR Consulting, s. r. o. 25023446 Nie
NOVÁK & PARTNER, s. r. o. 48585955 Nie
AZ GEO, s. r. o. 25358944 Nie
Valbek spol. s. r. o. 48266230 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
IBR Consulting SK s. r. o. 50090224 Áno
PRODEX spol. s r.o. 17314569 Áno
Valbek, s.r.o. 36612642 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 155,332 – projektová dokumentácia 39,950 EUR 16. Február 2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov 134,335 EUR 3. Jún 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. 3,612 EUR 30. Jún 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničných staniciach Sása Pliešovce, Dobrá Niva a Kamenica nad Cirochou - vypracovanie PD 68,200 EUR 21. September 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie DSZ, DÚR, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR stavby: Rýchlostná cesta R2 Moldava nad Bodvou - Šaca 2,131,469 EUR 13. December 2018
Slovenská správa ciest Žilina-Topoľčany, štúdia realizovateľnosti 374,715 EUR 4. Január 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie DSZ, DÚR, Oznámenia 8a) po vypracovaní DÚR, DSP v rozsahu DRS, Oznámenia 8a) po vypracovaní DSP, DP, výkon AD a výkon KD stavby Rýchlostná cesta R3 Krupina – obchvat. 3,598,257 EUR 6. Február 2019
Hlavné mesto SR Bratislava PREDPROJEKTOVÉ ČINNOSTI PRED REALIZÁCIOU OPRÁV VOZOVIEK A MOSTNÝCH OBJEKTOV V SPRÁVE HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 35 EUR 15. August 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zriadenie železničnej zástavky Martin – Fatra“ – projektová dokumentácia 47,400 EUR 5. Október 2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 168,360 – projektová dokumentácia 39,950 EUR 16. Február 2015
Slovenská správa ciest Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice-Príbovce km 113,500 - km 129,000, odstránenie havarijného stavu a cesta I/50 v úseku Chocholná-Mníchova Lehota 932,253 EUR 13. August 2014
Mesto Košice KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia 1,680,000 EUR 2. Február 2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov 124,665 EUR 5. December 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Šaca - Koši 6,872,245 EUR 9. Jún 2017
Bratislavský samosprávny kraj Stavebný dozor investora na pozemné stavby: objekty štyroch stredných odborných škôl určených pre COVP 69,000 EUR 10. Máj 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" „Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Barca - Rožňava žkm 19,385“ – projektová dokumentácia 62,213 EUR 16. Február 2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ŽSR, výstavba novej železničnej zastávky Handlová zastávka a súvisiacej infraštruktúry“, projektová dokumentácia 119,975 EUR 17. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. 10,744 EUR 30. September 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. 10,280 EUR 31. December 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Rýchlostná cesta R7 Holice - Mliečany, Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar, vypracovanie DÚR, DSZ, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR 1,363,386 EUR 13. November 2018
Trenčiansky samosprávny kraj "Projekt Rekonštrukcia cesty č.II/500 Vrbovce - hr.ČR a rekonštrukcia cesty č.II/499 Brezová pod Bradlom-hr.ČR"-spracovanie PD 0 EUR 29. September 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×