Osoba

Ing. Peter Bujňák


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Peter Bujňák
Adresa:
Rovinky 41 Lipany 08271
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
4
Aktívne na UVOstat.sk:
2
Obstarávaní:
43
Zmlúv:
43
V celkovej hodnote:
17,735,079 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
EKO SVIP, s.r.o. 36449717 Áno
CBR s. r. o. 45562776 Áno
HT SH, s.r.o. 36515574 Nie
B&S s.r.o. 48291005 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
CBR s. r. o. 45562776 Áno
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Obec Poloma Poloma – Futbalové ihrisko. 114,480 EUR 11. Marec 2016
Obec Svätuš Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Svätuš 179,000 EUR 24. November 2015
Obec Valaliky Rekonštrukcia miestnych ciest po ukončení stavby Valaliky, Geča – skupinový vodovod a kanalizácia 239,214 EUR 19. Október 2015
Ing. Jozef Kandráč Zvýšenie energetickej hospodárnosti výrobných objektov v prevádzke na výrobu odevov 284,803 EUR 30. Marec 2015
MOSUPO J&M spol. s r.o. Zavedenie efektívnych opatrení na dosiahnutie zlepšenia energetickej hospodárnosti výrobných objektov - MOSUPO J&M spol. s r.o. 823,359 EUR 7. Apríl 2015
Obec Brodzany Doplnenie obnovy krytov miestnych komunikácií 182,025 EUR 15. Máj 2017
Obec Milpoš Rekonštrukcia miestnych komunikácií a úprava verejných priestranstiev v obci Milpoš 107,048 EUR 30. Jún 2014
Mesto Kráľovský Chlmec Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra Kráľovský Chlmec 223,494 EUR 20. December 2017
Obec Ražňany Komunitné centrum v obci Ražňany 260,656 EUR 29. Máj 2018
Obec Ďačov "ZATEPLENIE A MODERNIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY ĎAČOV" 266,289 EUR 10. August 2018
Mesto Sabinov Výstavba I. etapy stavebného objektu SO 07 – Dažďová kanalizácia“ v rámci stavby „Inžinierske siete a technická vybavenosť – IBV Hliník 195,013 EUR 17. September 2018
Obec Koprivnica Stavebné práce pre akciu: „Rozšírenie Podčergovského skupinového vodovodu KOPRIVNICA“ 684,500 EUR 15. Október 2018
Mesto Sabinov Sabinov – rekonštrukcia MŠ 9. mája. 458,470 EUR 24. Máj 2019
Mesto Bardejov CYKLOCHODNÍK TOPLIANSKÁ ULICA, BARDEJOV 597,324 EUR 20. Máj 2019
Mesto Sabinov IBV Hliník – Miestne komunikácie – I- etapa 359,209 EUR 2. September 2019
Mesto Spišská Belá Komunitné centrum v Spišskej Belej 284,990 EUR 18. September 2019
Obec Torysa Regenerácia obce Torysa 528,000 EUR 9. Jún 2015
Obec Huncovce Huncovce - Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Školská 150,218 EUR 30. Október 2014
Obec Orechová Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Orechová 2,917,233 EUR 24. November 2015
Obec Torysa Zníženie spotreby energie športového zariadenia 98,899 EUR 11. Júl 2017
Obec Dúbrava Výstavba inžinierskych sietí verejný vodovod-verejná kanalizácia časť Kovaľovce 52,893 EUR 13. Júl 2017
Obec Seňa Prístavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy Seňa 358,463 EUR 7. September 2017
Obec Domaňovce Rekonštrukcia centrálnej časti obce Domaňovce - multifunkčné ihrisko, amfiteáter 84,120 EUR 23. November 2017
Obec Svinia Zhotovenie stavby "Novostavba materskej školy v obci Svinia". 599,899 EUR 28. December 2017
Stredná priemyselná škola strojnícka Zateplenie a úprava fasády budovy školy. 819,282 EUR 14. September 2018
Obec Oľšov MODERNIZÁCIA KULTÚRNEHO DOMU V OBCI OĽŠOV 356,295 EUR 19. Júl 2019
SABYT, s.r.o. Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV, okruh kotolne Centrum I, Sabinov 1,460,906 EUR 12. December 2019
Obec Krásna Lúka Krásna Lúka – Rekonštrukcia miestnych komunikácií, II. etapa. 102,103 EUR 2. Február 2016
Mesto Podolínec Regenerácia centra mesta Podolínec 1,038,677 EUR 26. November 2014
Obec Nižná Myšľa Revitalizácie obce Nižná Myšľa 258,057 EUR 25. Marec 2015
Obec Pečovská Nová Ves Výstavby materskej školy v Pečovskej Novej Vsi na parcele KN-C č.1471/22 329,216 EUR 25. August 2017
Mesto Svidník SVIDNÍK – ZATEPLENIE MŠ ul. Generála Svobodu 401,385 EUR 12. Apríl 2018
Obec Lemešany Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Lemešany 229,875 EUR 2. December 2019
Mesto Hanušovce nad Topľou Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou 145,374 EUR 2. Január 2020
Obec Veľké Raškovce Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov 77,608 EUR 31. Júl 2017
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou Asfaltovanie chodníka 0 EUR 6. Jún 2018
Obec Krásna Lúka Tržnica, Krásna Lúka. 65,200 EUR 13. Apríl 2016
Obec Haniska Rozšírenie kanalizácie v obci Haniska. 790,000 EUR 14. August 2014
Obec Hrabovec nad Laborcom REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI HRABOVEC nad Laborcom 106,738 EUR 4. Júl 2017
Mesto Kráľovský Chlmec Nadstavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy Kráľovský Chlmec 499,000 EUR 22. Február 2018
Obec Slavošovce Rekonštrukcia a dostavba materskej škôlky v obci Slavošovce 365,722 EUR 23. August 2018
Obec Mirkovce Materská škôlka v obci Mirkovce 439,942 EUR 28. Jún 2019
Mesto Krompachy Modernizácia miestnych komunikácií v meste 200,100 EUR 24. Jún 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×