Osoba

Alexander Gyurkovics


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Alexander Gyurkovics
Adresa:
5 Mostová 92507
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
2
Aktívne na UVOstat.sk:
2
Obstarávaní:
65
Zmlúv:
66
V celkovej hodnote:
110,809,012 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
AVA-stav, s.r.o. 43989268 Áno
BEKOR s.r.o. 36291749 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
BEKOR s.r.o. 36291749 Áno
AVA-stav, s.r.o. 43989268 Áno
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
DAC ARÉNA, a.s. Prestavba futbalového štadióna DAC 4,200,000 EUR 6. Jún 2016
GASTROCENTRUM, spol. s r.o. Prestavba, prístavba a rekonštrukcia penziónu Viktória 1,047,800 EUR 16. Marec 2015
Obec Trhová Hradská OBECNÝ ÚRAD TRHOVÁ HRADSKÁ - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY A VYBUDOVANIE BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU 101,777 EUR 14. Marec 2016
Mesto Prievidza Obnova časti Námestia slobody v Prievidzi 366,666 EUR 27. August 2015
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava Zateplenie fasády a výmena výplní fasádnych otvorov SPŠ 779,998 EUR 24. Jún 2015
Obec Veľké Zálužie Základná škola – prístavba, Veľké Zálužie 847,009 EUR 29. Máj 2017
Obec Jelka Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy v Jelke 825,690 EUR 21. Jún 2017
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Aglomerácia Oslany - Čereňany - kanalizácia a ČOV 12,609,899 EUR 30. Jún 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov 327,000 EUR 30. August 2018
Mesto Nitra Výstavba cintorína Nitra - Chrenová 1,004,853 EUR 21. November 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Krompachy-Hornád-rkm 99,800, rekonštrukcia hate 1,288,000 EUR 22. Máj 2019
Obec Cífer Protipovodňové opatrenia v obci Cífer-Protipovodňový kanál so vsakovacími prvkami v obci Cífer 1,563,333 EUR 15. November 2019
Obec Lúč na Ostrove SO – 01 Kanalizácia splašková 3,637,500 EUR 19. December 2019
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo KANALIZÁCIA VYDRANY – VEĽKÉ BLAHOVO 8,976,000 EUR 10. December 2019
Jozef Figeľ - KOV-NZPÚ Prestavba maštale na občasný bitúnok a následné spracovanie mäsa 469,884 EUR 12. December 2014
Mesto Galanta Rekonštrukcia a výstavba komunikácie a parkovacích miest 93,333 EUR 17. September 2014
KENZEL s.r.o. Technologická inovácia výroby spoločnosti Kenzel s.r.o. – technológie na výrobu ráfikov 140,810 EUR 10. September 2014
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Skladové priestory SO 641:V1 433,333 EUR 29. Február 2016
Obec Malá Mača Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov 80,999 EUR 11. Máj 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Cesta II/578, km 23,412 - 23,525, Kremnica - oprava 30,389 EUR 4. November 2014
MH Invest, s.r.o. Priemyselný park Žitný ostrov - Kostolné Kračany - Technická infraštruktúra 1,651,200 EUR 9. November 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Holíči 497,287 EUR 23. September 2015
Obec Gabčíkovo Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete 4,277,777 EUR 6. August 2015
Mesto Michalovce Rekonštrukcia a prístavba Základnej školy Moskovská 1,388,459 EUR 26. Jún 2015
DANY 9, s.r.o. Stavebné práce - Novostavba bazénovej haly 565,000 EUR 31. Marec 2015
SLOVAKIA REAL - TOUR, s.r.o. Rozšírenie doplnkových služieb hotela Slamený dom - stav.časť 495,555 EUR 10. Február 2015
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Rekonštrukcia parku Hálková 277,500 EUR 28. Január 2015
Kaštieľ Gbeľany, s.r.o. Vytvorenie doplnkových služieb cestovného ruchu v Kaštieli Gbeľany 73,850 EUR 27. August 2015
Trenčiansky samosprávny kraj "Rekonštrukcia telocvične" 133,649 EUR 1. Jún 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Diaľnica D1, Pravostranné diaľničné odpočívadlo Červeník - rekonštrukcia vodovodu 257,000 EUR 4. Júl 2018
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne Komplexná rekonštrukcia izieb blokov B1-B4, ŠD Mladosť, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava 1,688,068 EUR 13. December 2018
Obec Jahodná Jahodná kanalizácia 4,158,333 EUR 23. December 2019
Obec Dolné Obdokovce Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce stav. časť 111,111 EUR 20. Október 2014
Okresný súd Nitra „Rekonštrukcia budovy Okresného súdu Nitra – hydroizolácia budovy súdu“ 1,058,127 EUR 25. September 2015
Obec Abrahám Viacúčelové ihrisko v obci Abrahám 62,266 EUR 19. Október 2015
Obec Zemné Rekonštrukcia pamätihodnosti Dom Károlyi s kultúrnou hodnotou 178,635 EUR 24. August 2015
DUALITA, s.r.o. Konferenčné centrum 329,000 EUR 24. Júl 2015
Obec Topoľníky Topoľníky - Kanalizácia a úprava ČOV 11,335,000 EUR 24. Apríl 2017
Trenčiansky samosprávny kraj Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí - Gymnázium Myjava 157,000 EUR 5. Jún 2017
Trenčiansky samosprávny kraj Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa: SOŠ Stavebná 1,988,123 EUR 20. September 2017
Obec Gabčíkovo Modernizácia materskej školy na Cintorínskej ulici v Gabčíkove 248,083 EUR 28. Marec 2018
DAC ARÉNA, a.s. Prestavba futbalového štadióna v Dunajskej Strede 1,542,133 EUR 18. Júl 2018
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne Komplexná rekonštrukcia izieb blokov A1-A4, ŠD Mladosť, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava 2,833,644 EUR 13. December 2018
Mesto Piešťany Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany 747,747 EUR 17. September 2019
Obec Gabčíkovo Obnova budovy Obecného úradu – zníženie energetickej náročnosti objektu 238,888 EUR 12. September 2016
Obec Tešedíkovo Zberný dvor separátov, komunálneho odpadu a kompostáreň 844,000 EUR 25. September 2014
Mesto Hlohovec Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia I.etapa 389,150 EUR 9. December 2015
Mesto Sereď Vybudovanie technickej infraštruktúry v Priemyselnej zóne Sereď – Juh pre potreby investorov zvyšujúcich zamestnanosť v regióne 4,600,000 EUR 21. Október 2015
Obec Dubník ZLEPŠENIE SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V OBCI DUBNÍK 173,332 EUR 26. Október 2015
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce "Novostavba obchodu - Tvrdošovce" 233,333 EUR 5. September 2014
Obec Zemné Obnova centrálnej časti obce Zemné 857,000 EUR 19. Máj 2015
Obec Zemné Rekonštrukcia pamätihodnosti Dom Károlyi s kultúrnou hodnotou 419,276 EUR 15. Apríl 2015
Mesto Šaľa Výstavba chodníka pri ceste III/50811, Šaľa 109,300 EUR 24. Február 2015
Trenčiansky samosprávny kraj "Zníženie energetickej náročnosti - SOŠ Považská Bystrica" 210,000 EUR 13. December 2016
Mesto Senec Nadstavba blokov A, B budovy materskej školy 589,604 EUR 23. Jún 2017
Mesto Nové Zámky Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – Kino Mier, Nové Zámky. 344,000 EUR 4. August 2017
Košická Futbalová Aréna a. s. Výber zhotoviteľa pre zhotovenie stavby "Košická futbalová aréna - futbalový štadión" 19,470,000 EUR 17. Apríl 2018
Obec Dvory nad Žitavou Telocvičňa v obci Dvory nad Žitavou 519,191 EUR 12. Apríl 2018
MENERT - THERM, s.r.o. Rekonštrukcia teplovodu, riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania 884,183 EUR 27. Apríl 2018
MENERT - THERM, s.r.o. Rekonštrukcia teplovodu, riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania 1,230,916 EUR 27. Apríl 2018
Mesto Svätý Jur Prestupný dopravný terminál Svätý Jur 559,200 EUR 25. Jún 2018
Obec Pata Kultúrno – spoločenská budova zvýšenie energetickej účinnosti 766,523 EUR 16. November 2018
Obec Bátorove Kosihy Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v Bátorových Kosihách (VO4) 763,797 EUR 14. Február 2019
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. Pavilón súčasného umenia Danubiana 885,999 EUR 9. Apríl 2019
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. Rekonštrukcia nemocnice Galanta 1,832,500 EUR 28. Jún 2019
Obec Kmeťovo Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch 10,000 EUR 18. Február 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×